11 találat (0,176 másodperc)

Találatok

1. 1940. április 17.
[...] Dunakeszi egyházközségnek adósegély engedélyezése iránti kérése Az adóalap intéző bizottsága a [...] Örkényi egyházközségnek adósegély engedé­lyezése iránti kérése Az egyetemes adóalap intéző bizottsága [...] Benedek Zsolt s k Farkas István s k elnök előadó
2. 1943. május 19-20.
[...] tengelici anyaegyházköz­ségnek adósegély engedélyezése iránti kérése Az egyetemes konvent az újonnan [...] P tőke­kamatsegély engedélyezése iránt előterjesztett kérése Az egyetemes konvent a kérést [...] lelkészi elnök Dr Kováts J István s k egyetemes konventi jegyző [...]
3. 1890. április 15-23.
[...] rányi Molnár Ferencz karászi Nagy István mogyorósi Gönczi Sán­dor tyukodi lelkészek [...] Réti József alsó kálosai Kolozsvári István tolcsvai Réthi Pál golopi Hutka [...] tervrajza és költségvetése még nincs kérése korai 6 T ö v [...]
4. 1900. április 24-27.
[...] javasolja hogy a nevezett egyház kérése mint a mely nem a [...] Meczner Béla Czike Lajos Fejes István Simó Lajos Horthy István dr Bartók György Lénárt József [...]
5. 1944. május 4.
[...] a szinpetri egyházközségnek aziránt előter­jesztett kérése hogy 1562 28 K ban [...] lelkészi elnök Dr Kováts J István s k egyetemes konventi jegyző [...]
6. 1887. november 19-26.
[...] megerősíttetik 120 András falvi egyház kérése az erdélyi egyházkerülethez téte­tik 46 Balogh István 500 frtot hagyományozott a közalap [...]
7. 1937. május 3-4.
[...] 4 napján tartott üléséből Farkas István s k Dr Benedek ZsolM [...] tekintessék újonnan alakult egyházközségnek és kérése e szerint bíráltassék el Az [...]
8. 1940. április 17.
[...] sz Érsekújvári fiókegyházközség hitoktatási segély kérése 111 sz Évkönyv szerkesztése középiskolákban [...] Faluszemináriumi munka 67 sz Farkas István püspök konventi lelkészi alelnökké választása [...]
9. 1885. november 17-25.
[...] 46 Néhai boldog emlékezetű Bocsor István pápai főiskolai tanár és kir [...] 1885 sz alatt kelt azon kérése hogy a Lang Károly missionarius [...]
10. 1902. április 29-30.
[...] 25 Ugyanazon bizottság bemutatja Nagy István bisei lel­késznek f évi február [...] a fenti összeget a mely kérése a folyamodónak a bizott­ság által [...]
11. 1890. április 15-23.
[...] somogyi misszió újraszervezése tárgyában Begedi István esperes ur által beadott memorandumra [...] 1887 évtől leendő számítására vonatkozó kérése érdemében hozott bizottsági határoza­tunkat külön [...]