3. oldal, 436 találat (0,149 másodperc)

Találatok

41. 1984-10-07 / 236. szám
[...] negyedik elődöntőt a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központban tartják október 10 [...] fői E Szentivánszky Csere Kiszel Szaniszló Edző Kö­rösfői László A lányok [...] GSC ifi Bucherna Kiszel Bódi Szaniszló Havas Balogh Sz Csere Dóczi [...]
42. 1994-08-10 / 186. szám
[...] a Demjén anyíig Homo nyi Sándor lemeze és érdekes módon a [...] Milós A Fenyő 3 Homonyik Sándor Életem a zene 4 Horváth [...] Bagi Andrea Nikolász Go dony Sándor és Szabó Ilo­na Sándor Szalai László és Csabai Mária [...] Szilvia Orsolya Szűcs Zoltán és Szaniszló Kata­lin Nikolett nevű gyerme­ke Nagykőrösön [...]
43. 1993-06-16 / 138. szám
[...] az írásbeli nyilatkozatát ame­lyet Skultéti Sándor köztársasági megbízottnak juttattak el azok [...] Schmidt László Szakács Al­bert Székely Sándor és Tóth János Az 56 [...] a 204 sz szakmun­kásképző iskolának Szaniszló Róbert lett az igazgatója Az [...] Dézsi Zol­tán polgármester és Bíró Sán­dor református lelkipásztor Gyergyószentmiklós e két [...]
44. 1964-09-23 / 223. szám
[...] belorusz ki l állítás Szabó Sándor a me­gyei tanács vb elnökhelyette [...] több ezres kollektívájában megvannak Kovács Sándor a konzervgyár igazgatója és az [...] autóbuszra i A két legbátrabb Szaniszló I Erzsiké negyedikes és Zoboki [...] pedig kölcsönkerékpá ron próbál biciklizni Szaniszló Erzsiké éhesen majszol egy vaskos [...]
45. 1963-03-22 / 68. szám
[...] forint baleseti kártérítést kaúott Sólyom Sán­dor dolgozó balesete miatt A Hunyadi [...] kö­rül segédkeznek ha kedvük tartja Szaniszló Gábor bácsi pél­dául kertészkedéssel foglalko­zik Az 1 otthon vezetője szerint Szaniszló bácsi olyan lelkese­déssel foglalkozik a [...]
46. 1992-06-27 / 151. szám
[...] ízben adta át a Petőfi Sándor Sajtósza­badság díjakat A pénteki ünnepségen [...] Ko­csis L Mihály Lőcsei Gab­riella Sándor György és Szaniszló Ferenc A Petőfi Sándor Sajtószabadság dí­jakat ezentúl évente két­szer [...] Bereczki Vilmos Borz Miklós Györiványi Sándor István József Ká vássy Sándor és Torgyán József országgyűlési képvi­selők [...]
47. 1985-04-22 / 93. szám
[...] a 68 kilogrammosok között Ko­vács Sándor az ötödik a plusz 82 [...] rincz Eszlényi Kiss J Szi­lágyi Szaniszló Varga Bo dó Mészáros Fekete [...] be a labdát de most Szaniszló fejéről került a hálóba a [...] a második félidőben Jó Kindornai Sán­dor D rAfifhna Ifi 4 4 [...]
48. 1982-02-23 / 45. szám
[...] ol­csón eladó Érdek­lődni lehet Csákó Sándornál Tápiósző lős Zalka Máté út [...] Barátság Mgtsz Külső Kátai út Sza­niszló Vi zsgázott munkagép eladó Juhász [...] Budai László VIII kerület Karácsonyi Sándor utca 25 1086 Nutriák tenyésztésre [...]
49. 1982-02-23 / 45. szám
[...] ol­csón eladó Érdek­lődni lehet Csákó Sándornál Tápiósző lős Zalka Máté út [...] Barátság Mgtsz Külső Kátai út Sza­niszló Vizsgázott munkagép eladó Juhász István [...] Budai László VIII kerület Karácsonyi Sándor utca 25 1086 Xutriák tenyésztésre [...]
50. 1984-10-30 / 255. szám
[...] második félidőre a na­gyon feljavult Szaniszló és Szabó vezérletével még lendü­letesebb [...] Sza­bó 2 Jók Kiss J Szaniszló Sza­bó illetve Karteneckel Ko­roknak Ifi [...] Marino Rallye 1 Mint Léhi Sándortól meg­tudtuk a fékek rákon cátlan [...]
51. 1980-04-11 / 84. szám
[...] Zsiguli el­adó Érdeklődés Vác Löwy Sándor utca 9 Somfalvi József Hétvégi [...] csösben eladó Érdek­lődés Vác Löwy Sándor utca 9 Számviteli főiskola es­ti [...] Erzsé­bettel Vácott hunyt el Papp Sán­dor Vác Gombási út 14 Szá [...] Sági Erzsébet Kemence Milák Istvánné Szaniszló Julianna Eger helyen tároljuk Távol [...]
52. 1982-08-17 / 192. szám
[...] Herczeg Lőrinc Dévai Balogh Bodó Szaniszló Sólyom Sponga Herr Nazáth Bayer [...] Nazáth Bayer Jó Ba­logh Lőrincz Szaniszló Na­záth Buchard Tibor BKV Előre [...] ország 196 hp 17 Fülöp Sándor Magyarország 246 hp 30 Fintha [...]
53. 1994-06-17 / 140. szám
[...] 00 Hírek 16 05 Ba­lassa Sándor műveiből 17 00 Operamagazin 18 [...] nagyharsányi fotó­művész Gádorosi faluportré Szerkesztő Sándor Zol­tán Műsorvezető Horváth Gyula Falutévé [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc A Duna Tv kínálata [...] Muravje vé volt de III Sándor cár 1891 ben az akkori [...]
54. 1980-01-06 / 4. szám
[...] két váci gárda a Lőwy Sándor Gép­ipari Szakközépiskola fiú és Közgazdasági [...] budapesti együttes in­dült az Újvári Sándor ve­zette váciaknak nem volt sze­rencséjük [...] Janek Já­nos Csizmadia László Borda Sándor összetételű gárda kö­zülük egy mérkőzésen [...] a ko­rábban bevonult Kiss Józse­fet Szaniszló András is kö­vette így egy [...]
55. 1981-12-05 / 285. szám
[...] az elsőséget a váci Petőfi Sán­dor iskola tanulói Lipták Va­léria és [...] előtt A fiúk közül Szabó Sándor a fóti I es számú [...] érdemel Müller Józsefné Korma Lász­ióné Szaniszló Ferencné Be­nedek Péterné Dudás József­né [...] SZMT körzeti könyvtár gyerekkönyveiből Weöres Sándor Zelk Zoltán Csoóri Sándor könyvei igen alkalma­sak arra hogy [...]
56. 1980-07-02 / 153. szám
[...] és Katrucs Margit Csaba Szűcs Sándor és Sza­bó Rozália Attila Tomicsek [...] József és Horvát Ilona József Szaniszló Ist­ván és Kárai Etelka István [...] dűlő 75 Katona Amb rusné Szaniszló Matild Len­csés Világos dűlő 59 [...]
57. 1961-06-21 / 144. szám
[...] az egész évi jövedelmünk Kiss Sándor i i í jsgiMsa Varró [...] túlteljesíti Külön meg kell említeni Szaniszló Pál cipész munká ját 10 [...] tartozik Gyomron sok ember dicséri Szaniszló bácsi munkáját és igazán sajnáljuk [...] éppen arra járó dr Simon Sándor orvos men tette ki a [...]
58. 1991-02-26 / 48. szám
[...] a szövetkezet kereske­delmi főosztályán Gulyás Sándortól megtudtuk újabb módosítások történték Több [...] angol film Anyakönyvi hírek Született Szaniszló Fe­renc és Király Irén Fe­renc [...] 8 Nagy Ildikó Il­dikó Óvádi Sándor és Hupka Eszter Nikolett Derecskéi [...] és Csillag Anikó Adrienn Kovács Sándor és Jenei Eszter Dániel Berki [...]
59. 1982-09-07 / 209. szám
[...] Herczeg Lőrincz Dévai Szilágyi Kiss Szaniszló Sólyom Bodó Herr Bursi Nazáth [...] A 48 percben például Bayer Szaniszló volt a labda útja a [...] II osztályban a tápióbicskei Ko­csi Sándor szerezte meg a győzelmet Szélvitorlások [...]
60. 1978-08-09 / 186. szám
[...] dicsére­tet s két munkásőr Nagy Sándor és Szőlce Sándor a megyei parancsnok kitünteté­sét kapta [...] főleg a szolgála­tok ellátásánál Id Szaniszló István szállí­tási csoportvezető a Nagykő­rösi [...] két unokája van Fia ifj Sza­niszló István a Városgazdál­kodási Vállalat dolgozója [...] volt két körösi tagja Kis Sándor és Vágó Zoltán Atlétikában 7 [...]