18 találat (0,337 másodperc)

Találatok

1. 1957-01-01 / 1. szám
[...] Az idő további hidegedésére vo­natkozó kérése mely hidegedés a szén árának [...] 2 A munkanélküliség növekedésére vonatkozó kérése amelynek következ­tében a munkabérek további [...] csak elment valaho­gyan meg az István napi köszöntés is De az [...] magát a népet jelenti BAGOTA ISTVÁN Ugyanúgy mint nálunk a Német [...]
2. 1984-02-28 / 9. szám
[...] tagját mutatjuk most be TÖMÖRI ISTVÁN 31 éves párttag Rendszeresen újít főleg saját munka területén István a gyár egyik legrá­zósabb szakmai [...] meghatá­rozásában A szerző felvételei Tömöri István w M jwívy Bodnár János [...] zárkózik el a SZISZ vezetőségének ké­rése vagy megbízatása elől Annak hogy [...]
3. 1980-11-25 / 48. szám
Mázik István versei MEGIFJODVA Ma megifjodtam egy [...] Lysák kocs márosnak az a kérése hogy fjra megpró­bálkozna nem nagyon [...] Louis Arm­strong aprócska pBpírhajója NÉMETH ISTVÁN fordítása
4. 1973-03-06 / 10. szám
[...] i rodalom Jogos a párttagok ké­rése hogy minden kerületben rendezzenek be [...] négyszáz esztendeje halt meg Dubó István egri várkapi­tány Dubó vezetésével egy [...] egy egy kis részletet Dobé Istvánról és Gár­donyi Gézáról írásokból ame­lyek [...] ala­posabb ismertetést kívánnak Do bé István életéről Csipes Antal könyvében Gárdonyi [...]
5. 1965-09-28 / 39. szám
[...] szabaddá termi néhány embert Szabó István árvízkárosult háza újjáépítés alatt Koszmályban [...] jelentsék mire van szükségük Zsoldos István a HUB 39 éves elnö­ke [...] ma­radt tíz funkcionárius Kö­zöttük Zsoldos István a HUB elnöke Vörös Kálmán [...] Ha nem lennék mege­légedve jelenlegi kerese temmel máshová is mehet­nék Természetesen [...]
6. 1988-07-27 / 30. szám
[...] Wolf Péter dolgozta S Nagy István irt hozzá jópofa szöveget amelyet [...] aktív zenélést az volt a kérése hogy ezzel a Cardinál is [...] billen­tyűse lett A másik Kolesár István aki amellett hogy zenél énekel [...]
7. 1967-10-03 / 40. szám
[...] komáromi Járási Bizottsá­gának dolgozóival Bende István Hétfőn szeptember 25 én kevéssel [...] előtt a 32 éves Gog István szál I lító kocsiján megállt [...] út amelyre rálép­hettél volna Elittad kerese ted felit aminek feleséged nem [...]
8. 1984-03-13 / 11. szám
[...] úgy gondolom hogy idegi eredetű Ké­rése irreális ha tudnám akkör sem [...] fizikajegye is sokat jelent Zs Istvánná Lucenec Az utóbbi időben egyre [...]
9. 1982-04-06 / 14. szám
[...] Szinte parancs­ként hatott a gyermekek kérése nevel­Űj erőt adnak a csillogó [...] nyernek a különböző versenyeken Pintér Ist­ván mérnök a Békevilágtanács tagja Célunk [...]
10. 1956-05-05 / 18. szám
[...] bizottsága apparátusának dolgozói a jelentések kérése helyett valamikor is eljutottak volna [...] ki is tud­nak használni BAGOTA ISTVÁN Szép a Micsurin kert A [...]
11. 1963-10-15 / 41. szám
[...] egyet nem tud megérteni Többszöri kéré­se ellenére sem kapja meg mindig [...] éves Tapodi Ferenc Kiskundo rozsma István u 30 sz 18 éves [...]
12. 1959-11-24 / 47. szám
[...] ta kérésére közöljük selyem­bársony anyagához Kérése sze­rint szoknyája szűk Gyönyö­rűen elrendezett [...] szabad finnyás­ Várva várjuk Verner Istvánná Felisz forróné kérésének teszünk eleget [...]
13. 1978-10-03 / 40. szám
[...] ma már nem megy Németh István A Bratislava Könyvtárosi Szakközép­iskola másodikos [...] Illetékeseknél meghallgatásra találjon pedagógusaink régi kérése egy új vagy legalább egy [...]
14. 1962-12-18 / 51. szám
[...] Újévet Fészekrakás előtt BAGÓT A ISTVÁN Beszélgetés fiatalokkal A BODROG MENTÉN [...] elhanyagolja a gyermeket A fiatalember kérése a bíróság az asszony hibájából [...]
15. 1963-03-12 / 10. szám
[...] jár meztelenül csak az a kérése ne prédikáljanak ne­ki a tisztességről [...] férjét is csalta Csak Híres István hiúbb ember volt Szuha Miklósnál [...]
16. 1973-06-19 / 25. szám
[...] majd bennük Berlinben fiataljaink NÉMETH ISTVÁN Közösen közös céljainkért J avaló [...] egy Óme­ga számot A másik kérése az hogy közöljük a cimet [...]
17. 1954-05-08 / 36. szám
[...] és jól végzik mun­kájukat BAGOTA ISTVÁN llllt llltllt III II IHMItlIII [...] az agitátorok nem maradnak adó­sak kérése teljesítésében Egymásután szállnak felé a [...]
18. 1955-05-21 / 20. szám
[...] ilyen szép eredményeket felmutatni KURUCZ ISTVÁN Moldava Azért hogy mindannyian Varsóban [...] Rádió adásainak idő­pontja a hallgatóság kérése alapján megváltozik H ponként hírekkel [...]