5. oldal, 210 találat (0,171 másodperc)

Találatok

81. 1999-06-20 / 25. szám
[...] ben önálló lelkészük van Szérmay István személyében aki másfél évtizeden át [...] a MOSZ segítő akciója és kérése az adakozásra Ez a gyorsaság [...]
82. 1972-07-02 / 27. szám
[...] vállalom Szakszerű leinfor­málható munka Gimesi István bá­dogos mester Kaposvár Arany u [...] tér de 9 úrv Szita Istvánná de fél 11 német de [...] Koren Emil du 6 Szita Istvánná Torockó tér de fél 9 [...] meg a nép a kórus kérése Testvéreim Mit tegyünk A tétel [...]
83. 2000-08-20 / 34. szám
[...] örüljetek Fii 4 4 Furcsa kérése van Pál apostolnak azt kéri [...] című könyvét melyet a Szent István Társulat adott ki Nemcsak gyerekeknek [...] 22 00 Csöndes vizeken Rácz István portré aki 1956 ban felesé­ge [...]
84. 2006-04-30 / 18. szám
[...] Végezetül a Pápai Evangélikus Egyházközség kérése került napirendre a gyüleke­zet általános [...] hiszen itt született Strukócon Kuzmics István a szlovén bibliafor­dító aki Somogy [...]
85. 1986-06-15 / 24. szám
[...] akkor valószínűleg a Miatyánk egyik kérése ez lenne Isten dicsőségének azonban [...] Pétert Sztárai Mihályt Szegedi Kiss Istvánt és Szegedi Máté első du­nántúli [...] munkáját mutatta be Nádasdynénak Egerszegi István Zvonarics Imre és Mihály Kiss [...]
86. 2000-10-08 / 41. szám
[...] lesz a gyülekezetnek Érdeklődők Vető István esperesnél jelentkezhetnek október 31 ig [...] E HAZAI ESEMÉNYEK A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE az ÚTMUTATÓ 2001 és EVANGÉLIKUS [...] este 6 órai kezdettel Ittzés István érdi lelkész szol­gálatával Minden érdeklődőt [...]
87. 1986-01-12 / 2. szám
[...] csök­kent a keresztelések és eskü­vők kérése gyülekezeteinkben Híveink anyagi áldozatkészsé­ge nem [...] módon szól­tak hozzá dr Nagy István teo­lógiai professzor Szabó Gyula Bárány [...]
88. 2008-07-20 / 29. szám
[...] és a családok látogatása Czöndör István Szakonyiak bükiek szombathe­lyiek valamint a [...] így teljesítte tett az előadók kérése szívükre vették a gyermekek sorsát [...]
89. 1979-11-18 / 46. szám
[...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Kuncz László és Trajtler Gábor [...] kezd a karzaton a tárlatvezető kérése alapján rögtönzött karéneklésbe Palestrina Bach [...]
90. 1986-04-06 / 14. szám
[...] rossz között Istennek tetszett Salamon kéré­se Azt kérte ami szolgálatában a [...] békességet kínáló baráti kezét Vető István Húsvéti számunkban Huszárik Zoltánról szóló [...]
91. 1998-04-05 / 14. szám
[...] apostolnak a Szentlélek által motivált kérése A Szentlélek ál­tal motivált ismétlem [...] ülésén tisztújítást végzett ahol Gémes István Stuttgart elnökségből való tá­vozása után [...]
92. 1958-01-12 / 2. szám
[...] Benczúr László Ferenczy Zoltán Fekete Ist­ván és Mezősi György lelkészekkel valamint [...] beve c zetése megszólítás hót kérése és befejezése doxológia mondatai kö [...] Danhauser László Pesthide kú Szent István u de fél 11 Ruttkay [...] Zoltán du 6 úrv Bottá István Németvölgyi út 138 de 9 [...]
93. 1989-07-23 / 30. szám
[...] Imre Budafok de ll Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du 1 fél S Rőzse István Csillagbegy de fél 10 Donáth [...] Pröhle Éva Bp 1000 Balogh Istvánná Bp 1000 Balli Józsefné Bp [...] Pál Bp 10 000 Magánszemélyek kérése szerint folyó­számláról jóváírás 141 071 [...]
94. 1963-04-07 / 14. szám
[...] elnyerjem az örökéletet 1 Gartai István HÍREK Vi rágva árnap ja [...] bűneink is eltöröltettek Ezért imád­ságunk kérése egybecseng ősi énekünk szavával Kérlek [...] Károly Rákosfalva de 8 Szabó István Gyarmat u de fél 10 [...] úrv de fél 9 Nagy Ist­ván Öbuda de 10 úrv Fülöp [...]
95. 2002-01-20 / 3. szám
[...] evangélikus gyülekezet Schütz kórusa Csorba István karnagy vezetésével szolgál az alkalmon [...] ki más egyházközségeikre is Csernák Ist­ván metodista szuperintendens közölte hogy egyházuk [...] az egyik nagy szülő kifejezett kérése ellenére sem engedi a másik [...]
96. 1971-11-14 / 46. szám
[...] Központi Levéltár gyűjti a kutató kérése alapján azonban lapunk érdekelt olvasói [...] küldetésének betöltésére hivatott él Nagy István fejér komáromi es­peres VILÁGOSÁN LÁTJÁK [...] kérdésében nincsenek egy ne­vezőn Nagy István A PIAKÖNIAI ÜTŐN népünk iránt [...]
97. 1958-11-16 / 46. szám
[...] neki is már csak egy kérése van Istenhez Mos­tan bocsásd el [...] Lajos Pesterzsé­bet de 10 Szabó István du 6 Szabó Ist­ván Soroksár Cjtelep de fél 9 Szabó István Rákospalota MAV telep de fél [...]
98. 2000-12-24 / 52. szám
[...] váradalmainak Az Ökumenikus Tanulmányi Központ kérése továbbra is az hogy a [...] kiadványaiból Szivárvány füzetek 3 Gémes Ist­ván Csupa titok 2 kiadásban Gáncs [...]
99. 2002-02-17 / 7. szám
[...] kellett volna kerülnie Molnár Gyula ké­rése volt hogy a nagy szórványmunka [...] Több lelkész gyülekezeti felügyelő JANTOS ISTVÁN felügyelő Orosháza WEISZ LÁSZLÓ felügyelő [...]
100. 2006-11-19 / 47. szám
[...] választott biblikus szöveget például Sinka István írta portréja alá A művész [...] díjas evangéli­kus festőművész elgondolása és kérése egybeesett a múzeum vezetőségének elképzelésével [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind