2. oldal, 48 találat (0,239 másodperc)

Találatok

21. 1933-05-20 [075]
[...] 3326 pengőért A mag a ké­rése b sz rmt nem volt [...] a feltűnően gyenge termést Máfcffy István dr törvényszéki biró június 6 [...]
22. 1933-09-29 [085]
[...] hogy az öooo pengős kölcsön ké­rése alkalmával ő megjegyezte hogf nem [...] mielőtt felélni tudott volna Patay István dr másodéi nök közbeszólt Ne [...]
23. 1933-11-08 [087]
[...] jelentkezett Zavaros Aladár fivére Zavaros István székesfehérvári igazgató tanitó és engedélyt [...] főispán megtagadtam ezt mire Zavaros István szinte sirva könyörgött hegy fogadjam [...] eljárás t Amikor aztán min­den kérése hiábavaló volty testvérével együtt leverve [...]
24. 1934-08-25 [109]
[...] 1 9 t H y Istvánnak és szerkesztőtársainak kérése akik azzal fordultak an üj [...]
25. 1934-12-29 [121]
[...] törvényszék zártülésben döntött a vódelom kérése felett A törvényszék ugy határozott [...] ÖRVÉ NYSZSK ÜGYBEO SZTÁSÁBAN Gedé István dr a büntotőtörvényszék elnöke 1935 [...] I tanács vezetését maga Gadó István dr olnök veszi át aki [...]
26. 1935-09-24 [130]
[...] jolentotte hogy Gábel rmgy disz­kréció kérése mollott vototte fol a tilos [...] tott a cikk szorzójo Csók István ollón akinok ügyet ma tárgyalta a büntotőtörvényszék Schadl­tanácsa Csák István a törvényszéki tárgyaláson kijolentotto hogy [...]
27. 1936-05-29 [140]
[...] Endre lakására Vallotta N gy István hogy a Bajcsy Zsilinszky Endrével [...] sajtót Azt állította Ng y István hogy az előbb említett és [...] Á nyomozás során N gy István iratai között megtaláltatott úgynevezett éraékiratnak [...] segítségét kért ós a ítthe kérésé semmi összefüggésben nem volt az [...]
28. 1936-06-30 [142]
[...] 3 án reggel jelentkezzék Viz­niczey István leventefőoktatónál a községházán Balog elkésetten [...] a lá ny a vádlott kérése nélkül vásárolta a különböző ruha­nemüeket [...]
29. 1936-12-31 [154]
[...] zárt ajtók mögött adta elő kérése indokait Rövid zárt tárgyalás után [...] tanúkihallgatások befejezése és vitéz Boronkay István dr ügyészségi alelnök vádbeszéde valamint [...] s a vád szerint Gyuri­cza István nevü mérnöktársától 5 o pengőt [...]
30. 1937-03-16 [160]
[...] László ésV ic z ián István foglalkoztak még az üggyel majd [...] elhamarkodott lépés lenne ilyen­irányú intézkedés kérése Vitéz dr C s i [...]
31. 1937-09-13 [163]
[...] akart az egész nyár folyamán kerese te t t a ált [...] lett kuruc tábornok és Széchenyi István gróf emlékét majd átadta a [...] leesett súlyos sé­rülésekkel a Szent István kórházba vittek a mentők A [...]
32. 1938-01-13 [172]
[...] Nádor Mihály Frledl Margit Pekáry István ág Tersánszky Józsi Jenő ílO [...] azután hogy a bizottsági tagok kérésé re a pénzügyi albizottság január [...] befejezése után az elnöklő Berke István az auté­utépitésekkel kapcsolatosan megemlékezünk arról [...]
33. 1938-05-21 [181]
[...] 0 Szendy Károly polgármester személyes kérése hogy az alábbi cikk a [...] megj elenjék SZENDY KAROLY POLGARBSSTER KÉRÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGÉHEZ A küszöbön [...] Andrássy uton a gróf Tisza István utcán a Ferenc Jozsef téren [...]
34. 1938-08-01 [186]
[...] közben gondnokság alá helyezett Hada István gazdálkodótól A felperes keresetében elő­adta [...] az expenznóta perben hogy Hadai István az ügy­védi dijlevűlek kiállítása idején [...] jóhiszeműen járhatott el a dijlcvclek kéré­se és megnyerése körül azonban ezek [...]
35. 1938-08-18 [187]
II ÍREK EGY HATGYERMEKES ÖZVEGYASSZONY KÉRÉSE A KÖZÖNSÉGHEZ Özv Sárközy Jánosné [...] Rezső és dr s Ágasvári István MOT M ORVOSI HIR Dr [...]
36. 1938-09-26 [189]
[...] budapes­ti kir Ítélőtábla dr Zachár István tanácselnök vezetése mellett tartott fellebbviteli [...] 0 szükségmunkát Az volt a kérése hogy feladatát odahaza a lakásán [...]
37. 1939-04-15 [202]
[...] a csoportbizottság által rendezett Szent István országa és a mai Magyarország [...] MELO MELLEN OH 3 K KÉRÉSE M forgalmi adóhivatali ós malómos [...]
38. 1939-06-13 [206]
[...] megye küldöttségét Fülekre faji Fáy István főispán és vitéz dr Endre [...] alispánnal Az ünne­pélyt fájl Fáy István főispán beszéde vezette be majd [...] Az ünnepély so­rán felszólaltak Viczián István ny államtitkár Baross József Nódrád­megyei [...] OMGE nak csak az a kérése hogy fenntartsák a régi rendszert [...]
39. 1939-08-17 [211]
[...] háromnegyedtizenkettő órakor jelentkezett dr Lantay Istvánnál a vármegye tüzrendészeti előadójánál és [...] között külhónosok vannak dr Lantay István vármegyei aljegyző törvényadta jogával élve [...] telje 3 ithető a színházigazgató kérése azért mert nem volt jogalap [...] azon megálla­pítása is hogy Lantay István dr hétfőn reggel lo órakor [...]
40. 1939-08-23 [211]
[...] hogy a Svájcban élő bátyjának kérése folytán bizonyos leveleket irt dr [...] aki a Svájcban tartózkodó Sonnenfeld István meny­asszonya Elmondotta hogy még 1935 év nyarán ismerte meg Sonnenfeld Ist­vánt aki kéáőbb a vőlegénye lett [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind