5. oldal, 436 találat (0,161 másodperc)

Találatok

81. 1988-03-05 / 55. szám
[...] óráig sakk csapatbajnokság a Löwy Sándor Gépipari Szak középiskolában 17 órakor [...] csapatok városi tornaversenye a Löwy Sándor Gépipari Szakközépiskolában Délután bemutatóval egy­bekötött [...] A tanácskozás első részében Pintér Sándor gyárigazgató értékelte a gyár elmúlt [...] ott lesznek az országoson Ta­náraik Szaniszló Róbert és Tóth István A [...]
82. 1992-09-04 / 209. szám
[...] GERMANY 4 Krisztel 4 Csere Szaniszló Száraz 2 Az első félidőben [...] V Pata­ki Vác Hajdú Halász Sándor Lévai Cseresz­nyék László Schwarcz Ihos [...] mondanék le hasonló felszólításra Mataz Sándort sem olyan fából faragták hogy [...] válaszlevél megírásához hiszen Ma tuz Sándorral egy időben 1985 nyarától együtt [...]
83. 1987-10-16 / 244. szám
[...] ádáz harcot vív­tak kézrekerítésükért Kása Sándor az egység parancsno­ka pedig először [...] egység tevékenységéről A legjobbak Kosa Sándor természetesen most sem általánosságban be­szélt [...] matban öltenek testet A Király Sándor lakatos kalapácsa alatt formálódó vasvázakról [...] 1978 os leányok kislab­dadobásban 1 Szaniszló Ri­ta 29 76 méter Szegeden [...]
84. 1991-06-18 / 141. szám
[...] és Pataki Erika Alexandra Csató Sándor és Spilák Ra­jaim Tamás Csákány [...] Molnár Éva Nagy István és Szaniszló Tünde Meghalt Barabás Ferdi nándné [...] a felkészületlenséget tükrözi Erre Czira Sándor jelen­tette ki hogy az összefog­laló [...] dr Czira Szabolcs és Czira Sándor is Barta István egészen más [...]
85. 1979-12-11 / 289. szám
[...] tői hivatalvezető helyettes voltam Nánási Sándor volt postahivatal vezető nyugdíjba vonulása [...] If­júsági férfi Kovács Gábor 319 Szaniszló Ferenc 284 Fel­nőtt férfi Gállos Sándor 328 körrel Légpisztoly 40 lövés [...] szeretett édesapánk és test­vérünk Balog Sándor temetésén részt vettek sírjára koszorút [...]
86. 1993-08-17 / 191. szám
[...] és Kovács Zsuzsanna Zsuzsa Kovács Sándor és Károly Er­zsébet Szilvia Tóbiás [...] és Győri Mária Dávid Mészáros Sándor és Pacsa Erzsébet Kit­ti Aczél [...] és Katona Ro­zália Anikó Gyulai Sándor és Török Ildikó Nikoletta Hup [...] Kaszap Al­bert Szamos u 8 Szaniszló Ferenc Szabó Ervin u 14 [...]
87. 1979-11-13 / 265. szám
[...] szerződést má­sokkal is Mint Csira Sándor­tól a nagykőrösi kerület igaz­gatójától megtudtuk [...] méltányos térítésért végzik Mint Czira Sándor elmon­dotta a gazdaság már meg­kezdte [...] és Bata Irén Tamás Zsíros Sán­dor és Kis Ilona Csaba Pap [...] és Kókai Terézia Tünde Varga Sándor és Szaniszló Erzsébet Szilvia nevű gyermekének Házasságot [...]
88. 1957-09-29 / 129. szám
[...] asszo­nyok Veres Péter Asszony­hűség Verne Sándor Mátyás Móra Ferenc Négy apá­nak [...] Munkára fiúk hallot­ta maga mögött Szaniszló De­zső szakaszparancsnok jól is­mert hangját [...] a parancsnok kocsija várta S Szaniszló hadnagy mellett ott ült Jóska [...]
89. 1988-03-25 / 72. szám
[...] Tanács Családsegítő Központ­ja Vác Sztáron Sán­dor utca 18 áthelye­zés miatt megüresedő [...] szerző felvételei Vácott született Bagosi Sándor és Maga Ibo­lya lánya Mária [...] ikergyermekei Zsigmond és Gábor Pongó Sándor és Biczó Kovács Olga fia Sándor Csuhái József és Drenyovszki Zita [...] Ist­ván Dunakeszi Kapás Orso­lya Vác Szaniszló Gábor Sződliget Szerényi Ferenc­né sz [...]
90. 1979-01-11 / 8. szám
[...] és Leszkovszki Margit Krisztina Tar Sándor Zoltán és Veres Éva Szabolcs [...] János és Cser Margit Zsu­zsanna Szaniszló István és Szénáái Anna Mária [...] és Üveges Mária Henrietta Czeglédi Sándor és Apáti Aranka Beáta nevű [...] új munkák vál­lalását javasolja Katona Sán­dor kétnapos csehszlovákiai kirándulásra tesz javaslatot [...]
91. 1983-11-27 / 280. szám
[...] Játékfoglalkozás iskolaottho­nos gyerekeknek P őfi Sán­dor Általános Iskola 10 43 órakor [...] jönnek a választókerület a Nagy Sándor utca lakói hogy voksoljanak A [...] GSC ifi Kiszel Dóczi Kán­tor Szaniszló Budai Bódi Csere Balogh Edző [...] újjal szemben mindig fo­gékony Sződj Sándor Az előző tanácstag ön­ként mondott [...]
92. 1963-02-14 / 37. szám
[...] z anovics ül Béres 3 Szaniszló 2 pakos Faragó Borbély Szigethalomi [...] 2 I Oláh Herendi ill Szaniszló 4 Béres 3 Bakos 2 [...] közül a versenybiróság még Papp Sándor Pécel és Széles Károly Vác [...]
93. 1993-05-07 / 105. szám
[...] Germán GIZELLA Gusztáv Napóleon Pál Szaniszló Viktor Katolikus naptár Boldog Gizella [...] ellenállást Elfogták Bá­csis Józsefet Bácsis Sándort és Csámpai Sándort Két körö­zött társuk elfogására is [...]
94. 1993-05-14 / 111. szám
[...] a Rádió 13 35 Petőfi Sándor versei 13 45 Időjárás és [...] Plan Közelképben az operatőr Kardos Sándor Szerkesztő ri­porter Muhi Klára Rendező [...] es Magyarország valóságából építkezik Dr Szaniszlő József emlékiratai nyomán írta Bereményi Gé­za Operatőr Kardos Sán­dor Rendező Berényi Gé­za Szereplők Eperjes [...]
95. 1980-08-05 / 182. szám
[...] már az eget aggódva Czira Sándor a Ceg­lédi Állami Gazdaság nagykő­rösi [...] szakemberek Csakúgy minit a Petőfi Sándor általános isko­lához tartozó Helmeczi utcai [...] paran­csolta II Rákóczi Ferenc Ká­rolyi Sándornak hogy rom­bolja le a két [...] József és Gyu­ris Ágota József Szaniszló Balázs és Kallik Mária Ba­lázs [...]
96. 1979-12-18 / 295. szám
[...] élen A végeredmény 1 Sztáron Sándor Gimnázium Vác Galbács Péter Jakab [...] döntő eredményei Monori Gimnázium Sztáron Sándor Gimnázium 62 55 31 34 Ceglédi Mezőgazdasági Szakközépiskola Sztáron Sán­dor Gimnázium 54 37 Monori Gimnázium [...] Pollák Kiss L Kárpáti Szabó Sza­niszló Tóth Nazáth Huszon­öt perc leforgása [...]
97. 1991-12-30 / 304. szám
[...] és Szekula Katalin lánya Edina Szaniszló Csa ba és Tulinszki Györgyi [...] Szalai Mónika fia István Szaba­dos Sándor és Lengyel Ág­nes lánya Zita [...] kapós régi új köny­ve Márai Sándor Csutora című kutyaregénye volt Fél [...] ke­zelte a környék háziállatait Márai Sándorék Csutoráját is ő gondozta Többször [...]
98. 1981-09-29 / 228. szám
[...] Bistyák Dezső ezüst fo­kozatát Tarnavölgyi Sándor és Vadnay István bronz fokoza­tát [...] helyettesi dicsérő oklevet kapott Magyar Sándor és Tóth Ferenc További tizenegy [...] munkájáért parancsno­ki dicséretben részesült Tar­navölgyi Sándor Dobos Tibor Abonyi Károly dr [...] és Csete Márta Anikó Var­ga Sándor és Szaniszló Er­zsébet Sándor nevű gyer­mekének Házasságot kötött Osváth [...]
99. 1995-01-20 / 17. szám
[...] agyonhallgatott katolikus fizi­kus dr Jáki Szaniszló is írhatta volna Barrow el [...] erkölcstelenség gyáva de átlátszó leplezé­ Sándor András HIRDETÉS APRÓHIRDETÉS ADÁS VÉTEL [...] Endre út 6 szám 2252 Sándor Pétemé címre A közelmúltban fuzionált [...]
100. 1993-06-12 / 135. szám
[...] mérték többszöröse is mérhető Százhalombattán Szaniszló József Se ura se gazdája [...] minden indulat nélkül beszélgetésünkkor Kiss Sán­dor polgármester Azért folytatták a levele­zést [...]