180 találat (0,298 másodperc)

Találatok

1. (_2. oldal)
[...] Ldszlóffy Woldemár á 4 411 BOZŐKY SZESZICH KÁROLY Vízerőhasznosftás a Sebes [...] Pál á 3 282 HOLLÓ ISTVÁN A Nemzetközi Vízellátási Szövetség kongresszusai [...]
2. (_6. oldal)
[...] kiv Muszkalay László és Vágás István 4 401 VÍZELLÁTÁS Önhordó csövek [...] Vízellátási Szövetség kongesszusai Ism Holló István 1 2 141 A talaj [...] F J M Ism Holló István 4 414 VÍZERŐ Vízerőhasznosítás a Sebes Kőrös völgyében á Isin Bozóky Szeszich Károly 3 284 VÍZGAZDÁLKODÁS [...]
3. (_6. oldal)
[...] helyzete hazánkban á kiv Holló István 1 8 A hazai vízkutatási [...] Románia vízgazdálkodásának időszerű kérdései á Bozoky Szeszich Károly 2 260 A [...]
4. 2. füzet (132. oldal)
[...] 178 IV Marjai Gyula Oroszlány István és Wellisch Péter A BARÁZDÁS [...] időszerű kérdései 3 ábrával Ismerteti Bozóky Szeszich Károly 260 2 A [...]
5. 4. füzet • V. Salamin Pál: Az öntözésnek és a felszíni vizek elvezetésének kapcsolatai (482. oldal)
[...] Alajos Gábri Mihály és Oroszlány István Vízmentesítés Öntözési Szabvány tervezet Kézirat [...] 8 l ipták Ferenc Oroszlány István és Salamin I ál Nagyüzemi [...] 11 Németh Endre Alcser Jenő Bozóky Szeszicli Károly Bözsöny Dénis Dobos [...] Mihály l ipták Ferenc Oroszlány István Salamin Bál Tiszai Pál Öntözési [...]
6. 2. füzet • III. Dobos Alajos-Salamin Pál: Az esőztető berendezések szórófejének vizsgálata (207. oldal)
[...] irányította továbbá Gábri Mihály Orlóezi István Perényi Károly Simonfai László és [...] Lipták Ferenc Szalay Miklós és Bozóky Szeszich Károly adjunktus­nak valamint Szolnoky [...]
7. 1. füzet • III. Perényi Károly: Az esőszerű öntözéssel kapcsolatos hazai vizsgálatok és eredményeik (73. oldal)
[...] alapelvei Szakértői anyag szakértők Nagg István Gagán József 8 Az esőszerű [...] acélcső Szakértői anyag szakértők Nagy István Vadas Ervin 13 Műanyag csővezetékek [...] anyag szakértő Kóder Frigyes Varga István 15 Csővezetékek ellenállási tényezőjének meghatározására [...] 1 sz Vízépítéstani Tanszék témafelelősök Bozóky Szeszich Károly és Dobos Alajos [...]
8. 2. füzet • Dávidné Deli Matild-Kovácsné Dombi Mária: A vízigények hazai reprezentációs vizsgálata és annak eredményei (228. oldal)
[...] Budapest 1967 Kézirat 2 Illés István Városgazdasági ismeretek Tankönyvkiadó Budapest 1968 [...] megbízásából Műszaki ellenőr Dr Orlóczy István 1970 Kézirat 8 Bozóky Kovácsné Illés Vízellátás és csatornázás [...]
9. 4. füzet • Rövidebb közlemények és beszámolók (510. oldal)
[...] Tankönyvkiadó Budapest 1969 Kéz­irat 6 Bozóky Szeszich Károly Kovács Kálmánné Illés István Vízellátás és csatornázás tervezési segédlet [...] 1970 Műszaki ellenőr Dr Orlóczi István 8 Salamtn Pál Borsos József [...] Tankönyvkiadó Bpcst 1967 Kézirat 14 Bozóky Szeszich Károly Kaposvár város vízellátási [...]
10. (_1. oldal)
[...] összetett vízkormányzási rendszerekben Keszthelyi E Bozóky Szeszich K Köllő G Nagytérségi vízellátási rendszerek hidraulikai vizsgálata Kontur István Előrejelző modellek paramétereinek becslése vízállás [...]
