210 találat (0,131 másodperc)

Találatok

1. 1936-08-30 / 35. szám
[...] választott Geissler Az volt a kérése hogy Csók István ma­gyar festőművész Urvacsorázás c képének [...]
2. 1944-03-04 / 10. szám
[...] húzódtunk el sohasem a más kérése és zörgetése elől Megnyitottuk szivünket [...] 50 Dévény Dezső 36 Bülci István 100 Grünsberg Károly 50 Marton [...]
3. 1949-01-22 / 3. szám
[...] elnöke Fteök Ivánt is felkereste Kérése a kultuszkormány­nál meghallgatásra is talált [...] hitvallásnak le­fordítására is gondolt Fogarasi István egykori lugosi lelkipásztor volt a [...]
4. 1949-05-07 / 18. szám
[...] nem tudott megbékülni Istenével Piroska kérése egészen váratlanul érte Természetesen most [...] az evangélikus gyülekezetét Dr Ferdinand István eddigi egyetemi könyvtárost a teoló­giai [...] lelkese­déssel választották papjuknak Ferdi nánd István a soproni közéletben is jellegzetes [...]
5. 1950-01-08 / 2. szám
[...] azt mulatja Jézus fő­papi imájának kérése is Ján 17 14 16 [...] a III V osztályban Bottá István Keresztyén hit és élet c [...]
6. 1950-09-17 / 38. szám
[...] is meg fogom szeretni Paraszkay István Sopron azt írja Hittestvéri szereiettel [...] zei Sándor arnóti lelkész Bözse István esperes és XJzon László szol­noki [...] c Írását olvasta fel Fekete Ist­ván kőbányai s lelkész írásmagya rázatával [...] ellené­ben címére küldjenek Ugyanez a ké­rése az 1948 évi első és [...]
7. 1950-11-12 / 46. szám
[...] volt a református templomban Tóth István ref lelkész igehirdetést végzett Marschalkó [...] a pesterzsébeti evan­gélikus vegyeskar Bence István kar­nagy vezénylésével Kispest A gyülekezet [...] val lástanító levkész A kiadóhivatal kérése Kérjük olvasóinkat hogy az Evan­gélikus [...] utca d e 11 Bandi István Kelenföld d e 8 úrv [...]
8. 1950-11-26 / 48. szám
[...] ny lelkész leánya és Tóth István MÁV főtiszt október 16 án [...] alkalmából előadták Az elekl egyház kérése Egymás terhét hordozzátok Krisztus szívében [...]
9. 1950-12-10 / 50. szám
[...] Zoltán Kirchner Re­zső és Gartai István lelkészek szolgál­tak November 22 én [...] Jánost a gondnoki és Szájbély Istvánt az ellenőri tisztbe Ugyan­ekkor történt [...] Egyház Könyvtára minden ol­vasónknak akik kérésé szí ügyükké teltek és hozzásegítették [...] egy­házi újságunk teljes sorozata Bofta István beiktatása Bottá Istvánt a budapest kelen foldi keresztyén [...]
10. 1951-02-11 / 6. szám
[...] az ajkunkon az emmausi tanítványok kérése Ma­radj velünk mert mát beestéledett [...] üzenet a következőknek szól Sikter István Rákospalota Kovács Istvánná Pestszeuitimre Jámbokg Zsuzsa Budapest Puskás [...] Veczán Pál Budapest özv Alapi Istvánná Budapest VL Udvardi Zoltán Budapest [...]
11. 1951-06-03 / 22. szám
[...] főtitkár tisztelgő lá­togatást tett Kossá Istvánnál az Ál­lami Egyházügyi Hivatal elnökénél [...] örömüket fe­jezték ki hogy Kossá István személyé­ben az az ember került [...] tanúsított az egy­házak minden méltányos kérése iránt Az egyházak ezúttal az [...]
12. 1951-07-15 / 28. szám
[...] Zsiiinszky út 34 Felelős Daka István J ocak hos zméctéke A [...] Miatyánk Mégis a Miatyánk harmadik kérése után megállt roppant természetesen rám [...]
13. 1951-10-06 / 40. szám
[...] 8 410 és tí Bottá István d u 5 dr Rezessy [...] kegyes magatar­tás hauenk a gyermek kérése az Atya szivéhez Ezért az [...] Zsilinszky út 34 Felelős Daka István Speciális müstoppoló műtömő Makán János [...]
14. 1951-11-25 / 47. szám
[...] Az ajtó előtt zörgető Jézus kérése tehet kegyelem és lehet ftétet [...] nem 6 zünő hálával Jurányi István
15. 1952-01-20 / 3. szám
[...] leveleket küldték püspö­keink Ko sia István v cCtí elnöknek és Horváth [...] presbité­rium elé utalta a presbitériumok kérése alapján összehívandó zsi­nat munkatervének kérdését [...] állandóan munkálkodó tevékeny hit Fekete István Bőkay János zsoltárfordításai 75 zsoltár [...]
16. 1952-11-09 / 45. szám
[...] az egyházke­rület közgyűlésének határozata és kérése alapján szétosztotta a tiszán­túli és [...] az egyházközség nevében pedig Baiczár István egyházfelügyelő üdvözölték a beiktatott lelkészt [...] Pál lelkész tartotta NADASD Mátis István nádasdi lelkész a re­formáció hetében [...] osendesnapot tartottak A szolgálatokat Jurányi István váci lelkész és dr Tomka [...]
17. 1953-10-04 / 40. szám
[...] Mi­atyánk Ne vigy minket kísértetbe kérése olyan kifejezéssel van lefor­dítva amelynek [...] Károly d e 10 Szita István d e 10 d e [...] d e i 8 Pethö Ist­ván óbuda d e 9 Komjáthy [...]
18. 1953-10-18 / 42. szám
[...] foglalkozni A katonai hatóságokhoz beadott ké­rése szintén eredménytelen maradt Végül egy [...] Közös biblia tanulmányo­zás bevezette Jurányi István váci lelkész 2 Luther két [...] rendez­tek Ezen előadást tartott Jurányi István váci lelkész szavalattal és énekszámmal [...]
19. 1956-02-19 / 8. szám
[...] egész anyaszentegyházzal kezdettől máig Bottá István j Adjon Isten mindenkinek IRTA [...] igazán imádkozni A Miatyánk min­den kérése olyan mint a jó mag [...] tekintünk amelyre az illető nap kérése mutat és ha este a [...] közbenjáró könyörgésünket az illető nap kérése irányítja Ha ilyen módon napról [...]
20. 1956-02-19 / 8. szám
[...] 10 Ruttkay Elemér Pesthidegkút Szent István u de fél II Groó [...] bűnök felismerése megbánása a bűnbocsá­nat kérése csak első fele a bűnbánat­nak [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind