48 találat (0,346 másodperc)

Találatok

1. 1938-05-21 [181]
[...] 0 Szendy Károly polgármester személyes kérése hogy az alábbi cikk a [...] megj elenjék SZENDY KAROLY POLGARBSSTER KÉRÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGÉHEZ A küszöbön [...] Andrássy uton a gróf Tisza István utcán a Ferenc Jozsef téren [...]
2. 1939-08-17 [211]
[...] háromnegyedtizenkettő órakor jelentkezett dr Lantay Istvánnál a vármegye tüzrendészeti előadójánál és [...] között külhónosok vannak dr Lantay István vármegyei aljegyző törvényadta jogával élve [...] telje 3 ithető a színházigazgató kérése azért mert nem volt jogalap [...] azon megálla­pítása is hogy Lantay István dr hétfőn reggel lo órakor [...]
3. 1939-08-23 [211]
[...] hogy a Svájcban élő bátyjának kérése folytán bizonyos leveleket irt dr [...] aki a Svájcban tartózkodó Sonnenfeld István meny­asszonya Elmondotta hogy még 1935 év nyarán ismerte meg Sonnenfeld Ist­vánt aki kéáőbb a vőlegénye lett [...]
4. 1947-10-27 [947]
[...] v iasztási biros g Burghrrdt István előadó biró ismertette az első [...] Egyesületének választmányi tagja szerepel Burghardt István előadó ezután a Demokrata Néppártnak [...] a koalicio pártjainak az a kérése állapítsa meg a választási biró­ság [...]
5. 1939-06-13 [206]
[...] megye küldöttségét Fülekre faji Fáy István főispán és vitéz dr Endre [...] alispánnal Az ünne­pélyt fájl Fáy István főispán beszéde vezette be majd [...] Az ünnepély so­rán felszólaltak Viczián István ny államtitkár Baross József Nódrád­megyei [...] OMGE nak csak az a kérése hogy fenntartsák a régi rendszert [...]
6. 1929-01-07 [001]
[...] azt adta elő hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé 5 rt [...] előleget is neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott Magát a [...] egy Ízben Ballá dr Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta Te Pista [...] arra a kérdésére hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi azt [...]
7. 1938-01-13 [172]
[...] Nádor Mihály Frledl Margit Pekáry István ág Tersánszky Józsi Jenő ílO [...] azután hogy a bizottsági tagok kérésé re a pénzügyi albizottság január [...] befejezése után az elnöklő Berke István az auté­utépitésekkel kapcsolatosan megemlékezünk arról [...]
8. 1947-06-04 [944]
[...] LÁSZLÓT MAR KIVÉGEZTÉK ÉS CSER ISTVÁNT IS H A L Á [...] A JÉPEIRÓSÁG SÁGY TANÁCSA CSER ISTVÁN BÜNTET ES ÉT A NOT [...] A KÖZTARSAÍÍŰ ELNÖKE ELUTASÍTOTTA DSER ISTVÁN VÉDŐJE UJ RAFE LVÉTELT KÉRT [...] NOT IS HELYBENHAGYTA S KEGYELMI KÉ­RÉSE S ELUTASÍTÁST NYERT UjRAFELVÉTEL M [...]
9. 1948-03-04 [952]
[...] állás és annak tekintélye yöngyösi Istvánnál vezetői jellegű állása és magas [...] magyar demokrácia javára kamatoztatni Gyarmati István népügyész JÉ a s lyoslkitásért [...] életközösséget megszakította éo férjéne többszöri kérésé re sem olt hajlandó visszaköltözni [...]
10. 1936-12-31 [154]
[...] zárt ajtók mögött adta elő kérése indokait Rövid zárt tárgyalás után [...] tanúkihallgatások befejezése és vitéz Boronkay István dr ügyészségi alelnök vádbeszéde valamint [...] s a vád szerint Gyuri­cza István nevü mérnöktársától 5 o pengőt [...]
11. 1938-08-01 [186]
[...] közben gondnokság alá helyezett Hada István gazdálkodótól A felperes keresetében elő­adta [...] az expenznóta perben hogy Hadai István az ügy­védi dijlevűlek kiállítása idején [...] jóhiszeműen járhatott el a dijlcvclek kéré­se és megnyerése körül azonban ezek [...]
12. 1930-01-18 [030]
[...] telhszletet MCT E A MENTŐK KÉRÉSE A HÁZFELÜGYELŐKHÖZ Még 250 C [...] MOT B VASÁRNAP TEMETIK DESEEWFFY ISTVÁN MINISZTERI TANÁCSOST 4 Dessewff István dr miniszteri tanácsost a Magyarok [...]
13. 1947-05-12 [943]
[...] títszéssel fogadott beszéde után Csurgai István nemzetgyűlési képviselő szólalt fel A [...] határozottan elutasította Ugyanígy kitért e kérése teljesítése elől Oriáo Nándor egyetemi [...]
14. 1938-08-18 [187]
II ÍREK EGY HATGYERMEKES ÖZVEGYASSZONY KÉRÉSE A KÖZÖNSÉGHEZ Özv Sárközy Jánosné [...] Rezső és dr s Ágasvári István MOT M ORVOSI HIR Dr [...]
15. 1930-01-10 [029]
[...] nagyszabású bűncselekményt fedez­tek fel Bató István székesfehérvéri terménykereskedő a Beatus termény [...] vizsgálat és ennek során Bató István bűntársait le Is tartóztatták és [...] biró végül az alperesi ügyvéd kérése Beck Oszkár ir és Elsiet [...] 1928 novemberében erőszakkal behatolt Kelenyx Istvánná bezárt laka 3 ciba Bizonyos [...]
16. 1937-09-13 [163]
[...] akart az egész nyár folyamán kerese te t t a ált [...] lett kuruc tábornok és Széchenyi István gróf emlékét majd átadta a [...] leesett súlyos sé­rülésekkel a Szent István kórházba vittek a mentők A [...]
17. 1933-04-27 [073]
[...] megalakult legfőbb fegyelmi bizottság Szab István rá­k ospalotai főgimnáziumi tanárt jogerősen [...] és felül v izsgálták Szabó István tanárt a legfőbb ellenőrző bizottság [...] Fal Ernő kincstári ügyész a kerese tnek mint teljesen alaptalannak elutasítás [...]
18. 1929-03-04 [007]
[...] megin­dult az eljárás Vajda Imre István volt textilnagykereskedő ellen vámjövedéki ki­hágás [...] alatt ma tartott Vajda Imre István ügyében tárgyalást a tárgyaláson Vaj­da [...] meg és amikor a minisztériumban kérése kedvező elintézése végett fent járt [...] bűnösnek mondván ki Vajda Imre Istvánt őt 990 162 pengő és [...]
19. 1934-12-29 [121]
[...] törvényszék zártülésben döntött a vódelom kérése felett A törvényszék ugy határozott [...] ÖRVÉ NYSZSK ÜGYBEO SZTÁSÁBAN Gedé István dr a büntotőtörvényszék elnöke 1935 [...] I tanács vezetését maga Gadó István dr olnök veszi át aki [...]
20. 1930-06-03 [038]
[...] MOT F TV GEDULY PÜSPÖK KERESE A TÁRSADALOMHOZ A VIHAR SÚJTOTTA [...] sürgette az építőipartörvény megalkotását Nyilas István Békéscsaba az iparos ifjúság szakképzettségének [...]