7. oldal, 154 találat (0,021 másodperc)

Találatok

121. 1913-12-04 / 60. szám
[...] K 28 Ugyanaz dr László Sándor volt segédjegyző által befizetett nyugdijjárulék [...] 1912 évi számadása K 39 Szaniszló község elhagyott gyermekek segélyalapjának 1912 [...]
122. 1910-01-20 / 3. szám
[...] 757 909 sz alatt Varga Sándor oerei lakos nevére átruházott egy [...] körjegyző 123 910 sz Hirdetmény Szaniszlón 1909 november hó 3 án [...]
123. 1913-12-04 / 60. szám
[...] határozata N 83 Dr Csathó Sándor j orvos íelebbezése vm alispán [...] Hermánszeg Iriny Pettyén Kissár Pusztadarócz Szaniszló Portelek Amacz Kakszentmárton Dobrácsapáti Ómbód [...]
124. 1907-03-21 / 13. szám
[...] Penyige Kömörő Istvándi Cseke Kapnikbánya Szaniszló Bot­palád Nagypeleske Sárköz Sárközujlak Csomaköz [...] módosítása III 302 Dr Aczél Sándor érendrédi körorvos oklevelének kihirdetése III [...]
125. 1913-01-30 / 5. szám
[...] drágasági pótlék tárgyában K 26 Szaniszló község határozata kölcsön felvétele tárgyában [...] általányának megállapítása K 30 Dobroviczki Sándor tanfolyamot hallgató segédjegyzö segély iránti [...]
126. 1907-09-19 / 42. szám
[...] 704 20 Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 696 66 Budaházy Sáneor ügy­véd [...] földbirtokos Nagygécz 623 20 Kulin Sándor földbirtokos Jánk 621 80 Kupferstein [...] 605 22 ügyvédi oklevél Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén 60471 Papolczy László [...]
127. 1909-09-09 / 42. szám
[...] jegyző 1260 1909 sz Körözvény Sándor László lázári lakosnak f évi [...] cs és kir 5 gyalogezredbeli szaniszlói illetőségű póttartalékos 1905 1102 sz [...]
128. 1916-02-10 / 8. szám
[...] psenarer 869 Szilágyi György földb Szaniszló 865 92 Kaufmann Adolf maion [...] 739 90 ügyv ok Farkas Sándor gk leik Tornány 73777 leik oki id Matolcsi Sándor kereskedő Nkároly 736 73 Nonn [...] kereskedő Nbánya 705 81 Balogh Sándor birt Porcsalma 705 Róth Lipót [...]
129. 1913-11-20 / 56. szám
[...] Szatmárzsadány 102892 Szilágyi György birtokos Szaniszló 1020 70 Tarpay Lajos birtokos [...] Dorna hida 964 61 Böszörményi Sándor birtokos Pettyén 963 89 Rácz [...] birtokos Aranyosmegyes 857 60 Madarassy Sándor birtokos Gaesály 84246 Schvaitzer Bernát [...] birtokos Nagyecsed 754 56 Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 75396 ügyvédi oki [...]
130. 1916-02-10 / 8. szám
[...] Csenger 869 Szilágyi György földb Szaniszló 865 92 Kaufmann Adolf malomiul [...] 90 ügyv oki U arkas Sándor gk leik Tomány 73777 leik oki id Matolcsi Sándor kereskedő Nkároly 736 73 Nonn [...] kereskedő Nbánya 705 81 Balogh Sándor birt Porcsalma 705 Róth Lipót [...]
131. 1912-11-14 / 52. szám
[...] N károly 1162 65 Veisz Sándor bérlő Nagykároly 116006 ifj Grün [...] bérlő Ópályi 1155 08 Jékey Sándor főszolgabíró Fehérgyarmat 115485 Feldman Márk [...] Szatmárzsadány 102892 Szilágyi György birtokos Szaniszló 102070 Gerber Béla gyógyszerész Szinérváralja [...] birtokos Domahida 964 61 Böszörményi Sándor bir­tokos Pettyén 963 89 Rácz [...]
132. 1913-01-23 / 4. szám
[...] Stoll Béla Nagybánya Gróf Teleky Sándor Nagysomkut Kovásznay Zsigmond Batiz Mándi [...] Szinérvái alja Garz ó Imre Szaniszló Nagy Bálint Avasujváros Dr Schönpíing [...]
133. 1911-07-06 / 28. szám
[...] 1911 junius hó 28 Szentiványi Sándor körjegyző Zima István biró 1970 [...] sz Körözés Preg Ferencz volt szaniszlói lakos a fenti sz alatt [...]
134. 1910-12-29 / 58. szám
[...] főszolgabirája Körözés Varga György volt szaniszlói lakos testi épség elleni kihágással [...] 6601 1910 sz Körözés Popovics Sándor Nyirjármi községi születésű r kath [...]
135. 1908-07-02 / 29. szám
[...] nyugdijjárulékának megtérítése II 26 Miski Sándor aljegyző helyettes szolgálati idejének beszámítása [...] kifizetése tárgyában II 42 48 Szaniszló Tyúkod Csengerujfalu Ura Vetés Óvári [...]
136. 1909-03-11 / 10. szám
[...] tárgyában II 108 Ugyanaz Gáspár Sándor nyugalmazott körjegyző nyugdijjáruléka tár­gyában II [...] Alsó és Felsőfernezely Kakszentmárton Farkasaszó Szaniszló községek szervezési szabályrendeletének módo­sítása II [...]
137. 1907-12-05 / 55. szám
[...] biró választás elleni fellebbezése Szoboszlay Sándornak III 54 Kocsord község képv [...] korcsmaház vételi ügye III 57 Szaniszló község képv testületi határozata járda [...]
138. 1903-08-06 / 6. szám
[...] N N 20 f Bagaméri Sándor 10 f N N 20 [...] N N 20 f Kovács Sándor 20 f Már­ton Ferencz 20 [...] 5 k 124 Gruber Márton szaniszlói községi jegyző gyüjtőivén adakoztak N [...] N N 60 f Bónya Sándor 1 k J I 40 [...]
139.
[...] jegyzői állásra pályázat 126 140 Szaniszlón felfogott szamár 60 S Szakács [...] kép árusítók visszaélése 212 Szentkirályi Sándor dr segélyezése 443 Szerafin Róza [...]
140. 1911-06-28 / 26. szám
[...] iránt N 80 Dr Takács Sándor orvosi oklevelének kihirdetése N 81 [...] N 86 117 Ura Vezend Szaniszló Penészlek Rápolt Erdengeleg Tománya Oláhtótfalu [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind