35 találat (0,178 másodperc)

Találatok

1. [Helységek adatai] (205. oldal)
205 Kiskunfélegyháza 95 Pintér István 62 Majoros Sándor 72 Csukonyi [...] Török László 125 özv Seres Istvánná 138 Fazekas László 78 Nemcsok [...] Pap József 54 Szabó B Ist­ván 70 M Kis János 64 Káposztás István 118 Palatinus Pál 97 Móriási [...] töltött Károly cs kér tulajdonosa Feuer Sándor Városház tér 1886 ban [...]
2. [Helységek adatai] (179. oldal)
[...] Baromfitenyésztő Egyesület Elnök dr Kiss István Ferencszállási Gazdakör Elnök Ganic Arnold [...] Sajtó Félegyházi Közlőn 7 Tulajdonos Feuer Illés szerkesztő Feuer János Félegyházi Hirlap Félegyházi Híradó [...] intéző Szolgálattévők Vidéki hnre Szorvák István Dopsa Sándor tisztek Bonyhay Gyula [...]
3. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • VII. kerület (278. oldal)
[...] kf m L 22 dr Feuer Istvánná és tsa Falk M u [...] 20666 41 Sövény Vilmos Szt István park 23 tb 11119 h [...]
4. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • IV. szakasz. Budapest czim- és lakjegyzéke (1170. oldal)
[...] VII Lövölde tér 2 a István czipész m VIII Kisfuvaros u [...] tanár II Ilona utcza 4 Feuer Dávid dr orvos VI Váczi [...] 20 22 R 3 4 Feuer Zsigm magánzó VI Epreskert u [...] II Albrechl út 27 Finágl István pék VIII Mátyás ter 1 [...]
5. [Helységek adatai] (175. oldal)
[...] halt Molnár Andor adónyilvántartó Nagy István Szabó Béla Eszik Mihály Töli [...] Tóth József Horváth Gergely Kiss István számtisztek Szalagváry Jenő Sahin Tóth [...] Péter főellenőr Bí­ró László Holló István Boda Gyula Deskó István Bozsó László Csaman­gó József ellenőrök [...] küldöttség dr Sallai János dr Feuer Adolf dr Puskás Béla Poór [...]
6. Nagykátai járás (134. oldal)
[...] László 20 kh Fo dór István 22 kh Tűseik István 86 kh Szabó János 59 [...] szakasz vezető Braun Jenő és István Braun Zol­tán Czakó Pál Feuer Sándor Gróf István Hangya Szöv Hor­váth Imre Kelemen [...] Székely Ernő Szenczy József Sződi István Vörös Kál­mán Zsitnyánszky István Gabona és terménykeresk Bernéit Sámuel [...]
7. Ujpest (88. oldal)
[...] Mi­hály Ősz u 40 Cizeíi István Ár­pád u 2 Diamant József Jókai u 19 Dicskó István Attila u 39 Dózsa Árpád [...] Feiner Sándor Attila u 5 Feuer Mihály Árpád út 88 Feld [...] Nyár u 29 Klein Jenő Ist­ván út 16 Klein Sándor Árpád [...]
8. [Helységek adatai] (133. oldal)
[...] 72 Busa Bencdekné 71 Ba­logh István 54 Balogh György 102 Bodor [...] Gyön­gy össy Péter 145 Géci István 76 ifj Gáspár Istvánná 51 Gáspár K Antal 71 [...] 64 Kanyó Imre 60 Katona Ist­vánná Pálospuszta 79 Lévai János Pálospuszta [...] József Farkas Ru­dolf Felföldi Kálmán Feuer Sán­dor Felföldi Bertalan Gál Lajos [...]
9. Aszódi járás (263. oldal)
[...] W eisz Jó­zsef Homokbánya Gregüss István Gre guss János Ingatlan ügynök [...] Béla Kir Fiúnevelő Otthon Zilai István Kávéház Weiner Dávid Kerékpárkeresk Ábrahám [...] Fiúnevelő Ott­hon Molnár János Zilai István Kocsigyár Kir Fiúnevelő Otthon Kocsmárosok [...] Antal Egervári Ferenc Engländer József Feuer mann Hermann Lázár Jenő Lőwy [...]
10. [Helységek adatai] (177. oldal)
[...] egyház gondnoka az Orsz Tisza István Emlékbizott­ság vál tagja Városi és [...] László dr Blau Jenő dr Feuer Adolf dr Sallay János dr [...] dr Tóth Endre dr Bázel István d r Mihalovics Alajos dr [...] dr Madarász Jenő dr Katona István dr Frank Sándor dr Fekete [...]
11. Biai járás (152. oldal)
[...] Horny óik János Kovácsok Hornyai István Szabolcsmegyei születésű iparában Kassán szabadult [...] mint szakaszvezető szerelt le Hornyai István Marhakereskedő Miakity József Mázoló Stanczel [...] és ékszerészek Auer Má­tyás Kajszák István Papucsotok Feuer József Propszi Ál ária Pékek [...]
12. Központi járás (350. oldal)
[...] v é Károly cs kér István fivére minit ihonvédlhiadnagy orosz fronton [...] é Károly cs kér tulajdonosa István öcs cse orosz fogságban halt [...] Dobsi József Sze­mére u 34 Feuer Lajos Erzsé­bet ii 33 Ficzek [...] Tibor Liliom u 76 Katona Ist­vánná Holló L u Pa Király [...]
13. I. kerület (11. oldal)
[...] Fodor u 4 dr Faragó Istvánná V Alkotmány u 27 Faragó [...] V Pozsonyi út 48 Fazekas István I Bazin u 1 Ó [...] Kelenhegyi lépcső 5 fegyverneki Frommer István I Nap­hegy u 21 fegvverneki [...] I Bognár u 3 dr Feuer Istvánné V Fáik Miksa u [...]
14. I. kerület (11. oldal)
[...] Fodor u 4 dr Faragó Istvánná V Alkotmány u 27 Faragó [...] V Pozsonyi út 48 Fazekas István I Bazin u 10 Fábián [...] Kelenhegyi lépcső 5 fegyverneki Frommer István I Nap­hegy u 21 fegyverneki [...] I Bognár u 3 dr Feuer Istvánné V Fáik Miksa u [...]
15. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke (1481. oldal)
[...] 8 12 ünnepnapokon zárva Barna István I Virág Bencdek u 10 [...] I Attila u 47 Fazekas István X Liget u 29 Feuer Ágoston VII Bálint u 10 Fedor István VII Alsó erdősor 5 Fedor [...] Sorok sári u 20 Fritsch István VIII Raross u 96 Friedmann [...]
16. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (927. oldal)
[...] S Házlelek 300 50 Zöllner István kiskorú és társai 611 119 [...] 609 Háztelek 300 80 Sárgary István és neje 611 125 610 [...] 128 613 Háztelek 14955 Czéh István és neje 611 128 b [...] 638 Háztelek 416 40 Dr Feuer Dávid és neje 611 154 [...]
17. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (37. oldal)
[...] Júlia Krecsányi feruska Festő Végh István Városligeti nyári színkör Igazgató Feld [...] Ferencz Raktárnok Sirnonchich Ferencz Szeut István kórház IX Külső Ullői út [...] dr Hochhalt dr Herzl dr Feuer dr Korányi dr Gener sicli [...] orvos dr Krausz Tisztikar Petzik István gondnok König Sándor keze­lőtiszt llollosy [...]
18. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • VII. kerület (270. oldal)
[...] 59 III ak 32734 9 Feuer Jenő és tsai Szinyei M [...] II ak 13340 31 Samu István és neje uo tb 9964 [...] II ak 13032 33 Lásd István ut 19 34 Lásd István ut 17 36 Lásd István ut 8 37 Lásd István ut 10 38 Stern Eugén [...]
19. VIII. kerület (194. oldal)
[...] Ráday u 56 ifj Faith Istvánná VIII Karpfen­stein u 29 Faiht [...] VIII Nagy­templom u 12 Farkas István VIII Tisza K tér 25 [...] Luther u 4 j Farkasvölgyi Istvánná IX Üllői út 115 Fändrich [...] Sándor V Zrinyi u 10 Feuer Anna és Irén VIII Práter [...]
20. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (833. oldal)
[...] utcza 9 152 94 Borsó István és neje 4377 a 4414 [...] út 82 301 79 Mannó István 4380 4382 b 4418 VII [...] 95 Back Károly és neje Feuer Luiza 4384 b 11985 VII [...] utcza 16 156 11 Nagy Ist­ván és neje 4395 a 4432 [...]
21. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • VIII. kerület (304. oldal)
[...] III ak 5720 4 Bréni István és tsai Baross u 78 [...] 25 özv dr Hirsch Teofilné István ut 49 tb 12990 h [...] b Elek Arthurné és tsai István ut 8 tb 12961 h [...] 45 I áll adóm 32 Feuer Anna és tsa Csepel Weiss [...]
22. VIII. kerület (194. oldal)
[...] Ráday u 56 ifj Faith Istvánná VIII Karpfen­stein u 29 Faiht [...] VIII Nagy­templom u 12 Farkas István VIII Tisza K tér 25 [...] Sándor V Zrínyi u 10 Feuer Anna és Irén VIII Práter [...]
23. Adressenbuch von Budapest 1881. • Handels- und Gewerbe-Adressenbuch (348. oldal)
[...] körút 33 Zilzer Moriz VII István tér 13 j Zinhober Franz [...] Zínner Josef V 1 T István tér 6 Zinner Marie Wwe [...] Biach VII dohány utca 32 Feuer Jakob VI király utca 72 [...]
24. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (117. oldal)
[...] tanára Fürdő utcza 20 Csapodi István orvos­tudor a szemvizsgálás gyakorlati módszerei [...] rk tanára Bálvány utcza 3 Feuer Náthán orvos­tudor szemészeti műtéttan ez [...] ny r tanára Dr Hegedűs István philologia ny r tanára Lánczy [...] irodalmi segédtudományok magántanára Dr Bugárszky István az elméleti chemia magántanára Dr [...]
25. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke (1505. oldal)
[...] Sorok sári u 15 ékely István I Egyház tér 6 repesi [...] kőrut 49 Vegner Ferencz Újpest István és Jó zsef u sarka [...] IV Reáltanoda utcza 18 Csapody István szemészet Vili Szent Kiráhi u [...] gyermekorvos IV Kecs­keméti ír 11 Feuer Náthán szemészei V Sas u [...]
26. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VII. rész. Egyletek, társulatok és körök (188. oldal)
[...] Somorja Kálmán Géza Budapest Köhler István Budapest Scossa Zoltán Szabadka Szabó [...] székhelyi Majláth Béla Könyvvezető Bartoss István Pénztárnok Grobois Péter Országos er [...] dr Orvosok Brück Miksa dr Feuer Náthán dr Menedékház VII Jókai [...] Vagyonkezelő osztály elnökei özv Apáthy Istvánná Fáik Zsigmond lovag Számvizsgáló­bizottság elnöke [...]
28. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (1035. oldal)
[...] Anlos Jánosné 2826 7­ Uitony István és neje 4344 16­ mtoni [...] 3965 Back K és neje Feuer L 4384 a Back Sándor [...] 8629 18 Balázs Elek Irma István Róza 5962 Balázs Ernő és neje 6253 Balázs István 2183 Balázs János 1962 a [...]
29. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (27. oldal)
[...] Fehérvári út 29 4328 Csanády István és b társa 4345 Dr [...] Ágoston és neje 3246 120 Feuer Pál és b társai 3823 [...] b társa 3228 155 Szita Istvánná 3227 157 Bloch Pál Miksa [...] Adolf 3833 7 Özv Dingnisz Ist­vánná 3887 5 Felhő utoaa Külterület [...]
30. VIII. kerület (631. oldal)
[...] b Elek Arturné és tsai István ut 8 tb 12961 hsz [...] em állandó amb iskola 32 Feuer Anna és Irén Csepel Fő [...]
31. Budapesti ingatlanok címtára 1934. • VIII. kerület (631. oldal)
[...] b Elek Arturné és tsai István ut 8 tb 12961 hsz [...] em állandó amb iskola 32 Feuer Anna és Irén Csepel Fő [...]
32. Adressenbuch von Budapest 1881. • Handels- und Gewerbe-Adressenbuch (312. oldal)
[...] A IV hatvani utca 7 Feuer Jakob VI király utca 72 [...] utca 11 Grop Peter VII István tér 16 Grüner Rosalie IV [...]
33. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke (1507. oldal)
[...] Mór III Lajos u 2 Feuer Dávid V Sas u 19 [...] Akáczfa u 56 Sándor VI István tér 14 Soma VI Vörösmarthy [...] 8 9 2 3 Újpest István tér 22 Soma Újpest Árpád [...]
34. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (1090. oldal)
[...] Lajos és neje 135 Dr Feuer Dávid és neje 611 153­ [...] Pál 494­ Gróf másképen Gráf István 310 Grann Györgv és neje [...]
35. Adressenbuch von Budapest 1881. • Wohnungs-Anzeiger von Budapest (541. oldal)
[...] 751 Federer Ignaz Privatier VII István tér 15 Feer Albert Mühl [...] Ingenieur IV muzeum körút 9 Feüér Albert Privatier V harminczad utca [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind