3. oldal, 48 találat (0,044 másodperc)

Találatok

41. 1917-03-04 / 9. szám
[...] szavazókörben dr Sebök Elek elnök Farkas Gyula b elnök Kocsor András [...] több rendjel előzte meg amiket vitéz magatartá­sával érdemelt ki A Békésmegyei [...] Szegénygyermekeket Felruházó Egyesület élén Ambrus Sándorné főispánná elnöknővel az egye­sület humánus [...]
42. 1917-04-22 / 16. szám
[...] édes anya és rokon Ambrus Sándorné szül Keller Julia élete 50 [...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül Konsitzky Ágost 101 [...] Ilona Rácz Pál Regényi Kál­mánná Farkas Juliska Juhász András Polgár Mártha [...]
43. 1899-01-22 / 4. szám
[...] kereskedő kedves leányát Ilonát eljegyezte Farkas Izidor gyomai mészáros A szerencsés [...] ur Negyvenezer forintot nyert a vitéz őrmester a leg­utóbbi húzáson egy [...] Buday Józsefné Czigler Ignáczné Erlich Sándorné Tisza Roff Elefánt Józsefné Doboz [...] Klein Mór 50 frt Klein Farkas 50 kr Korányi Adolf ßesztercze [...]
44. 1922-05-13 / 38. szám
[...] a zenekar 2 Végvári Bujdosó vitézek Szavalja Osváth T VI o [...] 300 300 K özv Márton Sándorné Lakos Jenő Gróh Testvérek Steinör [...] 150 Tenczer Rezső Abaházy Péter Farkas István Szilasy Pál Veres Lajos [...] t Fauíhabsr József Fábián Lajos Farkas Testvérek Felek és Stark Fried [...]
45. 1875-07-04 / 27. szám
De vitéz volt ő már akkor Éljen [...] Csontos István bírói zártörés 418 Farkas Rozi és 2 társa talált [...] 4780 Cs Kovács Józsefnek Szabó Sándorné elleni tulajdoni pere 4782 Kraszkó [...]
46. 1886-04-18 / 16. szám
[...] együttes kezelésére engedély adása iránt Vitéz Lajos orosházi születésű jelenlet genfi [...] a megtartott választáson gyhangulag Kálmán Farkas gyüdi lelkészt vá­lasztották meg Kálmán [...] Dluhoscb Karolina édes anyja Kul­csár Sándorné szül Ivánkay Terézia és férje [...]
47. 1895-01-20 / 3. szám
[...] Zoltánné Ozv Cédly Györgyné Gabovics Sándorné Réti Vitéz Katicza líriszhaber Mórné Fóliák Kálmánná [...] János 41 Oláh György 41 Farkas Gábor 41 Dutkay Béla 39 [...]
48. 1898-02-13 / 7. szám
[...] Károly Vitán Lajos Levandovszky Dezső Farkas Izsó Birtalan Sándor Noránt Ist­ván [...] daczára életerős activ férfiú mint vitéz honvéd végig küzdötte a szabadságberezot [...] Viszt Józsefné Markus Mártonné Neuhauser Sándorné Dunay Pálnó Nájtnan Györgyné Verner [...]