15 találat (0,343 másodperc)

Találatok

1. (98. oldal)
[...] nyomai így példaként említhető Kaszás István aki 194 forintos földjét 1880 [...] 1853 ban a legvagyonosabb személy Bozóky István volt 344 forintos földdel Mellette [...] ban 280 forinttal szerepelt Szentbenedeky Bozóky néven Gyarapodásuk méreteire jellemző hogy Bozóky Istvánon kívül Mátyás 278 András 112 [...]
2. Benedek Gyula: A Jászság 1705. évi katonai összeírása (162. oldal)
[...] Kecskés Mátyás személyesen gyalogos Pénzes István Vecsénél Kovács Mátyás Juhász István személyesen gyalogos Szűcs István személyesen gyalogos Koncsik Jakab Ötödször [...] 3 4 5 6 7 Bozóky István zsoldos által lovas Seres János [...] zsoldos által lovas Szó ke István zsoldos által lovas Pernyész István zsoldos által lovas Nagy János [...]
3. Zádorné Zsoldos Mária: Az 1831. évi kolerajárvány a Jászkunságban (258. oldal)
[...] aljegyző Benedek László aljegyző Varády István esküdt és előlülő Janó János [...] Mihály esküdt és előlülő Mihályi István főbíró Kenéz Mihály főjegyző Debreczeni [...] főjegyző Újfalussi Sámuel aljegyző Kunszentmártonban Bozóky András esküdt s előlülő Bozóky István biztos Tóth András esküdt Nagy [...]
4. Józsa László: Egy gazdacsalád ájtatos olvasmányai a XIX. században (413. oldal)
[...] adni A hagyaték dédnagyapámtól Józsa Istvántól származik aki Józsa Mihály és [...] végrendelet amelyből kitűnik hogy Józsa István három fia és két leánya [...] a nagyiskola hírneves tanítója és Bozóky János igazolta kézjegyével A vagyoni [...] kelt végren­deletben megnevezett egyik tanú Bozóky János úgy is szerepel mint [...]
5. (214. oldal)
[...] Pazsa Gyula irnok Petrányi Tibor Bozóky Mária dijnok Cseppentő Miklós Zsíros [...] Uánási Ferenc tagjai D Szabó Ist­ván f Tóth István Smányi Zsigmond Kovács Gyula Bagi István Bagi Imre Várkonyi István Tóth K 4 í
6. (446. oldal)
[...] Berentei György földtulajdonos 400 Berényi István 45 ös újgazda 401 Béres [...] Károlyné Bernát Gyula 419 Bernát István 139 Bethlen István gróf miniszterelnök 137 139 310 Bethlen Istvánná ifj grófnő 250 Bethlen Ödön [...] Bourbon Sicilien hercegi család 226 Bozóky Kálmán dr miniszteri tanácsos 180 [...]
7. (77. oldal)
[...] századi vallási művek Cantus Catholici Bozóky Mihály kompilációja hanem saját versírói [...] és 114 115 1 Orosz István nyomtatott szerzemé­nyeinek gyűjteménye melyből néhányat [...] Az idézett ének megtalálható Orosz István Dicsőséges Szent Ven­delnek a dögvész [...]
8. (180. oldal)
[...] 1 200 kat holdat Tóth István és társa bérelte A gazdaságokban [...] 1920 as években dr Steineker István miniszteri tanácsos közalapítványi ügyigazgató helyettese pedig dr Bozóky Kálmán miniszteri tanácsos volt O [...]
9. Történelem • Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnokon (176. oldal)
[...] ügyek tisztázása után idősebb Szabó István gyógyszerész gyógyszeráru kereskedő az ifjabbik [...] mindennapjaikat Ezt tette ifj Szabó István gyógyszerész is mikor megteremtve egzisz­tenciáját eljegyezte dr Bozóky Árpád ügyvéd leányát Margi­ 16 [...] versailles i stílusú park Szabó István lett a gyógyszertár tulajdonosa egészen [...]
10. Lovas Lajos: Betyárok, tolvajok és a bűnözés egyéb formái a Jászkun Kerületben (1797-1802) (341. oldal)
[...] particuláris perceptor kerületi adószedő Paruczay István ordinális fiscalis ügyész Lacka János [...] esküdt A Nagykun kerület részéről Bozóky András palatinális assessor Dóka Márton [...] Horváth Mihály Pethes Antal Parúczai István Péter Ferenc nádori táblabíró Fazekas [...] Gózon Sándor Gubó József Illés István Kármán Pál táblabírók 24 A [...]
11. Bellon Tibor: Határújítás, határvédelem a Nagykunságon (244. oldal)
[...] új határt hánytunk 1798 májusában Bozóky András hármas kerületi jegyző értesítette [...] Györgyöt Debretzeni Jánost Dévaványáról Földesi Istvánt Nánai Szűts Jánost Dolhai Jánost [...] Jánost Balog Jánost Ki Szabó Istvánt P Szabó Istvánt Boros Mihályt Vida Jánost Patzi [...]
12. (41. oldal)
[...] 4 kötelesek közül még a Bozóky 2 Sedony Béres 2 és [...] I 1880 682 180 Gyárfás István szerint a kötél helyett Dósán [...]
14. Történettudomány • Bojtos Gábor: Kilakoltatási eljárás "Lenk Gyula budapesti lakos" ellen (154. oldal)
[...] 14 Ugyancsak ezen a közgyűlésen Bozóky Árpád indítványára alkotmányvédő bizottság alakult [...] Lenk Gyula 1905 1906 Lippich István 1919 1920 kormánybiz­tos főispán csak [...]
15. Történettudomány • Bojtos Gábor: Kilakoltatási eljárás "Lenk Gyula budapesti lakos" ellen (156. oldal)
[...] a törvényhatósági bizottság elfogadta Kuszka István indítványát a tisztviselők erkölcsi és [...] 405 800 1905 48 Korábban Bozóky Árpád javaslatára hatalmas fekete sárga [...]