2. oldal, 35 találat (0,156 másodperc)

Találatok

21. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep) (179. oldal)
[...] b társai 41594 11 Szegő Sándor és b tsai 41679 12 [...] Gergely u 68 27 Gáspár Sándor és neje 41949 28 Özv [...] és tsai 41935 29 Goldstein Sándor és neje 41950 30 Éder [...] neje 39477 29 Dr Priszter Szaniszló és neje 39477 30 Thuránszkv [...]
22. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke (1369. oldal)
[...] Péter VII Peterdi n Audikovszky Szaniszló Vll Hexnád ulcza 32 Dabina [...] u 44 Bernstein József és Sándor V Mérleg ulcza 12 Bernthaller [...]
23. III. kerület (84. oldal)
[...] u 128 Adler Imre VIII Sándor tér 4 Adler János III [...] VIII Rákóczi út 51 Altoray Szaniszló III Keve u 53 özv [...]
24. III. kerület (84. oldal)
[...] u 128 Adler Imre VIII Sándor tér 4 Adler János III [...] VIII Rákóczi út 51 Altoray Szaniszló III Keve u 53 özv [...]
25. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • X. rész. Közlekedési vállalatok (232. oldal)
[...] Hivatalnokok Berger Ármin dr Horváth Szaniszló Oláh István Ebeczky Béla Csajkovils [...] Caesar Serlieh Andor Hivatalnokok Panajot Sándor Kövesdi Ignácz Sze­mély Ferencz Irodatiszt [...]
26. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (875. oldal)
[...] a 443 Kovács Károly Lajos Szaniszló Mártonné 7116 7176 Vili Práter [...] utcza 25 252 50 Borsos Sándor és Mária hitest 7155 7215 [...] utcza 19 248 26 Szécsey Sán­dor 7159 7219 Vili Illés utcza [...]
27. III. kerület (92. oldal)
[...] III Föld u 23 Gazoli Szaniszló III Köles u 32 Gazsi [...] III Zsigmond tér 11 Gergely Sándor III Kaszás dülő 19613 3 [...]
28. III. kerület (92. oldal)
[...] III Föld u 23 Gazoli Szaniszló III Köles u 32 Gazsi [...] III Zsigmond tér 11 Gergely Sándor III Kaszás dülő 19613 3 [...]
29. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (1089. oldal)
[...] Bózsy Imre 373 b Broda Szaniszló és neje 1481 Rrakl Ferencz [...] sz Császár 1 869 Cserna Sándor és neje 1577 Cserny János [...] Károly és neje 372 Csoli Sándor és neje 1829 Csupkay Emilia [...]
30. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (63. oldal)
[...] és neje 11452 28 Margittal Szaniszló 11453 30 Masirevits Samu 11455 [...] és neje 8243 12 Reich Sándor 8234 13 Urbányi János és [...] Trencséni utca 21 7 Farkas Sándor és neje 9802 8 11 [...] és neje 12331 4 Grollmann Sándor és neje 12333 3 Bimbó [...]
31. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • IV. szakasz. Budapest czim- és lakjegyzéke (1327. oldal)
[...] X K kerepesi ut 13 Szaniszló főv tüzollófőparancsn VIII Stáhly utcza [...] számtanácsos 1 Verbőczy u 7 Sándor mag hiv II Kriszlina körut [...]
32. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • III. kerület (123. oldal)
[...] 123 111 kerület 53 Allorjai Szaniszló uo tb 20787 li 23666 [...] 111 Királylaki út 5 Bak Sándor uo tb 17024 h 16582 [...]
33. Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1867. • Alphabetisches und chronologisches Verzeichniss der Jahrmärkte (48. oldal)
[...] Juni Sonnt n Maria Himmelf Sándort Neutr K Mont n Palms [...] Palms v Pfingst 11 Nov Szaniszló Szathm Kom Paul Apóst 11 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind