436 találat

Találatok

1. 1957-05-05 / 4. szám
[...] volt Gimes Imre BAKARUHÁBAN Hunyadi Sándor novellája nyomán készült nagyhatá­sú film [...] Kovács Magda Koltay Erzsébet zongora Szaniszló Ilonka Tahin Gyula Szederkényi Erzsébet [...]
2. 1957-09-11 / 113. szám
[...] a Tököl Vecsés találkozó Halápi Sándor szövetségi ellenőr így vélekedett a [...] 2 Hor­váth 12 11 3 Sándor D Magyar­ság 12 09 Magas [...] Szatmári CVSE 29 1 3 Szaniszló Nagykő­rös 30 6 800 m [...]
3. 1957-09-26 / 126. szám
[...] öttusa bajnokság párbajtőrvívó száma Ebben Szaniszló győzött Az összetettben azonban Móra [...] Nagykőrösről érkezett két levél Balogh Sándor a Ceglédi Vasutas ifjúsági csapatának [...] Kinizsinek nincs ifjúsági csapata Balogh Sándor aki egyben a ceglédi járási [...] kérdéséről fejezi be leve­lét Balogh Sándor Miért nincs Nagykőrös­nek ifjúsági csapata [...]
4. 1957-09-29 / 129. szám
[...] asszo­nyok Veres Péter Asszony­hűség Verne Sándor Mátyás Móra Ferenc Négy apá­nak [...] Munkára fiúk hallot­ta maga mögött Szaniszló De­zső szakaszparancsnok jól is­mert hangját [...] a parancsnok kocsija várta S Szaniszló hadnagy mellett ott ült Jóska [...]
5. 1957-10-02 / 131. szám
[...] tagjait akik a következők Szabó Sándor Bp Pedagógus 1957 magyar bajnok [...] a bajnok­ság 4 helyezettje Tartalék Szaniszló József Bp Honvéd A Stockholmba [...]
6. 1957-10-19 / 146. szám
[...] Monor Sztgel szentmiklós 14 30 Sándor Kistar csa Fóti SE Kistarcsa [...] a nagy erőpróbára A Szabó Sándor Hódi János Ferdinand f Géza és Szaniszló Józseí össze tételű együttesből csak [...]
7. 1958-07-03 / 155. szám
[...] MAFC 4 12 2 4 Szaniszló Honvéd 4 12 5 5 [...] MAFC vezet 3655 ponttal 2 Szaniszló 3510 13 Ferdinándi 3490 f [...] öttusázó­kat A vadat éjszaka Vaczó Sándor terítette le a hegyek­ben Az [...]
8. 1958-09-17 / 219. szám
[...] A betűk sorrendje 27 Kiss Sándor 28 Irigység néme­tül NEID 29 [...] 4 200 m 1 Sára Sándor Túra 24 2 2 Kiszel [...] 4 800 m 1 Viskl Sándor Dunakeszi 2 10 3 2 [...] Ceglédi Ép 2 45 3 Szaniszló Nagykőrös 2 46 2 80 [...]
9. 1959-07-08 / 158. szám
[...] Férfiak 100 m 1 Fóris Sándor Györnrő 12 1 2 Müller [...] az első Súlylökés 1 Ba­logh Sándor Györnrő 10 50 Gránátdobás 1 [...] 2280 Csapatban 1 Ma­gyar B Szaniszló Kovácsi dr Szabó 9967 5 [...]
10. 1959-07-10 / 160. szám
[...] 8 p 844 pont 2 Szaniszló magyar B 15 54 8 [...] 92 Dabas 59 Gyón 49 Sándor és Lantos nélkül Sándor nélkül utazott el szerdán este [...] és az újságírók is elsősorban Sán­dort keresték és kissé csaló­dottan vették [...]
11. 1959-08-20 / 195. szám
[...] és egyben tár­sa F Kovács Sándor ugyan­csak csemői Ereklyés dűtö 5 [...] na tóság A böllérmunkát végző Szaniszló Ferenc Kecskés u 14 100 [...] elmúlt héten Koeséron Pa tonai Sándor 9 éves kisfiával a tanya [...] autó­szerelő és Zsiga Anna fia Sán­dor Gyula Csutár István szoba­festő és [...]
12. 1959-10-13 / 240. szám
[...] hatalmas mennyiségű pálinkának Képünk Fehér Sán­dort a szőlőművelő brigád tagját ábrázolja [...] CEGLÉD Születtek Safranyik Erzsébet Köpe Sándor Csábi Ignácz Szula György Szrapkó [...] Kecske­méti Erzsébet Házasságot kötöttek Matulik Sándor és sós Anna Tóth Mihály [...] Dánielné Varga Eszter 83 éves Szaniszló József 6 5 éves Csábi [...]
13. 1959-11-13 / 267. szám
[...] rrwnap 1959 november 13 péntek Szaniszló napja A Nap kél 6 [...] tör­ténjék PÜSPÖKSZILÁGY község színjátszói Sásdi Sándor Nyolc hold föld cí­mű színművének [...]
14. 1960-02-24 / 46. szám
[...] Tavaly meghalt a köztiszte­letben álló Szaniszló József költségvetési előadó Az idén [...] tanácsapparátusban tály volt vezetője Molnár Sándor volt városi főagronó mus Az [...] Károly Az anyakönyvi hivatal Kutasi Sándor személyében kapott vezetőt Kutasi elvtárs [...]
15. 1960-03-19 / 67. szám
[...] vályogfalak Lő í rinc Sebőné Szaniszló Rozá lia csak állt nézte [...] volt és szép volt Gáli Sándor Klemen Fcrencné és Majoros Mihályné [...] asszony hajlott Lőrinc Ssbőné született Szaniszló Rozália gyorsan szedte a lábát [...] tornácos ház még az öreg Szaniszló építette A tanyát Rózái örö­költe [...]
16. 1960-03-22 / 69. szám
[...] Vácott a tanácsháza díszter­mében örsi Sándor igazgató a szép számban összejött [...] rendbentartja a járdát Meg­dicsérjük Tóth Sándor Rácz Pál utca 5 szám [...] és Tar Gábor Pál Já­nos Szaniszló József Széche­nyi utcai kisiparosokat akik [...] A szabálysértési előadó Ko norót Sándor és Konorót Ist­ván rádi lakosokat [...]
17. 1960-03-25 / 72. szám
[...] megyei Petőfi Színpad együt­tese Gergely Sándor Vitézek és hősök című színművét [...] órai kezdettel a nyírbátori Petőfi Sándor Mű­velődési Házban tartják Ugyancsak sorsolással [...] talált Tar Gábor Pál János Szaniszló József és a többi Széchenyi [...] egy főváros környéki faluban Ék Sándor festménye után hangzottak el a [...]
18. 1960-04-07 / 82. szám
[...] a kölyök fiiik versenyén Gyimesi Sándor felvétele Hétfőn délelőtt a megyei [...] 1500 méter 38 befuió 1 Szaniszló József Ceglédi Hu­nyadi 2 oerc [...] Vasvári Váci girnn 5 Nagy Sándor Aszód 6 Kertész Váci ginm [...] m 46 befutó 1 Munkácsi Sándor Gödöllői ME DOSZ 4 9 [...]
19. 1960-08-10 / 188. szám
[...] Balczó Nagy és Németh mellett Szaniszló lesz a tartalék PEST MEGYEI [...] esett több gól mon­dotta Halápi Sándor szövet­ségi ellenőr Érd a máso­dik [...]
20. 1960-08-11 / 189. szám
[...] Kovács a mezőny legjobbjait Simkó Szaniszló Gróf őri ill Sós Magyar [...] József Szabó Miklós dr Iharos Sán­dor Helsinki Tóth Gyula Bánfalvi Klára [...]