421 találat (0,279 másodperc)

Találatok

1. A kanizsai egyesületek vázlatos adatai (379. oldal)
[...] a régiekből már csak a Büchler Mór majd 1928 óta Vannay [...] óta szünetel a Postásdalárda kar­nagy Büchler Mór 1924 ben megszűnt és [...] éve 1913 Kisdalárda alapító karnagya Büchler Mór 1925 Egyházi Vegyeskar alapítója [...]
2. Megyeri Anna: A zalaegerszegi zsinagóga [ma hangverseny- és kiállítóterem] építéstörténete (221. oldal)
[...] A ügyek intézésére Gráner Géza Büchler Jakab Dr Obersohn Mór és [...] Gyula 36 és az alelnök Büchler Jakab elhatározta hogy a hitközség [...]
3. Megyeri Anna: A zalaegerszegi zsinagóga [ma hangverseny- és kiállítóterem] építéstörténete (224. oldal)
[...] Ima a királyért Tartja dr Büchler Sándor 65 keszthelyi főrabbi 10 [...] nagykanizsai Schwarz Jakab csáktornyai dr Büchler Sándor keszthelyi dr Winkler Sándor [...]
4. Tanulmányok Mindszenty Józsefről • Megyeri Anna: „…maradandó öröm emlék…”. Mindszenty (Pehm) József építkezései Zalaegerszegen (83. oldal)
[...] került elő miszerint az interpelláló Büchler József kapok magántervező építészektől egy [...] munkát a magántervező építészek elől Büchler felsorol több építészt köztük Kotsis [...]
5. Megyeri Anna: A zalaegerszegi zsinagóga [ma hangverseny- és kiállítóterem] építéstörténete (233. oldal)
[...] ügyek elintézésére egy Gráner Géza Büchler Jakab Dr Obersohn Mór és [...] elnökké Boschán Gyula és alelnökké Büchler Jakab urakat választotta meg Az [...]
6. 1925-02-04 / 27. szám
[...] rázen­dített Szabados Béla Hiszekegyére melyet Büchler Mór a dalárda kar­nagya vezényelt [...] az első dijat Azután ki­emeli Büchler Mór karnagy érdemeit akinek egészségére [...] Bazsó József ipartestületi elnök méltatja Büchler Mór karnagy fáradhatatlan tevékenységét és [...] rajzu elismerő ok­levelet A serleget Büchler Mór tisz­teletére üríti ki Utána [...]
8. 1942-11-17 / 259. szám
[...] katasztrális hold és 298 négyszögöl Büchler Jakab és felesége Bierger Berta dr Büchler Mór Büchler Albert Margit Imre Sándor dr Büchler József Budapest özv Grünbaum Náthámmá szül Büchler Klememtin Nagyatád Schöntag Jenőné szül Büchler Irma Szombathely 14 katasztrális hold [...]
10. 1898-02-13 / 7. szám
[...] illetve anyósnak és testvérnek özv Büchler Mórné szül Ragendorfer Josefának élete [...] és béke lengjen hamvai felett Büchler Jakab mint fia Büchler Jakabné Berger Berta mint menye Büchler Cecília férj Kohimé Büchler Zsófia férj Weinbergerné Büchler Fanni férj Tenczerné Büchler Netti férj Schwarczné Büchler Lina férj Fiiedmanné mint leányai [...]
13. 1897-05-30 / 22. szám
[...] tagjai Botfy Lajos polgármester hivatalból Büchler Jakab dr Czinder István Deutsch [...] tagjai Braunstein József tanácsos hivatalból Büchler Jakab Dervarics Lajos Horváth Miklós [...] Elek főjegyző hivatalból Balaton József Büchler Jakab Csertán Károly dr Czinder [...] városi állatorvos hivatalból Boschán Gyula Büchler Jakab Bedő Vendel dr Czinder [...]
14. 1901-03-07 / 10. szám
[...] jelölte ki e helyre Hymenhir Büchler Szidike kisasszonynak Büchler Jakab zalaegerszegi kereskedő kedves leányának [...] Tenczer Irma Gránitz Janka Szombathely Büchler Szidónia Schwarcz Flóra Stern Irma [...] Sándorné Morandini Tamásné Bauer Jakabné Büchler Jakabné Schwarcz Mórné Csillag Miksáné [...]
15. Gyárak, iparvállalatok (310. oldal)
[...] Kálmán Vezérigazgató Krosetz Gyula Igazgatóság Büchler Jakab Deutsch Ferencz Dervarics Lajos [...]
16. 1901-03-10 / 10. szám
[...] f hó 3 án eljegyezte Büchler Szidike kis asszonyt Büchler Jakab helybeli kereskedő és izr [...] kor 80 fill Várhidy Lajos Büchler Jakab Komlósi Miksa 3 3 [...] j len voltak Bauer Jakabné Büchler Jakab né Buchvald Lipótné Berger [...] Mónié Weisz Miksáné Weisz Izidorne Büchler Szidónia Berger Emma Csillag Rezsin [...]
18. 1906-05-24 / 21. szám
[...] i 1 K VI osztály Büchler József ivén Eisi ger Pi [...] M Kaczor Gyula Laekenbach N Büchler Albert Gyarmati Eila Sehwirz Elza Büchler Margit Büchler Irma 10 10 f Spiegel [...]
19. 1912-02-22 / 8. szám
[...] sok tapsot s nevetést aratott Büchler Margit Flesch Gizella és Heinrich [...] czukorkagyár Bichler Ella Singer Miksa Büchler Irma Animo Gyarmati Ella Zwack [...] Zalatárnok Balassa Benő Deutsch Testvérek Büchler Jakab Dr Halász Vilmos Büchler Dénes Lövinger Simon Dr Keresztury [...]
20. 1890-09-28 / 39. szám
[...] takarékpénztár és csafakozott tarsai végrehajtatóknak Büchler Jakab végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási [...] Fáni férj Eppinger Józsefné és Büchler Jakab tulajdonául felvett ingatlan­ból Büchler Jakabot illető fele részre ezennel [...]