7. oldal, 138 találat (0,595 másodperc)

Találatok

121. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (364. oldal)
[...] V Berlini tér 5 xReismann Sándor VII Erzsébet körút 30 Reisz [...] VI Lehel u 33 Sebők Sándor X Kápolna u 10 xScemann [...] 2 Walitsch József VII Péterfy Sán­dor u 32 Warlicsek Mária IX [...] VIII Üllői ut 20 Berger Szaniszló VII Akácfa u 38 Bergmann [...]
122. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1036. oldal)
[...] Csizmadiák Tschismcnm Molnár Ferenc Nagy Sándor Gyógyszertár Apotheke Bara­nyai József Petőfi Sándor Korcsmárosok Wirte Lederer Samu Schappauer [...] Klis József Szabó Schneider Tóth Sándor Szülésznő Hebamme Farkas Má tyásné [...] 17 Weisz Miksa 16 Veszafi Szaniszló 16 ZakI Alajos 31 Asztalosak [...] u l ö übernotár Schlachta Sándor Segédjegyző Vizenotür Topercer György Földbirtok [...]
123. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (531. oldal)
[...] 58 Jarábik András 36 Kecskés Sándor 15 Komáromv Istvánné 30 Mády [...] Cipészek Schuhmacher Liska József Molnár Sándor Pa­pes János Gépész Maschinist Horváth [...] Kőművesek Maurer Bars János Batár Sándor Faragó Imre Lakatos Schlosser Molnár [...] Schlégl Mihály Mézeskalácsa Lebzelter Mende Szaniszló Mozgóképszínház Lichtbild thea­ter özv Neubauer [...]
124. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (871. oldal)
[...] Terény Nógrád vm Gelb Ármin Szaniszló Szatmár vm Háger János Weisz [...] Hermann József Kaiser János Kézmárki Sán­dor Kirscher József Regius János Rukziegl [...]
125. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (434. oldal)
[...] János Látrány Somogy vm Benedek Sándor Gotlieb József Klein Mór Vitárus [...] p Nedozser Nyitra vm Durancsik Szaniszló Lazan u p Znió Váralja [...]
126. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1775. oldal)
[...] Klug Antal ifj Klug Antal Szaniszló Zsig d Szattyánosok Tvornicari safíjana [...] Fejérvár sz k v Egyed Sándor palotai u 15 Pákozdi György [...]
127. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (839. oldal)
[...] Mező Keresztes Bihar vm Oláh Sándor Mezö Királyfalva u p Mező [...] Izsák Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Máncz Mihály Mező [...]
128. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1826. oldal)
[...] Fein József Fein Lajos és Sándor Fein Lázár Klein Bernât Temmer [...] Mendel Mezö Petri u p Szaniszló Szatmar vm Fried mann Ignácz [...]
129. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1419. oldal)
[...] p Diósad Szilágy vm Goldberger Sándor Szamos Udvarhely u p Zsibó [...] Szanád Torontál vm Veidlinger Benő Szaniszló Szatmár vm Weisz Mózes Szánk [...]
130. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (585. oldal)
[...] Lajos 80 Potyesz István 25 Szaniszló József 30 Fiiltlbvrlök Grundnüchter Baweh [...] 33 Bognár János 33 Bognár Sán­dor 15 Csábli Mihály 32 Horváth [...] Ele­mentarschule Konsumgenossen­schaft Biró Richter Jakab Sándor Községi jegyző Gemeinde notür Szilágyi [...] 19 Gyuricza Jenő 17 Jakab Sándor 18 Marosan Demeter 35 Marosán [...]
131. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1211. oldal)
[...] szt király u 38 Szathmári Sándor kör u 41 Szent györgyi [...] Albert Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Veisz L Mezö [...]
132. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1753. oldal)
[...] Moravicza Bács Bodrog vm Erdei Sándor Ó Palánka u p Német [...] Szolnok Doboka vm Búh László Szaniszló Szatmár vm Gnand József és [...]
133. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (136. oldal)
[...] fűzfa u 539 3 Hallabriny Szaniszló Valloner u 35 Hartmann Ede [...] Miklós u 172 3 Weissmann Sándor Ven­tur u 105 3 Weissmann [...]
134. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (367. oldal)
[...] IX Sorok­sári ut 96 WVolsky Sándor Béla Wolsky Al­bert Fia VIII [...] VII Erzsébet körút 34 Dicker Sándor VII Csengery u 10 xEidlitz [...] Özv Devecis Gyuláné VIII Fő­herceg Sándor u 15 Devecis M VIII [...] x Kéményseprőszámlákat felülvizs­gáló iroda Bargár Szaniszló VII Akácfa u 38 xVizsolay [...]
135. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (878. oldal)
[...] 15 Forgács Pál 22 Forgács Sán­dor 28 Forgács Sándor 26 Forgács M Sándor 15 Gál József 16 Gubicz [...] Fodor Lászlóné Bognár Wagner Boniz Sándor Borbélyok Barbiere Czajbok Sándor Helving István Nagy Sándor Nugyi Béla Cipészek Schuhmacher Bagi [...] Sajkó Sándor Malmok Mühlen Egyházi Sán­dor Piffkó János é s Társai [...]
136. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (898. oldal)
[...] 21 Daróczi László 93 Daróczi Sándor 23 Décsei Józsefné 20 Dede [...] 36 Hegedűs Lajos 24 Hegedűs Sándor 16 Hunyadi Géza 22 ifj [...] 666 Karakas Zsigmond 94 Karsa Sándor 18 id Karsai Lajos 15 [...] 30 K Szabó Károly 19 Szániszló Gábor 100 Szász Márton 53 [...]
137. II. rész.Társas cégek (303. oldal)
[...] Károly dr Bárczy István Fleissig Sándor Vezérig tisztv dr Márkus Jenő [...] Spórer Gyula Pap Lőrinc Kovách Sán­dor Horvátovich Ferenc Tisztv pp Vass [...] 12 Wágner Ármin 13 Zajacz Szaníszló budapesti lakósok üvegcsiszolóüzlettulajdcnosok Cégj a céget Burger Frigyes Hirschler Sándor Menczer Samu Geldner Reinhold Deutsch [...]
138. II. rész [Névjegyzék ] (2_171. oldal)
[...] tag Neje Orphanides Mária Penyigei Sándor kéményseprő üzlet­vezető Szaniszlón 1890 ben szül iparát Marosán [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind