83 találat (0,248 másodperc)

Találatok

1. 1971 • Hiányzik a háború? (185. oldal)
[...] támogatott antológia beve­zetője készült el Bozóky Éva szerkesztette Az ízléses gyűjteményben [...] Boldizsár Iván Devecseri Gábor Feke­te István Illyés Gyula Kodolányi János Szabó Magda Szeberényi Le­hel Vas István és Weöres Sándor szólalt meg [...]
2. Függelék • Mutatók (612. oldal)
[...] fi 3 4 75 82 Bozóky Éva fi 185 Bozsán Péter [...] Cervantes Saavedra S 221 Chalupka István Szé 70 Chaplin Charlie S [...] 571 572 5 217 Csibra István Szé 4 5 4 B 4 Csicsery Rónay István Szé 517 579 Csillag Vera [...]
3. Amennyire lehet, nem ölünk • GÖRGEY GÁBOR: Amennyire lehet, nem ölünk (163. oldal)
erőszakot alkalmazna Még Vas István verseit is személyes párbeszéddé bont­ja [...] pillanatot világít át tragikus izzással Bozóky István tűnődő rezignációja a Bírák könyvének [...]
4. Amennyire lehet, nem ölünk • HÁMOS GYÖRGY: Hol áll meg a csillag? (164. oldal)
[...] ószövetségi Bí­rák könyve nyomán Vas István Római rablás című kötetéből állított [...] Miklósnak Verdes Tamásnak Cserhalmi Annának Bozóky Istvánnak Es a zeneszerzőnek Jeney Zoltánnak [...]
5. Amennyire lehet, nem ölünk • MÁTRAI-BETEGH BÉLA: Három költemény az Irodalmi Színpadon (170. oldal)
[...] Köszönhető az élmény a színészeknek Bozóky Istvánnak aki a mono­lógban is megtalálja [...]
6. (261. oldal)
[...] Dallos Sándor Dékány András Eszterhás István Fehér Tibor Fertsek Ferenc FUry [...] jan 1 Berda József Bródy István Csathó Kálmán F éj a [...] 31 Barabás Pál Bars Ödön Bozóky Mária Dénes György Farkas Im­re [...]
7. (453. oldal)
[...] Tolnai Ottó Tornán László Tőke István Vajda Gábor Varga Zoltán Vasagyi [...] szám Mell l sz Tőke István MOSOLYGÓ TISZA MENTE Zenta Zenta [...] Sándor Borbély János Bori Imre Bozóky Antal Burány Béla Burány Nándor [...] Tolnai Ottó Tornán László Tőke István Utasi Mária Varga István Varga Zoltán Vasagyi Mária írásaival [...]
8. (647. oldal)
[...] 754 p Mell A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT ÉRTESÍTŐJE 1 3 sz 54 p Bozóky Alajos Finály Henrik Fraknói Vilmos [...] Pór Antal Simor János Székely István Timon Ákos Walter Gyula Wenzel [...] 866 p Mell A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT ÉRTESÍTŐJE 1 3 sz [...]
9. (1044. oldal)
[...] Avar Gyula Mészáros Ferenc Mikes István Móra László Nagy Méda Ritoók [...] Kerékgyártó Ilona Mauks Ernő Mikes István Móra István Péczely József Pósa Lajos Radványi [...] képes havi szemle Budapest Szerk Bozóky Lajos Glass Imre Horvátovich István 1931 l évf 1 2 [...]
10. (1109. oldal)
[...] Harsányi Lajos Horváth Hubert Kincs István Kocsis László Kórodi Katona János [...] Gyöngyös Mara Hajós József Komócsy István Kovács Károly Luttor Fer mc [...] Zsolt Balanyi György Bangha Béla Bozóky Géza Czettler Jenő Erdélyi László [...]
11. (1110. oldal)
[...] Zsigmond Blaskovics Ferenc Borosházy Viktor Bozóky Géza Brisits Fri­gyes Burján Károly [...] Gonda Béla Harsányi Lajos Kereszty István Kincs István Kovács Dezső Krüger Aladár Lám [...] Albin Bangha Béla Blaskó Mária Bozóky Géza Burján Károly Csáktornyai Lajos [...] Harangi László Hoffmann Géza Kereszty István Kincs István Kmoskó Mihály Váradi Katona János [...]
12. (1111. oldal)
[...] Reiner János Sajó Sándor Somogyi István Szentiványi József Szentiványi Ödön Tordai [...] Jusztin Bernhard Zsigmond Blaskó Mária Bozóky Géza Csó­ka Lajos Czékus Géza [...] Jablonkay Gábor Kamocsay László Kereszty István Kertész Kálmán Kocsis László Kórodi [...] Horváth Sán­dor Jablonkay Gábor Kincs István Kühár Flóris Lovich Ilona Nékám [...] Czékus Géza Dénes Gizella Egyed István
13. (1357. oldal)
[...] 4 Babits Mihály Főidényi Ervin Bozóky Mária Fahidy József Főidényi Ervin [...] l ápr 26 máj 2 Bozóky Mária Fahidy József írásaival MOZI [...] Szász Zoltán Székely Vladimir Szomaházy István Tábori Kornél írásaival MÖRSZKA KRAJINA [...]
14. (1704. oldal)
[...] Vájta Ferenc 1945 febr 1 Bozóky Lajos Szünetelt 1944 okt 7 [...] ápr 17 dec 25 Antal István Babay József Bálás Piry László [...] Kálnoky László Kárász József Kormos István Kozocsa Sándor Lakatos Vin­ce Megyery [...] Benedek Károly Borsi Darázs József Bozóky Mária Czeglédi Ete Dalos László [...]
15. (1791. oldal)
[...] Klemm Antal Nagy Lajos Paulovics István Prinz Gyula Szabó Pál Zoltán [...] Alföldi András Birkás Géza Borzsák István Fabinyi Tiha­mér Finály Gábor Horvát [...] Kastner Jenő Nagy Lajos Paulovics István Timár Kálmán írásaival 1937 3 [...] László Baranyay Tamás Birkás Géza Bozóky Géza Fischer Béla Halasy Nagy [...]
16. (1802. oldal)
[...] Somogyi Károly Szalay Károly Tá­bor István Terescsényi György Vályi Nagy Géza [...] sz jan 3 dec 26 Bozóky Éva Erdélyi József Rab Zsuzsanna [...]
17. (1805. oldal)
[...] 6 db Alakváltozás Bodolay Géza Bozóky Éva Csizmadia György Rab Zsuzsa [...] Szabó Károly Füredi Albin Szikszay István Horváth Lajos Fenyvessy Ferenc Körmendy [...]
18. (2097. oldal)
[...] ne­vezetességi okmányok 4 p Balássy István Császka György Csicsáky Imre Dessewffy [...] dec 28 422 p Balássy István Bozóky Alajos Breth Gyula Havadi Barnabás [...] Platz Bonifác Pokorni Emánuel Székely István 1861 Szilvek Lajos Szu­szai Antal [...]
19. (3427. oldal)
[...] márc tévesen 8 évf Adrienne István Benedek Elek Benedek Fidél Bethlen [...] Sándor Balogh József Biró Ferenc Bozóky Kálmán Mentes Mi­hály Pakocs Károly [...]
20. (3580. oldal)
[...] Kerényi György Kertész Kálmán Kincs István Kinizsi Andor Mihály László Nagy [...] Finta Sándor Kertész Kálmán Kincs István Kinizsi An­dor Koncz Károly Mihály [...] Kellér Pál Kertész Kálmán Kincs István Kinizsi Andor Mihály László Puszta [...] dec 193 p Ajtai Kálmán Bozóky Kálmán Endrédy Zoltán Sándor Horváth [...]
21. (3600. oldal)
[...] Herglos Jenő Herman János Bartha István 1927 1 évf 1 2 [...] Béla Balanyi György Fáy Kiss István Fejős János Frühwirt Mátyás Gáspár [...] írásaival A témaszámok Bittera Miklós Bozóky Géza Dékány István Egry Aurél Ernszt Sándor Exner [...]
22. (263. oldal)
Magda Nagy István Nagy Károly Neményi László Nóvák [...] Vaderna József Varga Béla Wimmer Ist­ván írásaival A borítót Újházi Péter [...] Varga Dezső sz 1937 Varga István sz 1925 írásaival a borítón [...] Veres Péter Az interjúkat készítették Bozóky Éva Csontos Magda Csulák Mihály [...]
23. (348. oldal)
[...] Révész Imre Bev j Vásáry István Révész Imre Debrecen 1944 Kiad [...] Jenő Baranyai Bé­la Benedek Zsolt Bozóky Ferenc Czeglédy Sándor Dezső Gyula [...] Sándor Kállay Kál­mán Kováts J István Kun Sándor Makkai Sándor Márffy [...] Szontagh Vilmos Sztehlo Zoltán Török István Tró­csányi László Vasady Béla Viski [...]
24. (381. oldal)
[...] Klobusiczky Péter életrajzával írta Komárik István és arcképével Szűz Mária csodaképeinek [...] Dezső Batthyány József Beöthy László Bozóky Alajos Bozóky Géza Császka György Csekonics End­re [...] Keszler Ferenc Kiss Elek Komlóssy István Konrád Márk Krausz Bernát Láng [...]
25. (471. oldal)
[...] Tóth Vilmos sz 1832 Verbőczy István Emile Zola és mások arcképeivel [...] Lujza Bogdanovics Lucián Boncz Ödön Bozóky Alajos Csáky Albin Csáky Alb [...]
26. (503. oldal)
[...] örök természetről Vál utószó Kormos István Bp 1957 Móra K Athenaeum [...] József Attila Képes Géza Kormos István Kosztolányi Dezső Lator László Nemes [...] Szemlér Ferenc Tóth Árpád Vas István Weöres Sándor A borítót Bozóky Mária rajzolta
27. (571. oldal)
[...] pohárköszöntők minden alkalomra Szerk András István Bp 1941 Lingua K Pesti [...] Kölcsey Ferenc Petőfi Sándor Széchenyi István Vörösmarty Mihály írásaiból lakodalmi névnapi [...] sz 1905 Halász László Harsányi István sz 1908 Juhász Ferenc sz [...] 2 244 p 20 cm Bozóky Alajos Dús László Erzsébet román [...]
28. (578. oldal)
[...] Gyárfás Miklós Illés Béla Karczag István Karinthy Ferenc Kovács Mária Nagy István sz 1904 Nagy Lajos sz 1883 Örkény István Palotai Boris Rideg Sándor Sándor [...] Barna Tibor Thibaldo Bog­dánfy Ödön Bozóky Endre Cserey Adolf Dorner Béla [...]
29. (609. oldal)
[...] Böjti Judit Bordán Irén Bujtor István Cserhalmi Erzsé­bet Cserhalmi György Föld [...] Horváth László sz 1943 Hunyadkürti István Lamanda László Latinovits Zoltán Madaras [...] Szakács Eszter Szerencsi Hugó Szi­lágyi István sz 1937 Szőke Pál Szúr [...] lt 24 cm Berzeviczy Albert Bozóky Endre Gyomlay Gyula Gyu­lai Ágost [...]
30. (848. oldal)
[...] János Halász Kálmán Kozma Tóth István B Lengyel Anna Mónus Miklós [...] Re­viczky Gyula Rimay János Simon István sz 1926 Tompa Mihály Tóth [...] kuruc költészet verseivel A címlapot Bozóky Mária rajzolta 2690 A HAZÁÉRT [...] Összeáll Gerber Alajos és Romhányi István Bp Kókai Lajos kiadása Buschmann [...]
31. (906. oldal)
[...] Lator László Majtényi Zoltán Polgár István sz 1923 Rab Zsuzsa Rába György Rácz István Radnóti Miklós Rónay György Somlyó [...] Tóth Árpád Váci Mihály Vas István Végh György Vidor Miklós Weöres Sándor A borítót Bozóky Mária rajzolta 2818 HIMNUSZ A [...]
32. (1030. oldal)
[...] is szeretlek Hubay Miklós Vas István Ránki György Egy szerelem há­rom [...] Lajos Békés András Both Béla Bozóky István Giricz Mátyás Horváth Zoltán Hubay [...] Herná­di Lajos Huszár Klára Kapitánffy István Kenton Egon Kodály Zoltán Kósa [...]
33. (1178. oldal)
[...] eggyütt Mellyeket irtt és összeáll Bozóky Mihály Vác Vátzon és N [...] Ferenc megh 1776 gyászbeszédével Bara Ist­ván Diószegi János Halmágyi Dávid Kassai [...] Losonczi Gábor Miklósvári József Nagy István Nagyodi Sámuel Pataki Dániel Sebe [...] Horváth Sámuel Ikafalvi János Inczédi István Inczédi Mihály Jósika Imre magyargyerőmo­nostori Kemény István Kibédi Dénes Kincses István
34. (1273. oldal)
[...] Összeáll Királymezey Tibor Bev Révész István Kecskemét 1923 K n Hungá­ria [...] György Ba­lázs Benedikta Benárd Ágoston Bozóky Gyula Bőle Kornél Bus Jakab [...] János Faragó Béla fáji Fáy István Glattfelder Gyula Gossmann Ferenc Habsburg József Ferenc Hanauer A István Iványi Szabó László Liszka Dénes Muntyán István Nyul Tóth Pál Prohászka Ottokár [...]
35. (1348. oldal)
[...] sz 1893 Tamási Áron Tömörkény István Veres Péter Zsindely Ferenc elbeszéléseivel [...] Boldizsár Iván Csoóri Sándor Csurka Ist­ván Fábián Zoltán Fekete Gyula sz [...] Raffai Sarolta Sánta Ferenc Sinka István Sütő András Szabó István sz 1931 Szabó Lajos sz [...] cm Universum 9 Bogdánfy Ödön Bozóky Endre Gorka Sándor Grabov­szky Camill [...]
36. (1381. oldal)
István Mészáros Ferenc Pálóczi Horváth Ádám [...] Vasárnapi Újság ko­rabeli színházi tudósításaiból Bozóky János rajzával id Czugh Miklós [...] Károly Kiss Károly Ernő Mészáros Ist­vánná Paulovics Vince Pintér Jenő Simon István sz 1926 Szauder József beszédeivel [...] ÉS A HABSBURGOK TRÓNVESZTÉSE Kószó István Kováts J István és Dömötör Mihály beszéde a [...]
37. (1529. oldal)
[...] Eszterházy Ferenc Felvinczi György Geszti István Gosztonyi István Gubás György Gyöngyösi István Gyulaffi László Franciscus Hanacius Illyés István Jánóczi András Kallói Fényes István Kecskeméti B István Kerman Krman Dániel Koháry István Köleséri Sámuel Lischovini András Mednyánsz­ky [...] István Szuhay Gáspár Tasnádi H István Telekessy István Thury Ádám Tolnai F
38. (1548. oldal)
[...] Brunswik Teréz Eötvös József Farkas István Gárdonyi Géza Geőcze Anna Hugonnai [...] 21 cm Louis Aragon Asztalos István sz 1909 A Atvara H [...] Beauvoire Helena Beneso­vá Vlagyimir Bogomolov Bozóky Eva I Bulota Friedrich Engels [...] Fehér Klára Földes Anna Gyenes István Dorothy Hevett Renate Holland­Moritz Kertész [...]
