5. oldal, 436 találat (0,086 másodperc)

Találatok

81. 1961-10-17 / 245. szám
[...] díjtalan A Kálmán hegyen Huszár Sándor és a közöst felesége szüretelik [...] segédmunkás fia György Atti­la Mészáros Sándor tsz földmű ves és Bognár Éva fia Sándor Mészáros Károly kazánfűtő és Téglás [...] Kas­sai Károly Pál segédmunkás és Szaniszló Etelka segédmunkás Dabizs Szücs Ambrus [...]
82. 1992-01-17 / 14. szám
[...] Vörösmarty Mihály Kosz­tolányi Dezső Márai Sán­dor és mások gondolatait idézve arról [...] Rózsahegyi Márta fia Márk Veres Sándor és Kiss Mária fia Szabolcs [...] kovics Andrea fia Dániel Szőke Sándor és Zemano vics Magdolna lánya [...] Győri Julianna lánya Krisztina Varga Sándor és Szaniszló Zsuzsanna lánya Réka Házasságot kötöttek [...]
83. 1992-06-27 / 151. szám
[...] ízben adta át a Petőfi Sándor Sajtósza­badság díjakat A pénteki ünnepségen [...] Ko­csis L Mihály Lőcsei Gab­riella Sándor György és Szaniszló Ferenc A Petőfi Sándor Sajtószabadság dí­jakat ezentúl évente két­szer [...] Bereczki Vilmos Borz Miklós Györiványi Sándor István József Ká vássy Sándor és Torgyán József országgyűlési képvi­selők [...]
84. 1980-04-11 / 84. szám
[...] Zsiguli el­adó Érdeklődés Vác Löwy Sándor utca 9 Somfalvi József Hétvégi [...] csösben eladó Érdek­lődés Vác Löwy Sándor utca 9 Számviteli főiskola es­ti [...] Erzsé­bettel Vácott hunyt el Papp Sán­dor Vác Gombási út 14 Szá [...] Sági Erzsébet Kemence Milák Istvánné Szaniszló Julianna Eger helyen tároljuk Távol [...]
85. 1993-05-07 / 105. szám
[...] Germán GIZELLA Gusztáv Napóleon Pál Szaniszló Viktor Katolikus naptár Boldog Gizella [...] ellenállást Elfogták Bá­csis Józsefet Bácsis Sándort és Csámpai Sándort Két körö­zött társuk elfogására is [...]
86. 1964-09-22 / 222. szám
[...] Oláh István huszonhétezer és Csuka Sándor tizennégyezer forintot kapott kártérítésként k [...] Bakos Bor­bálát Bakos Rozáliát Palotai Sándort és Ugi Rácz Ferencet választották [...] Bozó Julián­ná fia Dezső Regdon Sándor és Vecsei Aranka fia János [...] Danka Eszter Balogh János és Szaniszló Rozália Balogh Sán­dor és Kis Erzsébet Elhunytak Simon [...]
87. 1966-03-25 / 71. szám
[...] lakatos csoport vezetője és Rá­kóczi Sándor motorszerelő is Gondoskodott a vállalatve­zetés [...] tizenkét hónap eredményes munkáját Szabó Sándor igazgató számadatokkal bizonyítja hogy 1965 [...] és Bulejsza Márta Beatrix Szabó Sándor és Szlávecz Magdolna Sándor Dinka József és Mikes Terézia [...] Ilona Miklós Vágvölgyi László és Szaniszló no na Viktor nevű gyermeke [...]
88. 1967-10-25 / 252. szám
[...] és Szabó Mária Attila Kosa Sándor és Koroknai Terézia Sándor Illés József és Zatykó Katalin József Szabó Sándor és Takács Julianna Sándor Bállá Gyula és Juhász Adrien [...] tó ti Ilona Ágnes Csabai Sándor és Kiss Klára Sándor nevű gyerme­ke Házasságot kötött Keserű [...]
89. 1977-05-27 / 123. szám
[...] és Soós Má­ria Marianna Kurucz Sán­dor és Horgász Erzsébet At­tila Reitinger Sándor és Du­dás Éva Katalin Veuzer [...] István Lé zsébet Tünde Tóth Sándor és Csomó Eszter Sándor nevű gyermeke Házasságot kötött Seres [...] Szi­lágyi Ilona Szőcjligiet Szilá­gyi Sándomé Szaniszló Vero­nika Főt Fleischmann And­rás Zebegény [...]
90. 1994-03-11 / 59. szám
[...] buda­pesti millenniumi ünnepsége­ken Forgatókönyv Simó Sán­dor Tóth Zsuzsa Sándor Pál Zene Tamássy Zdenkó Opera­tőr Zsombolyai János Rendez­te Sándor Pál Szereplők Sza­bó Ildikó Bulla [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc ségi és Városi Művelődési [...] Ki mit tud Gyöngyösön Szerkesztő Sándor Zoltán Műsorvezető Nagy Gábor Falutévé [...]
91. 1961-03-19 / 67. szám
[...] Kiss Mária Motyóvszki Tibor Má­té Sándor Hering Julianna Ke­repesi Lénárd Kuthy Károly Pap Sándor Sólyom Zoltán Tar­kó Mihály volenszki Tibor Szaniszló Mihály Zatykó János Gór Erzsébet [...] András és Zsengellér Karolina Dávid Sándor és Dudás Rozália Bil lai Sándor és Lendvay Ilona Má­ria Elhaltak [...]
92. 1995-01-20 / 17. szám
[...] agyonhallgatott katolikus fizi­kus dr Jáki Szaniszló is írhatta volna Barrow el [...] erkölcstelenség gyáva de átlátszó leplezé­ Sándor András HIRDETÉS APRÓHIRDETÉS ADÁS VÉTEL [...] Endre út 6 szám 2252 Sándor Pétemé címre A közelmúltban fuzionált [...]
93. 1972-07-11 / 161. szám
[...] Hege­dűs Éva Éva Ugi Rácz Sán­dor és Bakos Margit Zoltán és Sándor Szécsényi Sándor és Kása Sára Tünde Szűcs [...] és Demjén Irén Irén Pintér Sándor és Ba­logh Borbála Sándor Szabó Sándor és Tóbi Rozália Csilla Marjai [...] Kerekes Magdolna Pap Jó­zsef és Szaniszló Ilona Meghalt Bócsai Józsefné Zsiga [...]
94. 1962-03-20 / 66. szám
[...] Ka­talin Korompay Lenke N Szabó Sándor egy egy verssel Köss Éva [...] Lehel mondott köszö­netét Gál György Sándor az is­mert zeneesztéta számos könyv [...] Veronika Eleonóra Házasságot kötöttek Nyerges Sándor tsz kőműves és Horváth Jolán Tóth József tsz földműves és Szaniszló Mária Hajdú Ferenc élelmiszeripari szakmunkás [...]
95. 1976-04-21 / 94. szám
[...] és VIII körzetben dr Kulin Sándor rendel 8 10 ig és [...] és Borzák Mária Edit Berkes Sándor és Vajda Erzsébet Andrea Szentpéteri [...] és Ungvári Juliánná Gábor Hegedűs Sándor és Gáspár Katalin Sándor j Friedrich Károly és Göncző [...] 82 éves Sas u 8 Szaniszló Balázs 66 éves Táncsics M [...]
96. 1979-12-11 / 289. szám
[...] tői hivatalvezető helyettes voltam Nánási Sándor volt postahivatal vezető nyugdíjba vonulása [...] If­júsági férfi Kovács Gábor 319 Szaniszló Ferenc 284 Fel­nőtt férfi Gállos Sándor 328 körrel Légpisztoly 40 lövés [...] szeretett édesapánk és test­vérünk Balog Sándor temetésén részt vettek sírjára koszorút [...]
97. 1981-12-05 / 285. szám
[...] az elsőséget a váci Petőfi Sán­dor iskola tanulói Lipták Va­léria és [...] előtt A fiúk közül Szabó Sándor a fóti I es számú [...] érdemel Müller Józsefné Korma Lász­ióné Szaniszló Ferencné Be­nedek Péterné Dudás József­né [...] SZMT körzeti könyvtár gyerekkönyveiből Weöres Sándor Zelk Zoltán Csoóri Sándor könyvei igen alkalma­sak arra hogy [...]
98. 1976-07-30 / 179. szám
[...] együtt­működés kérdéseiről és mód­szereiről Török Sándor Duna­keszi nagyközség tanácselnöke adott tájékoztatót [...] és Herczeg Mária Ákos Horchi Sándor és Zemen Zsuzsanna Beáta Tóth [...] és Szabó Éva Andrea Oroszki Sándor és Ljubosic Zsófia Viktor Cserny [...] és Berghammer Margit János j Szaniszló József és Dunai Má i [...]
99. 1963-01-03 / 1. szám
[...] os Nagy Teréz lett Erki Sándor a helyettes elnök s rajta [...] Fai­ka Ilona fia István Szóláth Sán­dor és Szabó Rozália leánya Ro­zália [...] Erzsébet leánya 4 Katalin Darányi Sándor és Hörömpő Katalin leá­nya Dóra [...] Ka alin Faragó Balázs és Szaniszló Ilona Balogh Sándor és Törőcsik Irén Győri József [...]
100. 1961-01-10 / 8. szám
[...] Jó barátunk volt Újszilvá­son Glag Sándor tanácstag aki köszönetét fejezte ki [...] 5 4 5 Győz Nagy Sándor 1 tábla el­lenfél nélkül Freytag [...] tábla ellenfél nélkül A Balogh Sándor Kraj ovits Márton mér­k őzés [...] Dobos Gé­za mezőgazdasági munkás és Szaniszló Julianna Szecsei Lász­ló alkalmi munkás [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind