107 találat (0,116 másodperc)

Találatok

1. 1957-06-02 / 28. szám
[...] VASÁRNAP Círlap S ESTE A TANYÁKON Ahol beszélnek a kövek ns [...] Kint ülünk az udvaron A tá­voli házakban meggyújtják a lámpákat Ismerős [...] férje már a szekéren A tanyákon nehezebben gyógyul a seb Holdfényben [...]
2. 1957-10-02 / 131. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon éppúgy mint a városok lakóházaiban [...]
3. 1957-12-01 / 183. szám
[...] is Láttam azokat akik elmentek távoli vidékek­re s nem riadtak vissza [...] tudásba vetett hitüket elhin­tették a tanyákon s min­denütt amerre jártak Törhe­tetlen [...]
4. 1958-05-06 / 105. szám
[...] a legédesebb álmukat alusszák a távoli városok pályaudva­rán már pezseg az [...] szerencsés ember mert a környező tanyákon lakó be­járóknak hajnali 2 órakor [...]
5. 1959-02-21 / 44. szám
[...] csinálni mert a faluban a ta­nyákon járó népnevelők újabb eredményekkel érkeznek [...] késő lenne A község a távoli terveken túl közelebbi eseményekre Is [...]
6. 1959-08-15 / 191. szám
[...] hogy augusztus 20 ra a tanyákon épületekben is ünnepi rend uralkodjon [...] ez hozta haza néhány éves távoliét után a magyar színpadra Leghőbb [...]
7. 1959-09-19 / 220. szám
[...] Helyzetképpel kezdem Tör­teinek hétezer főleg tanyá­kon élő lakója van határa nincs [...] Csak a fizetett szabadságomat töl­töttem távoli a gyártól A leg­emlékezetesebb számomra [...]
8. 1960-01-20 / 16. szám
[...] történt arra is hogy a távoli tanyá­kon lakó gyerekeket ne ren­deljék be [...]
9. 1961-01-06 / 5. szám
[...] alakult Már csak a falutól távoli tanyákon lakó néhány gazda volt hátra [...]
10. 1961-10-24 / 251. szám
[...] fej eltűnt a kerítésről Géza távoli neszt is hallott ezt nyilván [...] ját­szik 20 40 Ballada a tanyákon Rádiódráma 21 50 Operettrészle­tek 22 [...]
11. 1962-05-27 / 122. szám
[...] Elmesélné hogyan éltek ezeken a távoli tanyákon Jobb volt akkor kérem Ma [...]
12. 1962-09-09 / 211. szám
[...] jut a Kertmoziban Ilyen hosszú távoliét Díj­nyertes francia film széles­vásznú Magyar [...] kielégíthessük a város különböző helyén tanyákon termelőszövet­kezeti központokban 40 szódavízlerakatunk van [...]
13. 1963-01-27 / 22. szám
[...] is magukkal vin nék időnként tanyákon ren dezett tájelőadásokra Ugyan csak [...] a fényt s vigyázz ezredéveknek távoli tükre villan le ránk s [...]
14. 1963-06-18 / 140. szám
[...] technika újabb diadalának vagyok is­mét távoli tanúja mondtam magamban de ez [...] városon hanem falun és világtól távoli tanyákon is Csodálatra méltó biztonság Június [...]
15. 1963-09-11 / 212. szám
[...] gazdaság területén és a környező tanyákon több mint nyolcszáz ember él [...] távolabbi terv Tudjuk ezek a távoli tervek önöket egv cseppet sem [...]
16. 1963-12-24 / 301. szám
[...] város széli utcákban és a tanyákon a nagy fény felé tárt [...] semmit Haza rerü it e távoli hazájába vagy decen földben alussza [...]
17. 1964-01-30 / 24. szám
[...] a távolság és ezen­kívül még távoli tanyákon is élnek emberek Másodsorban újabb [...]
18. 1964-11-01 / 257. szám
[...] írástudatlanoknak Azért mert tekintélyes részük távo­li tanyákon él más részük már kora [...]
19. 1965-01-31 / 26. szám
[...] Sok írástudatlan került ki a távoli tanyákon lakók közül jelenleg huszonhét tanyai [...]
20. 1965-02-09 / 33. szám
[...] Városainkban falvainkban de még a tá­voli tanyákon is mindenütt élnek olyan emberek [...]
21. 1966-02-24 / 46. szám
[...] is­kola ismeretterjesztő köz­pont A községtől távoli ta­nyákon még lámpafények pislákolnak esténként de [...]
22. 1966-03-16 / 63. szám
[...] Tízezer ember él ezeken a tanyákon a járás lakosságá­nak egyheted része [...] könnyű hiszen ezek re a távoli tanyákra a villan y vezeték [...]
23. 1966-05-08 / 108. szám
[...] A város g tilalmazta a tanyákon és a g szőlőkben való [...] ros adózó népére vetették ki Távoli pusztákat is vá g sárolt [...]
24. 1966-11-25 / 278. szám
[...] kö­zött gyakran a külvilágtól el­zárva távoli tanyákon üzem­egységekben végzik munkáju­kat A fiatalok [...]
25. 1966-12-15 / 295. szám
[...] illetve kocsira Ennek segítségével a távoli tanyákon is tarthatnának filmvetítéssel összekapcsolt tudományos [...]
26. 1968-08-08 / 185. szám
[...] elfogyott a pénze a szomszéd tanyákon szánták meg egy egy tányér [...] a vezetékek mozgásba jöhesse­nek a távoli gépek hogy ki gyúlhasson valahol [...]
27. 1969-01-10 / 7. szám
[...] opera Közben kb 21 00 Távoli tanyákon Riport Kb 21 15 Az [...]
28. 1969-01-11 / 8. szám
[...] UTAK KÉSNEK A VONATOK A tanyákon az utak mel­lett nem bújt [...] s közü­lük 7 ezren járnak távoli mun­kahelyekre dolgozni A múlt évben [...]
29. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvo­násos opera Közben 21 19 Távo­li tanyákon Riport 21 33 Az ope­raközvetítés [...]
30. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Nagy Izabella riportja URH 18 [...]
31. 1969-04-25 / 93. szám
[...] tekintélyes részük odakint a messze távoli ta­nyákon én pedig egyes egye­dül voltam [...]
32. 1969-06-11 / 132. szám
[...] szocio­gráfiai felmérést végzett a nagykőrösi tanyákon Nagy Pálné igazgató tanító tíz [...] ezt mondja A lencsés világosi tanyá­kon az a szokás hogy a [...] esnek A ti­lalmat az a távoli terv szülte Ipari tanulókat FELVESZÜNK [...] osztályának 1968 áprilisi jelentéséből A tanyákon élő 14 50 év közötti [...]
33. 1969-06-26 / 145. szám
[...] kalászok hatalmas táblái fölött a távoli fasorokra ereszkedve átszűrő­dik a mikrohullámú [...] fel udvarára kertjére Fény a tanyákon mes iskolába került Két év [...]
34. 1969-10-18 / 242. szám
[...] meg az Aranyhomok és postánk távoli tanyák egyike másikának éjszakai telefonösszeköttetése [...] örök nyugalomra Akik a nyársapáti tanyákon éltek azoknak sírhantja a két [...]
35. 1970-03-12 / 60. szám
[...] forgalom érdekében sőt közeli és távoli fejlesztési terveit is teljesíteni tudja [...] hogy a községbeliek és a tanyákon élők helyzetén könnyítsen ki­sebb a [...]
36. 1970-07-02 / 153. szám
[...] az ezer vagonos terményfeldol­gozó A tanyákon lakó fiatalokra gondolt elsősorban a [...] fórum itt tudni meg a tá­voli világok híreit először itt kelnek [...]
37. 1971-06-16 / 140. szám
[...] központ­ját korszerű lakásokat építe­nek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak Szabó Ferenc tsz [...] korszerű mezőgazdasági üzemben A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
38. 1971-06-18 / 142. szám
[...] központját kor­szerű lakásokat építenek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak ELŐSZÖR NYOLC Szabó [...] üzemben KEDVET KAPTAK A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
39. 1971-07-22 / 171. szám
[...] az egymástól sok kilométerre levő tanyá­kon minden korszerűsítés költ­séges lett volna [...] hetven csa­lád költözött be a távoli ta­nyákról Keresték kutatták a módját [...]
40. 1971-11-02 / 258. szám
[...] la­kosság nagyobb része a szét­szórt tanyákon él Szőlőtermő vidék ez s [...] hogy hasznos ro­var lehet Talán távoli ro­kona a pöttöm hétpettyes katic [...]
41. 1972-01-22 / 18. szám
[...] tanyaközponton hanem szer­teszét szórt kis tanyákon is összesen mintegy hétszázan De [...] nemcsak a községhez tartozó hanem tá­voli tanyákon lakó gyerekek számára is kollégiumnak [...]
42. 1972-01-23 / 19. szám
[...] nemcsak azért mert Pest megye legtávolibb telepü­lése vagyunk hanem azért is [...] a negyvenöt százaléka ma is ta­nyákon él mondja beveze­tőként Szűcs István [...]
43. 1972-01-23 / 19. szám
[...] igé­nye élő valóság nemcsak a ta­nyákon itt a faluban is r [...] közvetlenül Nem is a túl távoli jövő­ben esetleg 10 15 éven [...]
44. 1972-04-26 / 97. szám
[...] virágzik az iskola körül Két távoli végéből ku­tyák ugatnak A vadak [...] harminchat éve ta nít a tanyákon felszabadu­lásunk 27 évfordulójára Pest megyéért [...]
45. 1972-05-09 / 107. szám
[...] lenne a legközelebbi községtől A tanyákon lakók művelődési lehetőségei azonban semmi­vel [...] befejezés előtt Rácz Sándor két távoli lövése biztosította be a győzelmet [...]
46. 1972-07-02 / 154. szám
[...] romszáz ember él azokon a ta­nyákon Maga a gazdaság köz­pontja is [...] de még inkább igénylik a távoli tanyákon élők Az emberek egy jó [...]
47. 1972-08-27 / 202. szám
[...] lábast csatoltam a zsák­ra a tanyákon krumplit kérek Víz meg zöldség [...] egyszer majd én is csak távoli ugatá­saikat hallom de a sto [...]
48. 1973-02-17 / 40. szám
[...] 100 000 em­ber élt ilyen távoli helyeken A becslések alapján több [...] az embereknek a száma akik tanyákon élnek s így nem ré­szesülnek [...]
49. 1973-03-31 / 76. szám
[...] megérkezett dr Rozs­nyói Ferenc a távoli fehér gyarmati járás határ menti [...] jelentős része a tágas határban tanyákon él Rövid idő alatt megálllapította [...]
50. 1973-04-03 / 78. szám
[...] megérkezett dr Rozsnyói Ferenc a távoli fe­hérgyarmati járás határ menti falujából [...] jelentős része a tágas határban tanyákon él Rövid idő alatt megállapíthat­ta [...]
51. 1973-05-20 / 116. szám
[...] igen jelentékeny része él kül­területeken tanyákon Lehet hogy rosszabb körülmények között [...] dol­gozni az államigazgatásban Miikebuda Albertirsa távoli külterülete volt és a tanácsok [...] zöme még mindig a szét­szórt tanyákon él Megjött as ipar Nagy [...]
52. 1973-07-25 / 172. szám
[...] kivétel nélkül a köz zégtől távoli tanyákon élnek Persze a távolság nem [...]
53. 1973-07-26 / 173. szám
[...] szinte kivétel nélkül a községtől távoli tanyákon él­nek Persze a távolság nem [...]
54. 1973-09-05 / 207. szám
[...] iskola Képzett pedagógusok tanítanak a tanyákon is Általános iskolai kollégium kellene [...] és egyéb földmunkagépek az ország távoli tájairól érkeznek Ceglédre a KÖZGÉP [...]
55. 1973-12-09 / 288. szám
[...] rejtőző tisztás ok sznen messzi tanyaKon nagy sütést iozést tervezneK az [...] jött néhány gyerek az iskoláktól távoli állami gazdasági majorok­ból a tanyákról [...]
56. 1973-12-15 / 293. szám
[...] megyéjében 860 000 ember él tanyákon a városi és falusi településektől távoli külterületeken Az el­múlt két és [...]
57. 1973-12-16 / 294. szám
[...] hogy a lakosság nagy része tá­voli tanyákon él mégis örülhetnénk ha legalább [...]
58. 1974-01-04 / 2. szám
[...] is az ország lakosságának fele tanyákon és falvakban él Az országos [...] mivel az ott élőknek a távoli rendelőig hosszú utat kell megtenniük [...]
59. 1974-01-04 / 2. szám
[...] is az ország lakosságának fele tanyákon és falvakban él Az országos [...] mivel az ott élőknek a távoli rendelőig hosszú utat kell megtenniük [...]
60. 1974-03-08 / 56. szám
[...] előadói hány előadást tájékoztatót tartottak tanyákon falvakban városokban Nagykőrösön is szép [...] nemegyszer Buda­pestről vagy más közeli tá­voli városból is hívnak előadó­Jelentős társadalmi [...] szá­molt be indiai útjáról a tá­voli világ életének sajátos gaz­dasági társadalmi [...] óta nem működik A környékbelieknek távoli ku­takra kell járni ami főleg [...]
61. 1974-05-29 / 123. szám
[...] meghúznak Megered az eső A távoli er­dő kékes sötétjét mintha tej­üvegen [...] II számú külterületen vagyis a tanyákon összesen 322 helyen oltották be [...]
62. 1974-11-16 / 268. szám
[...] so­kan költöznek a községbe a távoli tanyákról is Vajon a helyzetváltoztatással [...] az élelmiszer üzlettől messze eső tanyákon Túl az oktatási célokon Űj [...]
63. 1974-11-17 / 269. szám
[...] so­kan költöznek a községbe a távoli tanyákról is Vajon a helyzetváltoztatással [...] az élelmiszer üzlettől messze eső tanyákon Túl az oktatási célokon Üj [...]
64. 1975-01-14 / 11. szám
[...] A dokumentumból továbbá A világ távoli demográfiai egyensúlya Szovjet demografikusok kutatásai [...] az életmód­juk mint a falvakban tanyákon élőké Az ipari országokban erősen [...]
65. 1975-06-06 / 131. szám
[...] a lakosság na­gyobb fele a tanyákon él ott születik a gyerekek [...] még korai nyilatkozni hiszen olyan távolinak tűnik a szüret Új telepítés [...]
66. 1975-09-20 / 221. szám
[...] telnek Várják a külterületen a tanyákon élők gyerekek felnőttek az olvasni [...] sohasem tétlen Amikor útrakel a tá­voli dűlők felé sosincs egye­dül többszáz [...]
67. 1975-12-23 / 300. szám
[...] ahol a jogászok a környező tanyákon vállaltak kisegítő pedagógusi munkát azaz [...] Sok helyütt a disz­nóölés alkalmából távoli vidé­kekről érkező vendégeket ba­rátokat is [...]
68. 1976-01-13 / 10. szám
[...] s a gyerekek otthon a tanyákon nevelkednek Többnyire bátortalanok nehe­zen kezelik [...] tarpai házat idézett és a távoli világűr kék térségét Embersége festői [...]
69. 1977-12-06 / 286. szám
[...] határában sokan még ma is tanyákon élnek ahonnan elsősorban a téli [...] a szeptemberi iskolakezdéssel indul A távoli tanyákról tás­kás kisdiákok csapata jár [...]
70. 1978-02-19 / 43. szám
[...] magának Vagy talán gondol a távoli jövőre is Valóban meddig is [...] meggyőzni az embereket amikor a tanyákon élő gyermekek sugárzó arcát figyelte [...]
71. 1978-02-24 / 47. szám
[...] ha múlt időben kerül szóba Távoli tanyákon élő gyerekek akik­kel a szülők [...]
72. 1978-05-11 / 109. szám
[...] bevezetés teljes költségét Azokon a tanyákon ame­lyeken még hosszú évekig számolnak [...] tűnt nincs is olyan messze távoli hazájuk Magyar tudományos módszerekkel Most [...]
73. 1978-06-25 / 148. szám
[...] miként támogat­ja a termelőszövetkezet A tanyákon ma is sokan élnek noha [...] címmel A szerző könyvében Kocsér távoli múltjáról a százéves község históriájáról [...]
74. 1978-12-03 / 285. szám
[...] volt egy tanulságos esetünk Egy távoli megyéből érkező család kukoricaszárból vakolattal [...] is elsősorban a kisebb tele­püléseken tanyákon élő vagy onnan a közelmúltban [...]
75. 1979-03-21 / 67. szám
[...] dol­gozik Akadnak még főleg a tanyákon akiknek túl sok jut a [...] Ujjaddűl tá­jold be még mindig távolinak látod Jegyezd meg jól amit [...]
76. 1979-05-05 / 103. szám
[...] ame­rikai színes film valahol a tá­voli jövő világában játszódik földi emberek [...] Reklám 17 25 Embe­rek a tanyákon Dokumentumfilm­sorozat IX 5 rész Ingázó [...]
77. 1979-05-11 / 108. szám
[...] Reklám 18 20 Emberek a tanyá­kon Dokumentumfilm sorozat IX 7 rész [...] az hogy több egymás­tól nagyon távoli helyről kapunk helyszíni közvetítést ma [...]
78. 1979-09-02 / 205. szám
[...] indul­nak az iskoláséveknek Külö­nösen a távoli tanyákon a ci­gánytelepeken élő családok gyermekei [...]
79. 1979-11-04 / 259. szám
[...] számon tartják a változást A tanyákon élők is jönnek közelebb Itta [...] megült Lombjukat hullatták megcsupaszodtak a távoli tanyák körül a kis akácosok [...] amely egyben bi­zalmat ad A távoli tanyákon élők is azért jönnek közelebb [...]
80. 1979-11-07 / 261. szám
[...] megült Lombjukat hullatták megcsupaszodtak a távoli tanyák körül a kis akácosok [...] amely egyben bi­zalmat ad A távoli tanyákon élők is azért jönnek közelebb [...]
81. 1979-12-04 / 283. szám
[...] esetben eredményes lehet Vízszegény helyeken tanyákon hétvégi faházak mellett a hordóban [...] szerelhetünk és ezzel a lakás távoli pontján is olthatunk tüzet Egyes [...]
82. 1980-09-14 / 216. szám
[...] otthoni környe­zetben élő illetve a távoli tanyákon lakó gyermekek a hagykátai járás [...]
83. 1981-02-19 / 42. szám
[...] élek talán a sok uta­zás távoliét is siettette a vá­lást Nem [...] hatóságok megkerülésével A Cegléd környéki tanyákon szabály­talanul létrehozott mezőgaz­dasági építményeket talált [...]
84. 1981-08-30 / 203. szám
[...] aktív kollégák A faluban a tanyákon mindenkit ismert apraját nagyját gondját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutya­ugatás hallatszik 23 óra 21 [...]
85. 1982-03-13 / 61. szám
[...] létezéséről sem tudnak pedig híre távoli országokba is eljutott már Dr [...] növényfajták után kutatnak Gyűjtés a tanyákon Valóban Ahhoz hogy sikerrel dolgozzunk [...]
86. 1982-05-15 / 112. szám
[...] települések mezővárosok lé­tesültek s ezek távoli határát tanyarendszerben vet­ték művelésbe a [...] helyük van a tanyaudvaron A tanyákon nevelt libák ezreinek máját viszik [...]
87. 1982-07-16 / 165. szám
[...] van ez az időpont meglehetősen távolinak tűnt A városi tanács éppen [...] zeneszobákban kell el­végezni nem a tanyákon Lám Arany János előre tudta [...]
88. 1983-01-26 / 21. szám
[...] bátran válaszoltak nem úgy mint távoli tanyákon szoktak Mikor már jegyeztem volna [...]
89. 1983-01-28 / 23. szám
[...] tart fogadóórákat hanem felkeresi a távoli majorokban tanyákon élő a paragrafusok­ban nehezen eligazodó [...]
90. 1983-02-12 / 36. szám
[...] múlté Gázpalack alojfcályha van a tanyákon városon központi fűtőműből jár lakásról [...] a munkát bri­gádokat szerveztek A távoli kooperációs társak helyett közelebbieket találtak [...]
91. 1983-02-22 / 44. szám
[...] Gázpalack olaj kályha van a tanyákon városon központi fűtőműből jár lakásról [...] a munkát brigádo­kat szerveztek A távoli kooperációs társak helyett közelebbieket találtak [...]
92. 1983-02-26 / 48. szám
[...] Szomszédainak is Hogyne A környező ta­nyákon összetartó jó embe­rek élnek mindig [...] túl mind jobban homályosul a távoli tanyák kerítések imént még éles [...]
93. 1983-07-06 / 158. szám
[...] együttesek s hogy az ország távoli ré­szeiből érkezett vendégek meg­ismerkedjenek az [...] őrnagy A fegyverletétel után alföl­di tanyákon bújdosott majd Vácott a papvölgyi [...]
94. 1983-07-16 / 167. szám
[...] hogy egyáltalán el tudjanak jut­ni távoli tanyákon élőkhöz És az sem utolsó [...] közelmúltban tár­gyalt a külterületeken és tanyákon élő idős rászoru­ló lakosság társadalmi [...] nehezen tudja rendszeresen ellátni a távo­li tanyán élő gondozottját Más a [...]
95. 1984-03-10 / 59. szám
[...] Még ízes a szó a tanyákon SZÉTSZÓRT HULLT csilla­gokként guggolnak a [...] persze főleg télen A környező tanyákon összetartó jó emberek élnek magunkfaj­ták [...] mind jobban homályosul a keríté­sek távoli tanyák imént még éles körvonala [...]
96. 1985-04-11 / 84. szám
[...] legfiatalabb 19 éves a közeli tanyákon laknak csak kettő van velem [...] Ahcl a madár sem száll Távoli földek tarka csodái A csóka [...] A sok állatka mintha a távoli földek üzene­tét hozná vidáman dalolt [...]
97. 1985-04-17 / 89. szám
[...] energiájuk A matematika mint valami távoli rokon távol állt tőlem de [...] magának építte­tett elektromos hálózatot a ta­nyákon Ám az akkoriban ösz szeadott [...]
98. 1985-05-16 / 113. szám
[...] több mint ezemapos világégés a tanyákon örömíü zek gyúltak Egymás nyakába borultak könnyezve a távoli tanyák meggyötört lakói Persze az [...] volt a jószág a fülöpi tanyákon hogy apaállatból több volt mint [...]
99. 1985-06-24 / 146. szám
[...] t ér­zem át hogy a távoli tanyák o Fekete dűlő lakói [...] a gvatra áruel­látásra Elvégre a tanyákon is bolt a bolt vásárlói [...]
100. 1985-07-10 / 160. szám
[...] a feldúlt utakon Csak a tá­voli tanyákon lakók élvezhetnek zavartalan nyugalmat Városokban [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind