129 találat (0,047 másodperc)

Találatok

1. 1900-05-27 / 21. szám
[...] bizottság nevében Dutkay Béta Fürdők István az összeíró biz elnöke az [...] után meghalt özv Füchsel Adolfné Feuer Katalin asszony 73 éves korában [...] Mariska Berényi Bandika mint unokái Feuer Salamon Feuer Adám Feuer Salamonné szül Wodianer Josefa Feuer Ádámné szül Feuer Ilona mint testvérek özv Feuer Dávidé szül Bettelheim Nanette özv [...]
2. 1914-04-12 / 15. szám
[...] 190 3 3 j Féhn István i főszer és festékkereskedése Kossnth [...] a m o o o Feuer Márk Utóda női férfi és [...] 8 U 8 8 ö Feuer Hark Utóda cég alatt fog [...] 1914 márc hó Kiváló tisztelettel Feuer Márk Gyula Vonatkozással a fenti [...]
3. 1911-04-02 / 14. szám
[...] mennyiségben Kívánatra házhoz szállítva Jámbor István 167 3 3 fűszer és [...] Hanglemezek a legnagyobb választékban kaphatók FEUER MÁRK ÁRUHÁZA Ö GYULA Szükségesnek [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 5 6 Meghívásra [...]
4. 1914-04-05 / 14. szám
[...] 190 2 3 Fé hn István fűszer és festékkereskedése Kossuíh tér [...] 1 én átadtam s az Feuer Márk Utóda cég alatt fog [...] 1914 márc hó Kiváló tisztelettel Feuer Márk Gyula Vonatkozással a fenti [...]
5. 1911-03-26 / 13. szám
[...] szállítva 167 2 3 JTííinfoor István fűszer és csemegeüzletében GYULÁN valamin [...] cd o ű cd N FEUER MARK ARUHAZA GYULA Szükségesnek találtam [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 4 6 Meghívásra [...]
6. 1904-03-06 / 10. szám
[...] Alajos utóda Fábián Lajos Féhn István és ifj Kohlmann Ferencz üzleteiben [...] Felez József redönykészitő ifj Pécsy Istvánná há­zában Keskeny utcza OOOQOÖOOOOOOOOOOOOGÖOOOOOOQOOOOOOOOOOO A [...] Mihály eleki főszolgabíró nyerte meg Feuer Márk Telefon 41 o o [...] kérve maradtam tisztelettel 001 2 Feuer Márk férfiszabó GyapjusKÖvetek és kellékek [...]
7. 1917-09-23 / 38. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 2 3 Budapest [...] céljából október l től Szent István utca 18 szám alá helyezem [...] 2 Kolm B Kella Szent István utca 20 szám alatti ház [...]
8. 1904-02-07 / 6. szám
[...] külön osztályú mérték utáni q Feuer Márk áruháza Gyulán Van szerencsém [...] készülnek Tisztelettel 59 i i Feuer Márk férfiruha raktára Gyula és [...] Badics Elek LŐrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedik i [...]
9. 1917-09-16 / 37. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 1 3 Budapest [...] munkára nők alkalmazást nyernek Sál István fémáru és elektrofechnikai vállalatnál Gyulán [...]
10. 1917-09-30 / 39. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 3 3 Budapest [...] 9 i i crősittctuek Szent István utca 25 szám alatti ház [...] céljából október l től Szent Istvan utca 18 szám alá helyezem [...]
11. 1904-03-13 / 11. szám
[...] társulat rende 9 tagja Szent István király gyógy szertárában ESZEK alsfliáros [...] főszolgabíró nyerte meg O o Feuer Márk O o o o [...] nagyközönség pártfogását kérve maradtam tisztelettel Feuer Márk férfiszabó CtyapjnsKövetek és kellékek [...]
12. 1905-12-17 / 53. szám
[...] a határozat kihirdetését Dr Pándy István inditványát mely szerint a közgyűlés [...] Zöldy János főorvos dr Berthóty István tb főjegyző Bezey Sylvius kir [...] korona előirány­zott ármellett beadtak ajánlatot Feuer Márk 29 V 2 0 [...] 0 enged­ménynyel hajlandó elvállalni Mivel Feuer Márk ajánlatában kijelentette még azt [...]
13. 1904-01-03 / 1. szám
[...] meleg szavakkal mondott köszönetét Kiss István számvevőségi főnöknek aki a gyulai [...] alispánját kereste föl hol Kiss István számvevőségi főnök tolmácsolta szép szavakban [...] cse­lédségi ruhák szállításával miután úgy Feuer Márk mint özv Kálmán Lászlóné [...] a képviselőtestület tekintettel arra hogy Feuer Márk orosházi lakos­nak Gyulán csak [...]
14. 1871-05-07 / 37. szám
[...] kárvallott inge­rülten válaszold hogy hiszen Feuer ist eh genug da Ich meine mit Wasser hinein Feuern szólt az impertinens tüzér R [...] és Péchy T szintén Patay István azt találja hogy a mentelmi [...]
15. 1913-06-15 / 24. szám
[...] év előtt vette magához a Feuer cég hetesnek s mivel Messinger [...] ki a Dunából Sötétbarna kabátja Feuer Márk Gyula cégjelzéssel van ellátva [...] hogy az illető valószínűleg Fábián István kereskedő segéd­del azonos Akkorra különben [...] felismerte a másik halottban Fábián Istvánt Az együtt öngyilkossá lett jobarátok [...]
16. 1903-03-08 / 10. szám
[...] között feltétlen nyugdijviszonosság kimondását Berthóty István th főjegyző abból indulva ki [...] kiadásait dotáczió alakjában fedezi Berthóty István Ambrus Sándor véleményével szemben kifejti [...] hatósági vizsgálatok ideiglenes beszün­tetését engedélyezték Feuer Márk orosházi lakos felebbezését a [...] megvizsgálása végett áttették a pénzügyigazgatósághoz Feuer Márk felebbezését Orosháza község képviselőtestületének [...]
17. 1903-01-18 / 3. szám
[...] békési gyógyszerész ifjú nejét szül Feuer Jennyt ragadta el a kérlelhetlen [...] én A boldogult leánya volt Feuer Ádám mezöberényi tekintélyes földbirtokosnak Holt­testét [...] szám­adást tudomásul vették dr Pándy István indítvá­nyára elhatározták hogy Kossuth Lajos [...] tiszt Galli János ügyész Pándi István dr a választmány tagjai lettek [...]
18. 1894-05-06 / 18. szám
[...] 4 Netaláni indítványok 5 Beliczey István egyleti elnök ő méltósága lemondása [...] én Az elnökség megbízásából Zlinszky István egyleti titkár Előléptetések a honvédségnél [...] Lujza Buday Nina Dobozy Mariska Feuer Jenni Gécs Jolán Csaba Grosz [...] Fejér Imréné Fehér Jánosné Szegha­lom Feuer Ádámné Fekete Gézáné Gécs Jánosné [...]
19. 1902-01-19 / 3. szám
[...] G Szabó Pál pénztárnoknak Fazekas István közgyámnak Bokor István esküdteknek Mol­nár János Kulcsár István Pusztaszenttornyán bírónak Kis Istvánt tör vénybirónak Fás Józsefet pénztárnoknak [...] Keresztúri Gergelyné Kádár Ferenczné Major Istvánná Kukta Istvánná Vagen­hoffer Ferenczné Domokos Jánosné Bagi [...] Kri­zsán Andrásné Gerlein Mártonná Fáskerti Istvánná Nádudvari Istvánná Néveri Károiyné Gremsperger Pálné Barát [...]
20. 1905-03-12 / 11. szám
[...] akiadótulajdonos Do bay János nyomdája FEUER IMlA FLíC kész férfi és [...] felvétetik Bővebbet a tulajdonosnál Szent István utcza 333 sz 97 1 [...]
21. 1899-12-10 / 50. szám
[...] 1 től két évre Kányáczki István dobozi lakosnak évi 130 frtért [...] volt három ajánlat adatott be Feuer Márk a fenti árból 24 [...] tagokul felvétettek Vitán Lajosné Kiss Istvánná Tóth Ferenczné Baranyik Ignáczné Csiszár [...] a feleségével veszekedő Nagy Gy Istvánt hogy az estére meghalt Az [...]
22. 1905-03-19 / 12. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] 0 I I I I FEUER 1 S L A IR [...]
23. 1905-01-22 / 4. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] a n é közönséget hogy Feuer Márk üzletéből ki­léptem és a [...]
24. 1901-06-09 / 23. szám
[...] Rezső ri Herzberger Dávid Féhn István Tokay Gyula u Pilz Márton [...] egyenruházati és hadfelszerelési czégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
25. 1905-02-12 / 7. szám
[...] a raktári megbízott és Jámbor István füszerkereskedő Gyulán a Démusz házban [...] V aV íV íV aVVíV FEUER MARK kész férfi és gyermek [...]
26. 1908-07-12 / 28. szám
[...] kapható és megrendelhető Gyulán Fehn István ifj Kohlmann Ferencz és Jámbor István üzleteiben Békésen Tokaji Gyulánál 190 [...] Tisztelettel értesítem zönséget hogy a Feuer Márk ezégtöl hol mint szabász [...]
27. 1905-02-19 / 8. szám
[...] házak i Gyulán a Szent István utcza 379 számú ház és [...] ügyvédnél Y 68 2 a FEUER IVE kész férfi Jés gyermek [...] Lőrinczy László Südy CSaliliamar IlieggyO István Varságh Béla Békésen Benedekty Gyula [...]
28. 1911-03-12 / 11. szám
[...] 10 százalék előleggel megrendelhető Jedlieska István szőlőtelep tulajdonos Z E X [...] 3 SZÁR wwwvw wvvvwvv Lőrincz István cipészmester Budapest IV Váci utca [...] vidéke közönsé­aa gét hogy a Feuer cégtöl kiléptem és a városházával [...]
29. 1927-12-03 / 97. szám
[...] maradok tisztelettel tí 34 Ljindenherger István Négy középiskolát végzett fiú tanulónak [...] tk szám Árverési hirdetmény kivonat Feuer Márk utóda cég végrehajtatnak Krizsán [...]
30. 1917-09-02 / 35. szám
[...] ismerőseimmel tudatni hogy a volt Feuer Márk jelenleg özv Átláss Samuné [...] munkára nők alkalmazást nyernek Hal István fémáru és elektrotechnikai vállalatnál Gyulán [...]
31. 1913-05-25 / 21. szám
[...] lovak Bécsi biztositó intézet Kukla István Feuer Márk Yonyiga Illés Kann és [...] Rendeléseket elfogad Szabó József Szent István utca G Telefonszám KI I [...]
32. 1913-04-13 / 15. szám
[...] 1 angol nyelvmester kerestetik fim FEUER MÁRK férfi ruharaktára Gyula MAKRAI [...] haj­taténak Kukla Mátyás ifj Kukla István Kukla Fe­renc és Kovács Katalin [...]
33. 1899-10-15 / 42. szám
[...] kiirtására Gyula Deutsch József Féhn István Ferentzy Alajos ifj Kohlmann Ferenci [...] Schreiber Adolf Schwarcz Mór Szilágyi István Kis Jenö Messer Lipót 139 [...] testvérek Szeghalom Weidinger György OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Feuer Márk kész férfi női és [...]
34. 1925-02-28 / 16. szám
[...] Dezső né Kraft Viktorné Losonczy Istvánná dr Ma­darász Kálmánná dr Márky [...] utca 9 sz alatt levő Feuer Márk Utóda cég üzletébe helyeztem [...] kedvező fizetési teltételek mellett Mayer István butorraktárában 201 2 Báró Wenekheim [...]
35. 1901-06-30 / 26. szám
[...] Kossuth Lajos tér és Szent István utcza szegletén 283 sz Werner [...] egyenruházati és hadfelszerelési czégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
36. 1925-02-25 / 15. szám
[...] Pál K Schriftart József Szecsey István Sál József Czégényi István Schreiber Ottó Bi rát István Schmidt Gynla Hegedűs István Fául haber József Seheibert Jahab [...] Fikker Ferenc Kátay Ferenc Kukla István Schneider Mátyás Zozmann János Számvizsgálók [...] utca 9 sz alatt levő Feuer Márk Utóda cég üzletébe helyeztem [...]
37. 1909-01-17 / 3. szám
[...] orosházi lakos 60 koronával tartozott Feuer Márk közismert ruhaneművel kereskedő czégnek [...] Január 22 Kornis Gyula Símig István örökösei 2000 kor Dr Osváth [...]
38. 1908-03-01 / 9. szám
[...] 585 K 2 f Soós István és társa Orosházházi Népbank igényper [...] kasino 242 K 50 f Feuer Márk és társa Polónyi Kálmánná [...] Ignácz és Sámuel czég Fehér István 132 K 20 f Szabó [...] szerkesztőség Nyilatkozat Alulírott ki Nándii István helybeli asztalos mester ellen sértő [...]
39. 1900-05-13 / 19. szám
[...] 2 8 Berlin Gyula Féhn István Békés Végh József Csaba Finda [...] május 10 Marcsek György Kárnyáczki István jegyző 139 1 albiró Előnyösen [...] 0 0 0 0 0 FEUER MAKK BL a m 000 [...]
40. 1920-10-16 / 84. szám
[...] Békén 1920 október 16 Sinkovits István köszörűs elvállal kések ollók husdarálógépké [...] legjutányosabb áron kaphatók Kiváló tisztelettel Feuer Márk Utóda 2497 1 1 [...] Tisztelettel 2494 l l Raráth István kelmefestő Ecsedi utea 26 számú [...]
41. 1908-09-13 / 37. szám
[...] egyik újonnan alkal­mazott erdőtisztjótől Jomcsala Istvántól a hiva­talos esküt kivette A [...] Sándor alispán Haraszti Sán­dor Wagner István Kállay Ödön Serly Kálmán Zsíros [...] Miksa La vatka Gyula Pfeiffer István Mázor Pál Beliczey elnök üdvözölte [...] József Kovács Pál 460 korona Feuer Márk és t Polónyi Kálmánná [...]
42. 1914-09-27 / 39. szám
[...] békéscsabai dohánybeváltó hivatalhoz szakértőnek Pfeiffer Ist­ván tb titkárt helyetteséül Solyomy Lipót [...] Gyula 419 1 1 Tolt Feuer utóda cég szabásza és üzletvezetője [...]
43. 1908-06-07 / 23. szám
[...] énztár igényper Réthy Béla Fenyves István 61 K 17 f Kruács [...] András 100 K Ifj Tóth István Selyán Zsuzsánna ingók kiadása Kálnay [...] Kalocsai Ferencz Brósz János igényper Feuer Márk és társa Polónyi Kálmánná [...] 99 f Csernus Katalin Adósz István gyermektartás Kerekes Sándor Fejes György [...]
44. 1905-12-24 / 54. szám
[...] egyesület megkeresése segélyezés iránt 24 Feuer Márk felebbezése a vármegyei szol­gaszemélyzet [...] képviselőtestületi Vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...] tar­tozásának törlése tárgyában 58 Lévay István békési lakos felebbezése a halottkémi [...] sz határozata ellen 67 Szabó István békési lakos felebbezése Jan tyik [...]
45. 1918-08-25 / 34. szám
[...] délelőtt tartatott meg dr Berthóty István vármegyei főjegyző vezetésével aki a [...] jutalomban részesül Cim Káposzta Mihály Feuer cég 550 l l 16622 [...] végzendő munkálatokra nőket alkalmaz Sál István 532 2 2 fémáru és [...]
46. 1907-09-15 / 37. szám
[...] 91 1205 35 F Schriffert István Gyula 815 39 1192 88 [...] 788 24 1150 01 Kalocsa István Gyoma 785 43 1148 10 [...] 759 69 1051 75 Laurinyec István Békéscsaba 759 47 1049 94 [...] Csorvás 645 48 829 59 Feuer Márk Orosháza 643 90 826 [...]
47. 1914-10-04 / 40. szám
[...] ifj Balogh József 3 Kopasz István 50 Sál Antalné 60 Burda Istvánná 1 Bartos Gusz távné 1 [...] L Kovács János 5 Kukla István 1 Szőke Ferenc 2 Barát [...] bab 5 klgr liszt Burda Istvánná 50 klgr bab Czinczár Paula [...] f Kertész Gyula X volt Feuer utóda cég X 419 1 [...]
48. 1903-03-01 / 9. szám
[...] x O Í CD Ö FEUER MÁRK Gyulán és Orosházán ui [...] Badics Elek Lőrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedikti Gyula [...]
49. 1908-05-17 / 20. szám
[...] utján leendő betöltése 7 Kiss István törvényhatósági bizottsági tag­nak lemondása folytán [...] szállítót tűzifa vámdijmentességi ügye 32 Feuer Márk czég felebbezése a kórházi [...] Ferencz Hölczer Kálmán és Papp István vármegyei alkal­mazottak segély iránti kérvénye [...]
50. 1907-12-08 / 49. szám
[...] a gyulai közkórházba szál­lították Nagy István uradalmi gépész neje múlt hó [...] 1 K 40 f Kovácsik István 1 K 40 f Grünbam [...] Moldoványi Gábor Czapert Sándor Szlota István Bánfi András Mol­doványi Ferencz Húsz L Árpád Feuer Manó Kudelka Antal Ferdéuyi Ferencz [...]