2. oldal, 109 találat (0,652 másodperc)

Találatok

51. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1270. oldal)
[...] Rigó Antal Szamora Kálmán Tahon István Tóth István Traper Gyuláné Bőrkereskedők Lederhdlr Fried­mann [...] Iyovszky Lajos Csikány Fe­renc Csikány István Dácz tor István Füst János Gre gort János [...] Prohászka Pálné Lakatosok Schlosser Galbács István Telmányi István Ti márszky Sándor Vigh János [...] özv Dávid And rásné Doncsák István En­den István Gáspár Vilmos
52. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (831. oldal)
[...] hály Kohn Bertalan Kováts P István özv Kováts Mária özv Lövi [...] vm özv Bauer Fáni Gzegány István Eisler Mór Kácser Pál Tausig [...] P S K Kun vm Feuer Sala­mon Faska Lajos Juhász Nyitó [...]
53. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1108. oldal)
[...] Guti Mihály Hadák Lajos Kele István Kele János Kéri István Kéri [...] Berák József Eke Antal Fekete István Kaldenecker István Magocsi Sámuel Ringeisz János özv [...] Schrankó István Solti Ferencné Tövis Istvánná Urbán Sándorné Kovácsok Schmiede Barlos [...] rt Tímáruk Lohgerber id Biró István ifj Biró István So modi László Somodi Mihály [...]
54. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (631. oldal)
[...] Károly Bihari Sz Ká­roly Diesheim István Disz­kári István Gulyás Sándor Hegedűs István Katona Sándor Kosztán Ignác Molnár [...] Loibl Ödön Lőrincz József Major István Nagy Sándor Parizsek János Simon István Szabó István Cséplőgéptulajdonosok Drcschma schineneigentümer Franesics Samu Görbiez István Hor­váth Károly Kiss István Krezer György Cukorgyár Zuckerfabrik xNagy [...]
55. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (853. oldal)
[...] Molnár János Molnár Sándor Mónus István özv Mucsi Judit Olasz Mária [...] u p Girált Sáros vm Feuer Ár­min Volstäter Mózes Oroszfalu u [...] Fleischman Illés Kach Nándor Sövegjártó István Oroszvég u p Munkács Bereg [...]
56. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (841. oldal)
[...] p Vizsoly Abauj Torna vm Feuer mann Jakab Mogyoróska Zemplén vm [...] Gard Etel Kappeter Mari Kis István Málos Jocza Marton Lajos Novak [...] Varga Ferencz Varga József Vő István János Mohács u p Felvincz [...]
57. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (994. oldal)
[...] Gáspár Becsei József Fó rózs István Jakab István Jakab Mihály Cséplőgéptulajdonosok Dreschma­schineneigentümer Bakos [...] 27 Laczkó Ferenc Pál Laczkó Ist­ván László Gábor László István Mattyasovszky Lajos 27 gr Pálíly [...] András ifj Szabó Fe­renc Szabó István Szabó István 37 Szabó István 47 Szabói János ifj Szabó [...]
58. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • L (1022. oldal)
[...] Zuckerbäcker Hettler Vilmos Divatárukereskedő Modewaren­händler Feuer Salamon és Társa Dohánytőzsde Tabakverschleiss [...] Apotheke Buttin ger Árpád Szt István király Hentesek Selcher Almássi L Bakacsi István Czigány István Gábor Károly Hornyát István Oravec Márton Schwarz Antal Szilágyi [...] 19 Andó Tamás 50 Balogh István 20 özv Beőr Istvánná 18 Baranyai Antal 29 Baranyai [...]
59. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1421. oldal)
János Fazekas Mihály Futák István Javornyik István Ju­hász Dezső Kasztovszki György Kellerrrann [...] György Sándor Koncz Ferenc Mé­száros István Szombati Károly Terek István Vághy Károly Veres Ferenc Vincze [...] Reinle János nyersolaj Rohöl Szabó István gőz Dampf Számtha István és Pál gőz Dampf Marhakereskedők [...]
60. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1438. oldal)
[...] 1 st ván ifj Búzás István Já vorszky Gyula Kálmán István Kovács Gyula Szabó Imre Szarka [...] Schneider Alvács Már ton Angyal István Barta István Detaru Imre Kiss Illés Elek [...] Papp Zoltán 29 ifj Rácz István Somodi István 30 Somodi Lajos 45 Tahon [...]
61. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1310. oldal)
[...] u 67 Winkler Mihály Szt Ist­ván u 3 özv Zeltler Jakabné Vécsey u 3 özv Zwatsek István Szt István u 7 Zwick Ferenc Templom [...] Feith Lőrinc Gcsai u 2 Feuer Pál Gab­ler Gyula Gedeon Ferencné [...] Becker János Békessy Sándor Jakab István Vladár István Vörös János Szatócsok Krämer Biero [...]
62. Sz (539. oldal)
[...] Fuchs Mihály Csupics Vazul Fésűs István Klein Ernő Krausz Lázár Pótz [...] á kersk Feuermann M ezégb Feuer mann Mihály füszerkersk Feuermann Sigmund [...]
63. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1600. oldal)
[...] Baja Bács Bodrog vm Koller István Kun Szent Márton Jász N [...] K Szolnok vm Ehrlich József Feuer Jakab Hilf Fülöp Hilf Rezső [...] Német Keresztúr Sopron vm Stróbl István Külső Böcs u p Alsó [...]
64. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (758. oldal)
Felsőgalla Felsőiszkáz Istvánná xMiklós Lenke Molnár Mihályné Nagy István Nedesowszky Józsefné Né­meth Istvánná Németh József né xNobl Miksáné [...] Szalai József 25 H Szántó István 20 Szőke István 21 Szürszabó József 20 özv [...] Veszprémi József Borbélyok Barbiere Fiola Ist­ván Kiss István Őri Károly Sziládi Gyula Borkereskedők [...]
65. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1845. oldal)
[...] K Szolnok vm Éder Károly Feuer Béla Kosa Sándor Németh Dániel [...] Zala vm Báder Adolf Doma István Turócz Szent Márton Turocz vm [...] és testvérei Friedmann Izsák Magyar István Schwartz Adolf Udvarnok u p [...]
66. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1044. oldal)
[...] 45 Tézsla Ferenc 32 Tézsla István 16 Tézsla István 40 Tézsla István 42 Tézsla István 60 Tézsla István 154 Tézsla [...] 113 Török István 16 Török István 17 Török István 19 Török István 21 özv Török Istvánná 16 [...] 64 Vajda István 22 Vajda István 75 Vajda István 93 özv [...]
67. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (881. oldal)
[...] Perendi Endre Pcrnicz József Stankovics István Vittinger István Malmok Mühlen gróf Hadik Barkóczy [...] Pozmics Gyula Rádli József Réz István Síkos István Simon János Stocker Hermann Szukis [...] 46 Bárdos Pálné 27 Bekecs István 29 Bekecs Istvánná 25 Berencsi István kassai 30 Berencsi István 20 Berencsi János 30 ifj [...]
68. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • III. Fiume város és területe (2074. oldal)
[...] vicolo St Vito 323 Makuz István Zenikovich 39 Ortali Pascal Zenikovich [...] rény raktárak Skladišta neprogorivih blagajnah Feuer feste Cassen Niederlagen Caisses de [...]
69. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1818. oldal)
[...] Miksa Remenyik Ede Répássy Antal István Jószáshely Arad vm Feigl Izidor [...] vm P Ruida Majer Stetele István Jurgó u p Javorina Szepes [...] Mór Csicsákv András Gsicsáky János Feuer Ignácz Fischl Andor Grosz Pál [...]
70. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1165. oldal)
[...] 250 Gergelffy Mihály 420 Izsepy Istvánná 90 Juhász István 15 Major Gyula 25 Papp [...] 19 Berger Miklós 1001 Bohán Ist­ván 22 Budaházv István 350 Cserenyák István l 7 özv Csicsák Jánosné [...] Ignác Jaka bovícs Andor Kötél István Szabó István Cséplőgéptulujdo iosok Dreschma­schineneigentümer Berger Már­ton [...]
71. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (612. oldal)
[...] László Széchényi u 2 Bodócs István csongrádi u 193 Bóka Zsig [...] Kár Czollner tér 203 Fejér István vásári nagy u 103 Feuer Jakab halasi nagy u 18 [...] Sándor sarkantyu u 139 Fodor István nagy kőrösi u 2 Francsek [...]
72. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • N (1133. oldal)
[...] 16 Háry Jó­zsef 45 Kerekes István 16 Kovács György 16 Samu [...] Győr László 43 G Nagy Istvánná 123 Nagy János 30 Németh [...] Halápi Sándor Horváth Vince Ivánits István Kamár László Kangorász István Kecskés Tibor Kocsi Dezső Kovács [...] Erdős Károly xFaragó Lajos Utóda Feuer Dávid Haraszt Imre xKandel László [...]
73. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1103. oldal)
[...] 36 Máté Pá 52 Móron István 24 Mózes Ist­ván 31 Mózes István 28 Mózes János 42 Mózes [...] Németh Lajos Papp Mihály Szarvas István Vindberger István Kádárok Böttcher Tóth József Witter [...] 50 Schnatter­beck Tenác 704 Simonovirs Ist­ván 344 Sir ok István 30 Sírok Máté 140 Staller [...]
74. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • GY (812. oldal)
[...] 43 Juhász Mihály 23 Kajori István 21 Kalló István 29 Karazsnyai István 22 Kardos György 26 dr [...] 20 Pflann Ádám 36 Pflann Istvánná 21 Pflann József 51 Pflann [...] Fratlini János füszerkereskedő Spezereiwaren Féhn István füszerkereskedő Spezereiwaren Feuer Márk utóda Atlas Sománé szül [...]
75. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1365. oldal)
[...] Sár u 54 Özv Kistér Istvánná Fleischmann Géza Deák F u [...] Háder Antal Hahaksi László Hári István Felsőkirálysor 30 Heller Ede Zárnoly [...] Imre Öreg u 2 Kádár István Csórt ut Katona Józsefné Özv [...] 58 Özv Fekete Istvánné Maroshegy Feuer József Báthory u 14 özv [...]
76. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (968. oldal)
[...] And­rás Kun u 16 Czékus István Hétvezér u 2 Gyuris István Batthyány u 24 Kálmán Fe­renc [...] 30 Szobafestők Zimmermaler Bá­lint Kálmán István u 9 Szűcs István Imre u 13 Szövetkezetek Genossenschaften [...] Némedi Varga Gáspár örökösei Varga István Né­medi Varga István Varga József Kiskundorozsma Kiskunfélegyháza
77. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1351. oldal)
[...] Szabó Jánosné Szatymaz 57 Szántó Istvánná Zákány 305 Tóth Istvánná Feketeszél 276 Varga Alajosné Hunyadi [...] Bihari u 51 Özv Kovács Istvánná Gyártelep u 6 Márton István Hétvezér u 9 Nagy Ferencné [...] Testvérek Löw Lipót u 2 Feuer Rudolf Párisi körút 34 a [...]
78. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1175. oldal)
[...] Kotaji u 66 Ifj Mihalkó István Kotaji u 66 Radoszta Béla [...] Maibaum Mária Bethlen u Oláh Istvánná Ér ut 39 Petries P [...] Vay Ádám u 5 Perl István Kert u 4 a Szelkó [...] Deutsch Menyhért Egyház u 13 Feuer Miksáné Kossuth tér 1 Frányó [...]
79. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (679. oldal)
[...] Galanteriewaren Biró és Társai B István Széli István Faragó Károly Szutor Mihály Kiss [...] Debrecen und Umge­bung lat Jóna István Ba­logh István Csiky János Deák István dr Ecsedi István Kiss István Vásáry József dr Ko­vács József [...] Móricz József Ekli József Söregi István Polgáry István Tóth Mi­hály Öry István Pásztor [...]
80. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1308. oldal)
[...] György Árpád u 3 Farkas István Templom u 152 Ferenczi István Gras­salkovich u 128 Friesz Fe­renc [...] József Andrássy u 94 Princz István Rákóczi u 1 Princz István Rákóczi ul 1 Princz Márton Szent István u 17 Princz Pál Arany [...] Grassalkovich u 28 Kovácsok Schmiede Feuer Jó­zsef Grassalkovich u 2 Fritz [...]
81. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (642. oldal)
[...] Pilis Solt Kis Kun vm Feuer mann Miksa Vigner Fülöp Nagy [...] Krausz Henrik Lövinger Simon Parakué István Rajkov Mita Rosenstock Mór Schatz [...]
82. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (858. oldal)
[...] Ferenc Bálint u 32 Fodor István Pálma u 5 Fogéi Ferenc [...] Pál Imre Tanya Pál Pál István Jámbor u 3 Papp Takács [...] János Szentesi ü 61 Koncz István Teleki u 25 Kovács István Makói országút 9 Körösi Lajos [...] Mór Szt Antal u 11 FeUer Károly Zrinyi u 4 Fleischmann [...]
83. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (1870. oldal)
[...] Ármin dob u 11 Nieder István Izabella u 71 Novák László [...] rózsa u 98 Stern Lipót István tér 15 Strasser Emil nagy [...] Fantó József Andrássy út 45 Feuer Nátán király u 20 Flaschner [...]
84. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (378. oldal)
[...] u 13 Stern Zoltán VII István ut 18 xSzékács Imre V [...] Óriás u 14 özv Lindenbach Istvánná II Gyorskocsi u 42 Lörincz [...] VIL Thököly ut 118 Petrik István VIL István ut 4 Pohn Mihály II [...] Zsigmond IV Szer­vita tér 4 Feuer Sándorné VIE Erzsébet körút 23 [...]
85. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (262. oldal)
[...] Pilis Solt Kis Kun vm Feuer Lajos Fischer Farkas Grünfeld Lipót [...] Volf Makó Csanád vm Bodrási István Ekés János Gombó Móricz Bernát [...]
86. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1327. oldal)
[...] Lajos Pallavicini u 3 Tenner István Felsőtiszapart 6 Tennis István Tétchey Endre Deák Ferenc u [...] Illésné Zákány 428 25 Babarczi István Mórahalom 110 32 Babarczi István Mórahalom 112 63 Babarczi János [...] István Csórva 405 16 Börcsök István Feketeszél 537 17 Börcsök István Nagyszéksor 157 19 Börcsök István [...]
87. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (803. oldal)
[...] Vadicsó Trencsén vm Ellent Samu Feuer mann Nándor özv Feuermann Róza [...] Alsó Várad Bars vm Ju­hász István Felsö Várcza u p Szilágy [...]
88. II. rész.Társas cégek (375. oldal)
[...] névre szóló részv Igt Hevesi István Stern Mik­lós Rusznyák Henrik Spiró [...] Béla Rosenthal Hermann Kiss Jenő Feuer Miksa Merk Ferenc Révai Dávid [...] Wittmann József Bednay Dezső Kröezí István Kovács Vilmos Cégj 2 igt [...]
89. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (109. oldal)
09 zsef Győrffy István Dósa István Hegedűs Antal II Margit kör­út [...] magyarországi vezérkép­viselősége Erste Einbruch u Feuer Versicherungs A G Gene­ralagentur für [...] Katona Béla Kóbor Tamás Gajári István dr Agai Béla V Vilmos [...] Darányi Ferenc Kovács Izor Spur Ist­ván Cséplő Ernő dr Unkelhaus ser [...]
90. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1573. oldal)
[...] nyugoti sor u 1644 Zöld István pacsirta u 240 Zselly Imréné [...] p Nyir Bátor Szatmár vm Feuer Ár­min Scharf Sámuel Derzs u [...]
91. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1349. oldal)
[...] Mikszáth K u 9 Dobszay István Apáca u 15 a Egedi [...] Farkas Antalné Csongrádi ut 41 Feuer Fiilöp Feketesas u 13 Figura [...] Imréné Kertész u 22 Jójárt Istvánná Remény u 5 Kálmán Hugó [...] Györgyné Festő u 4 Nagy István Orgona u 3 Nagy József [...]
92. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1777. oldal)
[...] Oziás Taucz Arad vm Józsa István Temesvár sz k v Czigler [...] Jász N K Szolnok vm Feuer Jak Léva Bars vm Engel [...]
93. II. rész.Társas cégek (366. oldal)
[...] Szla tényi Béla Tisztv pp Feuer Géza Bársony Oszkár Cégj 2 [...] br Eötvös László gr Csáky István dr De vecseri Béla dr [...] dr Salgó Imre dr Holczmann István Salgó Andor Cégj 2 igt [...]
94. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (134. oldal)
[...] Mátyásné bor­bizományos Weinkommissio när VII István ut 35 Magyar elekthermax részvény [...] dr Si monyi Artur Szalay István VII Kerepesi ut 46 Elektromotorgyár [...] Tár­noky Mór Dörfler Nándor Laendler István Nádházi Béla IX Ernő u [...] Filiale der Ersten Einbruch und Feuer Versicherungs Gesell­schaft Igt Barta Miksa [...]
95. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (383. oldal)
[...] inpatlanüzletek valamint ingatlan alatt is Feuer Mór VII Dohány u 88 [...] VIIL Futó u 46 Balogh István VL Szív u 39 Balogh [...] II Vitéz u 1 Bar István VII Péterfy Sándor u 32 [...] VII Rákóczi ut 32 Bauer István I Országház u 13 Bauer [...]
96. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (81. oldal)
[...] songor György Bel lakás VII István ut 20 rendelő III Lajos [...] VIII Tavasz­mező u 2 Czukor István VIII Gyulai Pál u 2 Czukor István S V Rudolf tér 4 [...] I VII Nagy­diófa u 3 Feuer György Sz N VIL Rá­kóczi [...]
97. C. Szakmajegyzék • Tárgymutató a szakmajegyzékhez (1655. oldal)
[...] H 0 SSÁNY 1 I ISTVÁN cslszolúkoponggyar j BUDAPEST VI CSÁNGÓ [...] Metall­waren Werkzeuge etc Ia Sägeschärfscheiben Feuer und Polier Schmirgel Palladium Korund [...]
98. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (276. oldal)
[...] Horthy Miklós ut 155 Albert István II Kapás u 32 Albrecht [...] VIII Losonczi u 26 Bálint István IX Tűzoltó u 73 Bállá [...] Szerdahe­lyi u 12 Özv Csecsenák Istvánná IX Tűz­oltó u 54 Cselna [...] Sándor L Rozmaring u 11 Feuer József IX Ranolder u 10 [...]
99. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1177. oldal)
[...] és Zöldhelyi Tímárok Gerber Hrenkó István Rákóczi u 33 b Kazimir [...] Palócz Juliska Gimnáziumköz 7 Pozsik Istvánná Szegfű u 16 Prekopa Dániel [...] Domány Elemér Bocskay u 17 Feuer Vince Vay Ádám u 39 [...] xJuhász Pál xJuhász Sándor xKamrád István Katz Mór Viz u 25 [...]
100. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1572. oldal)
[...] Illijevits Péter Pavlov Zsiva Petykovity István Risztics Péter Szremacz Koszta Tolmácséi [...] Fa­zekas Márton nagyuj u 1684 Feuer Mór liba u 2052 özv [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind