3. oldal, 106 találat (0,156 másodperc)

Találatok

41. 1926-03-28 / 73. (1111.) szám
[...] szabadon mérlegel­het Utána még Rakovszky István beszélt Majd a Ház megszavazta [...] fejedelmek végkielé­gítése kérdésében a népszavazás kérése be­bizonyította hogy az ország hangulata [...]
42. 1929-09-04 / 200. (2125.) szám
[...] A kormányzó ruszinszkói szerkesztőségünk ama kérése elől hogy világítsa meg e [...] dr titkárának öepsének és Fenczik István a ruszinszkói közművelődési tanács elnökének [...] Ottartózkodása alatt történt hogy Fenczik István dr Lembergből átment Ri­gába hogy [...]
43. 1938-01-08 / 5. (4448.) szám
[...] hatóságokhoz fordult se­gélyért s minthogy kérése nem talált meghall­gatásra különböző francia [...] gyilkosokat Káló Rudolf és Lukács István cigányt négynapi hajsza után elfogta [...] és a tűzharc során Lukács István élettelenül rogyott össze Ezután a [...]
44. 1938-01-22 / 17. (4460.) szám
[...] ács y János alelnök Kelemen István titkár jj Kecskés László jegyző [...] is kiterjed A galíciai zsidók kérése az clasz kormányhoz A galaci [...]
45. 1925-06-26 / 142. (885.) szám
[...] idegenebbek rovására ÍIMK Szerkesztőségünkből Gál István a Prágai Magyar Hírlap felelős [...] Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon Bethlen István miniszterelnök álla­potában örvendetes javulás állott [...] pusztuláoio a szerntté avatás há­romszoros kérése instantér instantiuis te­stűn tissime S [...]
46. 1938-11-05 / 252. (4695.) szám
[...] boldogságot kérjen magyar nem­zete számára Kérése ime teljesült Rima­szombat városa s [...] tanács újonnan kinevezett veze­tője Danihel István képviselő dr Csacsko István főtitkár helyébe Jakubik József mérnököt [...]
47. 1937-12-02 / 275. (4421.) szám
[...] ahol néhány évvel ezelőtt Bognár Istvánt akasztották föl Most a törmeléken [...] Id a kereskedők grémiumának azon kérése hogy szerdán délben a kereskedők [...] Inéi Glavies Lajos és Bozsik István ját­szották Nagy sikert arattak a [...] Erna A darab betanítását Bory István felsőszeli református tanító a rendezést [...]
48. 1931-02-03 / 27. (2544.) szám
[...] még nem határozott a szovjet ké­rése felett A Mi Lapunk reorganizálása [...] a talaj címmel Bájos Móra Ist­ván verse kis húgához A Fakadó [...] Ká­roly műkereskedő és társa Beoskei István valamint Kovács Sámuel festőművész közöl­ték [...]
49. 1927-01-12 / 8. (1342.) szám
[...] társulati főnök n agyarul Klein István msjufcácsi társulati főnők nyitotta meg [...] indítványára a kongresszus elnökévé Klein István válasz­tották meg Spiegel ír alpolgármester [...] munka nincs ákami megrendelés melynek kerese tből az ős­lakos kisiparos a [...] szociáldemokrata párt kegvenceit helyezzék Spracha István huszti kiküldött javaso ja hogy [...]
50. 1924-10-18 / 238. (686.) szám
[...] község lakosainak főid igényi esi kérése szerepel Hivatalosan megállapították azt is [...] 20 éves bátkai iakos Torna Ist­ván 16 éves tamáskai lakos és [...] Józsefet 6 évi börtönre Torna Istvánt 2 évi börtönre Nyifor Józsefet [...]
51. 1936-06-11 / 133. (3982.) szám
[...] két nyilatkozat és Dubick ama kérése hogy a délelőtt hozott határozatot [...] leányiljusági moz­galom főbb gondolatait Smld Istvánná Rozs­nyó A nő az egyházban [...]
52. 1927-12-25 / 293. (1623.) szám
[...] határt Ott várt bennünket Forgáeh István és László grófok veze­tésével az [...] minden pompája ott ragyogott és István gróf diszmagyarban ősének Forgáeh Simon [...] Csonka Abauj főispánsácrát Bethlen gróf kérése elől nem térhettem ki 1928 [...]
53. 1925-07-01 / 145. (888.) szám
[...] u lat után a visszaváltoztatás ké­rése nélkül újból fölvette Ezzel azonban [...] legjobbak xx Gyermekkocsikat csak Kovács István üzletéből RimavSká Sobota z Gemer [...] belvá­rosi cég följelentése szerint Bethlen István gróf miniszterelnök titkárának adta ki [...]
54. 1930-06-05 / 127. (2348.) szám
[...] lelkész A filozófia köréből Szőke Ist­ván retf lelkész Agyagási Sándor dr [...] lelkész Kenessey Kálmán dr Suttka István dr A judicium Salamon Ferenc [...] sebességgel vezette a kocsit és kérése dacára nem volt hajlandó mérsékelni [...]
55. 1929-02-27 / 49. (1972.) szám
[...] a szlovák néppárt parlamenti klub­jának kérése teljesíthetetlen mert az elnök­ségnek nem [...] 26 XI Pius pápa Haas István dr győri egyházmegyei áldozó papot [...]
56. 1936-06-20 / 140. (3989.) szám
[...] a Nagy szombati uton Gerzsó István vághelyi kereskedő személyautóján haladt a [...] nem szavazták meg A különös kérése 1 gatás egy éven belül [...]
57. 1928-01-24 / 19. (1646.) szám
[...] nézve hogy a KAC ama kérése hogy sporttelephez jusson teljesülni fog [...] ajándékát egy selyem zász­lót Benke István a KSC nevében üdvözölte a [...] Prágai Ma­gyar Hirlap gróf Révav István Tajua Postás Egyesület Bpest Faragó [...] Merényi Lengyel Elek és Ordódy István mindannyian tehetséges erőknek mutatkoztak GLüok [...]
58. 1937-06-08 / 128. (4274.) szám
[...] Balázsv Péter Láng Gusztáv Oöwald István Árpa József Galambos János Tráger [...] munkanélküli nyom­dászok ép itőszövetkezetének a kérése Ezek a munkanélküli nyomdászok a [...]
59. 1925-06-23 / 139. (882.) szám
[...] biztosít­sa A küldöttséget Pálóczy Horváth István vezette s ő is üdvözölte [...] megálljon Elfáradt lelkemnek nincs egyéb kérése Nem várok már többé uj [...]
60. 1934-02-04 / 29. (3360.) szám
[...] 8 étteremhez keresek ajánlkozik Meg kérésé keresztény vendéglőit tár­seket Mostoha sors [...] gyár om Gim Rá k István Sahy 876 Szakácsnőnek agy mindenesnek [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind