4. oldal, 100 találat (0,154 másodperc)

Találatok

61. 1939-01-15 / 12. szám
[...] alig változik A polgármester beteg Vitéz Tamáfy István dr polgár mesier [...] városháza nagytér mében Az értekezletre vitéz Lu­kács Béla államtitkár és Bárányos [...] Já nosné Halász Kálmán Bak Farkas Béla dr 10 10 pengő [...] 1 50 P dr Brand Sándorné Dénes Ist­ván Szeliánszky Nándor Mihályi [...]
62. 1943-12-13 / 281. szám
[...] Józsefné 2 j szál gyertya Farkas Nándor 5 70 kg csont [...] Tőréz 10 Isteir nevében 10 Farkas József v orszgy képviselő 6 dr Vida Sándorné 2 és Isten nevében 3 [...] ülését a vármegye közigazgatási bizottsága vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöklete [...]
63. 1939-04-13 / 83. szám
[...] délelőtt tartolta havi rendes ülését vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán elnökletével [...] nyug­díjazták s megállapították özv Kugler Sándorné ny körjegyző özvegyének nyugdiját A [...] Brand Sándor dr alispán és vi­téz Teleki Béla gróf főispán is [...] l esetet A jelentés kapcsán Farkas Ti­bor dr a közelgő választásokra [...]
64. 1937-02-05 / 28. szám
[...] éves leány és özv Fehér Sándorné tűrjet lakós d csuztak és [...] a Páterdom bon lábát törte vitéz Bárka Já­nos malomellenőr leánykája pe­dig [...] karrrucsi lakó sokat akik agyonverték Farkas Jó sef hévízi hentessegédet Far­kas hentessegéd Karmoson egy darab fát [...] és ennek so­rán verték agyon Farkast Az Ítélet után a törvényszék [...]
65. 1933-02-04 / 28. szám
[...] pakodi bú­csú Görcsi János és Farkas Már ton zalabéri muzsikus cigányok [...] a fiát Ott össze különbözött Farkas Mártonnal akit a veszekedés hevében [...] ny keres­kedelmi iskolai igazgató sógornő­jét vitéz Kiss Béla huszárőrnagy vitéz Kiss Lajos erdőfőmérnök és Mayer Kornél né nagynénjüket gyáselják Tomka Sándorné szül Csák Irma 74 éves [...]
66. 1938-05-08 / 103. szám
[...] tagja énekel zongorakiséretteh 1 30 Farkas Béla és cigányzene kara 4 [...] Nemzeti Gyer­mekűét keretében Beszélő Gecső Sándorné 5 40 A májusfa Szedrei Ákos előadása 6 Farkas Sándor és cigányzenekara 6 30 [...] 14 1205 Gere Lola és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...]
67. 1943-02-09 / 31. szám
[...] fiirefi A Hazáért Megírtuk hogy vitéz Ágoston Lajos őr­vezető csztergályi lakos [...] levél Szomorúan értesítem hogy fia vitéz Ágoston Lajos őrvezető 1942 november [...] István 17 10 kg csont Farkas Nándor 15 10 kg csont [...] 1 Isten nevében 2 Horváth Sándorné 2 Isten nevében 2 Lé­ránt [...]
68. 1939-12-19 / 290. szám
[...] kissé csökken A POLGÁRMESTER ITTHON Vitéz Tá­rná sy István dr polgármester [...] Vitézi Székkapi­tányságához visszahelyezte Zala vármegye vi­tézei körében nagy örömet keltett Kostyál [...] csont 2 kg füstölt bőrke Farkas Nándor 30 kg csont M [...] 2 pár harisnya Schlemt mer Sándorné 2 kg dió HATÁRJELvHAMISITÁS vétsége [...]
69. 1938-04-27 / 93. szám
[...] volt Nagykanizsán HaMa Aurél ál­lamtitkár vitéz Teleki Béla gróf főispán vitéz Bíró György Vág váry József [...] 54 éves rk özv Nagy Sándorné szül Böcgäei Rózáiig 70 éves [...] este 8 órai kezdettel előadja Fárkas Imre kedves diák­történetéi az Iglóí [...] dr póttagak Dcrvaiics László dr vitéz Németh Bélé VI curia Rendes [...]
70. 1941-04-02 / 75. szám
[...] kézitusában leküzdötte őket Bátor és vitéz magatartásáért a kis ezüst vitézségi [...] án 15 30 kg csont Farkas Nándor 22 80 kg csont vitéz Tamásy István dr 7 50 [...] anyukáposzta özv dr V ida Sándorné 1 5 liter tej Boár [...] Udv ary Jenő szá­zados repülőhírekről vitéz Hefty Frigyes pe­dig a kétkormányos [...]
71. 1939-05-09 / 105. szám
[...] történi változásokról terjesztette elő jelentését Vitéz Botos Árpád műszaki tanácsos az [...] tojás Boár Janka 1 P Farkas Jánosné 1 P Hénig József 1 P dr Vida Sándorné 1 P N N 9 [...] kg hagyma 3 üveg paradicsom Farkas Nándor 25 kg csont Bakos [...]
72. 1942-09-09 / 202. szám
[...] Szili Józsefné Zsuppányi Jánosné Kovács Sándorné özv Csuíi Antalaé Bende Józsefné [...] Berta Istvánné A kiosztás után vitéz Tamásy István dr polgármester szólott [...] Török Ili Perlaki II Maort Farkas II Cindrics Né­meth Takács Héjjá Reményi Talpay Lyka Farkas I Kajlái Váradi 3 3 [...]
73. 1944-11-03 / 248. szám
[...] feleségét Laiber Ilonát Kászonyújfaluról Gelsére vitéz Komporday Pálné Morok Etelkát Kolozsvárról [...] Csibi Äg nest Szépvízről Molnáriba Farkas Katalint Idecspatakról Petriventére Brassei I [...] Székelvs Cntkirályról Pincére dr íloszti Sándorné Halász Katalin kaszton vára 1 [...] e hegy Bükkösdre Simon Lászlóné Farkas Fó­liát Atyháról Botfára Szabó Jó [...]
74. 1942-06-30 / 144. szám
[...] keszthelyi gazdasági aka­démián tartott közgyűlést vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöklete [...] kir herceg elnök távolmaradását kimentette Vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöki [...] Kolompár József Bózsi 84 Horváth Sándorné Kolompár Ilona 29 éves pozvai születésű Farkas János Jani 45 Ko­lompár Gyula Tuca 20 Farkas Antal Pöngő 20 Horváth Julianna [...]
75. 1941-08-23 / 191. szám
[...] vármegye vezetői a visszacsatolt ré­szeken Vitéz Teleki Béla gróf főispán Brand [...] nagykani­zsai plébános Szentjakabfán üdül Kinevezések Vitéz Teleki Béla gróf főispán Niklesz [...] Balatonarács Schrettner Istvánná Kerkakutas Hertelendy Sándorné és Altman Mihályné Nagykanizsa Sabján Kálmánná Pacsa Somogyi Ferencné Szepetnek Farkas Emőné Zalaapáti Ba­laton Károly né [...]
76. 1937-08-25 / 191. szám
[...] jutalomban részesültek Kozma Istvánné Gaál Sándorné Mojzer Sülé Ambruené tapolcai Bakonyi [...] Lajosné szigligeti és Polá nyi Sándorné gyulakeszi lakósok Éremjutalmai kaptak Lengyel Jó zsefné Toih Károlyné tapolcai vitéz Szabó Gyuiáné badacsony­tomaji Kajdt Gyuiáné [...] leegyszerüsi tésének kérdéséhez szól hozzá Farkas Istvánnak a népszerű publicistának exotikus [...]
77. 1939-08-27 / 197. szám
[...] István 15 kg csont Schlemmer Sándorné 26 kg körte 4 kg [...] kg körte 7 kg szilva Far­kas Nándor 12 kg csont 10 [...] Illés Elekné 11 kg körte vitéz Tamásy István dr 3 kg [...] 1 kg szappan dr Vida Sándorné 16 kg körte ßabinszki N­ [...]
78. 1942-01-08 / 5. szám
[...] hónapban az alábbi ado­mányok érkeztek Farkas Nándor 28 kg csont Oláh [...] kg füstölthús 10 liter bor vitéz Horváth Ber­talan dr 1 csirke [...] Ruziís Sáu dorné 5 Gyenge Sándorné 5 dr Samassa Já­nosné 5 [...] nevében 20 özv dr Vida Sándorné 2 Csupor Gizella 5 Vármegyei [...]
79. 1941-01-09 / 6. szám
[...] Sipos József egyházköz­ségi világi elnök vitéz Tamásv István dr polgármester és [...] D Horváth Imre 2 50 Farkas János dr Márdióné N N [...] könyvet cigarettát Ado­mányok dr Viola Sándorné dr Joó Já nosné 2 [...] osztályba előadóvá Simonffy Ferencné szül Farkas Lujza a zalaegerszegi kir tanfel­ügyelői [...]
80. 1944-10-18 / 237. szám
[...] özv Bérezi Béláné gyógyszeres üveg vitéz Czigány József alma Mesterházy Jenő [...] Szél Rozália gyógyszeres üveg dr Farkas Béláné cékla Butics Sándorné alma Huszár Kálmán alma Illés [...] József alma Dani Ferenc könyv vitéz Patonav Gábor gyümölcs Beliczky Ist­ván [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind