44 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. 1942-06-20 / 49. szám
[...] mellett vagyok hazafias tisztelettel Czotter István tiz táb p 112 15 [...] szőnyegen forog A Nagy Ö kérése mindenütt parancs a világon mert [...] nincs haladás A Nagy Ö kérése mint parancs egy ős konzervativ [...]
2. 1930-11-23 / 88. szám
[...] szava a másik a szolid kérésé ne essen ki a jó szivek pártfogásából Nem tudjuk meg­tagadni kérése teljesítését ezért azt teljes szövegével [...] Rácskay MikJósné úr­nő özv Jakab Istvánná Brun­ner Antal fodrászmester Steidl Ferenc [...]
3. 1942-05-20 / 40. szám
[...] ő annyira megszeretett és nagy kérése van hozzájuk Most az­után gyönyörű [...] boldog csángókkal Ezért az a kérése a váci társadalom­hoz hogy fogadja [...] műsorok­ban Forntrán Irma és Magyar István magyar nótákkal szórakoztattak Ma­gyart kitűnő [...]
4. 1924-09-14 / 39. szám
[...] kb 5 óra Vezető Kövi István Szept 21 Hétvályufórrás Vöröskőszikla teteje [...] kezdve állandóan köz­lekedik polgársnestea 1 kérése iparosainkhoz A Falu szövetség által [...] András Együd Gyula DerzsyAndor Tenczel István Végh József Borsos Endre Werk [...] Tóth Józsefné Tóth Mi­hály Kosa István Neibrand István 10 000 10 000 Bánffy [...]
5. 1937-07-14 / 51. szám
[...] December elsejére kész a Szent István iskola A nagyközönség az utóbbi [...] az iskolaépí­tésnek Ha a Szent István iskola kész ő megérdemelne egy [...] többi fellebbezésre gon­dolt Balás Horváth István fő­városi építőmester meg is tette [...] Ferenc és társai­nak az a kérése bogy a város az Árpád [...]
6. 1915-05-30 / 41. szám
[...] kitüntetés előléptetés A király Brokés István honvédhuszár al ezredesnek az ellenség [...] ál­lamsegélyük sincs de a háború kerese tűktől fosztotta meg Ezek közül [...] katona A megboldogultnak neve Fejes István cs és kir 83 gyalogezred­beli [...] adták rá az élő Králik Istvánra a rézdobozban lévő cédula alapján [...]
7. 1901-10-06 / 41. szám
[...] községi biró kirendelése tárgyában Majthényi István falragasza Majthényi az elmúlt héten [...] tett semmiféle kijelentést hanem Bossányi Ist­ván a jelölt bátyja Azt hisszük [...] október má sodiki választáson Majthényi István mellé állott s tekintélyes választót [...] egylet hálás köszönetét A főjegyző kérése Dr Göndör Sándor ki szabadságáról [...]
8. 1913-04-30 / 33. szám
[...] osztálya Dr Kéler s k Kerese s k törvszéki biró törvszéki [...] 3 ESniHíaaS 0 SaSEiSaESEIESa Papp István ügyböki irodája Kelt Vácon 1913 [...]
9. 1912-12-29 / 100. szám
[...] László és Rapaics Rezső Szűcs István Nagy Ármin Strausz ke­reskedő doktor [...] Nowotny Cornél Récsei Gyula Borbély István Jánosdeák Márton Simák József Bajkó [...] a közgyűlésnek Zádor János polgármesternek kérése Mikor főjegyző volt utána nyugdíj [...] f tanári oklevél báró Andreánszky István 938 K 80 f Ipar [...]
10. 1923-05-27 / 22. szám
[...] hogy a városfejlesztő tűzifa telepének kérése fölött határozatot hozzon A elöntés [...] Sándor képviselő igaz­gató dr Székely István Wolkenberg Aiojos dr Schütz Antal [...] hogy a kormányzó dr Bakóczy István ítélőtáblái bírót a kúriához bíróvá [...]
11. 1927-01-23 / 7. szám
[...] kirándulása Pálvölgyi barlang Vezető Bartos István Indulás reggel 8 órakor Wagner [...] 56 p A polgármester 1 kérése a város lakosságához Krakker polgármester [...] hajdú Bernáth Endre Főpincér Velzer István Eteles pincér Gremela József Italos [...]
12. 1919-02-23 / 16. szám
[...] fertőzés gyanúja alatt áll Komoly kérése a ható­ságnak a város lakosságához [...] Ivánovics János Soós János Bognár István Báskay Dezső Mojs Gyula Steidl [...]
13. 1901-10-13 / 42. szám
[...] HÍRLAP 3 A főjegyző úr kérése vette át a szót a [...] össze báró Podmaniczky Géza Tahy István és gróf Ráday Gedeon a [...] juttatása érdekében hivta ő Tahy István és gr Ráday Gedon össze [...] 10 én tartotta esküvő­ét Mlinkó István egri siketnémaiskola igazgató tanára Fodor [...]
14. 1930-01-15 / 4. szám
[...] Reiszmann Géza 11 11 Aszódi István Budapest Budinszky Jenő Vitéz Baintner [...] Neuwirth Lajos Oberländer Endre Petrikovics István őrna y Schönberger Adolf Bádapest [...] Mayer Lajos Nagy Zsigmond Perlusz Ist­ván Spatz Imre Spatz László Weinberger [...] a tűzoltóság ez irányba tett kérése úgy az igazgatóság mint a [...]
15. 1931-02-08 / 11. szám
[...] változások az egyházmegyében Hanauer Ä István dr me­gyéspüspök Rehúk Mátyás nő [...] helyiségben Zsarnóczay ven­déglő és Tenczel István ügyv igazgatónál Városi bérpalota j [...] Hőlabda teák lesznek Anna főhercegnő kérése Krakker Kálmánnéhoz A szegény emerikánás [...]
16. 1937-10-24 / 79. szám
[...] magyarok Istene hogy kormányzónk feleségének kérése minél több magyar lélek­ben visszhangra [...] új vitézek közt van Kosa István népfelkelő őrimester nyugalma­zott irodafőtiszt is [...] kormányzó úr el­ismerése Mellyel Kosa István egykori népfelkelő őrmestert vi­tézzé avatta [...]
17. 1934-03-28 / 25. szám
[...] P Természetben kaptunk Dr Kestler István prelátus úr tói 200 q [...] m barchendet Dr Hanauer A István megyéspüs­pök úrtól 100 1 bort [...] megértését A Szegénygondozó hivatal­nak egyetlen kérése van Se­gítsetek hogy segíthessünk Kokovay [...]
18. 1934-01-21 / 6. szám
[...] ják e Dr Hanauer A István me­gyés püspök 12 939 kétszeres [...] 3 682 P Dr Kestlcr István prelátus 3 248 P kétszeres [...] ne­künk kellemes estéket szerezni Nógrádverőceiek kérése a KuBtúr Mozgóhoz A Kultur [...]
19. 1931-11-04 / 83. szám
Piratér Imre kérése Pintér Imre 50 éves színész [...] Regner Jakabné 17 Kisk Futó István illetőségének megtagadása tárgyában 18 Mei [...] városi végrehajtók valamint vi­téz Fodor István városi kézbesítő hadipótlékának megállapítása tár­gyában [...]
20. 1925-11-08 / 82. szám
[...] MEGJELENT AZ UJ KVASSAY KVASSAY ISTVÁN KÉMIAI TERÁPIÁJA ÉS A LYSOFORM [...] Vácduka kép­viselőinek az voll a kérése hogy a város és a [...]