30 találat (0,213 másodperc)

Találatok

1. 1901-10-17 / 42. szám
[...] 144 Seprős 145 Siter 146 Sza­niszló 147 Szécs Keresztur 148 Szolcsan [...] József földműves Gutorföld 391 Borosán Sándor földműves Náprádfa 392 I Varga [...] adok és 3 évig jót­Péterffy Sándor 128 0 1 épület és [...]
2. 1904-07-07 / 27. szám
[...] e hó 5 én Vértesi Sándor ag evang leikés családjában A [...] Márton újra visszatért s Molnár Szaníszló és iratzer Alt on uj [...]
3. 1911-07-13 / 28. szám
[...] eke Stern Síndor kitüntetése Stern Sán­dor Zalaszeuttfróti gépkereskedó egy újonnan zabadalmazott [...] állami éremmel tüntettek ki Stern Sándornak ez már a 7 ik [...] tanárt Szombat­ helyről Keszthelyre Molnár Szaniszló keszthelyi prem fógymnásiumi tanárt Szombathelyre [...]
4. 1911-12-28 / 52. szám
[...] szintén igy ir Dr Temető Szaniszló Igén ám de ebben az [...] László földnélküli János és Temető Szaniszló Mondhatnád hogy tulajdonnévnek magyarosan elég [...] N Legrégibb butorraktár Dunántul Tóth Sándor és Társa butorraktára Szombathelyen f [...] partfogást kérnek 35 62 TÓTH SÁNDOR ÉS TÁRSA asztalos és kárpitos [...]
5. 1884-07-13 / 28. szám
[...] Miklós Z Egerszeg rendes Eitner Sándor Sümeg Goldfinger János Z Egerszeg [...] tette az elérzékenyülés Lesc sinszky Szaniszló szakállára mondom nem csodálom Mi [...]
6. 1890-11-30 / 48. szám
[...] Lajos Beniczkyné Bajza Lenke Bródy Sándor Csiky Ger­gely Herczeg Ferenc Jókai [...] már a harminc kettedik Endrődi Sándor Váradi Antal Dalmady Győző Szabó Sándor közölnek közleményeket Józsa Antal pedig [...] dr Hankó Vilmostól és Timár Szaniszló­tól Hosszú sorozatát nyújtja a kötet [...] az uj egyháznagyok Dessewfl y Sándor Steiner Fülöp Brankovics György Zelenka [...]
7. 1892-02-28 / 9. szám
[...] 123 szavazattal második helyre Villányi Szaniszlót 110 szavazattal a harmadik helyre [...] Alajos Misefai Fábiáuics Károly Hayden Sándor urak egyenkint 5 frtot dr [...] König­mayer János Deák Mihály Kaszter Sándor dr Graner Adolf Dervarics Lajos Csesznák Sándor Horváth János Graner Géza Graner Béla Tamasieh Sándor Skublics Imre dr Szigethy Elemér [...]
8. 1894-03-11 / 10. szám
[...] llalbig Cipriáu pannonhalmi perjelt Villányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igaz­gatót Fiissy Tamás [...] amelyeknek megvizsgálá­sára Barkóczy Károly Eitner Sándor Eitner Zsigmond 1 Epstein Vilmos [...] Lajos dr Blau Simon Deutsch Sándor Ebenspanger Leo Ebenspanger Lipót Fischer Iguáe Fisrliei Sándor Fischl Pál Grüuhut Fülöp Grüuhut [...]
9. 1894-04-01 / 13. szám
[...] 101 szavazat esett I űlányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igazgatóra 71 Wagner [...] mint neje Pirity Gyula Pirity Sándor Pirity Mariska térj Matics Istvánné [...]
10. 1895-06-09 / 23. szám
[...] A magyar kiadás szövegét Timár Szaniszló ismert tárcaíró és aestetikus szerkeszti [...] ág hitv ttelen 4 Wágner Sándor 2 hetes rk kőműves fia [...] és droguista­kereskedésekben Zala Egerszegen líaszter Sándor úr gyógyszertárában Felelős szerkesztő és [...]
11. 1895-07-28 / 30. szám
[...] droguista kereskedésekben Z Egerszegen Kaszter Sándor gyógyszertárában Mentor ellátási Vállalat Fontos [...] disztnű melynek magyar kiadását Timár Szaniszló ismert tárcaíró rendezte sajtó alá [...] ott találjuk Koroda Pál Adorján Sándor Róna Béla Buday László k Iieutter Sándor Mándoky Sándor stb érdekes verseit és cikkeit [...]
12. 1897-10-31 / 44. szám
[...] bizta mint Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor a kik­nek [...] Beöthy Zsolt Hentaller Lajos Szilágyi Sándor Marczali Henrik Hampelné Pulszky Polyxéna [...] Kálnoky Izidor Beöthy László Tímár Szaniszló Voinovieh Géza stb E korra [...]
13. 1898-05-22 / 21. szám
[...] Kálmán Selx ík Zsigmond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Vojnovich közreműködésével szerkesztik Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor Kiadja Révai [...]
14. 1903-06-28 / 26. szám
[...] Szepesmegye Báder Henrik Németujvár Virág Sándor Szentgróth­polgárváros Zalamegye Sámson József Győr­sziget [...] Dénes Lajos Somogyberzencze Somogymegye Szabadffy Szaniszló Kuzmicz Vitkócz Nyitra­megye Tóth Pál [...] üresedésben volt számellenőri állásra Szentpétery Sándor székelyudvarhelyi számellenőrt áthelyezte A zalaegerszegi [...]
15. 1903-06-28 / 26. szám
[...] írják Kossuth Ferenc főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Tímár Szaniszló Szabolcska Mihály Endrődi Sándor Martos Ferenc Kürthy Emil Fényes [...] 25 éve fennálló szépirodalmi hetilap Sándor és Drága lemészárlása alkalmából rendkivüli [...] a Ksra­gyorgyevicseknek Obrenovicsoknak Millánnak Natáliának Sándornak Dragának igen hű élet­történeteit és [...]
16. 1904-09-11 / 37. szám
[...] csornai prépostpraelatus Köhalmy Márton Molnár Szaniszló és Grátzer Alfonz premontrei tanárokat [...] tapolczai Bogyay György zalaegerszegi Dénes Sándor nagykanizsai szol­gabirák pályáznak Az eddigi [...]
17. 1905-05-07 / 19. szám
[...] Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestjén Simon Soma Stefania Szabolcs Szaniszló A szíves megrendeléseket postafordultával kérjük [...]
18. 1905-06-18 / 25. szám
[...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerle Sándor Szederkényi Nándor gróf Zichy Vladimir [...] dr Ballagi Géza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] dr Schack Béla gróf Teleki Sándor dr Vámbéry Rusztera Zsitvay Leó [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Timár Szaniszló Farkasházy Zsigmond Szász József Tomori [...]
19. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Művé­szeti Kör elnöke társelnökök Hirschler Sándor Lesczinszky Szaniszló Krátky István Bazsó József Dómján Lajos Blan­kenberg Imre Stein Sándor Farkas Vilma László Farkas Kádár [...] Székely Nándor Elek Ernő Király Sándor dr Prack 1 st­Lina néni [...] álló nagy sárga csőbe Király Sándor műszaki tanácsos javasolja hogy az [...]
20. 1925-02-04 / 27. szám
[...] közönség is lelkesen megéljenzett Leszcinszky Szaniszló postaigaz­gató a Postás Dalárda üdvözletét [...] dr Ke nedi Imre Lestyinszky Szaniszló Maschler István Milíényi Sándor dr Mutschenbacher Edvin Ötvös Emii [...]

 

  • 1
  • 2