5. oldal, 154 találat (0,107 másodperc)

Találatok

81.
[...] József és neje körözése 311 Sándor akvtő helyet kinevezése 411 felmentése [...] Tamás elveszett marhalevelének meg­semmisítése 105 Sándor elbitangolt csikójának körö­zése 188 Ilona [...] marosvásárhelyi közutak épí­tésére pályázat 176 Szaniszlón felfogott ló tulajdonosának körözése 457 [...] tulajdonosának körözése 504 Sz arka Sándor körözése 178 Szárazbereki sjegyzői állásra [...]
82. 1904-03-24 / 13. szám
[...] érkörtvélyesi gencsi kismajtényi mezőpetrii nagymajtényi szaniszlói szentmiklósi vállaji jegyzőségek A szatmári [...] márczius 19 Alispán helyett Nagy Sándor tb vm főjegyző NYOM ROTH [...]
83. 1914-10-29 / 56. szám
[...] Staub Dávid Képiró Andiás Erdei Sándor Nagymajtény község Pap János Feeser [...] Merker János Mózer Pál Buli Sándor Elehlinger Jenő Merk János Reiz [...] János Opre János Ilonka József Szaniszló község Szűcs György Majos György [...] János Szűcs Sz György Herman Sándor Kovács István Vastag Sándor II Szilágyi György Dustyinea Miklós [...]
84. 1912-05-23 / 25. szám
[...] 16 Bállá Béla körjegyző Kádár Sándor közs biró 566 1912 sz [...] napján Bállá Béla jegyző Kádár Sándor biró 14 35 912 r [...] el­marasztalt Horváth János 20 éves szaniszlói születésű és volt lakos fodrász [...]
85. 1911-11-16 / 49. szám
[...] nov hó 10 én Fintha Sándor főjegyző 2887 1911 kp sz [...] Paládi Máriától született Lázár János Szaniszló és ugyancsak Nagybányán 1889 évben Gyorgyisán Györgytől származott Gyorgyisán Sándor hadkötelesek eddig eredménytelenül puhatoltattak Megkeresem [...]
86. 1908-03-12 / 11. szám
[...] tárgyában Fj 21 Dr Csathó Sándor járásorvos illetmény ügye Fj 22 [...] iránt I 25 Ugyanaz Sepsy Sándor volt árvaszéki ülnök nyugdíjazása iránt [...] díjazásáról alkotott szabályrendelete I 40 Szaniszló Csomaköz Bere Vállaj Mérk Mezőpetri [...] felemelés iránt I 44 Róna Sándor magánállatorvos oklevelének kihirdetése I 45 [...]
87. 1909-10-07 / 49. szám
[...] Bertalan földbirtokos Szatmár 734 Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 733 32 ügyvédi [...] Miksa bérlő Nagykároly 719 Szeőke Sándor földbirtokos Szatmárudvari 718 Orbán Andor [...] fakereskedő Nagykároly 693 36 Balogh Sándor földbirtokos Porcsalma 691 Domahidy István [...] 679 39 Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 677 26 Mándy Árpád földbirtokos [...]
88. 1910-12-01 / 54. szám
[...] Kővárremete 95731 Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 953 47 Uray Károly kir [...] Óvári 936 jogtudori oklevél Dióssi Sándor vásárvámbérlő Nagykároly 926 48 Dr [...] Alajos földbirt Szatmár 885 Bajnóczy Sándor gyógyszerész Nagybánya 882 36 gyógyszerészi [...] földbirtokos Szatmár 851 66 Maróthy Sándor földbirtokos Gacsály 84 l 68 [...]
89. 1913-09-11 / 43. szám
[...] távollévő hadkötelesekről Teljesen ismeretlenek Kozsanovics Sándor Gá­bor 1892 évi születésű g k vallásu szülei Sándor Lászlófi Margit 2 Pap Miklós [...] 8 1886 évi születésű Mandl Sándor 9 1886 évi születésű Fehér [...] 15 1887 évi születésű Dumitrán Sándor 16 1889 évi születésű Laár János Szaniszló 17 1889 évi születésű Mandl [...]
90. 1904-06-16 / 25. szám
[...] mellett 2646 1904 kb sz szaniszlói anyakönyvvezető helyettessé M ájercsik Sándor okleveles jegyző teljes hatáskörrel 200 [...]
91. 1906-11-22 / 48. szám
[...] Fehérgyar­mat 688 8 Ü Pataky Sándor ev ref lelkész Erkörtvélyes 688 [...] államtudori oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 674 93 Jakab Zol­tán okleveles [...] keresk Nagykároly 639 20 Maróthy Sándor földbirtokos Gacsály 636 49 Schönwald [...] Ópályi 63 P 96 Kulin Sándor földbirtokos Jármi 6284 6 Fried [...]
92. 1904-11-10 / 46. szám
[...] birtokos Nagykároly 846 87 Kölcsey Sándor kir táblai biró Debreczen 837 [...] birtokos S Újlak 834 Kulin Sándor birtokos Jármi 824 16 Kávássy Sándor birtokos Szinérváralja 823 27 Kaufmann [...] bir­tokos Mátészalka 787 20 Balogh Sándor birtokos Porcsalma 78248 lsaák Dezső [...] 4 l Szilágyi György birtokos Szaniszló 669 4 l Kovássy László [...]
93.
[...] elbitangolt lovának körözése 406 Suta Sándor elbitangolt csikójának körö­zése 516 Sultész [...] államosítandó útvonal irányának megváltoztatása 751 Szaniszlói vadászterület bérbeadása 304 Szamosardói állami [...] Mátyás körözése 9 Dr Szentkirályi Sándor Élet czimü lap­jának ajánlása 22 [...]
94. 1903-11-26 / 22. szám
[...] Tamás hittanár Szatmár 839 Kölcsey Sándor kir táblabiró Dcbreczen 837 06 [...] birtokos Csenger 823 92 Kávássy Sándor birtokos Szinérváraja 823 27 Orbán [...] 819 08 gazdasági oklevél Balogh Sándor birtokos Porcsalma 811 73 Thury [...] 686 24 Szilágyi György birtokos Szaniszló 685 41 Solymossy István birtokos [...]
95. 1909-12-09 / 58. szám
[...] Kaakszent márton Szatmárudvari Szinérváralja Mezőpetri Szaniszló Nagypeleske Rápolt Egri Szatmárököritó Csegöld [...] számadása ügyében VI 353 Jeszenszky Sándor gondnokság alá helyezése ügyében felmerült [...]
96. 1907-01-18 / 4. szám
[...] 2000 1 11 11 Steinberger Sándor aljegyző VI középisk o 1904 [...] 2 800 70 Nagyecsed Fintha Sándor k jegyző jegyzői oki 1891 [...] decz 6 77 1200 88 Szaniszló nagyközs Gruber Márton k jegyző [...]
97. 1907-03-21 / 13. szám
[...] János b Pintye Erzsébet Szabó Sándor n n 11 a Janka [...] 11 n i 1 a Sándor b Kozák Eszter Babies Miklós Szaniszló oo oo gk a János [...]
98. 1906-07-12 / 25. szám
[...] összes hatóságok hogy Dávid János szaniszlói la­kost hatóságuk területén nyomoztatni és [...] 1033 1906 sz Körözvény Puskás Sándor felsőfernezelyi lakos az 1904 évi [...]
99. 1904-03-24 / 13. szám
[...] érkörtvélyesi gencsi kismajtényi mezőpetrii nagymajtényi szaniszlói szentmiklósi vállaji jegyzőségek A szatmári [...] márczius 19 Alispán helyett Nagy Sándor tb vm főjegyző 5528 904 [...]
100. 1907-10-31 / 50. szám
[...] az erdődi vál kér Dániel Sándor Pittner Mátyás a krasznabélteki vál [...] a remete­mezői vál kér Sztán Sándor Papp Antal Ujfalussy Lajos a [...] komorzáni vál kér R Nagy Sándor ai avas újvárosi vál kér [...] bizottsági tagok közül elhalt a szaniszlói választó kerületből Szakáll János a [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind