48 találat (0,283 másodperc)

Találatok

1. 1937-09-13 [163]
[...] akart az egész nyár folyamán kerese te t t a ált [...] lett kuruc tábornok és Széchenyi István gróf emlékét majd átadta a [...] leesett súlyos sé­rülésekkel a Szent István kórházba vittek a mentők A [...]
2. 1933-04-27 [073]
[...] megalakult legfőbb fegyelmi bizottság Szab István rá­k ospalotai főgimnáziumi tanárt jogerősen [...] és felül v izsgálták Szabó István tanárt a legfőbb ellenőrző bizottság [...] Fal Ernő kincstári ügyész a kerese tnek mint teljesen alaptalannak elutasítás [...]
3. 1930-06-03 [038]
[...] MOT F TV GEDULY PÜSPÖK KERESE A TÁRSADALOMHOZ A VIHAR SÚJTOTTA [...] sürgette az építőipartörvény megalkotását Nyilas István Békéscsaba az iparos ifjúság szakképzettségének [...]
4. 1932-04-25 [064]
[...] DÖNTÉSI I KISPESTI RABLÓGYILKOSOK KEGYELMI KERESE ÜGYEBEN Néhány nappal ezelőtt mint [...] B e n k a István r forrná tus lelkész adta [...]
5. 1930-10-04 [046]
[...] zárlat elrend les ét A kerese set szerint a regény magyarnyelvű [...] 0 T SY Shé da István featőmüvész ügy t akit 2 [...]
6. 1939-06-13 [206]
[...] megye küldöttségét Fülekre faji Fáy István főispán és vitéz dr Endre [...] alispánnal Az ünne­pélyt fájl Fáy István főispán beszéde vezette be majd [...] Az ünnepély so­rán felszólaltak Viczián István ny államtitkár Baross József Nódrád­megyei [...] OMGE nak csak az a kérése hogy fenntartsák a régi rendszert [...]
7. 1939-08-17 [211]
[...] háromnegyedtizenkettő órakor jelentkezett dr Lantay Istvánnál a vármegye tüzrendészeti előadójánál és [...] között külhónosok vannak dr Lantay István vármegyei aljegyző törvényadta jogával élve [...] telje 3 ithető a színházigazgató kérése azért mert nem volt jogalap [...] azon megálla­pítása is hogy Lantay István dr hétfőn reggel lo órakor [...]
8. 1929-01-07 [001]
[...] azt adta elő hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé 5 rt [...] előleget is neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott Magát a [...] egy Ízben Ballá dr Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta Te Pista [...] arra a kérdésére hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi azt [...]
9. 1947-10-27 [947]
[...] v iasztási biros g Burghrrdt István előadó biró ismertette az első [...] Egyesületének választmányi tagja szerepel Burghardt István előadó ezután a Demokrata Néppártnak [...] a koalicio pártjainak az a kérése állapítsa meg a választási biró­ság [...]
10. 1938-05-21 [181]
[...] 0 Szendy Károly polgármester személyes kérése hogy az alábbi cikk a [...] megj elenjék SZENDY KAROLY POLGARBSSTER KÉRÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGÉHEZ A küszöbön [...] Andrássy uton a gróf Tisza István utcán a Ferenc Jozsef téren [...]
11. 1938-01-13 [172]
[...] Nádor Mihály Frledl Margit Pekáry István ág Tersánszky Józsi Jenő ílO [...] azután hogy a bizottsági tagok kérésé re a pénzügyi albizottság január [...] befejezése után az elnöklő Berke István az auté­utépitésekkel kapcsolatosan megemlékezünk arról [...]
12. 1936-12-31 [154]
[...] zárt ajtók mögött adta elő kérése indokait Rövid zárt tárgyalás után [...] tanúkihallgatások befejezése és vitéz Boronkay István dr ügyészségi alelnök vádbeszéde valamint [...] s a vád szerint Gyuri­cza István nevü mérnöktársától 5 o pengőt [...]
13. 1930-01-18 [030]
[...] telhszletet MCT E A MENTŐK KÉRÉSE A HÁZFELÜGYELŐKHÖZ Még 250 C [...] MOT B VASÁRNAP TEMETIK DESEEWFFY ISTVÁN MINISZTERI TANÁCSOST 4 Dessewff István dr miniszteri tanácsost a Magyarok [...]
14. 1938-08-01 [186]
[...] közben gondnokság alá helyezett Hada István gazdálkodótól A felperes keresetében elő­adta [...] az expenznóta perben hogy Hadai István az ügy­védi dijlevűlek kiállítása idején [...] jóhiszeműen járhatott el a dijlcvclek kéré­se és megnyerése körül azonban ezek [...]
15. 1947-06-04 [944]
[...] LÁSZLÓT MAR KIVÉGEZTÉK ÉS CSER ISTVÁNT IS H A L Á [...] A JÉPEIRÓSÁG SÁGY TANÁCSA CSER ISTVÁN BÜNTET ES ÉT A NOT [...] A KÖZTARSAÍÍŰ ELNÖKE ELUTASÍTOTTA DSER ISTVÁN VÉDŐJE UJ RAFE LVÉTELT KÉRT [...] NOT IS HELYBENHAGYTA S KEGYELMI KÉ­RÉSE S ELUTASÍTÁST NYERT UjRAFELVÉTEL M [...]
16. 1939-08-23 [211]
[...] hogy a Svájcban élő bátyjának kérése folytán bizonyos leveleket irt dr [...] aki a Svájcban tartózkodó Sonnenfeld István meny­asszonya Elmondotta hogy még 1935 év nyarán ismerte meg Sonnenfeld Ist­vánt aki kéáőbb a vőlegénye lett [...]
17. 1936-05-29 [140]
[...] Endre lakására Vallotta N gy István hogy a Bajcsy Zsilinszky Endrével [...] sajtót Azt állította Ng y István hogy az előbb említett és [...] Á nyomozás során N gy István iratai között megtaláltatott úgynevezett éraékiratnak [...] segítségét kért ós a ítthe kérésé semmi összefüggésben nem volt az [...]
18. 1930-01-10 [029]
[...] nagyszabású bűncselekményt fedez­tek fel Bató István székesfehérvéri terménykereskedő a Beatus termény [...] vizsgálat és ennek során Bató István bűntársait le Is tartóztatták és [...] biró végül az alperesi ügyvéd kérése Beck Oszkár ir és Elsiet [...] 1928 novemberében erőszakkal behatolt Kelenyx Istvánná bezárt laka 3 ciba Bizonyos [...]
19. 1934-12-29 [121]
[...] törvényszék zártülésben döntött a vódelom kérése felett A törvényszék ugy határozott [...] ÖRVÉ NYSZSK ÜGYBEO SZTÁSÁBAN Gedé István dr a büntotőtörvényszék elnöke 1935 [...] I tanács vezetését maga Gadó István dr olnök veszi át aki [...]
20. 1935-09-24 [130]
[...] jolentotte hogy Gábel rmgy disz­kréció kérése mollott vototte fol a tilos [...] tott a cikk szorzójo Csók István ollón akinok ügyet ma tárgyalta a büntotőtörvényszék Schadl­tanácsa Csák István a törvényszéki tárgyaláson kijolentotto hogy [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind