245 találat (0,182 másodperc)

Találatok

1. 2004-03-21 / 12. szám
[...] a színekről tervezünk hasonlót Ágoston István kollégánk pedig a jeles napokról [...] Kiadó a közelmúltban jelentette meg Bozóky Éva Szárnyasoltár című három kisregényt [...] hazudta istenség manipuláció technikai manőver Bozó­ky Éváról szólva azonban eredeti értel­mében [...] protestánsabbat civilebbet Cla­udia és Magdaléna Bozóky Éva felfogá­sában megragadó megható megrázó
2. 2003-12-14 / 50. szám
[...] végéig látható kiállítás rendezője Ágoston István belsőépítész Munkáját dr Kertész Botond [...] László Sulyok Imre és Csorba István egy egy műve képviseli Az [...] nélkül A Luther Kiadó újdonságaiból Bozóky Éva Szárnyasoltár A Szárnyasoltár három [...] őket egyenként kis példány számban Bozóky Éva az előszóban így vall [...]
3. 2004-06-13 / 24. szám
[...] JÚNIUS 13 Evangélikus Élet r Bozóky Éva 1923 2004 Hát elment [...] Donáth Ferencé Politikus társául szegődött Bozóky Éva aki az öt­venes években [...] és politikai felfogású emberek között Bozóky Éva rendelkezett a legnagyobb adományokkal [...] Közreműködik az egyetem énekkara Csorba István fúvószenekara Johann Gyula vezetésével valamint [...]
4. 2004-06-06 / 23. szám
[...] kezdete a né­hány napja elhunyt Bozóky Éva újság­írónak köszönhető mesélte a [...] nevelő evangélikus papról annak idején Bozóky Éva emlé­kezett meg a Nők [...] a KLÖE elnöke Debrecenyi Károly Ist­ván református lelkész meghívására a helyi [...]
5. 1985-01-06 / 1. szám
[...] előadás amelyet vallásos est keretében Bozóky Éva írónő tartott Sztehlo Gábor [...] ÉS TENGELICI gyülekezetekben dr Nagy István professzor vezetésével teológus napot tartottak Pakson igét hir­detett dr Nagy István Tengeli cen Bachorecz Katalin V [...] viselő magatartás mindenkor példa lehet Bozóky Éva I
6. 1997-08-24 / 34. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag hegy in Mátyás [...] Szir­mai Zoltán du 6 Pócsai Istvánná Vm Ül­lői út 24 de [...] és kellékbolt Bp V Bárczy Ist­ván u 10 Tel 117 1659 [...]
7. 1998-07-12 / 28. szám
[...] Hafenscher Ká­roly Mezősi György Németh István Takács József Vancsó József ISTENTISZTELETI [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] út 138 de 9 Rozsé István Buda gyöngye XII Szilágyi E [...]
8. 1992-11-22 / 47. szám
[...] is közöl szemelvényeket dr Csapody István válogatásában A Líceumi fizetek 1 [...] Tamás Szegé­nyek és elszegényedés Tóth István György A gazda­sági alkalmazkodás és [...] Ray megtéréséről Jö­vevények és vándorok Bozóky Éva számol be Kérjük lelkészeinket [...] kölcsönzésképpen is minden érdeklődő kezébe Bozóky Éva
9. 1988-03-27 / 13. szám
[...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István [...] István Csillaghegy de fél 10 Bozó­ky Éva Csepel de fél 11 [...] a buda­vári Schütz kórus Csorba István ve­zényletével Közreműködik Basky Ist­ván Blazsó Sándor és Szász István [...] Sánta Jolán Fülöp Attila Baski István Berczelly István Kuncz László ifj Gryllus Vilmos [...]
10. 1992-08-16 / 33. szám
[...] között az irodalom vezet Jeleníts István Pilinszky János evangéliumi esztétikáját mutatja [...] Takács Gyula Berzsenyi Dánieltől Ferdinand István Petőfi szabadságvallásáról vagy inkább bálványáról [...] megismerni érdemes könyvre Veöreös Imre Bozóky Éva Bojtos Sándor Rédey Pál [...] Ribár János ZayM László és Bozóky Éva kritikáival irányítja az olvasót [...]
11. 1998-03-29 / 13. szám
[...] segíts a hitetlensége­men Ámen Pőcze István Imádkozzunk Urunk Köszönjük hogy nem [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Lajos du 6 vespera Rőzse István XI Németvöl­gyi út 138 de [...]
12. 1998-07-19 / 29. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da ül Dévai Bíró [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de 9 Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...]
13. 1990-01-21 / 3. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Attila Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] tőlem Bodrog Miklós Búcsú Seben Istvántól Szomorú igazságot szedett versbe Erdély [...] költészet Assisi Ference 270 kk Bozóky Évá­nak a mostani könyv válogatójának [...]
14. 2005-10-02 / 40. szám
[...] Barna György Barta Imre Bartalis István Bartha István Barthel Rúzsa Zsolt Barth Györgyné [...] von Carolsfeld Kaderják Csilla Kadlecsik István Kadlecsik Istvánná Kalina Katalin Kalincsák Balázs Kallus [...] Szántó Piroska Szántó Vilmosné Szarka István Szárnyas István dr Szathmáry Miklósné Szávay László [...] Ravai Réka Veress Erzsébet Veress István Veszprémi Erzsébet Vető István Victor [...]
15. 2003-08-31 / 35. szám
[...] Márkus Mihály és dr Szabó István reformá­tus püspökök valamint Szili Katalin [...] V László állatorvos a Szent Ist­ván Egyetem egyetemi tanára Manninger Jenő [...] lovagkeresztje polgári tagoza­ta kitüntetést adományozta Bozóky Éva újságírónak interjúnk a 10 [...]
16. 1995-04-09 / 15. szám
[...] ez az út vezet Szabó István A VASÁRNAP IGE HATALOM ÉS [...] hiba csúszott be A Magyari Ist­vánnal foglalkozó irodalom ajánlása című cikkünkbe [...] Országos Levéltár őriz egy Magyari Istvánhoz intézett eredeti levelet HASZNOS AJÁNDÉK [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...]
17. 1983-11-27 / 48. szám
[...] cselekedeteit Zsolt 118 17 Jánosy István Luther a zenéről Ha az [...] a mi reménységünk Hédey Pál BOZÓKY ÉVA KÖNYVE dr Theofil Funk [...] jutott el a né­met olvasókhoz Bozóky Éva Claudia című kis­regényét másódik [...]
18. 1997-08-31 / 35. szám
[...] 30 szombat Én va­gyok Gémes István Jézus soro­zata augusztus 31 vasárnap [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag­hegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda 111 Dévai Bíró [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVL Hősök tere 11 [...]
19. 2007-05-06 / 18. szám
[...] a piarista pap tanár jeleníts István a máso­dik kiadáshoz írt előszavának [...] mindenkihez aki olvas­sa őket Jeleníts István 192 oldal 133 x 156 [...] ragasztókötött 1220 Ft a Szent István könyvhéten 976 Ft Megvásárol­ható a [...] 3900 ft helyett 3120 Ft Bozóky Éva Számyasoltár Regények 409 oldal [...]
20. 1986-10-05 / 40. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelen völgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] végzi A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő az egykori tanítványok [...]
21. 2004-08-08 / 32. szám
[...] 238 mm 308 old kartonált Bozóky Éva Szárnyasoltár Claudia Sebastianus és [...] mm 412 old kötött Gémes István Hungari et Transylvani Kárpát medencei [...] 1200 Ft 840 Ft Gémes István Igen Atyám Szivárvány sorozat 7 [...]
22. 1999-08-08 / 32. szám
[...] vissza otthonainkba gyülekezeteinkbe S ula Istvánná és dr Drenyovszky Kálmánná A [...] Bence j Imre du 6 Bozóky Éva II Modori ii 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da III Dévai Bíró [...]
23. 2005-11-27 / 48. szám
[...] csak együtt vásárolható meg Malis István Küszöb előtt Mátis István a falu és főleg a [...] kellőképpen mél tányoljuk e Mátis István novelláit olvas­va viszont reménykedem 214 [...] kartonált 610 Ft 325 Ft Bozóky Éva Szárnyasoltár Claudia Sebastianus és [...] ago rt no Ft Ferdinand István Csittvári Krónika A Csittvári Krónika [...]
24. 1983-02-06 / 6. szám
[...] A gyülekezet januári szeretetvendégségén Ma­ils István ny lelkész számolt be szépirodalmi [...] Koren Emil Madocsai Miklós Mátis István valamint Bozóky Éva Carádoi István és Szécsey Béla szolgáltak HALÁLOZÁS [...] Krisztust is várjuk özv Bachát Istvánná Ba­chát István volt őrimagyarósdi lelkész özvegye életének [...]
25. 2007-12-02 / 48. szám
[...] 2950 ft 2510 Ft Mátis István Küszöb előtt Mátis István a falu és főleg a [...] írásaikat kellőképpen mél­tányoljuk e Mátis István novelláit olvas­va viszont reménykedem 214 [...] 5 e ft 325 Ft Bozóky Éva Számyasoltár Claudia Sebastianus és [...]
26. 1982-09-12 / 37. szám
[...] ebben a három évben kaptak Bozóky Éva E ház hamvából lassan [...] el az első tég­lákat Lapossá István felügyelő Hrabovszky Sámuel lelkész ké­sőbbi [...] hozzátok hűtlen leszek ÍRTA VAS ISTVÁN 1953 BAN RADNÓTI NAPLÓJÁT OLVASVA [...] lenne a százezrivel elveszejtettekhez Vas Ist­ván tudatosan vállalja amire a túlélés [...]
27. 1997-10-19 / 42. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda Hl Dévai Bíró [...] 73 Nagy­templom de 10 Szabó István Rákosszent­mihály XVI Hősök tere 1 [...]
28. 1988-08-14 / 33. szám
[...] u GYERMEKEKNEK Egyháztörténeti arcképcsarnok 11 István király és Gellért püspök Kettős [...] arcké­ pe előtt Fehérvár 1015 István király magánki­hallgatáson fogadja Gellért velencei [...] halála is szo­ros kapcsolatban volt Istvánnal 1031 ben meghalt Imre herceg [...] lelkész Ko­ren Emil lelkész Mátis István lel­kész Sághy Jenő lelkész Bozóky Éva írása már teije delmével [...]
29. 1988-01-24 / 4. szám
[...] halála után 1158 ban III Istvánnal szemben ellenkirályként lépett fel és [...] ma sem vesztett időszerűségétől Jeleníts István piarista tartományfő­nök irodalomtörténész József Attila [...] ismerteti a finn egyház életében Bozóky Éva újságíró a levele­ző teológiai [...] megszó­laltatott néhány szép kórusmüvet Sólyom Istvánná nek a szerepjátszó funkcióját vizsgálja [...]
30. 1997-11-23 / 47. szám
[...] Víziorgona u 1 de 9 Bozóky Éva Csil­laghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozó­ky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
31. 1988-11-27 / 48. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Do­nátit [...] János Kisapostag 500 Aler T Istvánná Kisapostag 500 dr Buda István Budapest 500 Juhász Tibor Budapest [...]
32. 1979-11-25 / 47. szám
[...] Károly Fasor de 11 Nagy István du 5 Szeretetvendégség Nagy István Dózsa György út 7 de [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rozsé István Csil­laghegy de fél 10 Kaposvári [...] és szolgáló papnék Az előadást Bozóky Éva tartotta Papnőkről papnéknak címmel [...]
33. 1997-12-21 / 51. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] kis­templom de 10 gyermekkarácsony Sza­bó István Rákosszentmihály Xyi Hősök tere 11 [...]
34. 1979-05-20 / 20. szám
[...] javat kell hogy munkálja Gyarmati István Imádkozzunk Irgalmas mennyei Atyánk dicsérünk [...] Keleii völgv de 9 Rozsé István Budafok de ll Rozsé István du 6 Rozsé István Csepel du 6 HALAl OZAS [...] Szirmai Zoltán du 5 szeretetvendegség Bozóky Éva Dózsa György út 7 [...]
35. 1985-05-26 / 21. szám
[...] Zsolt és hat presbiterünk Kriskó István Macsár Katalin Vida Szil­via Markó [...] vala­mint ö Márton Jánosné Bodó Ist­vánná Pataki Pálné Lázár László né [...] Prőhle Károly és dr Nagy István tartották az előadásokat rajtuk kívül [...] vasárnap napi járóföldre szívesen elmennek Bozóky Éva MEDDIG TŰRJÜNK ÉS MIKOR [...]
36. 1988-10-30 / 44. szám
[...] tér de 9 úrv Vető István de fél 11 német de [...] közvetités Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Miklós Óboda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Óbuda de 10 úrv Nagy István du 6 úrv Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...]
37. 1983-12-11 / 50. szám
[...] hitünk összekötő vonásainak a jegyében Bozóky Éva az ismert újságíró és [...] szám szépirodalmi anyaga élén Jánosy István verse áll Kö­szönti a folyóirat [...] Jakobinusok tere Déli pu Szt István krt 25 I Bem u [...] A legnagyobb magyar című Széchenyi István műveiből készült monodráma A különleges [...]
38. 1986-03-30 / 13. szám
[...] Budafok de 11 úrv Rőzse István du 6 úrv Rőzse Ist­ván Budaörs du 3 úrv Rőzse [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] presbiterek helyére Abrahám András Kamasz Ist­ván Kiskoreny István Mózes György és Mózes Pál [...]
39. 1988-02-28 / 9. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Buda 1 őrs de 9 [...] várnak A Lumumba utcában Csákány István­ná Kelenföldén pedig Urbán Eszter hirdeti [...] életét A Szent Jobb Szent Ist­ván kardja a Szent Korona és [...]
40. 1985-03-17 / 11. szám
[...] jobbra Káldy Zoltán püspök Ablaka István igazgató és Tóth Szöllös Mihály [...] Kecskeméti Petőfi Nyomdába kerül Ablaka Istvánnal a nyomda igazgatójával beszélgetünk a [...] össze hangolja közösségbe az odalátogatókat Bozoky Éva A KIÁLLÍTÁS SZEPTEMBER 30 [...]
41. 1978-10-08 / 41. szám
[...] Lajos r y lelkésznek Sirhán István Farkas Sándor és Farkas István kőműves mestereknek a vezeté­sével a [...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Orgonái Trajtler Gábor Vezényel Weltler [...] szőtt imádságaik a Végtelenben találkoznak Bozóky Éva
42. 1986-01-12 / 2. szám
[...] elnöke Az ünnepi alkalmon Halmaji István miskolci kántor harmóniumjátékkal orv Sáfrány­áé [...] hangú köszöntések hangzottak el Sándor István tanácselnök a helyi tanács és [...] testvéri szeretet fogja össze őket Bozóky Éva 1985 évben a gyülekezet [...] 15 000 Ft értékben Domonyi István gondnok és fejesége valamint Zsíros [...]
43. 1997-03-09 / 10. szám
[...] pedig a római katolikus Szent István bazüikában 90 év múlva 1996 [...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva U Modori u 6 [...] Idr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...]
44. 1982-06-06 / 23. szám
[...] meg­nyilvánulásait a béke érdekében Jánosy István író Jékely Zoltán­ról rajzol költői [...] részletét ismerteti frappánsan vi­lágos példákkal Bozóky Éva munkatársunk most társadalmi tanulmánnyal [...] reflexiókat Pomogáts Bé­la irodalomtörténész Jánossy Ist­ván összegyűjött verseit tartal­mazó Az álmok [...] irányítja a szer­kesztő pedig Haraszti István Pogy gyász nélkül című könyvét [...]
45. 1984-02-19 / 8. szám
[...] sorozat a TV ben Örkény István Rózsakiállítás c könyvének elején írja [...] ünnepi közgyűlést megtisz­telte jelenlétévéi Sándor István tanácselnök aki a község veze­tőinek [...] József végtelenbe látó jós Avar István fiát őszinte ön­váddal sirató apa [...] léthei léti sötétben örök pihenőt Bozóky Éva
46. 1982-06-27 / 26. szám
[...] felügyelő Zámbó Imréné gondnok Grénn István pénztáros­jegyző Pogány Antal számvevő széki [...] voltak a Kuruc Telkesi Török Istvánok akiknek adakozásai tet­ték lehetővé hogy [...] Tibor és Marton Andrea Arnóton Bozóky Éva és Balázs Tibor hir­dette [...] Buda Tok de 11 Rozsé István Budaörs du 3 Ro­zsé István Törökbálint du fél 5 Rozsé [...]
47. 1978-11-05 / 45. szám
[...] Sándor igazgató lelkész pedig Rözse István gyü­lekezeti felügyelőt és Babicz Ist­ván másodíelügyelőt Az ÜNNEPI ISTENTISZTE­LET IGEHI [...] köszöntötte a beiktatottakat Végül Rözse István felügyelő köszöntötte az új lelkészt [...] Magyar László Sajtóosztályunk legújabb kiad­ványa Bozóky Eva Claudia című kisregénye Száztizennégy [...]
48. 2003-10-05 / 40. szám
[...] ezeken az alkalmakon Már Bartha István kezdő a Csipetnyi Só internetes [...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Az ünnepi közgyűlésen elsőként Papp Istvánná felügyelő köszöntötte a megje­lenteket majd [...] annak iskoláját is Dr Léránt István
49. 1980-02-03 / 5. szám
[...] technikai fejlődése vet fel Jánosy István író István király című kéziratban levő drámájá­ból [...] költőtől A Kulturális Figyelőben Jáno­sy István méltatja Keresztury Dezső így éltem [...] a magyar filmek etikájáról ír Bozóky Éva Fényszóró ja ma­gyar folyóiratokban [...]
50. 1990-01-14 / 2. szám
[...] ün­nep előtt találkozott dr Gyenesei Ist­ván megyei Papp János városi taná­cselnökkel [...] Károly megyei Népfront elnökkel Horváth István egyházügyi titkárral dr Blázy Árpád [...] emelte Právics Ani­kó szólóéneke Várdai István főiskolai tanár orgonajátéka mellett Török [...] erre a napra készült el Bozóky Éva mutatta be Az emlékest [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind