44 találat (0,295 másodperc)

Találatok

1. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (136. oldal)
[...] Hitoktatók Menyhárt Frigyes ág üyefalvi Vitéz Kál­mán ref Wolf Ármin izr [...] Létav Péter Tanitók Ehrlich Béla Farkas János Hanisch János Soltész Kálmán [...] Erzsébet Gyürkv Béláné özv Aul Sándorné vincze Rózsa Hitoktatók Saláth Witály [...] Péter Tanítónők Liptai Zsigmondné Aul Sándorné Kuzmich Gizella Thury Ilona Farkas Jánosné Radnäi Sarolta Smidt Irma [...]
2. Helységnévmutató (28. oldal)
[...] János 24 Horváth István 26 vitéz Józan Antal 38 Tóth Antal neje 49 özv Józan S Sándorné 36 id Kamrás G Antal [...] Engel Károlyné Balassa Péterné Bakk Sándorné Pál Sándor Róth Márton Róth [...] András Fehér Márta Karácsonyi Sándor Farkas József Gabona és term keresk [...]
3. Helységnévmutató (39. oldal)
[...] Főtiszt Tóth Mihály Adótisztek Dr Farkas Fe­renc Somhegyi Jenő Henzely Győző [...] Bugyi Kálmán Koroknai Margit Spethy Sándorné Gulyás Kálmán Gulyás Kálmánná Máthé [...] Lasz czík Lóránt kántortanitó Tanitók vitéz Mihály Gyula Középiskolát és a [...]
4. Helységnévmutató (95. oldal)
95 Nyáregyháza Pilis özv Liptay Sándorné 62 özv Tóth Mihály né [...] Pál 48 Rizmayer János 46 Farkas István 48 Rizmayer Li pót [...] János Svájer Lőrinc özv Máté Sán­dorné Holkó Pál Kovácsok Özv Fiel [...] Magánszülésznő Pintér Károlyné Hu­szár Zsuzsanna Vitézek vitéz Gyarmati Bálint
5. Helységnévmutató (189. oldal)
[...] Ozv Ferencsík Gyuláné özv Izsák Sándorné Rádíószaküzlet Boldog Jenő Rövidárukereskedő Dobrai [...] Bor és szeszügynökök Vicze István Farkas Endre Da másdi Dezső T [...] Izsák Gábor Izsák László Ipartestület Vitézek Bárdi Mihály dohányárus Rózsa István [...]
6. Helységnévmutató (192. oldal)
[...] 52 Borbély József 118 Dr Farkas Zol tánné Kecskemét 1204 Faragó [...] 250 Pethes Sándor né 80 vitéz Sándor Ferenc 33 vitéz Rimaszombati Mihály 24 Trankó István [...] Szőlőbirtokosok André János 9 özv Farkas Zoltánné 110 Ficzek Edéné 7 [...] Tugyi József né Kosárfonó Almási Sándorné Kéményseprő Huszár Miklós Kovácsok Boda [...]
7. Helységnévmutató (205. oldal)
Orgovány 205 vitéz Király Gábor 63 kh földjén [...] 22 Eller Ferenc 36 B Farkas János 123 Farsang Oszkárné sz [...] Ficsor Ist­vánná 40 özv Ficsor Sándorné 40 Gellért Imréné 113 id [...] Papp Lajos 23 ifj Papp Sán­dorné 36 id Papp Sándor 42 [...]
8. Helységnévmutató (214. oldal)
[...] 59 Páli József 63 Sziics Sándorné 64 Sza­badszállás község 2215 Szekeres [...] lejár 1933 ban Ferenczy József vitéz Már­ton Ernőnétől 267 lejár 1932 [...] Jánostól 320 lejár 1932 ben Farkas Ferenc Péter Ferenctől 130 lejár 1936 ban Far­kas István Nagy Istvántól 64 lejár [...]
9. Helységnévmutató (230. oldal)
230 Dunapatáj Betüsoros címtár Asztalosok Farkas Vince Hadházi István Kiss Sándor Tompái József Varga József Autófuvarozók vitéz Imreh Géza Szi Iasi Sámuel [...] Lengyel József Ma­lomsoki János Sulyok Sándorné Vas Istvánné Zsinka Pál Építési [...] Mihály 36 özv Kontra M Sándorné 43 H Kovács János 35 [...]
10. Helységnévmutató (266. oldal)
[...] Jánosné Papp Sándor Radva András vitéz Ránta Györgyné Vanczík Jánosné Cukrász [...] Pál Minda György Pertics Márton vitéz Pozsgai Miklós Téglás Gábor Városi [...] Gábor Fényképész Szigethi Jánosné Fodrászok Farkas János Horváth B Fanciska Szőke [...] Ökrész Andrásné Jungreisz Jenőné Joó Sándorné Singer Illés Kalapkeresk Borbényi László [...]
11. Helységnévmutató (311. oldal)
[...] Ferenc 42 Marinkó Andrásné 34 Farkas Sándor 36 ÜTís Ferenc 25 [...] Mórné Hangya Szöv özv Kurucz Sándorné özv Wiesel Jónásné Wisz terich [...] Márity János özv Szarka Mihályné Vitéz Katona Lajos földm Fájsz Nagyközség [...]
12. [Helységek adatai] (22. oldal)
[...] önk őrm szerelt le Tanerők vitéz Vadnay Károly Nagy László Pozsár [...] ben alakult Elnöknő Kolozsváry Kiss Sándorné főpártfogó Szath máry Sándorné alelnök Berky Antal né ügyv [...] ny altábor­nagyot 1929 ben avatták vitézzé dr Fésűs György Ügyvédek dr [...] István dr Nagypál Ferenc dr Farkas László dr Práger József dr [...]
13. [Helységek adatai] (38. oldal)
[...] Mi­hály VII Bükkönyös u 3 Farkas Ferenc I Uj u 9 [...] IV Szabadkai u 24 Csizmadiák Farkas István II Vörösmarty u 9 [...] u 3 Németh Benő III Vitéz u 10 Szabó K Antal [...] V Vá­rosház épület Cselédszerzők Kalmár Sándorné V Vadász u 16 Ulakcsai [...]
14. [Helységek adatai] (60. oldal)
[...] Veres F Benő 93 Bögyös Sándorné 83 Bögyös Sándor 224 Gyenizse András 60 Si­mon Sándor 190 vitéz Varga Endre 171 Komlós István [...] Sándor 129 Babó Imre 147 Farkas Orbánná 210 Szabó Sándor 174 [...] 70 Bögyös István 140 Opóczki Sándorné 92 b Modok Fe­renc Nagy [...]
15. [Helységek adatai] (70. oldal)
[...] III Nagy u 3 özv Farkas Gergelyné IV Deák F u [...] u 80 László Ro­zália III Vitéz u 6 Nagy L Margit [...] III Sárkány u 8 Szabó Sándorné VII Mozdony u Szabó Gusztávné [...]
16. [Helységek adatai] (134. oldal)
134 Kiskunmajsa Sándorné Lengyel Sándor Mádai András Nagy [...] Korcsmárosok Czynkóczi lózsef He­gedűs József vitéz A Molnár Lajos Nagy P [...] Tóth Béla Vigh János Lókereskedők Farkas János Kertész Imre Kertész Kálmán [...] Híd man István özv Kiss Sándorné Ko­vács Mihály Péter Sz Gábor [...]
17. Központi járás (314. oldal)
[...] Gabona és terménykereskedők özv Erdélyi Sándorné Knerrer Péter Malonkov Ferenc Géplakatos [...] dicsérő okirat és elismerés tulajdonosa Vitéz Térmegi István Előzőleg kereskedő volt [...] Weisz István Kávémérések Angyal István Far­kas Andrásné Pulis József né Kefekötő [...] cs kér 1925 ben avatták vi­tézzé Fritz Ferenc Édesatyjánál tanulta a [...]
18. Gyömrői járás (31. oldal)
[...] a háborúban Berta Gyula Kiss Sándorné özv Trenka Tiborné EGYESÜLETEK SZÖVETKEZETEK [...] Szabó Sándor BETÜSOROS CÍMTÁR Asztalos Farkas Jenő Ács Mázos Antal Borbély [...] a limanovai ütközetben is Bronz vitéz ségi érem és Károly csapatkereszt [...] testvérei is reszt­vettek a háborúban Farkas János Cséplőgéptulajdonosok gróf Pálffy Anna [...]
19. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (23. oldal)
[...] b társai 10094 6 d Farkas Imre és neje 10095 6 [...] szfőv 4138 2 37 39 vitéz Diabella Györgyné és b társai [...] t 4011 71 Özv Száva Sándorné és b társai 4193
20. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (24. oldal)
[...] t 4008 73 Özv Száva Sándorné és b társai 4192 75 [...] Budapest szék főv 10952 26 vitéz Rohonczy Stórer Viktor és neje [...] Árnyas út 11 45 Király Sándorné 10961 1 46 Wambera Henrikné [...] b társai 7920 6 Dr Farkas János 4812 7 a Ruthner [...]
21. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (36. oldal)
[...] Mihály és neje 3132 23 Vitéz János 3132 29 Kóka Ferencz [...] 4 Szummer Krisztina 3483 5 Vitéz Tölgyessy Mátyás 3483 9 Hercz [...] és neje 3491 26 Parach Sándorné 3498 23 Farkas Antal 3314 2 Steiner János [...] Gábor és neje 3254 45 Vitéz Igar János és neje 3254 [...]
22. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (38. oldal)
[...] in­gatlan r t 5023 7 vitéz Diabella György­né és b társai 5004 8 10 vitéz Diabella Györgyné és b társai [...] u 25 9 özv Berényi Sándorné és b társai 8272 10 [...] és neje 8267 24 Özv Farkas Józsefné 8266 26 Farkas Jenő és b társai 8265 [...]
23. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (50. oldal)
[...] b társai 8588 14 Özv Farkas Károly­né 8565 16 Földváry Mihály [...] Lisznyay u 15 13 Misoga Sándorné 7337 15 Naphegy tér 7 [...] 4870 Jákobéi Gyula 4874 3 Vitéz Horváth József és neje 4874 [...] Lajos es neje 4855 6 Vitéz Csonka József és neje 4855 [...]
24. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (52. oldal)
[...] és neje 2307 76 Dr vitéz Pap László és neje 2307 [...] és neje 2307 79 Gáspár Sándorné 2307 76 Zeider Ferenc és [...] István 2132 Josz Andrásné 2133 Farkas Lajos 2135 Rosconi Titusz és [...] Bíró Ernőné 2518 7 Létay Sándorné 2518 7 Létay Sándorné 2518 2 Özv dr Bassó [...]
25. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (63. oldal)
[...] és b társai 10658 11 Vitéz Déry Ernő 10654 12 György [...] út Külterület 1 la b Farkas Ignác és neje 10950 4 [...] u 13 19 5 Varsa Sándorné és b társa 7478 2 [...] 9 Trencséni utca 21 7 Farkas Sándor és neje 9802 8 [...]
26. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (65. oldal)
[...] kas Ignác 12671 29 Szííassy Sándorné 12608 30 32 Horvátovich Fe­renc [...] társai 12649 72 12649 73 vitéz Szentváry Wal­leshausen Alfréd és neje [...] Gyula 11510 45 3 c Farkas Ferencz és neje 11510 4 [...] 8 Budapest székesfőv 13755 9 Farkas Ignáczné 13748 10 Budapest székesfőv [...]
27. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (67. oldal)
[...] és neje 12202 64 Kuba Sándorné és b társa 12196 65 [...] és b tarsai 14326 14 Farkas Vilmos és b társai 14325 [...] Fővárosi közmunkák tanácsa 13875 61 Vitéz u 2 62 Budapest szék főv 13873 63 65 Vitéz u 1 64 Fleiszig Sándor [...]
28. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (68. oldal)
[...] és neje 13846 32 Bertalits Sándorné 13847 34 36 Kelemen Sándor [...] Hidegkúti út 33 35 3 vitéz Horváth Sán­dor és neje 11615 [...] t l 1618 73 10 Farkas Elemér 11618 7 12 Pasaréti [...] Budakeszi út 11 2 4 Farkas Gyula és neje 11572 3 [...]
29. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VI. kerület (Terézváros) (121. oldal)
[...] 62 Horváth Mária 29987 41 Farkas Ferenc 29985 58 Tóth János [...] 25 Rosenzweig Ármin 29988 23 vitéz Sándor fi Péter és neje [...] 29987 118 Özv dr Somló Sándorné 29987 119 Özv Bargár Emilné [...] Soroksárvidéki takarék­pénztár r t 30051 Farkas János és neje 30050 Haviin [...]
30. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VI. kerület (Terézváros) (131. oldal)
[...] Beér Arthur 29861 5 a Vitéz Jánosné és b társa 29949 [...] b társai 29972 Özv Hádl Sándorné 29976 Laky Adolf utcza Magyar [...] a Bulcsu u 17 8 Farkas és társa r t 28165 [...] 28356 3 Özv dr Polgár Sán­dorné és b társai 28357 4 [...]
31. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VI. kerület (Terézváros) (135. oldal)
[...] Erzsébet királyné út 28 24 vitéz Dr Pesthy Já­nosné 29827 26 [...] István és neje 27615 6 Farkas Mihály és neje 27650 7 [...] Zsigmond 28075 8 özv Hartmann Sán­dorné 28102 9 Dr Kálmán Dezsőné [...]
32. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VI. kerület (Terézváros) (139. oldal)
[...] Budapest székesfőv 27796 89 B Farkas Mihály és neje 28094 91 [...] 22 Király u 86 23 vitéz Kubay Lajcsiié és b társa [...] Sándor u 19 31 Urbáry Sándorné és b táisa 29496 32 [...]
33. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VII. kerület (Erzsébetváros) (141. oldal)
[...] Nagy Józsefné 30682 özv Bérezi Sándorné és b tsai 30681 Horényi [...] 25 Réthy Jánosné 31269 34 vitéz Garay János és neje 31269 [...] neje tí 31488 9 Ifj Farkas Ambrus és neje 31488 8 [...]
34. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VIII. kerület (Józsefváros) (164. oldal)
[...] 2 Mátyás tér 15 3 Farkas Antal és b társai 35132 [...] Ferenc és neje 35107 15 Farkas Antal és b társai 35126 [...] és neje 6023 34985 20 vitéz Perley Lajos és b társai [...] 30 22 Özv dr Platzer Sán­dorné 35690 23 Nap u 25 [...]
35. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep) (179. oldal)
[...] tsai 39020 12 Özv Sámson Sándorné és b társai 39006 13 [...] Mihály és neje 39473 35 Vitéz Csanádi Frigyes és neje 39473 38 Vitéz Szentkeresztesi Henrik és neje 39473 [...] János és neje 39475 24 Farkas János és neje 39475 25 [...]
36. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep) (180. oldal)
[...] és neje 39590 14 Özv vitéz Balogh Elekné 39590 15 Szundi [...] Sándor és neje 39590 19 Farkas Mihály 39590 20 Berszán Miklós [...] 39591 36 38 bojári Vigyázó Sán­dorné 39592 83 85 Dr Sándy [...] Dr Hrobál Ferenc 39577 Dr Farkas Gyuláné 39578 Gyurkocza József 39579 [...]
37. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep) (181. oldal)
[...] 40113 Gaál István 40119 Binét Sándorné és b társai 40120 Gaál [...] Szabó Ferenc és társai 39653 vitéz Gőz István 39479 12 Bachar [...] Özv Nocker Alajosné 39477 10 Farkas Ferencné és tsai 39591 6 [...] János és neje 40297 Recsnik Sándorné 40121 1 Raffay Józsefné és [...]
38. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep) (185. oldal)
[...] 44 6 ja Özv Szentgyörgyi Sándorné és b társai 38985 6 [...] 11 Kovács Erzsébet 40901 30 Farkas József és neje 40901 28 [...] társai 38346 1 Fogarasi út Vitéz Szatmári Ágoston 39586 13 Böres [...] Lászlóné 39021 28 Özv Sámson Sándorné és b társai 39005 29 [...]
39. I. kerület (26. oldal)
[...] Imre V Andrássy út 94 vitéz Rohonczy Störer Viktor I Zug­ligeti [...] 8 Saly Géza I Kempelen Farkas u 8636 3 Salzberger Dezső [...] u 18 özv dr Scheffer Sándorné I Tigris u 13 15 [...]
40. XI. kerület (245. oldal)
[...] Sándor tér 2 özv Faragó Sándorné XI Budafoki út 81 dr [...] V Szent István park 4 Farkas Adolf XI Szüret u 11 Farkas Antal XI Szt István kir út 156 Farkas Árpád XI Lenke út 63 [...] ház VI Váci út 85 vitéz Fehérváry Lajos XI Biró u [...]
41. XIV. kerület (282. oldal)
282 Ehrlich Sándorné XIV Mogyoródi út 181 Eiben [...] X Álmos u 20 a vitéz Faludy László XIV Stefánia út [...] Béla XIV Álmosvezér útja 7 Farkas Aladár X Kántorné u 13 Farkas Anna XIV Egressy tér 5 [...] XIV Bonyhádi u 50 a vitéz Farkas Endre XIV Horthy M kertváros [...]
42. I. kerület (26. oldal)
[...] Imre V Andrássy út 94 vitéz Rohonczy Störer Viktor I Zug­ligeti [...] 8 Saly Géza I Kempelen Farkas u 8636 3 Salzberger Dezső [...] u 18 özv dr Scheffer Sándorné I Tigris u 13 15 [...]
43. XI. kerület (245. oldal)
[...] Sándor tér 2 özv Faragó Sándorné XI Budafoki út 81 dr [...] V Szent István park 4 Farkas Adolf XI Szüret u 11 Farkas Antal XI Szt István kir út 156 Farkas Árpád XI Lenke út 63 [...] ház VI Váci út 85 vitéz Fehérváry Lajos XI Biró u [...]
44. XIV. kerület (282. oldal)
282 Ehrlich Sándorné XIV Mogyoródi út 181 Eiben [...] X Álmos u 20 a vitéz Faludy László XIV Stefánia út [...] Béla XIV Álmosvezér útja 7 Farkas Aladár X Kántorné u 13 Farkas Anna XIV Egressy tér 5 [...] XIV Bonyhádi u 50 a vitéz Farkas Endre XIV Horthy M kertváros [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind