2. oldal, 59 találat (0,731 másodperc)

Találatok

21. 1948-01-16 [0077]
[...] o ó vároaalbo llTl Vásárhelyi István államtitkár Stockholmban Gya e Fi [...] 16 kegye Távirati Irafla Vásárhelyi István pénzügyi államtitkár Takács Andorral a [...] foly­tasson t Az argentin kormány kérése a 8 vád Vörös Kereszthez [...]
22. 1923-01-12 [0051]
[...] Pálffy Dániel ve tésével Bethlen István gróf miniszterelnöknél és Kállay Tibor [...] foglal ma álban Aüj gyík kérése a kisiparosságnak aZ hogy mentesitsék [...] célra hasz­nálják fej r Bethlen István gróf miniszterei nők válaszában ki­jelentette [...]
23. 1932-06-10 [0276]
[...] államelnökeinek távirati uton hozzá intézett kérésé ro azt válaszolta hogy készséggel [...] meg A közgyűlésen megjelent Rákos István az országos tanitószövet­sé elnöke is [...] eieséretet szavaztak meg Ezután Rákos István intézett lakosi tő beszedőt a [...]
24. 1939-05-16 [0442]
[...] tetszéssel és tapssal fogadták Csáky István gróf külügyminiszter látogatást tett a [...] a soproni szőlősgazdák kívánságait Csáky István gróf lailügymimszter németnyelvű beszédet inté­ző [...] ember számára a nemzeti büszkeség kér­ése Csak egy kérést kell hozzátok [...]
25. 1934-06-30 [0325]
[...] gyermekein kivül öecse grof Széchenyi István veje Eszterházy gróf valamint Wied [...] hivatott kormányintézkedések ismertetése megvitatása és kérése volt rt 1 A közgyűlésen [...] HolitserKároly országgyűlési képviselő sokoropatkai Szabó István v miniszter és országgyűlési képviselő [...]
26. 1934-12-01 [0336]
[...] Lakatos Gyula Wolff Károly Bethlen István gróf Friedrich István Illés József Nagy Emil Gratz [...] a magyar megbízottnak ez a kérése a le vélváltáso és a [...]
27. 1927-11-17 [0167]
[...] főispán Csergő Károly alispán Tóth István Csongád város polgármestere és Szed­laaefc [...] plébános A küldöttség nevében Tóth István polgármester elő­ször hálás köszönetét fejezte [...] válaszában kijelen­tette hogy a devecseriek kérése nála a legmelegebb megértésre talál [...]
28. 1924-10-25 [0094]
[...] mulatságok rendezősége a rendőri engedély kérése alkalmával köteles be­mutatni Az állandó [...] és Kisterenye községekre Dvoreczi Konosek István László Budapesten oktéber 26 án [...]
29. 1923-09-04 [0067]
[...] 0 Magyar Távirati Iroda Bethlen István gróf miniszterelnök Daruvá ry Séza [...] görög kormánynak a népszövetséghez intézett kérése ügyes bűvész­fogás t amely titokban [...]
30. 1923-04-11 [0057]
[...] s Kubicsekí képviselő kiadására vonatkozó kérése Ku­bicseknek a Bohémia Bank csalási [...] 11 ülés tart ame­lyen Weis István miniszteri osztálytanácsos A gaz­daságosság elve [...]
31. 1929-05-17 [0203]
[...] szerint a belgrádi törvényszék Radics István özvegyéhez kérdést in­tézett hogy férje [...] vitel kérdését tárgyalták Az érdekeltségek kérése az volt hogy azok a [...]
32. 1946-10-10 [0043]
[...] attak szabadszokazarvozetónok küldöttségét Séf csi István és dr Kwvacs Lajos veze [...] kilátásba he­lyezte nogy a küldöttség kérésé t egvizs gálj MTI mm [...]
33. 1939-02-15 [0435]
[...] Külkereskedelmi Hivatal kiküldöttje és Görgey István országgyűlési képviselő mondott beszédet A [...] a nemzeti spanyol kormány elismerésének kérése körül Mandel Bay L i [...]
34. 1931-04-10 [0248]
[...] átvételét tiszte­lettel ken dr Gajary István az Újság belső munkatársa G [...] akivel Maniu Temesváron találkozott Maniu kérésé ellenére nem volt hajlandó a [...]
35. 1940-05-18 [0466]
[...] Makó május 18 f Antal István dr igazságügyi államtitkár holnap délelőtt [...] alacsonyabb árakon Kijelenti­hogy ez a kérése ideiglenes védekező intézkedés és hozzátette [...]
36. 1939-12-14 [0455]
[...] be az újságírói társada­lomban Három kérése van a társadalomhoz értsék meg [...] Szűcs Géza éosi plébános Valló István dr polgármesterhelyettes Közi Horváth József [...]
37. 1948-01-16 [0077]
[...] New Yorkba 8 érkezett Vásárhelyi István államtitkár Stockholmban 8 Az argentin kormány kérése a Svéd Vörös Kereszthez 8 [...]
38. 1945-10-11 [0020]
[...] dél­után a minisztertanácsi teremben Balogh István miniszterelnökségi államtitkár társaságában fogadta Budapest [...] az élelmiszer de az a kérése hogy azt a keveset ami [...]
39. 1937-11-15 [0405]
[...] iroda kopenhágai jelentése szerint Balogh István romániai gyemántkereskedő a Báthory lengyel [...] Nem Evelyn ez az egyetlen kérése amelyet nem tejesit­heteK Nem engedhetem [...]
40. 1941-02-12 [0483]
[...] A Hadimúzeum igazgatóságának közlése és kérése Lipóczi Lamos Aladá nyugalmazott jószágfelügyelő [...] Hadi­nuzeumnak Bu daeest Grcf Bethlen István bástyasétány 40 vagy a legközle­lebbi [...]