10 találat

Találatok

1. III. A város a középkorban és az újkor elején • 3. Cegléd mezőváros a XVIII. századbanés a XIX. század első felében (Novák László) (162. oldal)
[...] tudatlanság lehetett Igen tanulságos Szalay István esete Ö maga így szólt [...] volt hajlandó foganatosítani amit Szalay István meg is írt Amikor azonban [...] adott tulajdon tselekedete ellenére tett kérése az utón tekintetbe nem jöhet [...] hogy fossza meg földjétől Kapu Istvánt és tiltassa ki Ceglédről ami [...]
2. Történettudomány, helytörténet • Fegyó János: A nemzetőrség szervezése 1848 tavaszán (223. oldal)
[...] miért szégyenkeznie A magyar kormány kérése meghallgatásra talált Mondhatta volna a [...] házánál ülő választmány tagjaivá Gáspár István Sztankovits György és Szálai Bálás [...] Magdits Jósef Nagy Já­nos Knezovits István Rúsa András Gózony Mátyás Varga [...] helybéli czéhekhez és honoratiorokhoz Szakáll István Gózon István és Kováts Lajos urak ki [...]
3. Jakus Lajos: Életképek Petőfi diák- és ifjúkorából (197. oldal)
[...] Levéltár Szekszárd Haag jelentése és kérése Tolna vármegyéhez 1821 1 10 [...] KEMÉNY János 1881 3 Csörföly István Mindenféle jegyzések 1824 1854 Kézirat [...] Imre 1899 822 4 NÉMEDY István 1901 1 5 SZALAY Károly [...] hol Táska néven 10 BÉKÉS István 1966 75 skk 11 Országos [...]
4. Jakus Lajos: A töröktől megszabadított Vác 1596–1622 (36. oldal)
[...] a szótár előbb Tolnai Borbély István tol­nai rektor tulajdona 3 Ft [...] Ft ért került Vörösmarty Literati István ugyan­csak tolnai rektorhoz Új tulajdonosának [...] diplomáciai tevékenységével DONÁCIÓ ÉS ZÁLOGBIRTOK KÉRÉSE Beniczky amikor Vácra került hamarosan [...] 30 kr Kapitány elődje Dóczy István királyi jóváhagyással bírta ezen helységeknek [...]
5. Jakus Lajos: Petőfi családja (146. oldal)
[...] a Petőfi Társaságnak a Petőfi Istvántól örökölt ereklyé­ket nem fogadott el [...] semmit csak az volt a kérése hogy ezért fiát helyezzék el [...]
6. III. A város a középkorban és az újkor elején • 3. Cegléd mezőváros a XVIII. századbanés a XIX. század első felében (Novák László) (187. oldal)
[...] Attyának most is van akla kérése nem tellyesíttetik határozott a tanács [...] 6 Zs cs 220 Jakab István panaszolja hogy ősszel búzát töltvén [...] és Orosz János Sámuel Szalay István béressé és szolgálója Helembai Erzsébet ki menvén Szalay István kotsiján Tanyájára késő estve lévén [...]
7. (313. oldal)
[...] Az állást Rákóczi János Horhy István Gebier József és Hannig Imre [...] meg A polgármester el­nökletével Ellenbacher István felsővárosi plébános és iskolaigazgató Réty [...] a polgármesteri hivatal többszöri sür­gető kérése ellenére csak 1859 decemberében küldte [...]
8. (268. oldal)
VICZIÁN ISTVÁN ÉLETEM ÉS KOROM A 25 [...] az adott esetben a fegyverszünet kérése a rendes úttól eltérő lett [...]
9. IV. • Réthelyi Orsolya: Gertrúd királyné és Szent Erzsébet a Németalföldön. Az Árpád-ház a Croy család reprezentációjában (234. oldal)
[...] biztosan nem formáltak igényt Szent István trónjára 14 Más típusú dokumentumokból [...] érvelése miszerint a megrendelő hangsúlyozott kérése állhat az átdolgozásban a magyar [...] aki francia nyelvű darabjában Szent István magyar királyról és a kereszténység [...] már a darab címében Szent István leszármazottjának nevezi és a címlapon [...]
10. Kocsis Gyula: Abony gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténete a török kiűzésétől a jobbágyfelszabadításig (421. oldal)
[...] eseményeket csak 1719 től Szikszay István prédikátorrá választásától tudjuk részletesebben nyomonkövetni [...] abonyiak őt azonban a hívek kérése ellenére sem vég­legesítette a püspök [...]