39. (1582. oldal)
[...] Nyomtatta s kiadta Trattner Károlyi István 14 283 3 p 19 [...] lt 16 cm Bertha Kálmán Bozóky Mihály Buchner Antal Csima István Izsépy Béla Jósvay Gábor Kapossy [...]
40. (1626. oldal)
[...] 1704 Ányos Pál Balassi Bálint Bozóky Mihály Endrődi Sándor Faludi Ferenc [...] Hajnal Mátyás Harsányi Lajos Illyés István Jánossy Béla Juhász Gyula sz [...] hat napját ábrázoló díszeket Kákonyi István készítette 4968 LYRAI CSOKOR Lírai [...]
41. (1669. oldal)
[...] Bakos László Bálint György Ballai István Barsi Barsy Béla Bartos József [...] György Boross János Both Béla Bozó­ky István Csapó György Csizmarek Mátyás Daniss [...] Endre Emil Erdődi Kálmán Forgács István Földes Gábor Gáspár Margit Gáti [...] Győri Hona Kazimir Károly Kende István Keszi Imre Kisfaludi Sándor Kormos [...]
42. (1673. oldal)
[...] Részben írta és összeáll szerzetté Bozóky Mihály Pest 1857 Nyomatta s kiadta Trattner Károlyi István 6 170 p 17 cm Bozóky Mihály Czuczor Gergely betűjegyes szerző [...]
43. (1780. oldal)
[...] kedves pin­tes üvegem A borítót Bozóky Mária rajzolta 5333 MAGYAR NÉPI [...] Debreczeni János Glatz Jakab Györffy István sz 1884 Gyulai Mihály Kaposi [...] Ensel Sándor Franz Schams Szentpéteri István Szűcs Sándor sz 1903 Vahot [...]
44. (1862. oldal)
[...] 1747 Michael Bock Bornemisza Péter Bozóky Mihály Johannes Brahms Csokonai Vitéz [...] Falvy Zoltán Farkas András Gálszécsi Ist­ván Goldmark Károly Philipp Hafner Huszár [...] Arany János Bartók Béla Blyés István Kodály Zoltán Lajtha László Lublini [...] Pomi­novszky Fülöp Roskovszky Pantaleon Tóth István Vikár Béla Zemplényi István gyűjtése vagy lejegyzése kuruc dalok [...]
45. (1910. oldal)
[...] Cseres Tibor Dobo­zy Imre Fekete István sz 1900 Füst Milán Gergely [...] Sánta Ferenc Sarkadi Imre Szabó István sz 1931 Szabó Magda Szabó [...] Pilinsz­ky János Ratkó József Simon István sz 1926 Somlyó György Szabó [...] verseivel életrajzi jegyzetekkel A borítót Bozóky Mária rajzolta
46. (1977. oldal)
[...] a felvilágosodás korá­ból A borítót Bozóky Mária rajzolta 5918 MEGÚJUL A [...] füz Az előszóft írta Szépfalusi István 74 5 p Az Európai [...] 29 cm Borián Tibor Előd István Gál Ferenc Jelenits István Nyiri Tamás Sáray Júlia Szálai [...]
47. (2228. oldal)
2228 Basilius Balázs István Békés Gáspár megh 1579 Czeglédi [...] 17 én Közli és bev Bozóky Alajos Az igazgató Nagyvárad 1889 [...] 22 cm Id Ábrányi Kornél Bozóky Alajos Gálbory József Rácz Mihály [...] Germanus Gyula Herman Ottó Jancsovics István Kégl Sándor Kenessey Albert Kunos [...]
48. (2489. oldal)
[...] Erzsébet Bogácsi Erzsébet Bor József Bozóky István Bőgel József Csabai Tiborné Csáki [...] Gonda György Halasi Imre Horvai István Hubay Miklós Iglódi Ist­ván Illés Jenő Jászai László Joó [...]
49. (2672. oldal)
2672 Bozóky Géza Gálos László Gábriel Pál [...] Nándor Bolgár Tivadar Boros Miklós Bozóky Gé­za Buzássy Ábel József Büchler [...] Gedeon Mátyás Geiger Ernő Germán István Gobbi Gyula Gorka Sándor Gőbel [...] Hoffer Kálmán Holub József Honthy István Horváth Viktor sz 1882 Igaz [...]
50. (2808. oldal)
[...] Antal Bálás Károly sz 1877 Bozóky Géza Buza László Csekey István Ereky István Finkey Ferenc Hacker Ervin Heller [...] KAPCSOLATOK 8484 POMÓCSI KALANDJAI Békeffi István és Kellér Dezső tréfái kupiéi [...]
51. (2995. oldal)
[...] Cornelius Tacitus írásaival Fordítók Borzsák István Kis Ferencné Kurucz Ágnes Muraközy [...] és az előszó t írta Bozóky Alajos Bp Kiad Ráth Mór [...]
52. (3221. oldal)
[...] évre 1913 71 p Havas István sz 1873 és mások aláírás [...] sz 1884 Barát Ármin Bársony István sz 1855 Beöthy László sz [...] 1842 Biró Lajos sz 1880 Bozóky Alajos Brájjer Lajos Csák Máté [...] Szabolcs Telegdy József Ponori Thewrewk István Tisza István Tóth Ferenc Tömörkény István Urban Adolf Váradi Antal sz [...]
53. 1939. (237. oldal)
[...] s annak előzményeiről 3994 SZILÁGYI István Sz I Csendes beszélgetés a [...] zürichi kiállításon Hir 19 4002 BOZÓKY Géza A Földközi tenger legszebb [...]
54. Névmutató (350. oldal)
[...] 3009 Boda László 4234 Bodnár István 146 388 Bodor Aladár B [...] 5038 5061 5436 5452 Bodrits István 5670 Boér Elek 3611 4144 [...] 4224 4334 4353 Borsa Pál István 3951 Borsody István 108 2501 Borsos Tamás 373 [...] 5131 5217 Bozidar Jakac 3469 Bozóky Géza 4002 Böhme Jakob 4448 [...]
55. Névmutató (Összeállította: Nagy Csaba.) (364. oldal)
[...] 23464 23670 23693 23714 Borbély István P 20639 Borbély Mihály 20886 [...] 1 Bevilaqua Borsody Béla Borsody István 20226 Borstörő Mátyás 1 Kunszery [...] Mátyás 1 Kunszery Gyula Bory István 18824 19151 Bory Jenő 22213 [...] Kálmán 21130 Boulard Henri 23473 Bozóky Ferenc 22424 Bölöni Farkas Sándor [...]
56. II. rész • Cikkek, tanulmányok és egyéb közlemények (268. oldal)
[...] 1969 Forum 213 215 1357 Bozóky Éva Radnóti Miklós Halálának 25 [...] Radnóti Miklós fényképével 1358 Bölcs István In memóriám professons Radnóti Miklós [...]
57. Mutatók • Névmutató (Összeállította: Hegyi Katalin) (440. oldal)
Borbély László 18 228 Borghida István 2264 Borgulya András 2209 Bori [...] 645 708 Bozay Attila 2242 Bozóky Éva 1357 Böhm Gottfried von 713 1166 Bölcs István 1358 Bölöni György 2276 Böröcz [...] 2582 221 222 223 Bujtor István 2497 2503 Busch Wilhelm 718 [...]
58. I. Németh László művei (43. oldal)
[...] Könyv jún 6 sz 29 Bozóky Éva Németh László Lányaim Könyvtáros [...] 1965 Forum 192 215 Hermann István A múlt újjáértékelése a jövő [...] 7 14 sz 7 Géher István Kísérletek egy kísérleti dramaturgiával Németh [...]
59. II. Babits Mihályról szóló irodalom • 2. Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások (664. oldal)
7575 Gazda István a n Ki írta az [...] Keresztury Dezső Illés Endre Vas Ist­ván 7577 Magyari Imre Babits Mihály [...] Mihály c linómetszetének közlésével 7581 Bozóky Éva Emlékszobor helyébe Cikk Int [...]
