44 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. 1888-07-15 / 29. szám
[...] feletti felügyeletet elvállalta K Csereklye Ist­vánná úrnő A tíztagú főrendező és [...] Ul­rich Károly A körhintánál Drajkó István A pezsgő csarnoknál Faltin Géza [...] régi Dézmaház tér mely Vargha István fegyintézeti igazgató úr által be [...] malasztjának A két boldogtalan egyedüli kérése és óhaja volt az hogy [...]
2. 1888-11-11 / 46. szám
[...] felületesség gyarló munkáit kiszorítsák Giergl István Kimutatás A tüzőrtorony felállitási költ­ségeire [...] volt hogy saját kastélyának romjait kérésé fel hol rögtönözve helyre állítta­tott [...]
3. 1901-06-09 / 23. szám
[...] kövezetvámot fizet méltányos is a kérése Áthelyezett mérnök A váci osz­tály [...] köztük maradt A huszadik Maiik István a helybeli uszoda vezetője ismét [...] költözött városunkból Helyettese most Borbély István A galgamácsai kiállítás Múlt vasárnap [...]
4. 1901-10-06 / 41. szám
[...] községi biró kirendelése tárgyában Majthényi István falragasza Majthényi az elmúlt héten [...] tett semmiféle kijelentést hanem Bossányi Ist­ván a jelölt bátyja Azt hisszük [...] október má sodiki választáson Majthényi István mellé állott s tekintélyes választót [...] egylet hálás köszönetét A főjegyző kérése Dr Göndör Sándor ki szabadságáról [...]
5. 1901-10-13 / 42. szám
[...] HÍRLAP 3 A főjegyző úr kérése vette át a szót a [...] össze báró Podmaniczky Géza Tahy István és gróf Ráday Gedeon a [...] juttatása érdekében hivta ő Tahy István és gr Ráday Gedon össze [...] 10 én tartotta esküvő­ét Mlinkó István egri siketnémaiskola igazgató tanára Fodor [...]
6. 1902-08-10 / 32. szám
[...] A Mátyás szobor gyűjtő bizott­ság kérése A Mátyás szobor alapra gyűjtő [...] igy nyilatkozik dr dezséri Boleman István vihnyei fürdőorvos királyi tanácsos A [...]
7. 1908-02-02 / 10. szám
[...] nem is méltányos a földbérlők kérése mert azo­kat a földeket mindig [...] Zeller Nándor Szarnék László Szentgyörgyi István Szarnék Gyula és Lexa Károly [...]
8. 1912-12-29 / 100. szám
[...] László és Rapaics Rezső Szűcs István Nagy Ármin Strausz ke­reskedő doktor [...] Nowotny Cornél Récsei Gyula Borbély István Jánosdeák Márton Simák József Bajkó [...] a közgyűlésnek Zádor János polgármesternek kérése Mikor főjegyző volt utána nyugdíj [...] f tanári oklevél báró Andreánszky István 938 K 80 f Ipar [...]
9. 1913-04-30 / 33. szám
[...] osztálya Dr Kéler s k Kerese s k törvszéki biró törvszéki [...] 3 ESniHíaaS 0 SaSEiSaESEIESa Papp István ügyböki irodája Kelt Vácon 1913 [...]
10. 1913-08-24 / 65. szám
[...] érdemesebbek közül az összes csizmadiák kérése szintén csa­takos időért Azt mondják [...] felügyelővé nevezett ki Utóda Elek István pénzügyőri biztos ki Szekszárdról jön [...]
11. 1915-05-30 / 41. szám
[...] kitüntetés előléptetés A király Brokés István honvédhuszár al ezredesnek az ellenség [...] ál­lamsegélyük sincs de a háború kerese tűktől fosztotta meg Ezek közül [...] katona A megboldogultnak neve Fejes István cs és kir 83 gyalogezred­beli [...] adták rá az élő Králik Istvánra a rézdobozban lévő cédula alapján [...]
12. 1915-10-03 / 73. szám
[...] Halálozás Rózsahegyi Istvánné sz Mandlik Ist­vánná helytaríósági tanácsos özvegye múlt hó [...] a kereskedőket figyelmez­tetjük A hadikórház kérése Vác város honvédhadikórházának gond­noki hivatala [...]
13. 1918-03-30 / 14. szám
[...] minisztérium el­látni liszttel Másik fontos kérése volt a küldöttség­nek hogy a [...] május 13 án Przemyslben Pápa István 35 éves r kát kőfaragó [...]
14. 1918-10-13 / 42. szám
[...] elfogadta Orgoványi Mihály és Oroszi István rendőrök családi pótlékát megállapította a [...] a remény hogy a küldöttség kérése meghallgaltatásra talál Nem felekezeti kérdés [...]
15. 1919-02-23 / 16. szám
[...] fertőzés gyanúja alatt áll Komoly kérése a ható­ságnak a város lakosságához [...] Ivánovics János Soós János Bognár István Báskay Dezső Mojs Gyula Steidl [...]
16. 1923-05-27 / 22. szám
[...] hogy a városfejlesztő tűzifa telepének kérése fölött határozatot hozzon A elöntés [...] Sándor képviselő igaz­gató dr Székely István Wolkenberg Aiojos dr Schütz Antal [...] hogy a kormányzó dr Bakóczy István ítélőtáblái bírót a kúriához bíróvá [...]
17. 1924-02-20 / 9. szám, Rendkívüli Kiadás
[...] munkáját és ment Hanauer A István püspök elé Zádor polgármester megkötötte [...] bensőséges hittel Mindenkihez jó szava kérése volt bocsás­sanak meg ne feledjék [...]
18. 1924-09-14 / 39. szám
[...] kb 5 óra Vezető Kövi István Szept 21 Hétvályufórrás Vöröskőszikla teteje [...] kezdve állandóan köz­lekedik polgársnestea 1 kérése iparosainkhoz A Falu szövetség által [...] András Együd Gyula DerzsyAndor Tenczel István Végh József Borsos Endre Werk [...] Tóth Józsefné Tóth Mi­hály Kosa István Neibrand István 10 000 10 000 Bánffy [...]
19. 1925-11-08 / 82. szám
[...] mise lesz a mit Hanauer István megyés főpásztor fog poníifíkálni Mise [...] ha ő mondta Móricz Pál kérése a váciakhoz Az uj irógeneráció [...]
20. 1925-11-08 / 82. szám
[...] MEGJELENT AZ UJ KVASSAY KVASSAY ISTVÁN KÉMIAI TERÁPIÁJA ÉS A LYSOFORM [...] Vácduka kép­viselőinek az voll a kérése hogy a város és a [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind