18 találat (0,284 másodperc)

Találatok

1. MEZŐSI KÁROLY: Petőfi atyjának fülöpszállási bérletei (135. oldal)
[...] Két évvel azelőtt hogy Petro­vits Istvánra is Szabadszálláson 1838 ban csőstül [...] is ingyen vállalkozik cj Petrovits István visszalépése a k i s [...] kér­déshez miért maradt abba Petrovits Istvánnak ez a vállalkozása Sándor József [...] árendásnak a bérösszeg mérséklésére vonatkozó kérése el­utasításában látta s főképp abban [...]
2. MEZŐSI KÁROLY: Petőfi atyjának fülöpszállási bérletei (138. oldal)
[...] Just és Szabadságot adok Petrovits István Urnák hogy az illetett Osztályos [...] Josef azt kéri hogy Petrovits Istvánnál Fidei Oomissum képpenn két Teheneket [...] hogy a bó idéztetett Petrovits Ist­ván tőbb rendbeli Adósságokat követel Toth [...] tudósította ezenn tekintetből a folya­modó kérése ez úttal nem tellyesíttet­hetik Szolnoki [...]
3. Tasi József: Ady és Rippl-Rónai (341. oldal)
[...] Így már érthető Ady Endre kérése ba­rátját Bölöni Györgyöt szerette volna [...] szeretettel Isme­retesek Ady Endre Tisza István ellen írt költeményei Említett versét [...]
4. VIII. Dokumentumok (462. oldal)
[...] leküldött kérdőpon­k tok és válaszok kérése Bory István és Madách Imre vádlottak ügyében [...] ság utasításának megfelelően intézkedik Bory István és Madách Imre ügyében Balassagyarmat [...] törvényszéki ülnök bemutatja a Bory István és Madách Imre k ügyében [...]
5. VIII. Dokumentumok (523. oldal)
[...] dok 285 sz 1545 Vitális István főszolgabíró válasza Nógrád vármegye királyi [...] gondnokának és árvái gyámjának k kérése Pongracz Károly alispánhoz Kéri az [...]
6. Repertórium • I. A Magyar írásról (29. oldal)
[...] An­tal Melléky Kornél és Strém István 73 Beküldött könyvek 1925 7 [...] sz 58 Az előfizetők támogatásának kérése 83 A Magyar írás egész [...]
7. Repertórium • 1939 (335. oldal)
[...] 128 sz 8 6592 BETHLEN István A választások eredménye és tanulságai [...] BAILLEHACHE F de A vénkisasszony kérése IEJ PN jún 8 129 [...] sz 13 6600 Színészfeleség Somló István regénye Ism PN jún 10 [...]
8. 1939. (163. oldal)
[...] mind arisztokrata műkedvelők 2765 SZABÓ István Sárközy György Dózsa Krit 27 [...] Pál Keresztes­Fischer Ferenc és Csáky István választási beszédeinek tárgyilagos hangnemé­ről de [...] 2770 Gróf Esterházy János feltűnő kérése a felvidéki magyar párt lapjához [...] Felvidéki Magyar Hirlapot a Bethlen István ellen intézett támadás miatt 2771 [...]
9. 1941 (297. oldal)
[...] mesejátéka 10 796 A Hadimúzeum kérése a közönségtől Közi 13 Keresik [...] 1 2 10 804 LENDVAI István NOMÁD Nomád levele a dinamikus [...]
10. 1941 (362. oldal)
[...] 6 11 935 Az újságíró kérése az olvasóhoz Cikk 7 Az [...] 17 4 11 937 LENDVAI István NOMÁD Nomád levele egy szótári [...] Elmarasz­taló kritika Bartha József Kuszkó István Kovách Géza és Kőszegi László [...] ördög Hír 18 Rendezte György István 11 944 Tizenkét magyar író [...]
11. 1941 (363. oldal)
[...] a legnagyobbaknak 11 956 LENDVAI István NOMÁD Nomád levele az olvasóhoz Cikk 4 Hozzászólás Az újságíró kérése az olvasóhoz c cikkhez Vö [...]
12. 1943 (263. oldal)
[...] Egy ifjúmunkás Az érettségizett tanoncok kérése Olv lev 6 Méltó munkát [...] foglya Francia film 22401 KEÉKY István Kis történetek nagy professzorokról Portrék [...]
13. VI. ÜNNEPI ALKALMAK - ALKALMI ÜNNEPEK • Kovács József László: Az 1857-es császárjárás irodalmi visszhangja (255. oldal)
[...] Néhány év előtt elhalt Németh István cs k tábornok a helybeli [...] örömmel értesült arról hogy legaláza­tosabb kérése teljesült s ő cs ászári [...] május 5 i számá­ba Hauer István Albrecht főherceg a diatusa felkérése [...]
14. Vasy Géza: G.A. úr X.-ben - és nálunk (113. oldal)
[...] Déryvel folytatott beszélgetéséről A legfontosabb kérése az volt hogy valamilyen módon [...] 1963 Bp 1996 Idézi Turczi István írók vihar után Kapu 1990 [...]
15.
[...] a leghatározottabban tiltakoz­nék A Bethlen István által fixirozott és hozzá intézett [...] is Érsekujvárott Még egy másik kérése is volt a küldöttségnek és [...]
16.
[...] bizonyítására hogy sza­badság iránt való kérése csak ürügy volt és ilyen [...] ő fogja vezetni a Szent István napi körmenetet Az egyiptomi kedive [...]
17.
[...] halálraítéltnek kegyelmezett a többi kegyelmi kérése ktéerretbaik a népbiztosoké is még [...] Szana­tórium eimii bohózatai továbbá Zágon István és Kabos Gyula tréfái azonkívül [...]
18. II. Írások róla (85. oldal)
[...] 599 A Nagy László Kör kérése Esti Hírlap 1988 150 sz [...] 270 271 1 606 Tótfalusi István Nagy László verse svédül A [...]