32 találat (0,339 másodperc)

Találatok

1. 1965-10-22 208. öe. • 1965_VB 208/109
[...] b Az V ker PB kérése hogy az ELTE pártszervezeteinél a [...] c A XVIII kerületi PB kérése hogy a Magyar Légiközlekedési Vállalat [...] összeegyeztethető Venéczi János sk Szatmári István sk m OWBAOOS LEVÉLTE
2. 1981-04-01 608. öe.
[...] 1980 évi gazdálkodásáról Ea Uzsoki István Szerkesztett jkv 4 5 előterjesztés [...] Varga Lászlóné Papp Zsigmond Veres István Bereczky András dr Hantos János [...] Piszker Iván Magony József Kékesi István Bakonyi György 3 Bejelentések Szerkesztett [...] e A Bp VB véleményének kérése az MTV gazdaságpolitikai műsorainak hitelességéről [...]
3. 1953. október 27.
[...] Csath János Szabó Árpádné Sugár István Zalai Miklós Takács László Fehér [...] Frigyesné özv Bihari Józsefné Pente István Domokos István dr Rooz Jenő‍ Pék András [...] Kiss Ferenc Hegedű‍s Vilmosné Varga István Gersics László Jacsó István Horváth István Kovács Antal Gallyas György Süle [...]
4. 1955. július 5. (125_128. oldal)
[...] i üléséről Jelen vannak Kovács István Kovács Endre Biré Ferenc Földes [...] Takács Kálmán Biré Lívia Kartész István Gál Lajos Vándor Béla Vékony [...] József elvtársak Békán Sándor Bartos István Szabó János és Kelen Béla [...] OTSB párt 8 zervezöt státusz kérése c Javaslat vidékre történő káder [...]
5. 1966-09-09 233. öe. • 1966_VB 233/14
[...] 3 Napirend Személyi ügyek Gombó István elvtárs A Végrehajtó Bizottság egyetértett [...] ügyét mondatot törölni kell Barnyi István pártból való kizárását a Végrehajtó Bizottság megerősí­tette Kelen elvtárs kérése hogy az üggyel kap­csolatban befogja [...]
6. 1948. július 3. (132_31. oldal)
[...] ra 9 Állami hivatalolj pártszervezet kérése A Titkárság elfogadja az Állami [...] Hajdú György Tátrai János Rivó István Hollósi Tiborné Tóth Lajos Kotymán István Rubel Hrvin Sterb Jenő Árkos Antal Zsebő József Fodor István Sebestyén Nándor Tóth András elvtársakat [...]
7. 1948. november 23.
[...] Benk Vilmos Nárai Dezső‍ Bata István Lakatos Miklós Igaz Sándor Földees [...] Barnos Mihályné Juhász Ignácné Juhász István Lantos Zoltán ifj Tridiczky Varga [...] 7 Különfélék A helyi pártszervezet kérése külön XV kerületi közigazgatási terület [...]
8. 1988-12-21 794. öe.
[...] 39 42 Fegyverneki Márta Fejes István Kihn Béláné Mysik Károly Bárány [...] Lajos Lévai Ilona dr Mikó István dr Misetics Sándor Molnár Károly [...] PB és a BME PB kérése alapján egy egy politikai munkatársi [...]
9. 1967-03-10 245. öe. • 1967_VB 245/85
[...] A XXII kerületi Párt Végrehajtóbizottság kérése alapján javasoljuk hogy a kerületi [...] legyen Yenéczi János sk Újvári István sk ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 22 Szigorúan [...]
10. 1975-03-14 449. öe. • 1975_VB 449/8
[...] XIII ker Láng Gépgyárban rendezzük Kérése hogy a KB tagok ha [...] első negyedévi költség­vetésére Előadó Uzsoki István és Boros Béla elvtársak Meghívott [...] üdvözli a meghívott elvtársakat Uzsoki István elvtárs kiegészítése az anyaghoz A [...]
11. 1985-05-15 713. öe. • 1985_VB 713/43
[...] felemelésére A XV kerületi Pártbizottság kérése alapján javasoljuk a testület 47 [...] Azóta állás­foglalás született hogy Szabó István elvtársat a jelenlegi tanácselnökhelyettest ajánlják [...]
12. 1971-05-05 351. öe.
[...] jogkörének decentralizálási irányelveire Ea Kő‍míves István Határozati jkv 2 szerkesztett jkv [...] b Honvédelmi Bizottság honvédségi munkaerő‍ kérése a tömegközlekedést biztosító jármű‍vek és [...] 1971 április 9 ei Majoros István ügyében hozott határozatának visszavonására Határozati [...]
13. 1957-07-29 3. öe. • 1957_VB 3/1
[...] K V Jenéi Jenő Földes Istvánná Budapesti Párt­bizottság Szálai Vilmos XIII [...] Káderjavaslatok Döbrentei elvtársnő fel­mentés iránti kérése Előadó Kovács János elvtárs b [...]
14. 1970-12-04 338. öe. • 1970_VB 338/69
[...] is kifejeződhetett volna a párttagság kérése iránt Nagy elvtárs nem vett [...] réséénél Nagy Károly és Király István együtt került kihúzásra Király István 29 ellenszavazatot kapott Király elvtársat [...]
15.
[...] jkv 12 elő‍terjesztés 39 Hetényi István szabadsága Határozati jkv 12 Az [...] 42 A Szakszervezeti Ifjúmunkás Tanoncmozgalom kérése a X kerületi MKP helyiség [...]
16. 1948. június 4. • 1948. június 18.
[...] jkv 12 elő‍terjesztés 39 Hetényi István szabadsága Határozati jkv 12 Az [...] 42 A Szakszervezeti Ifjúmunkás Tanoncmozgalom kérése a X kerületi MKP helyiség [...]
17. 1974-03-15 422. öe. • 1974_VB 422/5
3 vezetőségének kérése megoldható Ezek reális dolgok figyelem­be [...] való kizárását megerősitette dr Tóth István pártból való kizárását megerősitette A [...]
18. 1969-06-06 304. öe. • 1969_VB 304/110
[...] Az illetékes kerületi PB ok kérése alapján javasoljuk hogy az alábbi [...] ker PB pol munkatárs Uzsoki István sk Prieszol Olga sk Venóczi [...]
19. 1980-01-23 575. öe. • 1980_VB 575/17
[...] pártalapszervezete titkárát érdemei elismerése mellett kérése alapján nem javasoljuk újjáválasztani elvtársat [...] s titkárának 5 b Kaszab István elvtárs korengedményes nyugdíjazásához a VB [...]
20. 1965-06-18 199. öe. • 1965_VB 199/18
[...] Sándor Igazságügyminisztérium PB titkára Lengyel István Élelmezésügyi Minisztérium PB ritkára Sáli [...] Kcnyi et nak az a kérése ha legközelebb VB re kerül [...]
21. 1966-10-07 236. öe. • 1966_VB 236/17
[...] Előadó Sza t m ári István elvtárs Szatmári István elvtárs A Il es fejezetben [...] felsorolva ahol vagy a kerület kérése vagy más oldalról érkező eltérés [...]
22. 1970-08-28 332. öe. • 1970_VB 332/3
[...] kéri a VB hozzájárulását Bartos István elvtárs felmentéséhez Bartos elvtársat IX [...] A VB a hozzájárulást megadta Kérése hogy 2 javaslatot hozza­nak a [...]
23. 1984-10-03 696. öe. • 1984_VB 696/204
[...] tájékozódott munkájukról életükről A dolgozók kérése alapján szükséges megvizsgálni annak lehetőségét [...] étkezést A jelentést összeállította Tamássy István ZOI Jóváhagyta Dr ííajtóthy lá [...]
24. 1962-10-31 3. öe. • 1962_PE 3-I/499
[...] személyek ahol Lndaketten dolgoznak havi kerese e aládja a 3000 4000 [...] okt 30 Elvtársi üdvözlettel AVLAS ISTVÁN w esi Vili Vajda Hunyad [...]
25. 1949. október 18.
[...] Győ‍ző‍né Varga Juhász János Sinka István Egri Sándor Sárközi Árpád Tóth [...] A Karolina úti egyéves pártfő‍iskola kérése a Nagybudapesti Pártbizottsághoz hogy a [...]
26. 1952. október 7. (61_1. oldal)
[...] Tausz János Vajdai Lajosné Kertész István Napirend 1 Jelentés a X [...] Budapesti DISz Bizottság ezt többszöri kérése dacára nem intézte el A [...]
27. 1973-12-21 416. öe. • 1973_VB 416/9
[...] ezeket az uj házakat Kőmivea István eti válasz A lakás alapterületének [...] A magánlakásépitéssel kapcsolatban az a kérése hogy a terü­let biztositást oldják [...]
28. 1974-07-25 122. öe. • 1974_PB 122/7
[...] látta el a feladatát Kurucz István elvtárssal a változás jól megoldható [...] de a KISZ KB­nak olyan kérése volt hogy próbáljunk fiatalabb elvtársakat [...]
29. 1970-04-23 94. öe. • 1970_PB 94/27
2 S ga da István elvtárs I PB első titkár [...] kultúrház van Jogos olyan irányú kérése mindazoknak akik az ifjúság neve­lését [...]
30. 1980-08-22 592. öe. • 1980_VB 592/19
[...] a Budapesti Pártbizottság első titkárának kérése alapján és a helyreállítás során [...] novemberében befizetett Lakáskérdéshez kapcsolva Fehér Istvánná lakáscseréjének megol­dásáról Fehérné elvtársnő a [...]
31. 1964-02-10 164. öe. • 1964_VB 164/22
[...] követett el rendezni szeretné de kérése hogy az iskolaév végéig várjunk [...] engedményt az iskolaév végéig Sarlós István elvtárs Véleményem szerint ez elvi [...]
32. 1955. október 7. (129_8. oldal)
[...] lehetne e megol­dani visszahívásukat KOVAca István elvtára Javasolom hogy az elöterjesztóst [...] Farkas László elvtársak visszahívásukra vonatkozó kérése annyira indokolt hogy ezt a [...]