2. oldal, 44 találat (0,647 másodperc)

Találatok

21. 1930-07-13 / 52. szám
[...] mozdonya által nyomorékká lett Eriesz István rok­kant javára Özv Nikitits Sándorné [...] meg akkordban úgy a földmunkások kérése hogy emel­jék az akkord béreket [...] akkor azt ami a szent István téren szent János Er­zsébet és [...]
22. 1901-06-09 / 23. szám
[...] kövezetvámot fizet méltányos is a kérése Áthelyezett mérnök A váci osz­tály [...] köztük maradt A huszadik Maiik István a helybeli uszoda vezetője ismét [...] költözött városunkból Helyettese most Borbély István A galgamácsai kiállítás Múlt vasárnap [...]
23. 1925-11-08 / 82. szám
[...] MEGJELENT AZ UJ KVASSAY KVASSAY ISTVÁN KÉMIAI TERÁPIÁJA ÉS A LYSOFORM [...] Vácduka kép­viselőinek az voll a kérése hogy a város és a [...]
24. 1934-01-21 / 6. szám
[...] ház a Tigris a Szent István tér emeletesház A korzón a [...] ne­künk kellemes estéket szerezni Nógrádveröceiek kérése a Kulftűr Mozgóhoz runk az [...]
25. 1931-10-28 / 81. szám
[...] össze A szertartást Hanauer Ä István dr megyéspüspök végezte nagy segédlettel [...] Baba vál­lalták A városi adóhivatal kérése a háztulajdonosokhoz A városi adóhivatal [...]
26. 1935-03-27 / 25. szám
[...] senkinek sem lehetett olyan jogos kérése amely Mél­tóságodnál meghallgatásra ne talált [...] hosszasabban szólta taps Most Kestler István állott fel és a város [...]
27. 1934-01-03 / 1. szám
[...] únos untig róják A Szent István téren egy hatalmas csarnok uralkodik [...] is az ének nincs oly kérése mit teljesítenének Cigánybál is vagyon [...]
28. 1934-11-18 / 90. szám
[...] valakinek a tárgysorozat előtt interpellációja kérése Csodák csodája senki sem interpellál [...] is igy fog­nak gondolkodni Kestler István dr Szintén meghajtja az elismerés [...]
29. 1913-08-24 / 65. szám
[...] érdemesebbek közül az összes csizmadiák kérése szintén csa­takos időért Azt mondják [...] felügyelővé nevezett ki Utóda Elek István pénzügyőri biztos ki Szekszárdról jön [...]
30. 1933-09-10 / 69. szám
[...] megtiszteltetés elől az volt a kérése hogy a banf ketíra csak [...] plébánossá kinevezte ugyan akkor Délin István ottani káp­lánt a váci felsővárosi [...]
31. 1918-10-13 / 42. szám
[...] elfogadta Orgoványi Mihály és Oroszi István rendőrök családi pótlékát megállapította a [...] a remény hogy a küldöttség kérése meghallgaltatásra talál Nem felekezeti kérdés [...]
32. 1933-11-19 / 87. szám
[...] tavaszig meg is lesz egy kérése van a város közön­ségének a [...] Vác 1933 november 16 Csuka István Nyilat ko at Sottnik Mihály [...]
33. 1925-11-08 / 82. szám
[...] mise lesz a mit Hanauer István megyés főpásztor fog poníifíkálni Mise [...] ha ő mondta Móricz Pál kérése a váciakhoz Az uj irógeneráció [...]
34. 1924-02-20 / 9. szám, Rendkívüli Kiadás
[...] munkáját és ment Hanauer A István püspök elé Zádor polgármester megkötötte [...] bensőséges hittel Mindenkihez jó szava kérése volt bocsás­sanak meg ne feledjék [...]
35. 1908-02-02 / 10. szám
[...] nem is méltányos a földbérlők kérése mert azo­kat a földeket mindig [...] Zeller Nándor Szarnék László Szentgyörgyi István Szarnék Gyula és Lexa Károly [...]
36. 1918-03-30 / 14. szám
[...] minisztérium el­látni liszttel Másik fontos kérése volt a küldöttség­nek hogy a [...] május 13 án Przemyslben Pápa István 35 éves r kát kőfaragó [...]
37. 1931-12-16 / 94. szám
[...] jószivű közönsége nem fog elzárkózni kérése elől és az idén karácsonyra [...] Hétfőn egy nagy állványon Benke István Koczka János Kiss Mihály Dózsa [...]
38. 1902-08-10 / 32. szám
[...] A Mátyás szobor gyűjtő bizott­ság kérése A Mátyás szobor alapra gyűjtő [...] igy nyilatkozik dr dezséri Boleman István vihnyei fürdőorvos királyi tanácsos A [...]
39. 1933-05-07 / 35. szám
4 VACS HÍRLAP A VSE kérése a vasárnapi válogatott mérkőzésre Az [...] ma­hagóni könyvszekrény és bőrdivány Szent István tér 7 szám alatt kert­Ház [...]
40. 1915-10-03 / 73. szám
[...] Halálozás Rózsahegyi Istvánné sz Mandlik Ist­vánná helytaríósági tanácsos özvegye múlt hó [...] a kereskedőket figyelmez­tetjük A hadikórház kérése Vác város honvédhadikórházának gond­noki hivatala [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind