21 találat (0,237 másodperc)

Találatok

1. Történelem • Krankovics Ilona: Egy debreceni kereskedőcsalád, a Kis Orbánok házának története (166. oldal)
[...] Orbán János kalmár legidősebb fia István az 1790 es évektől virágzó [...] külföldi kereskedőkkel egyaránt Kis Orbán István a város tekintélyes polgára a [...] új városháza és Kis Orbán István háza közötti utca szélességéből volt [...] az hogy az Instans Uram kérése szerint az kerítésének az A [...]
2. Történelem • Módy György: A debreceni és a tokaji uradalom (Régiókutatási kísérlet) (168. oldal)
[...] budafelhévízi keresztesek kezére Az V István által kiadott oklevelekben szereplő To­kaj [...] Ekkor két itteni job­bágyukat Kallói István fia István kirabolta Emiatt az országbíró az [...] iktassa be Debrői Miklós fia István mester királyi kincstartót a Zemplén [...] bízza meg Zsigmondnak hozzá terjesztett kérése megvizsgálásával A király azt kérte [...]
3. Néprajz, kulturális antropológia • Nagy Ibolya: A paraszti szociális identitás fenntartásának kísérlete Hajdúszoboszló gazdatársadalmában (166. oldal)
[...] szerelem mondta A másikuk Kádár István azért kérte el a kéziratos [...] vált beszélgetésünk Ezzel szemben Szigeti István vagyonvesztett volt kulák munka­szolgalatos katona [...] felkészülten érkezett a beszélgetésre Kádár István kérése még egy tanulságul szolgálhat Hadd [...] családban nőtt fel mint Kádár István is annak kitörései mobilizációs lehetőségei [...]
4. Bevezető (3. oldal)
BEVEZETŐ Ecsedi István 1935 ben adta ki A [...] számára meghirdetett közművelődési vetélkedő egyik kérése az volt hogy írják le [...] ismeretében nyilvánvalóvá vált hogy Ecsedi István írása több kiegészítést és módosítást [...]
5. Történelem • Rácz István: A cívis fogalma (95. oldal)
[...] 35 1 122 Kis Orbán István és testvérének kérése a tanácshoz 1808 május 5 [...] Zoltán A népesedési viszonyok Rácz István szerk Debrecen története II Debrecen [...] 1011 k 594 1816 Balogh István i m A város és [...]
6. TÖRTÉNELEM — GESCHICHTE • Nyakas Miklós: A hajdúkerületi székház építésének megszervezése (157. oldal)
[...] Inspector Igazságos lévén az esedező Kérése titulo Remunerationis az Épittető Cassából [...] és Nagy János és Veres István ácsok szerződése a kerületi székház [...] Septemb 812 Nagy János Veres István Áts Mesterek Coram Nobilis Michaele [...]
7. Irodalomtörténet, művelődéstörténet • Bényei Miklós: A gazdasági szakoktatás ügye a reformkori országgyűléseken (337. oldal)
[...] 1839 március 13 án Széchenyi István azt az ötletet hogy a [...] vezető liberális politikusok is Széchenyi István gróf Wesselényi Miklós báró stb [...] 1839 jún 5 Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei 1 köt Bp [...] Győr és Ugocsa megye Szeged kérése Ogy írásai 1839 40 2 [...]
8. Függelék • II. Adattár (178. oldal)
[...] 1777 május 22 bátyja Mezei István szegődtette 2 Tíz év múlva [...] bemutatja remekrajzát de kisebb remek kérése végett hamarosan július 13 án [...] 1799 június 17 én Kardos István nagy rajzának bemutatásakor látja el [...]
9. Művelődéstörténet, irodalomtörténet • Kilián István: Csokonai és Puky István barátsága (621. oldal)
[...] József fogja elszállí­tani Az a kérése hogy azokat a könyveket amelyeket [...] Pestről elköltözik Debrecenben 13 Puky István levele Csokonai Vitéz Mihályhoz Tiszafüred [...] MM II 862 15 Puky István levele Csokonainak Tiszaigar 1801 január [...]
11. Nagy Sándor: A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncselekményekben 1757-1850 (22. oldal)
[...] 7 2 Ifj nemes Kéki István 1816 március 27 én kocsmai [...] nem akadályozta meg Az asszony kérése ellenére sem seborvosnak sem másnak [...] szekérre Az erdőben összetalálkoztak Szikszai Istvánnal aki azt állította hogy a [...]
12. XIII. Újabb mesterremek váltás. Az íróalmárium (73. oldal)
[...] első értékes levéltári forrás Nagy Istvánnak 1780 ból való remekrajza Időrendben [...] ban három panasztevő asztaloslegény Oroszi István Veres Mihály Simon György beadványa [...] két hét elteltével kisebb remek kérése végett jelentkezett a céhnél Kérését [...] ábrázolja ezt a változatot Nagy Istváné 1780­ ban 39 kép Zetz [...]
14. Történelem • Varga Pál: Debrecenben a XIX. században létesített gyógyszertárak története (115. oldal)
[...] uraimék mit szólanak az instans kérése eránt Debreczen in senatu 19 [...] Debreczenben 1807 mart 20 Segesvári István m doctor Megengedtetik a patika [...]
15. Módy György válogatott tanulmányai • III. Történettudomány • Sámson története a XVI. század közepéig (562. oldal)
[...] a váradi káptalannak hogy Debreceni István leányának Ilonának a férje Domoszlói [...] Szécsi Miklós és Héderváry Imre kérése alapján az őket meg­illető leánynegyed [...]
16. I. Debrecen XVIII-XIX. századi festészetéről a portréművészet tükrében (9. oldal)
[...] képéről gondosan ügyelve ez Kazinczy kérése volt hogy fiatalítsa derültebbé tegye [...] 1976 89 109 p Balogh István A debreceni Református Kollégium gyűjteményei­nek [...]
17. Történelem • Varga Júlia: A debreceni Emlékkertek a jelenben (306. oldal)
[...] ülésén a bemutatott és Bács István tervező által ismertetett kertészeti és [...] sorsát jö­vőjét Az albizottság határozott kérése hogy a területet a városi [...]
18. Történelem • Komoróczy György: Az állami ellenőrzés Debrecen önkormányzata felett 1779–1811. években (170. oldal)
[...] közt többeket szedhessen Megnevezte Pap István kocsmabérlőt Kenessey Mihály kalmárt A [...] az akcióról A szenátusnak a kérése ezzel kapcsolatban az volt hogy [...]
19. Történelem • Trócsányi Zsolt: Rákóczi Zsigmond (Egy dinasztia születése) (78. oldal)
[...] is a gubernátor a szebeniek kérése nélkül hajtotta rá a hatszegieket [...] illetné Az ítéletet azonban Bedő István három­széki főkapitány elnökletével hozták S [...]
20. Függelék (330. oldal)
[...] lenni véli ezen a Könyörgök Kérésének el intézésére ki rendelt Deputatio [...] Küldésére biztuk az witezleő Eghri Istvánt es Jote Gergeli Uramékatt az [...]