60. IV. Mutatók • 3. Névmutató (774. oldal)
[...] 8325 8345 8349 8393 Bory István 6012 Bosquet Alain 2154 Bostroem [...] de 26 Bovie Charles 26 Bozóky Éva 7581 7640 Bölöni György [...]
61. Névmutató (84. oldal)
[...] 19 673 Borka Géza 9 Bozóky Éva 20 Braun Soma 9 [...] 9 Csaba Rezső 9 Csák István 727 Csányi Erzsébet 701 Csernus [...] 537 Dabit Eugene 182 Dallos István 333 Dániel Anna 12 Dávid [...] 446 Erdősi Károly 14 Ernst István 8 69 Ézsiás Erzsébet 8 [...]
62. PRAZNOVSZKY MIHÁLY: Az író és a táj kapcsolatának megközelítési lehetőségei (Déry Tibor és a Tamáshegy) (106. oldal)
[...] jobb Donath Ferenc Úgy bizony Bozóky Éva 1971 július 28 Itt [...] Isten áldja a háziakat Örkény István 0 pardon 1968 IX 19 [...] kitűnő a mel­lékhelyiségek tiszták Örkény István 1975 július Ha hiányzik is [...]
63. Csaplár Ferenc: Kassák születésnapjai (1917-1967) (143. oldal)
[...] Pál Neményi Lili Horváth Ferenc Bozóky István Bartók szellemét nemcsak a Kassákot [...] Justus György Ka­dosa Pál Szelényi István Kassák verseire írott műveinek megszólaltatása [...]
64.
[...] népoktatásnak mint épen csak Vajay István Sőt még Batthyány Tivadar ur [...] ügy van Derültség Elnök csenget Bozóky Árpád akkor én indítványt tet­tem [...]
65.
[...] tagjai He gyessy János Szabó István dr Kriet Béla dr Vargha [...] A kunszentmártoni kerü­let volt képviselője Bozóky Árpád beszámolót mon­dott Inokán Nagyrévén és Czibakházán Bozókyt újra kikiáltották képviselőjelöltnek Csurgó Inkej [...]
66.
[...] hevességével támadta meg barátját Nagy István igyekezett a költőt megnyugtatni Kijelentette [...] fegy­veres elégtételt követel Csobádi Nagy István egy valóságos modern Herkules és [...] Nyo szolyóleányok voltak Kricsfalussy Mártha Bozoky Margit Szabó Csuty és Dudy Szőiősy Katinka Vőfélyek dr Bozóky Kálmán dr Mihályi Fló rent [...]
67.
[...] tőle a szót Pop Cs István ezután az első szakaszt bírálja [...] tartott s módosításokat nyújtott be Bozóky Árpád Az egész bekezdés elvetését [...]
68.
[...] Szünet után a tizennegyedik szakasznál Bozóky Árpád Ha a tanítók ellen [...] közben 1848 1907 Irta Erdélyi István Lánglelkii költőnk Petőfi Sándor ereklyéi­nek [...] Petőfi utazik barátjával dr Sass Ist­vánnak szüleihez látogatóba Váczra A vonat [...] lesz a folytatása HÍREK Dr István Vilmos megyéspüspök Bu­dapestre utazott hogy [...]
69.
[...] Sándor Revalo Pál Schwarcz Ede Bozóky Béla Szabolcs Test­vérek dr Székely [...] Árpád özv Mildschütz Mátyásné Körösi István Huszár Pál Tóth András Lévai [...] Lusztig Jó­zsef Koos Jakab Martinovics István Gön czöl János N N [...]
70.
[...] most létesített és gróf Széchenyi István­ról elnevezett külföldi tanulmányi alap céljára [...] Verebéig László Miklós Ödön Sztrókay István és mások Amint az elhelyezkedés [...] Kató Pethes Dalma Humájer Ilonka Bozóky Magda Baghy Ilonka Sigmund Mici [...]
71. Amennyire lehet, nem ölünk • GÖRGEY GÁBOR: Amennyire lehet, nem ölünk (163. oldal)
erőszakot alkalmazna Még Vas István verseit is személyes párbeszéddé bont­ja [...] pillanatot világít át tragikus izzással Bozóky István tűnődő rezignációja a Bírák könyvének [...]
72. Amennyire lehet, nem ölünk • HÁMOS GYÖRGY: Hol áll meg a csillag? (164. oldal)
[...] ószövetségi Bí­rák könyve nyomán Vas István Római rablás című kötetéből állított [...] Miklósnak Verdes Tamásnak Cserhalmi Annának Bozóky Istvánnak És a zeneszerzőnek Jeney Zoltánnak [...]
73. Amennyire lehet, nem ölünk • MÁTRAI-BETEGH BÉLA: Három költemény az Irodalmi Színpadon (170. oldal)
[...] Köszönhető az élmény a színészeknek Bozóky Istvánnak aki a mono­lógban is megtalálja [...]
74. Balázs Samu szerepkatalógusa (204. oldal)
[...] Tovsztonogov A félkegyelmű Rendező Egri István Nemzeti Színház 1969 május 16 [...] avagy búcsú a kellékektől Rendező Bozóky István Irodalmi Színpad 1970 február 24 [...]
75. [24.] A Szegedi Nemzeti Színháznál lefolytatott vizsgálat - 1972 (127. oldal)
[...] rendelkező több tekintetben erélytelen főrendezője Bozóky István E vezetés már zárójelben is [...] lett a prózai főrendező ilyen Bozóky óta nem volt s neki [...]
76. [24.] A Szegedi Nemzeti Színháznál lefolytatott vizsgálat - 1972 (128. oldal)
[...] és korrepetitor gárda Sza latay István Csala Benedek Várady Zoltán egy [...] hiányt pótolt ügyeskedő terveivel Gergely István Megemlítendő még hogy már egy [...] tagjának A színészgárda a Vaszy Bozóky irányítás alatt közepes értékű színvonalú [...]
77. [48.] A Schwajda-ügy Szolnokon - 1978 (368. oldal)
[...] okt 17 én nyílt meg Bozóky István igazgatása alatt 1984 1990 között [...] Árpád Valuch Tibor Budapest Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2016 518 [...]
79. Lexikon (621. oldal)
[...] Színház 1981 ben nyílt meg Bozóky István igazgatása alatt Országos nevet Léner [...] az országos pártértekezleten nyugdíjazták Örkény István 1912 1979 író drámaíró 1930 [...]
80. Névmutató (637. oldal)
[...] 469 483 520 596 Bírta István 49 106 Bitter László 559 [...] Both Béla 99 163 597 Bozóky István 127 368 621 Bozó László [...]
81. III - Függelék • Színházi szerepkatalógusok (190. oldal)
[...] Seribe Egy pohár víz Rendezd Bozóky István Madách Kamaraszínház 1954 október 30 [...] Szilágyi László Mária főhadnagy Rendező Bozóky István József Attila Színház Állatkerti Színpada [...] a Mikszáth ügy Rendező Kazán István Vígszínház 1961 március 5 Az [...]
82. Kassák születésnapjai
[...] Pál Neményi Lili Horváth Ferenc Bozóky István Bartók szellemét nemcsak a Kassákot [...] Justus György Kadosa Pál Szelényi István Kassák verseire írott műveinek megszólaltatása [...]
83. Kassák születésnapjai
[...] il c t 10 Szclényi István Kassák Szegények kórusa Elő­adja a [...] Miatyánk Egy ember élete Elmondja Bozóky István 16 Kassák Lajos Vérrel és [...] Kádár Ilona Somlyó György Sőtér István Schalk László Szalatnai Rezső A [...]