36 találat (0,533 másodperc)

Találatok

1. 1896-04-26 / 17. szám (266. oldal)
[...] kovács vágási 1 50 frt Szaniszló Pál f novaji 1 50 [...] keszii 1 50 frt Sághv Sándor bejei 1 50 frt Kis [...] 50 frt Parasznva 30 frt Sza­niszló 60 frt T Bökény 60 [...] péterfalvai 1 40 frt Szekeres Sán­dor forgolányi 1 30 frt Szép [...]
2. 1882-10-08 / 41. szám (1331. oldal)
[...] Pap József 10 frt Görbe Sándor 2 frt Mol­nár János 2 frt Harsányi Sándor 2 frt összesen 81 frt [...] Varga Gergely 50 kr Péntek Sándor 1 frt Katona József 1 [...] lelkész 2 frt M Gyánból Szaniszló Gábor ref lel­kész I frt [...]
3. 1898-04-03 / 14. szám (218. oldal)
[...] Károly hiricsi 1 50 Szűcs Sándor harkányi I 50 Vitányi Bertalan [...] jászkerekegyházi h 1 100 Varga Sándor szank­moricgáti h 1 100 Lukácsi [...] III A tiszáninneni egyházkerületből Bacskay Sán­dor nyiri 1 80 Baskai János [...] Kálmán hernád szurdoki 1 100 Szaniszló Pál felső­novají 1 120 Id [...]
4. 1888-04-01 / 14. szám (439. oldal)
[...] Varsányi Dániel Gyön­gyösi Mihály Felvinczi Sándor Enyedi János 8 1670 Tatai [...] Sámuel 3 1692 Kolosi Márton Szaniszló István 2 1698 Rimaszombati István [...] Te­leki Ádám Balogh György Kovásznai Sándor Kovács László 5 1761 Szathmári [...] Szegedi József 2 1770 Kiss Sándor
5. 1899-04-16 / 16. szám (252. oldal)
[...] Kálmán abauj nádasdi 1 100 Szaniszló Pál felső novaji 1 150 [...] tisza észlári 1 80 Kazai Sándor makiári 1 100 Kodi Benő [...] bodrog olaszii 1 100 Sallai Sándor erdő horvátii 1 120 Semsey [...] Antal György rudabányai 150 Nagy Sándor szakácsii 1 120 Farkas József [...]
6. 1890-05-04 / 18. szám (577. oldal)
[...] Simon Elek 50 frt Székely Sándor 50 frt Vajda Károly 30 [...] Nemes Ferenc 50 frt Péter Sándor 50 frt Peterdi Pál 50 [...] Tariska Lajos 50 frt Vajas Sándor 50 frt Bokros Benedek 70 [...] egyházkerületben Kövcr J 50 frt Szaniszló Pál 50 forint Szobonya István [...]
7. 1883-11-04 / 44. szám (1431. oldal)
[...] Egyházi tanácsbirák le tek Nayy Sándor Szél Kálmán n szalon­trti Nagy [...] sza­va atot nyertek ujolag kitüzettek Szaniszló Gábor m gyáni Nagy Sándor ágyai és dr Márk Ferenc [...] lelkészek Világi tanácsbirákul elválasztattak Ercsey Sándor Tabajdy Károly aradmegyei főispán Fónagy [...]
8. 1897-04-11 / 15. szám (233. oldal)
[...] Kőrössy József vilyi 1 40 Szaniszló Pál felső novaji 1 50 [...] Pál golopi 1 40 Sallay Sándor erdő horvátii 1 50 Sohajda [...] nagy ráskai 1 50 Erdélyi Sán­dor magyar jesztrebi 1 40 Kádár [...] frtot IV Erdélyi lelkészek Botha Sándor bácsii 1 25 frt Péter [...]
9. 1879-08-03 / 31. szám (997. oldal)
[...] egyházmegyében esperessé átalános több­séggel Nagy Sándor szalontai lelkész választatott meg a [...] egyénre u m Nagy Dániel Szaniszló Gábor és Ferenci Gedeón lelkészekre [...] választották meg átalános többséggel Nagy Sándor sza­lontai lelkész a szavazatbontó küldöttséghez [...]
10. 1894-05-03 / 18. szám (284. oldal)
[...] annai levita 20 frt Székely Sándor m bergenyei lelkész 30 frt Fazekas Sán­dor sz dányáni lelkész 50 frt [...] 30 frt Parasznya 30 frt Szaniszló 30 frt Ménes Gyorok 80 [...] surányi lelkész 40 frt Péter Sándor zápszonyi lel­kész 40 frt Szabó [...]
11. 1905-04-09 / 15. szám (235. oldal)
[...] Liptómegye község temploma részére Országh Sándor rákospalotai Budapest mellett orgonagyáros czégnél [...] László sárospataki főgimnáziumi tanár Harsányi Sándor sárospataki főgimnáziumi vallástanár és Nagy [...] Elekes Károlyné úrnő 2 Felolvasott Szaniszló Albert dr 3 Makray dalok [...]
12. (_5. oldal)
[...] az értekezés a magyaror Szabó Sándor Logica vagy nak 1842 re [...] Stancsics Mih Népkönyve 1 és Szaniszló Fr Fasciculi eccle­oj és Tamasco [...]
13. 1889-12-29 / 52. szám (1675. oldal)
[...] 184 t január i jével Szaniszló Ferenc indított meg Budapesten fennállásának [...] Balogh Mózesné 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Balogh G 20 [...] daróczi lel­kész 3 frt Szőts Sándor dévai lelkész r frt Szőts [...]
14. 1887-11-27 / 48. szám (1529. oldal)
[...] Nóvák Lajos Abauj Bakta 100 Szaniszló Pál F Novaj 100 Szilva [...] ívos Károly Hirics 200 Bajó Sándor Lápafő 100 Gödöllei József A [...] Sebestyén János Kup 200 Zsoldos Sán­dor M Örs 50 Vikár Vince [...]
15. 1866-08-26 / 34. szám (1091. oldal)
[...] az orosz Sz Anna és Sza­niszló rendek lovagja egy porosz érdemrend [...] szent könyvek vértanűi 9 Palló Sándor élete képpel 10 Falun költemény [...]
16. 1897-03-21 / 12. szám (184. oldal)
[...] az utolsó protestáns nádor Thurzó Szaniszló pártját fogta De ennek halála [...] s a nagy szeretetért Kovács Sándor theol tanár BELFÖLD Néhány megjegyzés [...]
17. 1906-03-04 / 10. szám (153. oldal)
[...] elbeszélővel ismerkedünk meg vele Hevesi Sándor kitűnő fordításában három szép meséjét [...] Schönthan­féle dramatizálását a melyet Timár Szaniszló ültetett
18. 1894-05-03 / 18. szám (283. oldal)
[...] Pál kajatai lelkész 40 frt Szaniszló Pál felső­novaji lelkész 40 frt [...] mádi lelkész 30 frt Sallai Sándor erdőhorváti i leik tanító 30 [...]
19. 1859-04-02 / 14. szám (399. oldal)
[...] n váradi latin szertartású püspök Szaniszló Ferenc ö excjának mint ezen [...] a jelenleg Halléban tanuló Márkus Sándor volt eperjesi theologus neveztetett ki [...]
20. 1884-05-11 / 19. szám (619. oldal)
[...] zsefet egyházi tanácsbiró ul Vári Sándor tótfalusi lel­készt választotta Dr Taliy [...] ment végbe ugyancsak a kórházból Szaniszló Gábor mező gyáni ref lelkész [...]

 

  • 1
  • 2