32 találat (0,272 másodperc)

Találatok

1. Fővárosi Közmunkák Tanácsa (131. oldal)
[...] tagok részéről dr Acsay László Büchler József Erdődy Mihály Pintér János [...] Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága részéről Büchler József ifj Szentiványi Lajos c [...] előkészítő bizottság Dr Acsay László Büchler József dr Harrer Ferenc dr [...] Béla Propagandabizottság Dr Acsay László Büchler József Erdődy Mihály Hegedűs Gyula [...]
2. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (43. oldal)
[...] Bényi Károly Bródy Ernő dr Büchler József Cselényi Pál dr Halmay [...] Zsitvay Tibor dr Blaskó Artúr Büchler József Farkas Zoltán dr Nagy [...]
3. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (45. oldal)
[...] Wolff Károly dr Peyer Károly Büchler József Révész Mihály dr Payr [...] pápai prelátus apát esperes plébános Büchler József ország gyűlési képviselő vitéz [...]
4. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (34. oldal)
[...] Róbert Bocsáry Spúr Kálmán dr Büchler József Éber An­tal dr Hochenburger [...] dr Városfejlesztési bizottság Bresztovszky Ede Büchler Jó­zsef K Császár Ferenc Dorner [...]
5. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (41. oldal)
[...] Petracsek Lajos dr Wellisch Andor Büchler József Farkas Zoltán dr Kronberg [...] Petrovácz Gyula Bánóczi László dr Büchler József Horovitz Gábor Peyer Károly [...]
6. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (74. oldal)
[...] Zsitvay Tibor dr Blaskó Artúr Büchler József Farkas Zoltán dr Nagy [...] Petrovácz Gyula Bánóczi László dr Büchler József Horovitz Gábor Peyer Károly [...]
7. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (31. oldal)
[...] Tagok Bechtler Péter Bródy Ernő Büchler József Cselényi Pál dr Farkas [...] és magánépítési szakbizottság Bechtler Péter Büchler József K Császár Ferenc Harrer [...]
8. Fővárosi Közmunkák Tanácsa (184. oldal)
[...] törvényhatósági bizottsága által választott tagok Büchler József if j Szentiványi Lajo [...] bizottsága által választott tagok részéről Büchler József Székely Dezső Széli Jenő [...]
9. Fővárosi Közmunkák Tanácsa (185. oldal)
[...] Székesfőváros törvény hatósági bizottsága részéről Büchler József ifj Szentiványi Lajos Sári [...] István orvos Beck András szobrászmű­vész Büchler József a Magyar Nemzeti Bank [...]
10. A törvényhatósági bizottság tagjainak névsora (28. oldal)
[...] dr Burchard Bélaváry Rezső dr Büchler József Csapó Ferenc Csapó Sámuel [...]
11. Fővárosi Közmunkák Tanácsa (83. oldal)
[...] városrendezési és magánép szakbiz részéről Büchler József Pfeiffer Ignác dr Schoditsch [...]
13. Az adófelszólamlási bizottságok tagjainak névsora (46. oldal)
[...] Zsitvay Tibor dr Blaskó Artúr Büchler József Farkas Zoltán dr Magyar [...]
14. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (78. oldal)
[...] Zsitvay Tibor dr Blaskó Artúr Büchler József Farkas Zoltán dr Magyar [...]
15. Városházi telefonnévsor (21. oldal)
[...] Angelus Béla számv főtiszt 615 Büchler Jolán számv tiszt 615 Maróth [...]
16. A törvényhatósági bizottság tagjainak és póttagjainak névsora (60. oldal)
[...] I Mészáros ú 12 Ékpv Büchler József m tisztv VIII Conti [...]
17. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (73. oldal)
[...] Bényi Károly Bródy Ernő dr Büchler József Cselényi Pál dr Halmay [...]
18. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (76. oldal)
[...] pápai prelátus apát esperes plébános Büchler József vitéz Hajnóczy Béla dr [...]
19. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (29. oldal)
[...] BIZOTTSÁGOK TAGJAI Tizenhetes ellenőrző bizottság Büchler József Csilléry And­rás dr Friedrich [...]
20. Lexikon-rész (369. oldal)
[...] bizottság Elnök Peyer Károly Titkár Büchler József Tagok Bánóczy László dr [...]

 

  • 1
  • 2