398 találat (0,538 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-21. oldal)
[...] Nemzetgyűlés 3 lése 1920 Kiss István Kószó István Kovács J István Lo­vász János Mikovinyi Jenő örfíy [...] Gazdasági Bizottság tagjaiul megválasztat­tak Bárczy István Ereky Károly Fábián István Gedeon Jenő Huber János Janka [...] Homonnay Tiva­dar Javos Antal Kálmán István Kerekes Mihály Kolosváry Kiss István Kontra Aladár Kovács Emil Cs
2. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-13. oldal)
[...] Jankovich Marczell és Pop Cs István megbízóleveleit a b osztályba sorozta [...] tüzetett ki a Pop Cs István képviselőre vonatkozó általános választási jegyzőkönyvből [...] idevonatkozó 17 és 203 ait Kerese György korjegyző olvassa a ház­szabályok [...] felolvasni a házszabályok 233 át Kerese György korjegyző olvassa a 233 [...]
3. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-20. oldal)
[...] István báró Korányi Frigyes Szabó István sokorópátkai Hencz Károly Henzer István Cs Kovács István Frühwirth Mátyás Gaal Gaszton Haypál [...] József Ereky Károly Csukás Endre Kerese György Bárczy István gróf Apponyi Al­bert Avarffy Elek [...] János Lukovich Aladár Kovács J István Plósz István Patacsi Dénes Rubin ek Gyula
4. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-5. oldal)
[...] részéről jelen vannalc gr Tisza István Lukács Lászlő Nyíri Sándor Plósz [...] bízom meg a balfelől felszólalókat Kerese György a jobbfeló l fel­szólalókat [...] szólni Halljuk Halljuk Gr Tisza István miniszterelnök Tisztelet­tel jelentem hogy egy [...] Teleki Pál a távollévőket jegyzi Kerese György Zaj Nagyon kérem a [...]
5. Irományszámok • 1920-8. Az 1920. évi február hó 26-án tartott 6-ik ülésben végelgesen igazolt nemzetgyűlési tagok névjegyzéke (1920-I-45. oldal)
[...] s János Bárány Imre Bárezy István Benárd Ágost Bencze Gábor 10 [...] Griger Miklós Gyömörey György Haller István Haller József Haypál István 35 Hegedűs György Hegyeshalmy Lajos [...] Ja vos Antal 45 Kálmán István Kenéz Béla Kerese György Klebelsberg Kuno gr Kontra [...]
6. Irományszámok • 1920-3. A nemzetgyűlés tagjainak tanácskozó osztályok szerinti névjegyzéke (1920-I-27. oldal)
[...] Antal Karafiáth Jenő x Kálmán István Kenéz Béla Kerekes MibáJy 20 Kerese György Letenyei Pál Lingauer Albin [...] Richárd Róbert Emii 30 Rubinek István Sabel János Szabó Gy János [...] Bencze Gábor Bernátb Béla Haller István Haller József Hegyeshalmy Lajos 10 Janka Károly Kovács J István Lipták Pál Lovász János Lukovich
7. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-393. oldal)
[...] 409 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Lakatos Miklós kérése 215 406 410 Rakovszky István kérése 217 406 410 Blaskovics Ferencz [...] felszólalásra engedély kérése Kubik Béla kérése 225 41 Szluha István kérése 229 411 412 Lakatos Miklós [...] Béla kérése 414 416 Fáy István kérése 414 416 y N évszerint [...]
8. Irományszámok • 1920-1. A nemzetgyűlés tagjainak igazoló-osztályok szerinti névjegyzéke (1920-I-2. oldal)
[...] Javos Antal Karafiáth Jenő Kálmán István 15 Kenéz Béla Kerese György Klebelsberg Kunó gr Kolosváry Kiss István Kontra Aladár 20 Lukovich Aladár [...] Ottokár Putnoky Móricz 25 Rakovszky István Rassay Károly Reischl Richárd Róbert [...] László Pető Sándor 25 Plósz István Reök Iván Szabó István sokoró pátkai Szabó József Szabó [...]
9. Ülésnapok • 1920-10 (1920-I-107. oldal)
[...] hó 2 án kedden Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Jenő jegyző olvassa az eskümintát Kerese György leteszi az esküt Elnök [...]
10. Irományszámok • 1905-3. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-8. oldal)
[...] gr Bernáth Béla 5 Bethlen István gr Comsa Miklós Craus István Csizmazia Ferencz Dörr Soma 10 [...] Zoltán Vildfeuer Károly 44 Zlinszky István Gyurgyevics Vászó Josipovich Imre Koszovacz Fridolin 4 Popovics István IX Osztály Barcsay Domokos Batthyány [...] Mihály gr 15 Kelemen Béla Kerese György Khuen Héderváry Károly gr [...]
11. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-14. oldal)
[...] foglalják el helyeiket Élénk helyeslés Kerese György korjegyző olvassa a névsort [...] szavazatot Éljenzés a baloldalon Rakovszky István képviselő ur jjedig 229 szavazatot [...] 162 Issekutz Győzőre 123 Kovacsevics Istvánra 36 Barabás Bélára 2 Thaly [...] szerint Bolgár Ferencz 70 Rakovszky István pedig 67 szótöbséggel alelnökké meg­választatott [...]
12. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-392. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Farkas József kérése 401 Nép súlyos adóterhe 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Fáy István kérése 394­ Neszmélyi Arthur hirlapirónak a [...] kérése 116 394 398 Fáy István kérése 86 394 Jegyzőkönyv 1899 jan [...] felszólalásra engedély kérése Bolgár Ferencz kérése 117 398 Hock János kérése [...]
13. Irományszámok • 1906-787. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-XXIII-3. oldal)
[...] Oncu Miklós Papp Elek Petrovics István 35 Posgay Miklós Rigó Lajos [...] József Szabó Kálmán 40 Szappanos István Szivák Imre Szontágh Andor Szterényi [...] gr Bolgár Ferencz 5 Bottlik István Búza Barna Dessewffy Emil gr [...] Bálint Justh György Kecsméti Ferencz Kerese György Laehne Hugó 20 id [...]
14. Irományszámok • 1905-4. Az 1905. évi márczius hó 8-án tartott ülésbenj véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1905-I-10. oldal)
[...] Horváth Dezső Horváth Gyula Huszágh István Illyés Bálint Inkey József b [...] József Károlyi György gr Károlyi István gr Károlyi Mihály gr Károlyi [...] gr Kecskeméti Ferencz í Keglevich István gr Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kende Péter Kerese György Khuen Héd erváry Károly [...]
15. Irományszámok • 1906-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-4. oldal)
[...] Issekutz Győző 20 Juriga Nándor­Károlyi István gróf László Mihály Markbreit Gyula [...] Nyáry Béla Petrogalli Oszkár Petrovics István 30 Póchy Zsigmond Pogány Lajos Polónyi Géza Pop Cs István Posgay Miklós 35 Rakovszky Béla [...] Jenő gróf Kaufmann Géza 20 Kerese György Kovácsy Albert Kuales Godofréd [...]
16. Irományszámok • 1906-592. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-XVI-604. oldal)
[...] Gyula 20 Jekelfalussy Lajos Kecskeméthy István Kerese György Korda Andor Laehne Hugó [...] gr Szilassy Zoltán 40 Tálos István Thaly László Uray Imre Üchtritz [...] Beniczky Elemér Bernáth Béla Bernáth István 10 Batthyány Zsigmond gr Ciocán [...] Várady Károly Brlics Vatroszláv Cerovac István Pinterovics Antal 4 Rojö Milán [...]
17. Irományszámok • 1906-12. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-60. oldal)
[...] 12 szám Hoitsy Pál Keller István Kökónyesdy Mihály Kubinyi Márton 25 [...] Károly Beniczky Ödön 5 Bernáth István Bohus Károly Bresztyenszky Kálmán Chernél Gyula Csepreghy István 10 Dráskóczy László Emődy József [...] Géza Kálosi József Kelemen Béla Kerese György 20 Keszits Antal Kossuth [...]
18. Ülésnapok • 1920-286 (1920-XIV-474. oldal)
[...] javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Gerencsér István jegyző ur a javaslatok ellen [...] Gossmann Márton Hadházy Zsigmond Haller István Haller József Haypál István Hencz Károly Henzer István Herrmann Miksa Héj Imre Homonnay [...] Ala­dár b Korányi Frigyes Kószó István Kovács Emil Cs Kovács István Kovács József Könyves Lajos Kutkafalvy [...]
19. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-391. oldal)
[...] 1 Napirend előtti fel­szólalásra engedély kérése Buzáth Ferencz kérése 413 Kisközségekben adófizetés az ex [...] 1 Napirend előtti felszólalásra en­gedély kérése Hock János kérése 404 Közigazgatás reformja 1 Napirend előtti felszóla­lásra engedély kérése Tibád Antal kérése 400 Közjegyző 1 Nagy Vilmos [...]
20. Ülésnapok • 1920-1 (1920-I-9. oldal)
[...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Ott járt nálam több [...] Hirr György Hermann Miksa Muszti István Haypál István Rupert Rezső Renczes János Nagy [...] Rupprecht Olivér Rassay Károly Rakovszky István Putnoky Móricz Kolosváry Kiss István gróf Klebelsberg Kunó Kerese György Kenéz Béla Kálmán István Karafláth Jenő Ja­voss Antal Janka
21. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-491. oldal)
[...] 466 Polónyi Géza 464 Tisza István gr 463 465 Kifogásolt megbízólevelek [...] Sándor 3 6 Pop Cs István 3 tí Ragályi Béla 3 6 Eakovszky István 3 6 Serbán Miklós 3 [...] Korjegyzők Bittó Dénes Kállay Tamás Kerese György ifj Madarász József Szunyog [...]
22. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-10. oldal)
[...] Ödön Bernolák Nándor gróf Bethlen István Bleyer Jakab Dömötör Mihály Gaal Gaszton Gerencsér István Haller István Hegedüs György Hencz Károly Héjj [...] Homonnay Tivadar Javos Antal Kálmán István Kolosváry Kiss István Kontra x ladár Cs Kovács [...] Huszár Elemér Jármy József Kószó István Kováts J István Patacsi Dénes Szmrecsányi György Pénzügyi
23. Ülésnapok • 1901-526 (1901-XXXI-73. oldal)
[...] Gyula gr békeközvetitése 1 Indem­nitás kérése ex lex választások 525 Bánffy [...] Rosenberg Gyula 25 37 Tisza István gr 38 523 Dániel Gábor [...] Andrássy Gyula gr 5 Rakovszky István 18 Apponyi Albert gr 7 [...] t czikkek értelmezése 1 Indenmitás kérése ex lex választások 525 1867 [...]
24. Irományszámok • 1905-1. Királyi leirat, melylyel az 1905. évi február hó 15-ik napjára összehivott országgyülés megnyitottnak nyilváníttatik • 1905-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-2. oldal)
[...] Bruckner Vilmos Oomsa Miklós Craus István 10 Csávosy Béla Dániel Gábor [...] Világhy Gyula Adamovics Béla Barlovics István Nedeljkovics Tivadar Pavics Ármin 5 [...] 15 Károlyi Sándor gr Keglevich István gr Koller Tivadar Kubinyi Márton [...] 20 Kelemen Béla Kende Péter Kerese György Kun Árpád Kovács Pál [...]
25. Irományszámok • 1906-86. Azt 1906. évi junius hó 8-án tartott ülésben véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1906-VI-36. oldal)
[...] Kállay Ubul Kálosi József Károlyi István gr Kecskeméti Ferencz Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kerese György Keszits Antal Kmety Károly [...] Kubinyi Márton Kun Árpád Kuszka István Krasojevic Gjorgje Kutuzovic Stevo Laehne [...]
26. Ülésnapok • 1920-290 (1920-XV-141. oldal)
[...] be azt büntessék meg Sréter István Ugy van meg kell büntetni [...] Elemér Karafiáth Jenő Kerekes Mihály Kerese György Kolosváry Kiss István Cs Kovács István Kováts J István Láng János Madarász Zsigmond Magyar [...] Ruprecht Olivér Schlachta Margit Sréter István Szabó István nagyatádi Szabó István sókor ópátkai Szent
27. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-9. oldal)
[...] Gaal Gaszton Gyömörey György Haypál István Henzer István Lovász János Magyar Kázmér Mayer [...] Imre Hornyánszky Zoltán Kara­fiátli Jenő Kerese György Kolosvári Kiss Ist­ván Kószó István T Kovács József Kutka­falvy Miklós [...] Reischl Richárd Rupprecht Olivér Sréter István Szabó István sokorópátkai Sza­lánczy József Szűcs Dezső [...]
28. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-22. oldal)
[...] ülése 1920 György Kolosváry Kiss István Kószó István Lingauer Albin Mahunka Imre Molnár [...] Homonnay Tivadar Huber János Kálmán Ist­ván Kerekes Mihály Letenyey Pál Lipták [...] György Hencz Károly Hor­nyánszky Zoltán Kerese György Klebelsberg Kunó gróf Kolosváry Kiss István Kószó István Kovács J István Lingauer Albin Mikovinyi Jenő Molnár [...]
29. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-7. oldal)
[...] Ferencz Hrabovszky Guidó gr Tisza István Blaskovics Sándor Illyés Bálint Lányi [...] Róbert Baross Jusztin b Vojnits István Vermes Zoltán Zlinszky István Kuszka István gr Bethlen István Ferenczy Géza Rajk Aladár Mihályi [...] Árpád Horváth József Pop Cs István Szappanos István Návay Lajos Zboray Miklós Kubik [...] Ferencz Bénák Károly Popovics Vazul István
30. Ülésnapok • 1920-147 (1920-VIII-5. oldal)
[...] Waigandt Antal Szűcs Dezső Haypál István Kerekes Mihály Frühwirth Mátyás Schandl [...] Héjj Imre Sándor Pál Plósz István Lingauer Albin Kerese György Pákozdi András Bodor György [...] Katona Imre Virter László Muszti István Tomori Jenő Kálmán István Szijj Bálint Gerencsér István Fáy Gyula Prohászka Ottokár Renezes [...]
31. Ülésnapok • 1920-6 (1920-I-50. oldal)
[...] Gaszton Karafiáth Jenő Kolozs­váry Kis István Muszti István Perlaki György Sándor Pál Schalte Ödön Szabó István sokoró­pátkai győrszentmártoni Szmrecsányi György és [...] Iklódi Szabó János Kovács J István Kutkafalvy Miklós Rubinek István Rupprecht Olivér Simonyi Semadam Sándor [...] Janka Károly Javcs Antal Kálmán Ist­ván Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­n február hő [...]
32. Ülésnapok • 1920-307 (1920-XVI-327. oldal)
[...] Huszár Elemér Javos Antal Kálmán István Kerekes Mihály Kerese György Kiss 1 erene Klebélsberg Kunó gróf Kontra Aladár Kószó István Kováts J István Kovács József Könyves Lajos Kóródi [...] gróf Simonyi Semadam Sándor Somogyi István Sréter István Szabó Balázs Szabó József budapesti [...]
33. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-394. oldal)
[...] 1 Napirend előtti fel­szólaláshoz engedély kérése Buzáth Ferencz kérése 394 Pécs barcsi vasút ötszázalékos [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Makfalvay Géza kérése 413 Rima szabályozása 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Fáy István kérése 414 Sajó szabályozása 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kubik Bélé kérése 414­419 Sajtószabadság [...]
34. Ülésnapok • 1920-9 (1920-I-105. oldal)
[...] hő 1 én hétfőn Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sókorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Következik a II Biráló bizottságból Kerese György Ernst 14
35. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-477. oldal)
[...] 25 31 34 36 Rakovszky István 13 14 17 21 22 [...] 2 Kállay Tamás 1 2 Kerese György 1 3 Ifj Madarász [...] alakulása 3 Bernáth Béla Bene István igazolása 7 Benyovszky Rezső gr [...]
36. Ülésnapok • 1920-87 (1920-IV-466. oldal)
[...] Karafiáth Jenő Kardos Noé Kálmán István Kerese György Kiss Ferenc gróf Klebelsberg Kunó Kolosváry Kiss István Kolozsi Endre Kószó István Kovács Emil Cs Kovács István Kovács J István Könyves Lajos Kuna P András [...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Szabó István sokoró­pátkai Szabó József biharnagybajomi Szabó [...]
37. Ülésnapok • 1905-5 (1905-I-24. oldal)
[...] Sándor Kecskeméti Ferencz gr Keg­levich István Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kende Péter Kerese György gr Khuen Héderváry Károly [...] Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vazul Ist­ván Raisz Aladár Rajk Aladár Rauchbauer [...] Gyula Vi­sontai Soma b Vojnits István gr Wenck­heim István Werner Gyula b Wesselényi Miklős [...]
38. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-11. oldal)
[...] Prőhle Vilmos Rupert Rezső Sréter István Szabó István sokorópátkai Szádeczky Kardoss Lajos Szila [...] Béla Temesváry Imre Vértes Vilmos István Zárszámadásvizsgáló bizottság Bárczy Ist­ván Ernst Sándor Fertsák Jenő Friedrich István Gerencsér István Gyömörey György Haller István Kerese György Kiss Ferenc Lipták Pál [...]
39. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-389. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kubik Béla kérése 394 Ház távbeszélőjének összeköttetése az [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Blaskovics Ferencz kérése 394 Ház ülései I Napirend [...] elintézése Napirend előtti felszó­lalásra engedély kérése Szluha István kérése 411 Interpellácziók függőben levők jegyzékének [...]
40. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-21. oldal)
[...] Aurél Az elnöki széket Rakovszky István alelnök fog­lalja el Zboray Miklós [...] Miklós Markhot Aladár Schriffert József Kerese György Chernel Gyula Ernszt Sándor [...] Ziegler Kálmán Lovászy Márton Adamovics Ist­ván b Wesselényi Miklós Nemess Bertalan [...] Pallavicini György Förster Ottó Petrovics István Szappanos István Farkas József Brediceanu Koriolán ifj [...]
41. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-473. oldal)
[...] Bedőházi János Bella Mátyás Bene István Benedek János Beniczky Elemér Beniczky [...] Géza Kolosi József gr Károlyi István Kecskemétiig István Koller István Kerese György Keszits Antal Kmety Károly [...] Pataky László Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polit [...]
42. Ülésnapok • 1906-250 (1906-XIV-450. oldal)
[...] Becsey Károly Bella Mátyás Bene István Beniczky Árpád Beniczky Elemér Beniczky [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bohus Károly Bottlik [...] Kecskeméti Ferencz Kelemen Samu Keller István Kerese György Készíts Antal Kollár Márton [...] Miklós gr Zichy Vladimir Zlinszky István Zagorac István Szünet után Elnök Az ülést [...]
43. Ülésnapok • 1905-1 (1905-I-3. oldal)
[...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lakács László Nyiri Sándor Hiero­nymi [...] és a középen Gr Tisza István miniszterelnök Ohó Moz­gás balfelöl Krasznay [...] a ház tanácskozásait Gr Keglevich István Semmi köze hozzá Nagy zaj [...] el itt helyeiket Bittó Dé­nes Kerese György Kállay Tamás ifj Mada­rász [...]
44. Ülésnapok • 1920-2 (1920-I-12. oldal)
[...] Örffy Imre Pékár Gyuía Rubinek István és Ruppert Bezső mandátumát A [...] Lingauer Albin Lip­ták Pál Koszó István Kovács I István Somogyi István Szabó Balázs Schandl Károly Letenyei [...] Javoss Antal Karafiáth Jenő Kálmán István Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­berg Kuno Kontra [...]
45. Ülésnapok • 1905-10 (1905-I-49. oldal)
[...] Boda Vilmos Buzáth Ferencz Vajay István Pogány Lajos gr Benyovszky Móricz [...] Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kerese György Kniety Károly Komjáthy Béla [...] Béla Berzsenyi Jenő gr Bethlen Ist­ván Bittó Dénes Bizony Ákos Boda [...] Szulyovszky Dezső Tallián Béla Terbócz István gr Tisza István 7
46. Ülésnapok • 1906-187 (1906-XI-258. oldal)
[...] Kaufmann Géza Kállay Lipót Kecskeméthy István Keller István Készíts Antal Kopony Vilmos Korda [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bresztyenszky [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Polit Mihály Polónyi [...]
47. Ülésnapok • 1920-90 (1920-IV-562. oldal)
[...] 468 Kovács József 428 Kószó István 409 413 Mikovínyi Jenő előadó [...] Rupert Kezső 424 434 Somogyi István 406 432 Tomcsányi Vilmos Pál [...] 357 Lemondás a bizottsági tagságról Kerese György 77 Lemondás a jegyzői [...] tartandó nemzeti ünnepélyre 72 Szent István első apostoli királyunk névünnepén tartott [...]
48. Ülésnapok • 1906-223 (1906-XIII-325. oldal)
[...] Gyalszki Lyúba Budiszavljevics Bude Zagorac István Novoszelo Mátyás Vinkovics Tivadar Supilo [...] Rojc Milán Popovics Dusán Cerovac István Elnök A házszabályok 231 a [...] Aladár gr Zichy Béla Zlinszky István Adamovits István Ajtay Aladár gr Andrássy Gyula [...] Josipovich Géza Kálosi József Kecske­méthy István Kecskeméti Ferencz Kerese György Keszits Antal Kmety Károly [...]
49. Ülésnapok • 1920-94 (1920-V-85. oldal)
[...] szavaztak gróf Apponyi Albert Bárczy István Bencze Gábor Bródy Ernő Csiz­madia [...] Griger Miklós Hadházy Zsigmond Haypál István Hencz Károly Henzer István Huszár Károly Janka Károly Javos [...] Henrik Sehol tz Ödön Somogyi István Szabó Balázs Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Szabó József budapesti Szabóky [...]
50. Ülésnapok • 1906-431 (1906-XXIV-375. oldal)
[...] Kállay Lipót Kecskéméi Ferencz Kecske­méthy István Kerese György Kmety Károly Kossuth Ferencz [...] b Petrichevich Horváth Arthur Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pogány Lajos Polit Mihály Polónyi Dezső Pop Cs István Popovics György Potoczky Dezső Put­noky [...] Béla gr Zichy Vladimír Zlinszky István Zagorac István Elnök A szavazást berekesztem Holló [...]