11. 1. füzet (2. oldal)
TARTALOM Oldal Varga István és Huszti András ÁRAMLÁSI FOLYAMATOK [...] VÍZKORMÁNYZÁSI RENDSZEREKBEN 7 Keszthelyi Ervin Bozóky Szeszich Károly és Költő Gábor [...] RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA 19 Kontur István ELŐREJELZŐ MODELLEK PARAMÉTEREINEK BECSLÉSE VÍZ [...] telep építése 114 2 Hoffmann István Szilágyi Ferenc és Gitelszon A [...]
12. 4. füzet • Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók (679. oldal)
[...] a RIMO modellel 2 219 BOZÓKY SZESZICH KÁROLY Keszthelyi Ervin és [...] 239 GITELSZON ANATOLIJ ABRAMOVICS Hoffman István és Szilágyi Ferenc Ön­működő mozgó [...] összetételének elemzéséhez 4 607 HAMZA ISTVÁN Szilágyi Endre és Takács Lajos [...]
13. 4. füzet • Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók (680. oldal)
[...] hosszúidejű előrejelzése 4 615 HOFFMANN ISTVÁN Szilágyi Ferenc és A A [...] 3 505 HUSZTI ANDRÁS Varga István Áramlási folyamatok szá­mítása összetett vízkormányzati [...] analízise 3 443 KESZTHELYI ERVIN Bozóky Szeszich Károly és Költő Gábor [...] KÖLTÖ GÁBOR Keszthelyi Ervin és Bozóky Szeszich Ká­roly Nagytérségi vízellátási rendszerek [...]
14. 4. füzet • Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók (683. oldal)
[...] rendszerek alkalma­zása vízminőség vizsgálatoknál Hoff­mann István Szilágyi Ferenc és A A [...] rendszerek hid­raulikai vizsgálata Keszthelyi Ervin Bo­zóky Szeszich Károly és Költő Gábor [...] Endre Takács Lajos és Hamza István 2 230 A Balaton mederüledék [...]
15. 2. füzet • Rátky I.-Mantuano T.: Permanens áramlás felszíngörbéje számításnál alkalmazott közelítések hatásai (149. oldal)
[...] ALKALMAZOTT KÖZELÍTÉSEK HATÁSAI DR RÁTKY ISTVÁN és MANTUANO TAMÁS A hazai [...] a sebességeliszlás egyenlőüenségének közelítése Kozák Bozóky ljjas 1972 Kozák Rátky B [...] 1993 VU 14 Dr Rátky István oki mérnök a Budapesti Műszaki [...]
16. 2. rész (6. oldal)
[...] Mező­gazdasági Kamara területén Ism Feigler István ÖK 1942 1 246 A [...] 4 73 B 1 NNYEI ISTVÁN Szivattyútelepek teljesítményadatainak megválasztása á kiv [...] alvízcsatornájában á Tsm Hatolykai Pap István 1949 1 2 128 BOZÓKY SZESZICH KÁROLY ism Vladimirescu I [...]
17. 2. rész (20. oldal)
[...] keleti lejtőjének középső részén Pap István Hatolykai á kiv 1945 1 [...] 25 Völgyzárógát az Árván Pap István Hatolykai 1948 1 120 Cseh [...] Vladimirescu I és Gh Ism Bozóky Szeszich Károly á 1947 1 [...] víziutak a háború után Katona István á 1948 2 227 Az [...]
18. 2. rész (31. oldal)
[...] mexikói nemzeti öntözőbizottság szervezete Feigler István á k kiv ÖK 1940 [...] Vladimirescu I és Gh Ism Bozóky Szeszieh Károly á 1947 1 [...] tekintettel jelentőségük törté­neti fejlődésére Katona István 1948 1 114 A Transhelvét [...] víziutak a háború után Katona István á 1948 2 227 A [...]
19. 3. rész (3_19. oldal)
[...] a Sebes Kőrös völgyében á Bózóky Szeszich Károly 1957 3 284 [...] fej­lődése á k kiv Binnyei István 1954 4 483 341 A [...] helyzete hazánkban á kiv Holló István 1958 1 8 2
20. 3. rész (3_29. oldal)
[...] ottmarscheimi víz­lépcsője á Ism Katona István 1952 2 301 546 A [...] Sebes Kőrös völgyében á Ism Bozóky Szeszich Károly 1957 3 284 [...]
21. 3. rész (3_30. oldal)
[...] Indiában á k kiv Mátrai István 1956 4 475 575 A [...] vízgazdálkodásának időszerű kérdései á Ism Bozóky Szeszich Károly 1958 2 260 [...] Német Demokratikus Köztársaságban á Zsuffa István 1960 2 475 VÍZHOZAMMÉRÉS 594 [...]
22. 3. rész (3_34. oldal)
[...] 523 Bendefy László 65 Binnyei István 340 Bogárdi János 138 285 [...] Borza Dezsőné 453 532 533 Bozóky Szeszich Károly 323 421 Breinich [...] Dégen Imre 355 587 Dévény István 350 353 Dobos Alajos 160 [...] Károly 159 362 535 Holló István 26 289 321 344 428 [...]
23. 5. rész (5_9. oldal)
[...] Zoltán SZABÓ Lajos és ZIEGLER István Árvízvédelmi védvonal fejlesztési munkák a [...] ábra 10 táblá­zat RED 68 BOZÓKY SZESZICH Károly KESZTHELYI Ervin és [...] Béla TÓTHNÉ JEGES Sára KISS István és JOÓ Ottó A Balaton [...]
24. 7-8. szám • Értekezések • Györke Olivér: Az Olt folyó hidrológiai viszonyai a tusnádi szorosban való vízerőhasznosítás szempontjából (279. oldal)
[...] elhangzása után elnök fekéri Pap István titkárt hogy ismertesse a dr [...] ünneplése után elnök felkéri Pap István titkárt jelentésének megtételére A titkári [...] titkárt a Limnológiai Szakosztály jelentésének Bozóky Szeszich Károlyt a Hidraulikai Szakosztály [...] Józsefet a Gyógyvízbizottság jelentésének Pap István titkárt a Hallépcsőbizottság és az [...]
25. Jegyzőkönyvi kivonat a Hidrológiai Szakosztály 1949. évi évzáró és a Magyar Hidrológiai Társaság alakuló közgyűléséről (27. oldal)
[...] dr meg­ható emlékbeszédet mondott Vitális István dr ról Szaküzléseinken sorrendben a [...] A bátyai artézi kút Pap István Ta­pasztalatok az 1948 januári felsőtiszai [...] Schulhof Ödön dr Bokor Mihály Bozóky Szeszich Károly Györké Olivér Harsányi [...]
26. Jegyzőkönyvi kivonat a Hidrológiai Szakosztály 1949. évi évzáró és a Magyar Hidrológiai Társaság alakuló közgyűléséről (30. oldal)
[...] javasolja Szalai Ti­bor dr Pap István és Venkovits István küldöttek meg­választását A közgyűlés a [...] Emil Szalai Tibor Titkár Pap István Szerkesztő Salamin Pál Segédszerkesztő Bozóky Szeszich Károly Nyilvántartó Venkovits István Jegyző Lindner Károly Ellenőr Reich [...]
27. 4. szám • Langmár József: Műtárgyak alatti szivárgás laboratóriumi vizsgálatának módszerei és berendezései (257. oldal)
[...] tanárnak Salamin Pál do­censnek és Bozóky Szeszich Károly adjunktusnak szíves támogatásukért [...] Imre Miklós Sándor és Vaskó István tanszéki mecha­nikusoknak a berendezések elkészítésénél tanúsí­tott lelkiismeretes munkájukért Benedek István önálló laboráns Ubell Kár oly [...]
28. 2. szám (80_4. oldal)
[...] DONÁSZY ERNŐ GALLI LÁSZLÓ HOLLÓ ISTVÁN JOLANKAI GYULA LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR ÖLLÖS [...] turbinák jellemző adatainak megha­tározására Oroszlány István Vízgazdálkodás a Medjerda völgyben Tunisz [...] a középvízállás alapján 123 Vágás István Az ülepítési hatásfok függvény­transzformációs meghatározása 135 Bozóky Szeszich Károly A Román Népköztársaság [...]
29. 4. szám • Öllős Géza: A keverőteres dortmundi ülepítőmedence áramlástani vizsgálata (261. oldal)
[...] munkában résztvett Salamin Pál docens Bozóky Szeszich Károly ad­junktus Fekete András [...] mérnök Liszkai József és Vaskó István tanszéki mecha­nikus Benedek István és Hunyady Géza laboráns Ubell [...] munka eredményességét IRODALOM 1 Vágás István Átfolyási vizsgálatok dortmundi ülepítőmedencékben Kézirat [...] 474 angol szabadalom 3 Vágás István Ülepítőmedencékre vonatkozó kis­mintatörvények ellenőrzése Hidrológiai [...]
30. 2. szám • Öllős Géza: Öntöző és befogadó csatornák hatása a talajvízszint alakulására (138. oldal)
[...] vettek részt Salamin Pál docens Bozóky Szeszich Károly adjunktus Langmár Jó­zsef [...] Szolnoky Csaba laboratóriumi mérnök Benedek István Hunyady Géza laboráns Ubell Károlyné [...] Liszkai Jó­zsef Klimala Teofil Vaskó István tanszéki mecha­nikus Külön ki kell emelni Oroszlány István tanszék­vezető tanárnak a kutatási munkában [...]
31. 2. szám • Könyvismertetés (163. oldal)
[...] 11 iki ülésének napirendjén Vágás István és Bozóky Szeszich Károly előadása szerepelt Vágás István egyes külföldön végzett ülepítési kísér­leteknek [...] hatásfokmérési módszerek szerinti értékelésével foglalkozott Bozóky Szeszich Károly a csörgedeztető öntözés [...]
32. 4. szám (244_4. oldal)
[...] FODOR PÉTER GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG DÉNES ILLÉS [...] SZABÓ ZOLTÁN SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VÁGÁS ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK CoflepwaHHe Sommaire Contents Sommario [...] 272 284 288 302 306 Bozóky Szeszich Károly Vékony lepelben mozgó [...]
33. 4. szám • Egyesületi és műszaki hírek (272. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1959 4 sz Bozóky Szeszich K Vékony lepelben mozgó [...] Csaba laboratóriumi mér­nöknek és Benedek István tanszéki laboránsnak a mérések végzésében [...] a Thin Sheet By K Bozóky Szeszich Prior to dealing with [...]
34. 1. szám (_2. oldal)
[...] FODOR PÉTER GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HORTOBÁGYI TIBOR IIIRIG DÉNES ILLÉS [...] SZABÓ ZOLTÁN SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VÁGÁS ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK CoflepwaHHe Sommaire Con ents [...] hatása a kis­vízfolyások vízhozamára 4 Bozóky Szeszich Károly A csörgedeztető öntözés [...]
35. 1. szám • Bozóky-Szeszich Károly: A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata (16. oldal)
[...] A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata BOZÓKY SZESZICH KÁROLY Földünk sok országában [...] használható táblázatot állítottak össze Oroszlány István és munkatársai 1 A csörgedeztető [...]
36. 1. szám • Bozóky-Szeszich Károly: A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata (26. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1960 1 sz Bozóky Szeszich K A csörgedeztető öntözés [...] Endre tanszékvezető egyetemi tanárnak Oroszlány István tanszékvezető egyetemi docens­nek és Salamin [...] IRODALOM 1 Marjai Gyula Oroszlány István és Wellisch Péter A barázdás [...]
37. 4. szám • Egyesületi és műszaki hírek (359. oldal)
[...] a jövőben még erőteljesebb lesz Bozóky Szeszich Károly Könyvismertetés fí M [...] még nem került sor Holló István
38. 6. szám • Könyvismertetés (523. oldal)
[...] hidraulikájának tárgyalásánál legfrissebb használható eredménynek Bozóky Szeszich Károly munkáját említi ós [...] földrajzi ismeretek széleskörű összefoglalása Zsuffa István
39. 9. szám • Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1964. május 28-án tartott 47. közgyűléséről (427. oldal)
[...] munkásságáért a Wein János emléklapot Bozóky Szeszich Károly mérnök műegyetemi adjunktus [...] Dalmady Zoltán emléklapot dr Sziráky István hévízi igazgató főorvos a helyi [...] Endre korelnök vette át Holló István a jelölő bizottság elnöke ismertette [...]
40. 12. szám (_2. oldal)
[...] FODOR PÉTER GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR HOLLÓ ISTVÁN IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY 1 [...] SZEKRÉNYI BÉLA SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VÁGÁS ISTVÁN VARGA JENŐ VARRÓ ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ZIEGLER KÁROLY ZOLLER [...] nélküli tározómedence áramlástani vizsgálata Foto Bozóky Szeszich Károly Ha oöAOMKe rudpodiiHaMutecKoe [...]
41. 4. szám (_2. oldal)
[...] FODOR PÉTER GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN IIAJDÜ GYÖRGY HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR HOLLÓ ISTVÁN IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY IVICSICS [...] SZEKRÉNYI BÉLA SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VÁGÁS ISTVÁN VARGA JENŐ VARRÓ ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ZIEGLER KÁROLY ZOLLER [...] Vízmű fejlődése 1867 1964 145 Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározó meden­cék [...]
42. 4. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata (157. oldal)
Bozóky Szeszic h K Hengeres tározó [...] sóoldattal való vizsgá­latát hazánkban Vágás István és Muszkalay László 2 vezette [...]
43. 4. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata (167. oldal)
Bozóky Szeszic h K Hengeres tározó [...] 2 Muszkalay László és Vágás István Ülepítőmeden­cék áramlástani hatásfokának megállapítása Hid­rológiai [...] Hidraulika Tankönyvkiadó Budapest 1952 7 Bozóky Szeszich Károly Tározómedencék áramlás­tani vizsgálata [...] Untersuehung von kroiszylind­risehcn Trinkwasserbeháltern K Bozóky Szeszich Trinkwasserbehálter wurden bisher so [...]
44. 4. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata (170. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1965 4 sz Bozóky Szeszic h K Hengeres tározó [...] által kidolgozott laboratóriumi vizsgálatokhoz vala­mint Bozóky Szeszich Károly fentiekben közölt értékes [...] további kiterjesztését feltétlenül megkívánják Vágás István Bozóky zeszicli Károly tanulmányához kap­csolódva elsősorban [...] 1 Muszkalay László és Vágás István Ülepítőmedencék áramlástani hatásfokának megállapítása Hidroló­giai [...]
45. 4. szám • Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata (171. oldal)
Bozóky Szeszic h K Hengeres tározó [...] 4 sz 171 3 Vágás István Átfolyási vizsgálatok dortmundi ülepítőmedencékbon Hidrológiai [...] Zeszyt 3 War­szau a 1961 Bozóky Szeszich Károly válasza A hozzászólások [...]
46. 4. szám • Egyesületi és műszaki hírek (172. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1965 4 sz Bozóky Szeszic h K Hengeres tározó [...] a vonatkozásban nehéz elképzelni Vágás István hozzászólásával egyetértve meg­jegyzem hogy a [...] meg­oldása amint arra különben Vágás István is rámutat csak elmélyedt munka [...] és ntűszaki hírek Rovatvezető VÁGÁS ISTVÁN 1964 november 25 én a [...]
47. 11. szám • Egyesületi és műszaki hírek (490. oldal)
[...] és műszaki hírek Rovatvezető VÁGÁS ISTVÁN A Magyar Hidrológiai Társaság lleves [...] rendezett Egerben Az ankétot Berecz István a Heves megyei Tanács V [...] előadások szere­peltek 1 dr Oroszlány István A felületi öntözések újabb tapasztalatai [...] Az előadó távol­létében az előadást Bozóky Szeszicli Károly tartotta meg 2 [...]
48. 12. szám • Az ICSU Vízügyi Kutatási Bizottságának alakuló ülése (580. oldal)
[...] mezőgazdaság szolgálatában 49 Hidrológia Vágás István Árhullámok idökvantum elmélete 61 Babos [...] változékonyságának körképes ábrázolása 337 Vágás István Árhullámok entrópia elmélete 347 Szesztay [...] A Fővárosi Vízmű fejlődése 145 Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározó me­dencék [...]
49. 12. szám • Az ICSU Vízügyi Kutatási Bizottságának alakuló ülése (581. oldal)
[...] meg­határozása neutronszóródásos módszerrel 284 Ijjas István Az öntözőcsatornák kapilláris víz­vesztesége 295 [...] 528 546 568 Hozzászólások Hozzászólás Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározó medencék [...] Abos Brúnó Szilléri László Vágás István 168 Hozzászólás Lászlóffy Woldemár A [...] 1896 1964 212 Dr Miháltz István 1897 1964 213 Mokos Sándor [...]
50. 12. szám • Az ICSU Vízügyi Kutatási Bizottságának alakuló ülése (582. oldal)
[...] Károly 26 Borza Dezsőné 267 Bozóky Szeszieh Károly 156 Bölcs Gyula [...] Hortobágyi Tibor 78 309 íjjas István 295 Jurcsik István 569 Kakas József 498 Karádi [...] 253 Uherkovich Gábor 228 Vágás István 61 168 347 Vedres Lipót [...]