254 találat (0,191 másodperc)

Találatok

1. B (75. oldal)
[...] vagy August Buzalka kávéházi iizlet­tulajd Büchler David posztó kersk Büchler Fülöp vagy Philipp Büchler késáru kersk Büchler Heinrich ügynök Büchler J ezégb Büchler Gyula terménykersk Büchler és Lédig vagy Büch­ler Lédig [...] jogosultak Büchler Sándor vagy Sándor Büchler gabna és termék­bizományi kersk Büchler Zsigmond vagy Sig­mund Büchler bizományi [...]
2. II. rész.Társas cégek (273. oldal)
[...] 289 Irt Cg 12540 17492 Büchler Adolf és fia 1894 XI 19 1921 1 8 Társí Büchler Adolf Büchler Ernő kézműárubízományi és ügynökségi valamint [...] társa 1917 IX 29 iárst Büch­ler Károly és Füzes Árpád cipészkellékek [...] társa 1897 VII 16 Társt Büchler Zsígmond Löwenheim Lipót Büchler t E u U 1 [...]
3. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (124. oldal)
[...] Bäcker IX Tűzoltó u 78 Büchler Adolf és Fia kézmü áruk Manufakturwaren V Vadász u 10 Büchler Ármin fa és szénke­reskedő Holz [...] X Belső Jászberényi ut 39 Büchler Ármin vegyicikkek Chemische Artikel II Corvin tér 12 Büchler és Klein B Ignác K [...]
4. I. rész. Egyéni cégek (33. oldal)
[...] 155 Irt Cg 12709 228 Büchler Ármin 1904 XII 30 Cégb [...] 36 Irt 1904 954 12216 Büchler J Gyula 1911 IV 11 [...] 264 Irt 1911 431 16440 Büchler Jánosáé gőzfürésze 1913 XII 31 [...] 495 Irt 1913 1209 18540 Büchler Károly hal húskonzerv és ecetkészitő [...]
5. C (168. oldal)
[...] vagy Hermann Bock vegy kersk Büchler Lipót vagy Leopold Büchler vegy á kersk Büchler Si czégb Büchler Simon vegy kersk Cilcer Josef [...] József Löwy Jakab Diener Mátyás Büchler Simon Büchler Li­pót Bock Illés Löwy Simon [...]
6. Magyar Kereskedelmi Almanach • II. rész: Bejegyzett kereskedők 's iparüzők czimlajstroma (32. oldal)
[...] C Malv eax J C Buchler József Joseph Buckler miskolezi szabómester Buchler Benedek Benedict Buchler gácsi posztógyár nyugalmazott igazg ft [...] und gácsi gyapjúszövet és finom Buchler József feintuch fabrique posztógyári részvény társaság Joseph Buchler Local Dir czimvezetője Búcsú Basil [...]
7. Sz (528. oldal)
[...] irásra egyedül Breszlauer Samu jogosított Büchler F és fia vagy Ph Büchler Sohn Közk társ Tagok Büchler Fülöp és Büchler Sándor gabona­kersk és bizományi üzlet­tulaj [...] helyettes Barvart Ferencz Bárvárt Antal Büchler Sán­dor Deutsch Dávid Diamant Simon [...]
8. F (220. oldal)
[...] aláirásával jegyeztetik Fülek Balassagyarmati törvényszék Büchler Adolf vagy Adolf Büchler vegy kersk Büchler Ferencz vagy Francz Büchler vegy és rőfös kersk Jungreisz [...]
9. W • Z (595. oldal)
[...] Zagyva Szántó Balassagyarmati törvényszék j Büchler László kersk Záhony Beregszászi tői [...] Sa­muel Breisach könyv és papirkersk Büchler Jakab vagy Jakob Büchler bőrkersk Deutsch Manó fia vagy [...]
10. K (265. oldal)
[...] egyen­lően jogosítottak Karád Kaposvári törvényszék Büchler Jakab és társa vagy Jacob Büchler et Comp Közk társ tagok Büchler Jakab és Ragendorfer Pepi borkersk [...]
11. B (82. oldal)
[...] szükséges Első magyar egyesületi könyvnyomda Büchler Dö­me vagy Erste ung Ver­einsbuchdruckerei Ditmar Büchler czégb Büchler Döme könyvnyomdász Első magyar gépbőr [...]
12. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • IV. Horvát-Szlavonország (2325. oldal)
[...] v Alexander Jonas Alexander Sámuel Büchler Jakob Deutsch A Frischman Moritz [...] Hirsch testvérek Adolf Hirsch­mann és Büchler Hiršl Dragutin Höbner Anton Kremzir [...] Mavro Benedikt Eduard és Herman Büchler Albert Gavella Nikola és Gyuro [...]
13. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • GY (792. oldal)
[...] Lajos Berkovics Soma Lédig Sándor Büchler Zsigmond Fischer Sándor Guth Ignác [...] Zsigmond Vágó József Kelen Frigyes Büch­ler Zsigmond László Izsó Krausz Miksa [...] Valkó Károly dr Borhy György Büchler Zsigmond Barna Lipót dr Dőry [...] Székely Mihály dr Polgár Sándor Büchler Zsigmond Héber Géza Keserű Bálint [...]
14. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2017. oldal)
[...] Brüll Róza dob u 97 Buchler Mihály Wesselényi u 39 Buchvald [...] Butter Hermina Karácsonyi u 3 Büchler Jenni váczi körút 15 Büchler Mihály Wesselényi u 253
15. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (80. oldal)
[...] László Bel X Gyűjtő fogház Büchler Antal VIII Rákóczi ut 75 Büchler József Seb U V Fáik Miksa u 18 20 Büchler Lipót IX Bakáts tér 3 Büchler Pál I VIII Népszín­ház u [...]
16. P (432. oldal)
[...] vegy kersk Braun Sámuel rőfoskersk Büchler Mór vagy Moritz Büchler vegy kersk Fehér testvérek vagy [...]
17. P (431. oldal)
[...] József Igazg tagok Ott József Büchler Márton Marx József Berencz Mátyás [...] Recli Antal Wischt János és Büchler János A czég érvényesen jegyeztetik [...]
18. T (560. oldal)
[...] és egy hivatalnok aláírásával történik Büchler Ad vagy Ad Büch ler czégb Büchler Adolf vegy kersk Deutsch M [...]
19. N (379. oldal)
[...] Sándor M vegy á kersk Büchler E czégb Büchler Éva tiiszerkersk Cservény Anton rőtöskersk [...]
20. N (401. oldal)
[...] Birli Ludwig vegy á kersk Büchler Franz vegy á kersk Dikmann [...] Samu Simándy Sebestyén Ressely Ádám Büchler Fe rencz Reiter Jakab Dela [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind