2. oldal, 48 találat (0,246 másodperc)

Találatok

21. 1935-09-24 [130]
[...] jolentotte hogy Gábel rmgy disz­kréció kérése mollott vototte fol a tilos [...] tott a cikk szorzójo Csók István ollón akinok ügyet ma tárgyalta a büntotőtörvényszék Schadl­tanácsa Csák István a törvényszéki tárgyaláson kijolentotto hogy [...]
22. 1936-05-29 [140]
[...] Endre lakására Vallotta N gy István hogy a Bajcsy Zsilinszky Endrével [...] sajtót Azt állította Ng y István hogy az előbb említett és [...] Á nyomozás során N gy István iratai között megtaláltatott úgynevezett éraékiratnak [...] segítségét kért ós a ítthe kérésé semmi összefüggésben nem volt az [...]
23. 1930-11-10 [048]
[...] gyájrimunkás Wolf Gyula cipeszsegéd Sinkovics István gép­lakatos Loso Antal c pészsegód [...] rendzavarás nem törtónt Az ügyész kérésé re az elnök ez után [...] előtt Holitscher F ülöp Szent István tér 5 bejegyzerr kereskedő ellen [...]
24. 1933-11-08 [087]
[...] jelentkezett Zavaros Aladár fivére Zavaros István székesfehérvári igazgató tanitó és engedélyt [...] főispán megtagadtam ezt mire Zavaros István szinte sirva könyörgött hegy fogadjam [...] eljárás t Amikor aztán min­den kérése hiábavaló volty testvérével együtt leverve [...]
25. 1933-05-04 [074]
[...] összeomlása után megindult a tüntak keresé s azért a katasztrófáért amely [...] jelenlététen Az ülésen Bilkei lap István taol tanár a Eagyar Va­sárnapi [...] eredményeit és célkitűzéseit Ezután Benkő István lelkész tartott elő­zi a dást [...]
26. 1939-04-15 [202]
[...] a csoportbizottság által rendezett Szent István országa és a mai Magyarország [...] MELO MELLEN OH 3 K KÉRÉSE M forgalmi adóhivatali ós malómos [...]
27. 1933-03-13 [072]
[...] jóin­dulatú megértésre talál az értekezlet kérése mbrt e r okkP ht [...] klóSe után vitéz Arvátfalvi Nagy István országos a nök zárta b [...]
28. 1930-11-08 [048]
[...] R á k o s István az Országos Tónitől Szövetség elnöke [...] is A fcan r tcaág kérése az hogy az öreg arrra [...]
29. 1947-06-13 [944]
[...] ett ma foglalkozott K ölosey István Debrecen város polgármes­tere a É [...] Demeter azonban nem várva meg kérése elintézését az egy máz a [...]
30. 1933-09-29 [085]
[...] hogy az öooo pengős kölcsön ké­rése alkalmával ő megjegyezte hogf nem [...] mielőtt felélni tudott volna Patay István dr másodéi nök közbeszólt Ne [...]
31. 1939-10-16 [214]
[...] berlini kirendeltség vezetője és Radnóti István a propaganda csoport vezetője A [...] 0 Az Országos Magyar Sajtókamara kérése a szerkesztő­ségekhez A sajteellenörzo bizottság [...]
32. 1940-02-22 [222]
[...] S a kénviselodáz elnöke totál István i azsáfüpyi Szász Lajos nénzü [...] az i r zs üevmiaiszter kéré­se nek megfelelően a nárt inazsá [...]
33. 1938-09-26 [189]
[...] budapes­ti kir Ítélőtábla dr Zachár István tanácselnök vezetése mellett tartott fellebbviteli [...] 0 szükségmunkát Az volt a kérése hogy feladatát odahaza a lakásán [...]
34. 1930-01-11 [029]
[...] és hftdiözve gy k minden kérése n lehetősig szerint méltányosan Int [...] követke­ző táviratot küldöttek Hágába Bethlen István gr f miniszterelnökhöz A nély [...]
35. 1934-08-25 [109]
[...] 1 9 t H y Istvánnak és szerkesztőtársainak kérése akik azzal fordultak an üj [...]
36. 1929-06-24 [015]
[...] stl szalámigyáraknak vi­szont az a kérése hogy a viákról felhozott sertéshúst [...] tt A bizottság Kai tenbach István ötödéves szobrász wj növendéknek S [...]
37. 1933-05-01 [074]
[...] többi között A mindennapi kenyér kérése ugyanaz mint amit bővebben ez [...] ma id dr Kovats J István egyház­kerületi f ő j egyzo [...]
38. 1929-11-14 [025]
[...] c z 1 á n Istvánt Soitcvszky Béla belügyminiszter bejelentette az [...] a közgyűlés válassza meg Második kérése arra irányul hogy a fővárosi [...]
39. 1936-06-30 [142]
[...] 3 án reggel jelentkezzék Viz­niczey István leventefőoktatónál a községházán Balog elkésetten [...] a lá ny a vádlott kérése nélkül vásárolta a különböző ruha­nemüeket [...]
40. 1932-11-26 [068]
[...] garancia váltót irtak alá Gágern kérésé­ 3 P 0 j aki [...] örökrészét Junker Pál dr Károlyi István jogtanácsosa szerint Károlyi egy­izben azt [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind