100 találat (0,151 másodperc)

Találatok

1. 1932-01-28 / 22. szám
[...] Gramofonhangverseny Í 2 05 Veszprémi Farkas Vince és cigányzenekarának hangversenye 4 [...] időjárás és vízállásjelen­tés hírek 5 Vitéz Párdy Imre A baromfiak hizlalása [...] ivén adakoztak özv Vörös Ferencné Farkas Jó­zsef 10 10 Vrancsics Sándorné özv Sikota Ferencné 3 3 [...]
2. 1932-02-20 / 41. szám
[...] őri felügyelő Léránt János szobafestő Farkas János állpt igazg Lang Nándor építési vállalkozó Papp Sándorné magánzó Vitay Sándor ntézeskalácsos Farkas György kádármester Pais Kálmán mun­kástoborzó [...] Pál kir törvényszéki nyug altiszt vitéz Kaszaházy Antal szobafestő László Dezső [...]
3. 1932-11-03 / 249. szám
[...] Sarolta varrónő 44 éves izr Farkas Jánosné szül Máté Etel 35 [...] 60 éves rk özv Németh Sándorné szül Ifsics Ve­rona 73 éves [...] és a Jamboree tábor parancsnokságát vitéz Farkas Fe­renc vezérkari főnök képviselte A [...] a délutáni tiszti értekezleten pidig vitéz Farkas Ferenc tájé­koztatta a tiszteket a [...]
4. 1932-11-04 / 250. szám
[...] Kása Máriával kötött házasságot Halálozások vitéz Nagy József földműves Tiíajon vitéz Ferenczi Imre posta altiszt Keszthelyen vitéz Dénesi Alajos Zoltán nevű fia Zalaegerszegen vitéz Tábori Károly földműves Szentpéteruron vitéz Somogyi Pálné Zalaegerszegen vitéz Var­sányi József Zoltán nevű fia [...] ma Szakálnét 8 napi fogházra Farkast 40 pen­gőre özv Máténét egy [...]
5. 1933-02-04 / 28. szám
[...] pakodi bú­csú Görcsi János és Farkas Már ton zalabéri muzsikus cigányok [...] a fiát Ott össze különbözött Farkas Mártonnal akit a veszekedés hevében [...] ny keres­kedelmi iskolai igazgató sógornő­jét vitéz Kiss Béla huszárőrnagy vitéz Kiss Lajos erdőfőmérnök és Mayer Kornél né nagynénjüket gyáselják Tomka Sándorné szül Csák Irma 74 éves [...]
6. 1933-02-21 / 42. szám
[...] a bejáratnál Csorba István ezredes vitéz Vida Gyula alezre­des állomásparancsnok vitéz Büky Ernő alezredes zászlóalj­parancsnok Kulhey [...] dr Bozzay Jenőné dr Brand Sándorné Bruck Lajosné dr Bruzsa Gyuláné [...] Sztankovszky Imréné dr Takáts Dezsőné vi­téz dr Tamásy Istvánné dr Tomka [...] Tunci Bruzsa Baba Fangler Bö­zsi Farkas Annus Hilda Fecher Fülöp Hugi [...]
7. 1933-02-23 / 44. szám
[...] törzskapitánya Zala vár­megye Székkapitánya javaslatára vitéz Kiss György vitéz Dús Sán­dor és vitéz Kámán István járási vitézi őrmestereket [...] Nagymama Németh Imre ren­dezésében Szereplők Farkas Manci Tóth János Dervarics Jó­zsef [...] József Bog­nár Mária Radó Terka Farkas Vali Farkas öözsike Ferencz Mancika és Jakab [...]
8. 1933-02-25 / 46. szám
[...] polgármester ma ünnepelte névnapját Reggel vi­téz Tamásy István dr h polgár [...] rendezőségnél Megjele­nés utcai ruhában Cigányvajda Farkas Károly Belépődíj tetszés szerint A [...] vállalták id Ber­ger Józsefné Garai Sándorné Grünbaum Rezsőné Grünhut Fe rencné [...]
9. 1933-05-31 / 122. szám
[...] adományaikkal lehetővé tették Dr Brand Sándorné Boár Janka dr Bruzsa Gyuláné [...] Ekler Józsefné dr Fatér Endréné Farkas Nán dorné Fülöp Mária özv [...] Dezsőné Kosárszky Józsefné JLövészy Györgyné vitéz dr Man dics Lászlóné Markovics [...] Ödönné özv Sikota Ferencné Schlemmer Sándorné Still Nán dorné Schmidt Ignácné [...]
10. 1933-12-13 / 280. szám
[...] nagy gondolatai egy székesfehérvári nrilány Farkas Edith lelkében találtak visszhangra s [...] adta ki magát özv Móric Sándorné veszprémi asszony előtt felfogadta házvezetőnőnek [...] őrnagy a lovas csendőrosztály parancs­noka vitéz Buda alhadnagy li­manovai hős az [...]
11. 1934-01-27 / 21. szám
[...] Ödön Czobor Mátyás 10 P vitéz Békésy Rudolf Kiss Dénes D [...] Frigyes Zala­egerszeg városa 20 P vitéz Márk Ferencné 10 P Isoó [...] Miklósné dr Thassy Kristófné őzv Farkas Imréné dr Brand Sándorné Kászonyi Mihályné dr Németh Jánosné [...] kalács alma dió dr Vida Sán­dorné sütemény Kiss Lajosné sütemény dr [...]
12. 1934-08-05 / 177. szám
[...] Józsefné fél kg hús Schlemmer Sándorné 25 kg alma Szalay Gyula [...] naponta 1 1 liter tej Farkas Jánosné Arany János u 1 [...] P Varga Mihály 3 P vitéz Szántó Jenő 2 P 50 [...]
13. 1935-06-01 / 125. szám
[...] Szigfridné dr Székely Emilné dr vitéz Mandics Lászlóné Fél 12 órai [...] Né­meth jánosné dr Bozzay Jenőné vitéz Farkas Sándorné Ferences templomnál Fél 8 órai [...] Pásztor Imre volt Move elnököt Vitéz dr Horváth Bertalannak aki bejelentette [...] A főispán és alispán Keszthelyen Vitéz Tabódy Ti­bor főispán és Bődy [...]
14. 1936-02-26 / 47. szám
[...] hölgyek névsora Asszonyok gróf Festetics Sándorné Söjtör vitéz Árvátfalvy Nagy Istvánné özv Barthelmes Valterné Péterfy Béláné Bruzsa Gyuláné vitéz Far­kas Sándorné Székely Jenőné Ba­log Béláné özv [...] Desseő Árpádné Desseő Béláné Desseő Sándorné Sárközy Vik torné Fülöp Jenőné [...] szabó Katkics János Laáb Lajos Farkas Lajos Farkas Zoltán Redler Dezső Berke György [...]
15. 1936-04-09 / 83. szám
[...] Simon Mária halvaszületett fia ref Farkas Károly banktiszt­viselő és Simonits Andrianne [...] rk Fábián Sándor földműves és Far­kas Mária Róza leánya rk Halá­lozás [...] s az akciót hathatósan támo­gatta vitéz Tabódy Tibor főispán Mint a [...] virágtartó és 1 drb könyv vitéz Farkas Sándorné 2 csomag Va kg os [...]
16. 1936-09-22 / 216. szám
[...] gazdasága Dörgicse Badacsony vidéH Pinceszövetkezet vitéz Igmándy Hegyessy Géza Csopak Magyar [...] Lovas Festetics György herceg Keszthely Farkas Jenő Csopak Kiss Plusz Csopak [...] nyert Varjas Géza Lovas bronzérmet vitéz Tabajdy Kálmán Hahói a Balatoni [...] Sánta Ilona Bfüred P Nagy Sándorné Bfüred A szövetség ezüst okle­velét [...]
17. 1937-01-06 / 4. szám
[...] Marthon LáSHlóné l kosár alma vitéz Farkas Sándorné baba és játék dr Csendes [...] cigányok Laka­tos Károly petőhenyei és Farkas Károly tüskevári cigányok újév napján [...]
18. 1937-02-05 / 28. szám
[...] éves leány és özv Fehér Sándorné tűrjet lakós d csuztak és [...] a Páterdom bon lábát törte vitéz Bárka Já­nos malomellenőr leánykája pe­dig [...] karrrucsi lakó sokat akik agyonverték Farkas Jó sef hévízi hentessegédet Far­kas hentessegéd Karmoson egy darab fát [...] és ennek so­rán verték agyon Farkast Az Ítélet után a törvényszék [...]
19. 1937-06-24 / 140. szám
[...] köz­pontot Csath Béla dr és vitéz Csorba Sándorné képviselték Priorrá közfelkiáltással Szabady Lőrinc [...] voltak Tenke Lajos alezredes és Farkas Gábor csendőrfőhadnagy Az esketési szertartást [...] vármegyeháza közgyűlési termében A hangversenyen vitéz Teleki Béla gróf főispánnal és [...]
20. 1937-08-25 / 191. szám
[...] jutalomban részesültek Kozma Istvánné Gaál Sándorné Mojzer Sülé Ambruené tapolcai Bakonyi [...] Lajosné szigligeti és Polá nyi Sándorné gyulakeszi lakósok Éremjutalmai kaptak Lengyel Jó zsefné Toih Károlyné tapolcai vitéz Szabó Gyuiáné badacsony­tomaji Kajdt Gyuiáné [...] leegyszerüsi tésének kérdéséhez szól hozzá Farkas Istvánnak a népszerű publicistának exotikus [...]
21. 1938-01-23 / 18. szám
[...] körmendi vá­rosházán Körmend nagyközség képviselőtestülete Farkas Jézssf városbiró javaslatára kimondotta hogy [...] börzöncd fiatal tsnitósőnek üksritónője Móricz Sándorné 54 éves asszony a tragi [...] a hár­mas tárgyalásokról Szek szérdon vitéz Vendel István pol­gármester ski el [...]
22. 1938-01-26 / 20. szám
[...] hivatalhoí helyez­ték A kórház fejlesztése Vi­téz Tamásy István dr polgár­mester és [...] éves napszámos rk özv Engelhardt Sándorné sz Farkas Anna 78 éves rk Házasságkötés [...] tanítónőnek Zoltán Margitnak takarítónője Móricz Sándorné 54 éves ssszony is mérgezési [...] Horváth János Laji 4 évi Farkas István Csicsa 3 évi fegyházat [...]
23. 1938-04-27 / 93. szám
[...] volt Nagykanizsán HaMa Aurél ál­lamtitkár vitéz Teleki Béla gróf főispán vitéz Bíró György Vág váry József [...] 54 éves rk özv Nagy Sándorné szül Böcgäei Rózáiig 70 éves [...] este 8 órai kezdettel előadja Fárkas Imre kedves diák­történetéi az Iglóí [...] dr póttagak Dcrvaiics László dr vitéz Németh Bélé VI curia Rendes [...]
24. 1938-05-08 / 103. szám
[...] tagja énekel zongorakiséretteh 1 30 Farkas Béla és cigányzene kara 4 [...] Nemzeti Gyer­mekűét keretében Beszélő Gecső Sándorné 5 40 A májusfa Szedrei Ákos előadása 6 Farkas Sándor és cigányzenekara 6 30 [...] 14 1205 Gere Lola és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...]
25. 1938-06-14 / 132. szám
[...] a leventecsapatok a frontharcosok a vitézek az intézetek ifjúsága Elénk színfolt [...] fekete diszmagyarban csontszinü csipegfátyollal láttuk vitéz gróf Teieki Bálánál két leányával [...] művé­szi magyar ruhában jelentek meg vitéz boldogfai Farkas Sándorné vitéz Pászthóy Ernőné vitéz dr Horváth Bertalanná vi­téz dr Mandics Lászlóné vitéz J dr Hunyadi Lászlóné Fái [...]
26. 1938-10-13 / 231. szám
[...] zalai kisgazdák trá gyateiep létesítésére Vitéz Agg János Vaspör Benke Péter [...] a Szent Jó­zsef Otthon javára Farkas Béla dr 1 kabát 1 [...] Oláh István 1072 kg szappan Farkas Nándor 14 kg csont Ko­vács [...] burgonya 2 db tök Schlem­mer Sándorné 72 kg cukorka Schütz Frigyes [...]
27. 1939-01-15 / 12. szám
[...] alig változik A polgármester beteg Vitéz Tamáfy István dr polgár mesier [...] városháza nagytér mében Az értekezletre vitéz Lu­kács Béla államtitkár és Bárányos [...] Já nosné Halász Kálmán Bak Farkas Béla dr 10 10 pengő [...] 1 50 P dr Brand Sándorné Dénes Ist­ván Szeliánszky Nándor Mihályi [...]
28. 1939-04-13 / 83. szám
[...] délelőtt tartolta havi rendes ülését vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán elnökletével [...] nyug­díjazták s megállapították özv Kugler Sándorné ny körjegyző özvegyének nyugdiját A [...] Brand Sándor dr alispán és vi­téz Teleki Béla gróf főispán is [...] l esetet A jelentés kapcsán Farkas Ti­bor dr a közelgő választásokra [...]
29. 1939-05-04 / 101. szám
[...] a segédnyilvántartóí állásra pedig Hiba Sándorné szül Horváth Maris­kát választotta meg [...] értekezletet tart Ezután megnyitót mond vi­téz Tamás Elek köri elnök a [...] Hogyan neveljük katonai erényekre ifjainkat Farkas Sándor esperes kér tanfelügyelő pe­dig [...]
30. 1939-05-09 / 105. szám
[...] történi változásokról terjesztette elő jelentését Vitéz Botos Árpád műszaki tanácsos az [...] tojás Boár Janka 1 P Farkas Jánosné 1 P Hénig József 1 P dr Vida Sándorné 1 P N N 9 [...] kg hagyma 3 üveg paradicsom Farkas Nándor 25 kg csont Bakos [...]
31. 1939-07-29 / 173. szám
[...] Pesthy Nővérek 10 kg ribizli Farkas Nándor 40 kg csont és [...] 5 kg ri­bizli dr Vida Sándorné 4 kg barack Ker kai [...] és 70 dkg tüdő dr vitéz Horváth Bertalanná 3 kg körte [...] Baur csodálatos drámai alakítása Rendezte Farkas Miklós Bemutatja az Edi­son mozi [...]
32. 1939-08-27 / 197. szám
[...] István 15 kg csont Schlemmer Sándorné 26 kg körte 4 kg [...] kg körte 7 kg szilva Far­kas Nándor 12 kg csont 10 [...] Illés Elekné 11 kg körte vitéz Tamásy István dr 3 kg [...] 1 kg szappan dr Vida Sándorné 16 kg körte ßabinszki N­ [...]
33. 1939-09-14 / 211. szám
[...] évi rizling borát Ezüst kancsóval Farkas Jenő 1938 évi csopaki vegyes [...] vegyes fehér borát özv Udvardi Sándorné balatonalmádi 1936 os vegyes fehér [...] volt tagjai pedig a következők vitéz Lomjapatakv István m kir szol [...]
34. 1939-11-25 / 271. szám
[...] ünnepélyére a tiszte­letjegyből befolyt adományok vitéz Teleki Béla gróf 30 P [...] Kristóf dr özv Thassy Kristófné vitéz Farkas Sándor dr Telman Sándorné Body Zoltánná Keszthely Szalay Gyula dr Schnattner Szigfrid vitéz Botos Gábor Samassa János dr vitéz Pász tóhy Ernő Tomka János [...]
35. 1939-12-19 / 290. szám
[...] kissé csökken A POLGÁRMESTER ITTHON Vitéz Tá­rná sy István dr polgármester [...] Vitézi Székkapi­tányságához visszahelyezte Zala vármegye vi­tézei körében nagy örömet keltett Kostyál [...] csont 2 kg füstölt bőrke Farkas Nándor 30 kg csont M [...] 2 pár harisnya Schlemt mer Sándorné 2 kg dió HATÁRJELvHAMISITÁS vétsége [...]
36. 1940-02-19 / 40. szám
[...] mial ao hite officiumot J Vitéz Teleki gróf elnök megköszönte a [...] tisztség I betöltését Alelnök lelt vitéz Tamásy István lr polgármester alelnöknő [...] m kir tiszti foorvos I Vitéz Teleki Béla gróf elnök í [...] így alakult meg női társelnök vitéz Farkas Sándorné alelnök Thassy Gá­bor dr egészségügyi [...]
37. 1940-04-01 / 73. szám
[...] a kisleányt s azután fogadta vitéz Ta másy István dr polgármester [...] jobbján Pehm József pre­látus balra vitéz Tamásy István dr polgár­mester foglalt [...] főispánná Edit leá­nyával dr Brand Sándorné vitéz boldogjai Farkas Sándorné özv Czikó Jánosné dr Tomka [...] közül Brand Sándor dr alispán vi­téz Bozóky Gyula ezredes Hussy Sándor [...]
38. 1940-04-06 / 78. szám
[...] A rendőrség őrizetbe vette Lórántot­Felhívás Vitéz Farkas Sándorné mint a Baross Női Tábor [...] Baross Női Tábort Érdeklődni jelentkezni vitéz Farkas Sán dornénál Erzsébet királyné út [...]
39. 1940-04-10 / 81. szám
[...] Czobor Mátyás el­nök távoli étében vitéz Farkas 5 ándonré cz redesné üdvözölte [...] terén való teljesítésére Megköszönte viléz Farkas Sándornénak megjelenését és a város közön­sége [...] délelőtt tartotta havi rendes ülését vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöklete [...]
40. 1940-05-06 / 102. szám
[...] a zala­egerszegi hazafias hölgyeknek élükön vitéz boldogfai Farkas Sándor ezredesnének óhaját hogy a [...] megalakulását és elnökévé nagy lelkesedéssel vitéz boldog­fai Farkas Sándornét választotta akf a meg­tiszteltetést köszönettel [...] aleb nökké Rigler Mihályt ellenőrökké Farkas Nándort és Horváth Gézát választották [...] és el is fogadtak í Vitéz Nyilassy Ferenc főtitkár jelentése következett [...]
41. 1940-05-10 / 106. szám
[...] alatt minden alkalommal tanúsított kiválóan vitéz és bátor magatartá­sáért ekkor már [...] kezdődött A vizsgálatokon jelen volt vitéz bol­dogfai Farkas Sándorné ezredesné és Czobor Mátyás ny [...] nem kell A vizsgálat befejeztével vitéz boldQgfai Far­kas Sándorné mondott köszönetét Németh Jo­lán oktató [...]
42. 1940-05-11 / 107. szám
[...] kór­ház belgyógyászati osztályában gyülekeztek ahol vitéz boldogfai Farkas Sándorné ezre desné elnöknő üdvözölte és [...] polgármesternél úgy Czobor Mátyásnál mint vitéz Tamásy István dr nál és [...]
43. 1940-05-14 / 108. szám
[...] lót a nagykanizsai 3 Oroszy Farkas kisbirtokos szilvágyi lakost a pacsai [...] és ünnepi beszédet is mondott vitéz Varsányi József igazgatótanító A nagyszámban [...] tanítót a sümegi dr Várhelyi Sándorné csikériai áll tanítónőt a nagykanizsai [...]
44. 1940-06-13 / 133. szám
[...] Gábor arcképét 4 Beszédet mond vitéz Teleki Béla gtóf fő­ispán a [...] zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól 6 Vitéz Farkas Sándorné a helyi Baross Női Tábor [...]
45. 1940-06-14 / 134. szám
[...] Gábor arcképét 4 Beszédet mond vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán á [...] zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól 6 Vitéz Farkas Sándorné a helyi Baross Női Tábor [...]
46. 1940-06-15 / 135. szám
[...] Gábor arcképét 4 Beszédet mond vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán a [...] zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól 6 Vitéz Farkas Sándorné a helyi Baross Női Tábor [...]
47. 1940-08-26 / 193. szám
[...] sorai­ban ott láttuk dr Brand Sándorné özv Sza lay Lászlóné vitéz Farkas Sándorné Szir­mai Miksán é Bentzik Mihályné [...] Lászlóné dr Németh Jánosné dr Far­kas Béláné vitéz Kiss Lajosné Kiss Ödönné özv [...] tűzoltóparancsnok A vitézi szék képviseletében vitéz boldog­fai Farkas Sándor ezredes a Baross Szövetség [...]
48. 1940-10-01 / 224. szám
[...] a Baross székházban gyű­lést tárlóit Vitéz Farkas Sándorné elnök az egvbe gyűlíek üdvözlése [...]
49. 1940-10-08 / 230. szám
[...] Tábor zalaegerszegi szerve­zete hétfőn este vitéz Farkas Sándorné elnök vezetésével népes tagértekezíetet tartott [...] hónap első hét­főjén lesz tagértekezlet Vitéz Farkas Sándorné elnök szóvátette a kolozsvári utazást [...]
50. 1940-10-14 / 235. szám
[...] zenekara a Hi­szekeggyel nyitotta meg Vitéz Teleki Béla gróf főispán bevezető [...] ország ölel­kezése című költeményét majd vitéz Farkas Sándorné és dr Czigány Jánosné zongorán [...] zongora­kísérete mellett székely nótákat énekelt Farkas Lóránt VIII o gimn tanuló [...]
51. 1940-10-15 / 236. szám
[...] zalaegerszegi szerveze­tének hétfő esti tagértekezletén vitéz Farkas Sándorné elnök bejelentette hogy vitéz gróf Teleki Béláné Majláth Mária [...]
52. 1940-10-22 / 242. szám
[...] szerve­zete hétfőn este 8 órakor vitéz Farkas Sán dorné elnök vezetésével tagértekezletet [...] Isten áldd meg a magyart Farkas Sándorné elnök köszönetét mondott a lelkesítő [...]
53. 1940-10-29 / 248. szám
[...] tagok nagy érdeklő désse mellett Vitéz Farkas Sándorné elnök az értekezlet megnyitása után [...]
54. 1940-11-11 / 256. (257.) szám
[...] dr Miért tetszik nekem címmel vitéz Farkas Sándorné felkérésére A gyülé előtt fél [...] külön számaival Az előadás végén vitéz Kardos András megyebi­zottsági tag üdvözölte [...] hangulatban szórakozott a hajnali órákig Vitéz dr Tamásy Istvánná az egyesü­let [...]
55. 1940-12-10 / 282. szám
[...] sárvári apát Közi Hor­váth József vitéz Makray Lajos Mátéffy Viktor Reibel [...] olvasta föl nagy tetszés mellett Vi­téz Farkas Sándorné elnök bejelentette hogy a legutóbbi [...]
56. 1940-12-16 / 287. szám
[...] és fe lülfizeltek dr Brand Sándorné és B H 10 1 [...] Gyula dr Tomka János dr vitéz Teleki Béla gróf Tel­man Sándor [...] Mik­lós 4 4 Szeliánszky Nándor Farkas Béla dr Schlemmer József dr [...] György dr Veszprém Schnattner Szigfrid vitéz Botos Gá­bor vitéz Farkas Sándor vitéz Gaál Lajos Bru zsa Gyula [...]
57. 1940-12-23 / 293. szám
[...] köszönetét a Női Tábarnak elsősorban vitéz Farkas Sán dorné elnőknőnek a lelkes buzgalomért Vitéz Farkas Sándorné az anyákhoz és gyermekekhez szólott [...] gyer­tyagyújtás után karácsonyi ének majd Farkas Sándor csoportparancsnok beszéde következett Arról [...] pengőt adományo­zott a csapatnak Végül Farkas Sándor csapat parancsnok boldog karácsonyt [...]
58. 1941-01-09 / 6. szám
[...] Sipos József egyházköz­ségi világi elnök vitéz Tamásv István dr polgármester és [...] D Horváth Imre 2 50 Farkas János dr Márdióné N N [...] könyvet cigarettát Ado­mányok dr Viola Sándorné dr Joó Já nosné 2 [...] osztályba előadóvá Simonffy Ferencné szül Farkas Lujza a zalaegerszegi kir tanfel­ügyelői [...]
59. 1941-03-12 / 59. szám
[...] Baross Női Tábor szerdán este vitéz Farkas Sándorné elnök vezetése mellett taggyűlést tartott [...]
60. 1941-03-18 / 63. szám
[...] i a Egylet c v Farkas Sándorné ny ezredes neje Ba­ross Női [...] neje Oltáregylet e Dr Zsidó Sán­dorné országgyűlési képviselő ügyvéd neje az [...] Schaffer Jenőné 1 darab szentképet vitéz dr Horváth Bertalanná kis szentképeket [...] cikke a Magyar Vöröskereszt Egyletről Vitéz Szarka Géza Nagy Miklós és [...]
61. 1941-03-22 / 67. szám
[...] március 22 A Szociális Misizlólársuíai vitéz gróf le­lek Bélámé í őispáuné [...] évi közgyűlés jegyzőkönyvé­nek felolvasása Dr Farkas Béláné főorvos neje 4 Egy [...] neje Karácsonyfa Egylet c v Farkas Sándorné ny ezredes neje Ba­ross Női [...] neje Oltáregyíet e Dr Zsidó Sán­dorné országgyűlési képviselő ügyvéd neje az [...]
62. 1941-04-02 / 75. szám
[...] kézitusában leküzdötte őket Bátor és vitéz magatartásáért a kis ezüst vitézségi [...] án 15 30 kg csont Farkas Nándor 22 80 kg csont vitéz Tamásy István dr 7 50 [...] anyukáposzta özv dr V ida Sándorné 1 5 liter tej Boár [...] Udv ary Jenő szá­zados repülőhírekről vitéz Hefty Frigyes pe­dig a kétkormányos [...]
63. 1941-05-02 / 99. szám
[...] 3 kg egységes Rszt Schlem­mer Sándorné 9 kg zöldség Oláh István [...] kg csont 3 kg marhahús Farkas Nán­dor 2645 kg csőrit özv [...] 73 éves r k özv vitéz Böjté Péterné Bányai Jolán nyugdíjas [...]
64. 1941-06-09 / 129. szám
[...] Hiszekegy elmondása után bejelentette hogy vitéz Teleki Béla gróf főispán és [...] Sán­dor dr alispán díszelnökök valamint vitéz Tamásy István dr polgármester hivatali [...] Betlehem József dr városi aljegyzőt vitéz Farkas Sándor­nál a Női Tábor elnökasszony [...] 1 jál A megválasztott elnöknő vitéz Farkas Sándorné és társai dicséretes buzgalommal 1 [...]
65. 1941-06-20 / 138. szám
[...] nagy­kanizsai múzeumnak A SÜMEGI JÁRÁSI VITÉZEK ÉS VÁ­ROMÁNYOSOK értekezletén az országos vi­tézi szék részéről vitéz Földházy Pál alez­redes budapesti vitézi [...] Ferenc fia r k Halálozás Farkas István 2 éves r k [...] éves r k özv Gaál Sándorné Geszwein Paula 60 éves r [...]
66. 1941-07-07 / 152. szám
[...] 10 órakor a Női Tábor vitéz Farkas Sándorné ezredesné elnökasz szony vezetésével a [...] első é i beszámoló gyűlését Vitéz Farkas Sándorné a Hiszekegy elmon­dása után elnöki [...] a vármegye kép­viseletiben jelent meg vitéz Tamásy Tstván dr polgármestert és az összes megjelente ket Vitéz Farkas Sándorné arra kérte Pehm József prelátust [...]
67. 1941-08-23 / 191. szám
[...] vármegye vezetői a visszacsatolt ré­szeken Vitéz Teleki Béla gróf főispán Brand [...] nagykani­zsai plébános Szentjakabfán üdül Kinevezések Vitéz Teleki Béla gróf főispán Niklesz [...] Balatonarács Schrettner Istvánná Kerkakutas Hertelendy Sándorné és Altman Mihályné Nagykanizsa Sabján Kálmánná Pacsa Somogyi Ferencné Szepetnek Farkas Emőné Zalaapáti Ba­laton Károly né [...]
68. 1941-09-19 / 213. szám
[...] Minden igye­kezetük megtört a hajduezred vitéz ellen­állásán E véres és dicsőségteljes [...] rk Sebestyén Jó­zsef napszámos és Farkas Mária Katalin leá­nya rk Forgács [...] Juhász Erzsébet Mária leánya rk Far­kas István napszámos és Kiss Margit [...] annak idején hogy Krá nicz Sándorné áld takarítónő volt a városhá­zán [...]
69. 1941-10-02 / 224. szám
[...] kg zsír 60 darab kifli Farkas Nándor 26 80 kg csont [...] Pál 3 kg egységes liszt vitéz Hor­váth Bertalan dr 1 szarvas [...] Irén 5 özv dr Vida Sándorné 1 özv Markovits Jánosné 1 [...]
70. 1941-11-03 / 248. szám
[...] és ellenséges földön hő­siesen harcoló vitéz katonáinknak megörven deztetésére kiosztandó szeretetcsomagok [...] zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet elnöke vitéz Farkas Sándorné s k a zalaegerszegi Vörös [...]
71. 1941-11-05 / 250. szám
[...] és ellenséges földön hő­siesen harcoló vitéz katonáinknak megörven deztetésére kiosztandó szeretetcsomagok [...] zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet elnöke vitéz Farkas Sándorné s k a zalaegerszegi Vörös [...] nem jogerő­sen kéithónapi fogházra ítélték vitéz Vermes Tibor községi főjegyző megrágaímazása [...] Kereszttel legújab­ban kitüntetettek között van vitéz Horváth Bertalan dr zalaegerszgei kir [...]
72. 1941-11-08 / 252. szám
[...] Érdemérmét adomá­nyozta Kinevezések a vármegyén Vitéz Teleki Béla gróf főispán Gerencsér [...] Bocska Orbán József hentes Lesenceistvánd vitéz Pintér Sándor dr fővárosi tanár [...] rk Kerecseny özv Kőműves Jánosné Farkas Er­zsébet 90 éves rk Rózsás [...] rk A katonák érmelegítő kötéséhez vitéz Farkas Sándorné a Baross Női Tábor elnökasz [...]
73. 1942-01-08 / 5. szám
[...] hónapban az alábbi ado­mányok érkeztek Farkas Nándor 28 kg csont Oláh [...] kg füstölthús 10 liter bor vitéz Horváth Ber­talan dr 1 csirke [...] Ruziís Sáu dorné 5 Gyenge Sándorné 5 dr Samassa Já­nosné 5 [...] nevében 20 özv dr Vida Sándorné 2 Csupor Gizella 5 Vármegyei [...]
74. 1942-02-07 / 30. szám
[...] elnök Szirmai Miksáné jegyző dr Farkas Béláné h jegyző Orbán Júlia [...] Rutich Sándomé Földháti Gizella Schlemmer Sándorné Simon Jánosné Nagy Györgync özv [...] az első helyen álló olajlent Vitéz gróf Teleki Béla Zala yármegj [...]
75. 1942-02-09 / 31. szám
[...] A szombathelyi tankerületi kir főigazgató Farkas Lenke kilimáni Ormos Mihály borsfái [...] A megje­lentek soraiban helyet foglalt vitéz Tamásy Ist­ván dr polgármester levente [...] sorsolás tánc A nagyszerű eredmény vitéz Farkas Sándorné elnök és Wejsiczky Jánosné fáradhatatlan [...]
76. 1942-04-09 / 78. szám
[...] rendjében nemcsak a fegyvert forgatták vitézül a vár bástyáin Iranern mint [...] nevében 1 90 kg bab Farkas Nándor 21 70 kg csont [...] Zoltánná gyertyamegváltás 5 özv Rutich Sándorné gyertyamegváltás 2 pengő női férfi [...]
77. 1942-06-30 / 144. szám
[...] keszthelyi gazdasági aka­démián tartott közgyűlést vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöklete [...] kir herceg elnök távolmaradását kimentette Vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöki [...] Kolompár József Bózsi 84 Horváth Sándorné Kolompár Ilona 29 éves pozvai születésű Farkas János Jani 45 Ko­lompár Gyula Tuca 20 Farkas Antal Pöngő 20 Horváth Julianna [...]
78. 1942-07-06 / 149. szám
[...] vezetésével Á gyűlésen részt vett vitéz Farkas Sándorné ezredesné a Női Tábor volt [...] üdvözölte az elnöki szék­ből elődjét vitéz Farkas Sándorné ezredes nét s ígérte hogy [...]
79. 1942-07-18 / 160. szám
[...] István 22 50 kg csont Farkas Nán­dor 26 70 kg csont [...] kg bab 15 kg burgonya vitéz Bánfalvi 5 kg egységesliszt dr Vida Sándorné fél liter lek­vár Plébánia 7 [...] Isten nevében 4 dr Vida Sándorné 1 Boár Janka T pengő [...]
80. 1942-08-21 / 187. szám
[...] küldöttség vitte Zalaegerszegről A küldöttségben vitéz Horváth Bertalan dr tör­vényszéki tanácíe [...] mellett resztvettek a Move a vitézek tűzharcosok a volt 33 as [...] Székely Cinci Szir­mai Kató és Farkas Ria v itték az orszáezász [...] a Mán iakongi cgáció Skalics Sándorné az evan­gélikus Nőegylct Himmelsz Gyula [...]
81. 1942-08-22 / 188. szám
[...] aki vérével váltja meg népét vitéz gróf Teleki Béla Zala vármegye [...] Szalay Lászlóné 20 02 Horváth Sándorné 7 Czo l or Mátyásné [...] nevében 3 Martin Er­nőivé 3 Farkas ózsef földbirtokos 3 pengő
82. 1942-09-09 / 202. szám
[...] Szili Józsefné Zsuppányi Jánosné Kovács Sándorné özv Csuíi Antalaé Bende Józsefné [...] Berta Istvánné A kiosztás után vitéz Tamásy István dr polgármester szólott [...] Török Ili Perlaki II Maort Farkas II Cindrics Né­meth Takács Héjjá Reményi Talpay Lyka Farkas I Kajlái Váradi 3 3 [...]
83. 1942-09-23 / 214. szám
[...] Uj kitüntetések a tiszti állományban Vitéz Farkas Ödön nagykanizsai zászlóal j pa­rancsnok [...] kapta az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül Sokgyermekes anyák kitüntetése [...] rendeki Horváth Jánosné nemeshanyi Gál Sándorné kisgörbői Mékli Istvánná kisvásár helyi [...] részesült Talabár De zsoné ukki vitéz Horváth Józsefné mihály fai Freili [...]
84. 1942-12-01 / 271. szám
[...] kiállítás és le nyészállalvásár rendezőbizottsága vitéz Teleki Béla gróf zalai főispán [...] legutóbb az alábbi adományok érkeztek Farkas Nándor 21 80 kg csont [...] 70 kg kerékrépa özv Horváth Sándorné 5 Hág Jánosné 5 Farkas József 3 Isten nevében 2 [...]
85. 1943-01-04 / 2. szám
[...] Lajos fia követve apja példáját vitézül verekedett a Don melletti hire [...] a tábori lelkész levele hogy vitéz Ágoston í ajós november 27 [...] áss Lajos 13 kg alma Farkas Nándor 16 60 kg csont [...] és negyed kg méz Schlemmer Sándorné 1 liter misebor Cziráki Istvánná [...]
86. 1943-01-30 / 24. szám
[...] Ivánfi Jánosné 11 2 ig vitéz Futaky Jánosaié 2 5 ig [...] február 5 8 11 ig vitéz Farkas Sándorné 11 2 ig vitéz dr Tamásy Istvánne 2 5 [...] e 11 2 ig Zsidó Sándorné 2 5 ig Hómoródy Józsefné [...] 11 8 11 ig dr Farkas Béláné 11 2 ig Czeglédy [...]
87. 1943-02-09 / 31. szám
[...] fiirefi A Hazáért Megírtuk hogy vitéz Ágoston Lajos őr­vezető csztergályi lakos [...] levél Szomorúan értesítem hogy fia vitéz Ágoston Lajos őrvezető 1942 november [...] István 17 10 kg csont Farkas Nándor 15 10 kg csont [...] 1 Isten nevében 2 Horváth Sándorné 2 Isten nevében 2 Lé­ránt [...]
88. 1943-02-13 / 34. szám, (35. szám)
[...] lakosokat az ellenség előtt anusított vitéz és bátor magatartásukért Bronz itézségi [...] Gefferth Paláé 11 2 ig vitéz Farkas Sándorné 2 5 ig Weisitzky Jánosné [...] Jenőné 2 5 ig Tellmami Sándorné 1943 február 25 én 8 11 ig Dr Farkas Béláné 11 2 ig dr [...]
89. 1943-03-08 / 54. szám
[...] 2 üv eg savanyúságot itéz Sándorné két üveg savanyúságot és 2 [...] Dohos Józsefné Susiczky György dr vitéz Duzár József dr Pécs Neumayer [...] Futakv János alezredes Szűcs Lászlóné Farkas József Brand Sándor dr Havas [...] 2 2 pengőt Ge­rencsér Mária vitéz Farkas Sándorné özv Grunner Károlyné Paál Pálné [...]
90. 1943-03-12 / 58. szám
[...] dr Brigié vies Károlyné 2 vitéz Bárakv Jánosné 1 Földházy Gizella [...] Jánosné 1 Suszter Oszkár 2 Farkas Sándor dr 1 Jani Jánosné [...] Vizsy György 1 Győrffy Dezső Sándorné 2 dr Kelemen Jánosné 1 vitéz Nyilassy Fe­rencné 2 dr Szalay [...]
91. 1943-06-02 / 124. szám
[...] rendes időben jelenik meg Kinevezés Vitéz Tamásy István dr polgármester Horváth [...] váltott ki a hallgatók leikéből Farkas Árpád kántor vezetése mellett a [...] István 36 60 kg csont Farkas Nándor 3 80 kg csont [...] 2 Csupor Gizella 5 Horváth Sándorné 2 Isten nevében 2 Schmidt [...]
92. 1943-11-20 / 263. szám
[...] István m Ifcir repülő főhadnagyot vitézzé nyilvánította Katalin napi kacagó est [...] László tartalékos zász­lóst Az űj vitéz a mostani világháborúiban szerezte a [...] Fatérné Budapest 10 dr Brand Sándorné 8 dr Farkas Béla 5 Hársligeti ferences ház­főnök [...] parton szeptemberben egy bottal beverte Far­kas József fejét Ugye most került [...]
93. 1943-12-13 / 281. szám
[...] Józsefné 2 j szál gyertya Farkas Nándor 5 70 kg csont [...] Tőréz 10 Isteir nevében 10 Farkas József v orszgy képviselő 6 dr Vida Sándorné 2 és Isten nevében 3 [...] ülését a vármegye közigazgatási bizottsága vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöklete [...]
94. 1944-01-31 / 24. szám
[...] Tiszti Leánynevelő Intézet igazgatónőjét Szombat­helyen vitéz Mártsa Sándorné ezredesnét a Muraközben pedig bariba [...] kezelési díja 50 fillér Eladó Farkas Dávid u 1 bt alatt [...]
95. 1944-02-22 / 42. szám
[...] képviselőnő ügyvédné jegyző Po lányi Sándorné p ü szám­vevőségi főnökné lett [...] szerdán 23 án tartandó közgyűlésén vitéz Oszlányi Kőinél vezérőrnagyot díszpolgárává választja [...] javára özv Szalay Lászlóné 15 Farkas kertészet 15 Barthelmes NX alterné [...]
96. 1944-07-14 / 157. szám
[...] Bertha Ferencné szül Bezdán Júlia Farkas Sándomé szül Kontor Erzsébet Pais [...] Berta Vidóczy Matild tanárok dr vitéz Nyit ray Pál iskolaorvos e [...] tanulója volt Az osztályfőnöki teen­dőket Farkas Sándorné Kontor Erzsébet látta el Kitűnő [...]
97. 1944-09-01 / 198. szám
[...] dr Keszli lmrcué dr Brand Sándorné D Horváth Imre dr Árvay [...] Istvánná Toplak József dr Zsidó Sándorné Markos Jenőné Németh József v [...] Szabó Jenőné Wölfer Istvánná j vitéz Tamásy Istvánná dr Te lm [...] dr Németh Jánosné dr Szekeres Sán­dorné dr Farkas Béláné Farkas János Énekes Béláné Halmágyi Tiborné [...]
98. 1944-10-06 / 227. szám
[...] került a törvényszék elé Ko­vács Sándorné rovottmultú hírhedt árúház tolvaj akit [...] Za labesenyő körtét özv Juclis Sándorné bort Redő Kálmán gyümölcsbort Tornyos [...] Kalász leánykor S euterzsébethegy uborkát Farkas Teréz Gellénháza gviimöl csöt Pál [...] postamesternő Búcsúszent­ 1 ászló bort vitéz gróf Teleki Béla Pölöske paradicsomot [...]
99. 1944-10-18 / 237. szám
[...] özv Bérezi Béláné gyógyszeres üveg vitéz Czigány József alma Mesterházy Jenő [...] Szél Rozália gyógyszeres üveg dr Farkas Béláné cékla Butics Sándorné alma Huszár Kálmán alma Illés [...] József alma Dani Ferenc könyv vitéz Patonav Gábor gyümölcs Beliczky Ist­ván [...]
100. 1944-11-03 / 248. szám
[...] feleségét Laiber Ilonát Kászonyújfaluról Gelsére vitéz Komporday Pálné Morok Etelkát Kolozsvárról [...] Csibi Äg nest Szépvízről Molnáriba Farkas Katalint Idecspatakról Petriventére Brassei I [...] Székelvs Cntkirályról Pincére dr íloszti Sándorné Halász Katalin kaszton vára 1 [...] e hegy Bükkösdre Simon Lászlóné Farkas Fó­liát Atyháról Botfára Szabó Jó [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind