436 találat (0,053 másodperc)

Találatok

1. 1957-05-05 / 4. szám
[...] volt Gimes Imre BAKARUHÁBAN Hunyadi Sándor novellája nyomán készült nagyhatá­sú film [...] Kovács Magda Koltay Erzsébet zongora Szaniszló Ilonka Tahin Gyula Szederkényi Erzsébet [...]
2. 1957-09-11 / 113. szám
[...] a Tököl Vecsés találkozó Halápi Sándor szövetségi ellenőr így vélekedett a [...] 2 Hor­váth 12 11 3 Sándor D Magyar­ság 12 09 Magas [...] Szatmári CVSE 29 1 3 Szaniszló Nagykő­rös 30 6 800 m [...]
3. 1957-09-26 / 126. szám
[...] öttusa bajnokság párbajtőrvívó száma Ebben Szaniszló győzött Az összetettben azonban Móra [...] Nagykőrösről érkezett két levél Balogh Sándor a Ceglédi Vasutas ifjúsági csapatának [...] Kinizsinek nincs ifjúsági csapata Balogh Sándor aki egyben a ceglédi járási [...] kérdéséről fejezi be leve­lét Balogh Sándor Miért nincs Nagykőrös­nek ifjúsági csapata [...]
4. 1957-09-29 / 129. szám
[...] asszo­nyok Veres Péter Asszony­hűség Verne Sándor Mátyás Móra Ferenc Négy apá­nak [...] Munkára fiúk hallot­ta maga mögött Szaniszló De­zső szakaszparancsnok jól is­mert hangját [...] a parancsnok kocsija várta S Szaniszló hadnagy mellett ott ült Jóska [...]
5. 1957-10-02 / 131. szám
[...] tagjait akik a következők Szabó Sándor Bp Pedagógus 1957 magyar bajnok [...] a bajnok­ság 4 helyezettje Tartalék Szaniszló József Bp Honvéd A Stockholmba [...]
6. 1957-10-19 / 146. szám
[...] Monor Sztgel szentmiklós 14 30 Sándor Kistar csa Fóti SE Kistarcsa [...] a nagy erőpróbára A Szabó Sándor Hódi János Ferdinand f Géza és Szaniszló Józseí össze tételű együttesből csak [...]
7. 1958-07-03 / 155. szám
[...] MAFC 4 12 2 4 Szaniszló Honvéd 4 12 5 5 [...] MAFC vezet 3655 ponttal 2 Szaniszló 3510 13 Ferdinándi 3490 f [...] öttusázó­kat A vadat éjszaka Vaczó Sándor terítette le a hegyek­ben Az [...]
8. 1958-09-17 / 219. szám
[...] A betűk sorrendje 27 Kiss Sándor 28 Irigység néme­tül NEID 29 [...] 4 200 m 1 Sára Sándor Túra 24 2 2 Kiszel [...] 4 800 m 1 Viskl Sándor Dunakeszi 2 10 3 2 [...] Ceglédi Ép 2 45 3 Szaniszló Nagykőrös 2 46 2 80 [...]
9. 1959-07-08 / 158. szám
[...] Férfiak 100 m 1 Fóris Sándor Györnrő 12 1 2 Müller [...] az első Súlylökés 1 Ba­logh Sándor Györnrő 10 50 Gránátdobás 1 [...] 2280 Csapatban 1 Ma­gyar B Szaniszló Kovácsi dr Szabó 9967 5 [...]
10. 1959-07-10 / 160. szám
[...] 8 p 844 pont 2 Szaniszló magyar B 15 54 8 [...] 92 Dabas 59 Gyón 49 Sándor és Lantos nélkül Sándor nélkül utazott el szerdán este [...] és az újságírók is elsősorban Sán­dort keresték és kissé csaló­dottan vették [...]
11. 1959-08-20 / 195. szám
[...] és egyben tár­sa F Kovács Sándor ugyan­csak csemői Ereklyés dűtö 5 [...] na tóság A böllérmunkát végző Szaniszló Ferenc Kecskés u 14 100 [...] elmúlt héten Koeséron Pa tonai Sándor 9 éves kisfiával a tanya [...] autó­szerelő és Zsiga Anna fia Sán­dor Gyula Csutár István szoba­festő és [...]
12. 1959-10-13 / 240. szám
[...] hatalmas mennyiségű pálinkának Képünk Fehér Sán­dort a szőlőművelő brigád tagját ábrázolja [...] CEGLÉD Születtek Safranyik Erzsébet Köpe Sándor Csábi Ignácz Szula György Szrapkó [...] Kecske­méti Erzsébet Házasságot kötöttek Matulik Sándor és sós Anna Tóth Mihály [...] Dánielné Varga Eszter 83 éves Szaniszló József 6 5 éves Csábi [...]
13. 1959-11-13 / 267. szám
[...] rrwnap 1959 november 13 péntek Szaniszló napja A Nap kél 6 [...] tör­ténjék PÜSPÖKSZILÁGY község színjátszói Sásdi Sándor Nyolc hold föld cí­mű színművének [...]
14. 1960-02-24 / 46. szám
[...] Tavaly meghalt a köztiszte­letben álló Szaniszló József költségvetési előadó Az idén [...] tanácsapparátusban tály volt vezetője Molnár Sándor volt városi főagronó mus Az [...] Károly Az anyakönyvi hivatal Kutasi Sándor személyében kapott vezetőt Kutasi elvtárs [...]
15. 1960-03-19 / 67. szám
[...] vályogfalak Lő í rinc Sebőné Szaniszló Rozá lia csak állt nézte [...] volt és szép volt Gáli Sándor Klemen Fcrencné és Majoros Mihályné [...] asszony hajlott Lőrinc Ssbőné született Szaniszló Rozália gyorsan szedte a lábát [...] tornácos ház még az öreg Szaniszló építette A tanyát Rózái örö­költe [...]
16. 1960-03-22 / 69. szám
[...] Vácott a tanácsháza díszter­mében örsi Sándor igazgató a szép számban összejött [...] rendbentartja a járdát Meg­dicsérjük Tóth Sándor Rácz Pál utca 5 szám [...] és Tar Gábor Pál Já­nos Szaniszló József Széche­nyi utcai kisiparosokat akik [...] A szabálysértési előadó Ko norót Sándor és Konorót Ist­ván rádi lakosokat [...]
17. 1960-03-25 / 72. szám
[...] megyei Petőfi Színpad együt­tese Gergely Sándor Vitézek és hősök című színművét [...] órai kezdettel a nyírbátori Petőfi Sándor Mű­velődési Házban tartják Ugyancsak sorsolással [...] talált Tar Gábor Pál János Szaniszló József és a többi Széchenyi [...] egy főváros környéki faluban Ék Sándor festménye után hangzottak el a [...]
18. 1960-04-07 / 82. szám
[...] a kölyök fiiik versenyén Gyimesi Sándor felvétele Hétfőn délelőtt a megyei [...] 1500 méter 38 befuió 1 Szaniszló József Ceglédi Hu­nyadi 2 oerc [...] Vasvári Váci girnn 5 Nagy Sándor Aszód 6 Kertész Váci ginm [...] m 46 befutó 1 Munkácsi Sándor Gödöllői ME DOSZ 4 9 [...]
19. 1960-08-10 / 188. szám
[...] Balczó Nagy és Németh mellett Szaniszló lesz a tartalék PEST MEGYEI [...] esett több gól mon­dotta Halápi Sándor szövet­ségi ellenőr Érd a máso­dik [...]
20. 1960-08-11 / 189. szám
[...] Kovács a mezőny legjobbjait Simkó Szaniszló Gróf őri ill Sós Magyar [...] József Szabó Miklós dr Iharos Sán­dor Helsinki Tóth Gyula Bánfalvi Klára [...]
21. 1960-09-15 / 218. szám
[...] Béketanács Katolikus Bizottságának elnöke Kovács Sándor szombathelyi püspök az Opus Pads [...] egri apostoli kormányzó dr Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó dr Szán­tai [...] Nagy Imre Né­meth Ferenc és Szaniszló Jó­zsef írta alá B alatonszárszó [...]
22. 1961-01-07 / 6. szám
[...] másodrendű vád í lőtt Molnár Sándor kihallga tására kerül sor Molnár [...] napi kiesése volt a traktornak Szaniszló Sándor DT 54 es gépével mit [...] Ebből nem lett baj mert Sza­niszló idejében észrevette Mi történik ha [...] vol­tam Az udvaron találkoztam Molnár Sándorral aki szintén rossz viszonyban volt [...]
23. 1961-01-10 / 8. szám
[...] Jó barátunk volt Újszilvá­son Glag Sándor tanácstag aki köszönetét fejezte ki [...] 5 4 5 Győz Nagy Sándor 1 tábla el­lenfél nélkül Freytag [...] tábla ellenfél nélkül A Balogh Sándor Kraj ovits Márton mér­k őzés [...] Dobos Gé­za mezőgazdasági munkás és Szaniszló Julianna Szecsei Lász­ló alkalmi munkás [...]
24. 1961-03-19 / 67. szám
[...] Kiss Mária Motyóvszki Tibor Má­té Sándor Hering Julianna Ke­repesi Lénárd Kuthy Károly Pap Sándor Sólyom Zoltán Tar­kó Mihály volenszki Tibor Szaniszló Mihály Zatykó János Gór Erzsébet [...] András és Zsengellér Karolina Dávid Sándor és Dudás Rozália Bil lai Sándor és Lendvay Ilona Má­ria Elhaltak [...]
25. 1961-03-22 / 69. szám
[...] István Prekler János Prekler Kálmán Szaniszló Pál és Trepák Sándor ok­levelet és pénzjutalmat kapott A [...] szerelési munkálatokat Belesik József Izsáki Sándor Nagy Sándor és sorolhatnánk azoknak a mun­kásembere [...] fia István ikerszü lötiek Bán Sándor és Faragó Er­zsébet fia Sándor Nagy Károly és Farkas Emilia [...]
26. 1961-06-08 / 133. szám
[...] Sötét mezben a hazaiak Gyimesi Sándor felv Abony Ceglédi Honvéd 12 [...] ácsmunka el­végzését vállalja Ná nai Sándor ácsmester Monor Mártírok útja 1 [...] tagjai Török Ferenc Földi László Szaniszló József Török Ottó Balczó idén [...]
27. 1961-06-11 / 136. szám
[...] kör 2 Török 546 3 Szaniszló 541 A Dunakanyar Kupa öttusa­verseny [...] ácsmunka el­végzését vállalja Ná nai Sándor ácsmester Monor Mártírok útja t [...]
28. 1961-06-21 / 144. szám
[...] az egész évi jövedelmünk Kiss Sándor i i í jsgiMsa Varró [...] túlteljesíti Külön meg kell említeni Szaniszló Pál cipész munká ját 10 [...] tartozik Gyomron sok ember dicséri Szaniszló bácsi munkáját és igazán sajnáljuk [...] éppen arra járó dr Simon Sándor orvos men tette ki a [...]
29. 1961-06-28 / 150. szám
[...] Farkas Pál Németh Béla Tamasi Sándor Nagy Ilo­na írén Dékány Ferenc [...] Kiss Mi­hály 47 éves Koncz Sándor 79 éves Danyi Antal János 19 éves Monori Sándor 48 éves Abony Házasságot kötött [...] Tsz A kötözés befejezéséhez érkezett Szaniszló Jutka lányi Julianna Farkas Ilona [...]
30. 1961-10-10 / 239. szám
[...] MEDOSZ kultúrotthonban 300 néző előtt Szaniszló és a német Coni bí­ráskodása [...] hatal­Fraydl véd Háttérben sötét mezben Sándor látható Mikó László félv mosi Kotász Sándor Bo zsik Tichy Monostori 46 [...]
31. 1961-10-17 / 245. szám
[...] díjtalan A Kálmán hegyen Huszár Sándor és a közöst felesége szüretelik [...] segédmunkás fia György Atti­la Mészáros Sándor tsz földmű ves és Bognár Éva fia Sándor Mészáros Károly kazánfűtő és Téglás [...] Kas­sai Károly Pál segédmunkás és Szaniszló Etelka segédmunkás Dabizs Szücs Ambrus [...]
32. 1961-11-12 / 267. szám
[...] órakor 1961 november 13 hétfő Szaniszló napja A nap kél 6 [...] Kollégiumában Az ün­nepi beszedet Szabó Sán­dor a megyei tanács vb elnökhelyettese [...]
33. 1961-11-14 / 268. szám
[...] megvita­tása szerepelt Az ülést Szabó Sándor a népfront elnöke nyitotta meg [...] évi községfejleszí tésí terveket Szabó Sán­dor elvtárs ismertette El­mondotta hogy a [...] község har­madik főorvosa dr Dobó Sándor A NÖVÉNYTERMESZ­TÉSI munka után a [...] LásZlóné sz Sági Katalin Mártons Sándor és Szaniszló Terézia Meghalt Ancsó József 75 [...]
34. 1961-11-28 / 280. szám
[...] j ügyfelei rendelkezésére DR FARAGÓ SÁNDOR a Ceglédi Járásbíróság elnö­ke december [...] sor Delneki Gábor és Mátrai Sándor élsportolók részvéte­lével A befejező előadást [...] Szűcs Erzsébet Visnyei István Kemenczés Sándor Kiss Sándor Szilágyi Erzsébet Turcsik Erika Erdei [...] túsz Já­nos és Istvánfi Kataün Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin Elhalt [...]
35. 1962-01-16 / 12. szám
[...] íHencz Mária fia János Ferenc Szaniszló István tetőkészítő és Fá bián [...] Postás Férfi vigasz 1 Pipicz Sán­dor CVSE 2 Juhász N Pos­tás [...]
36. 1962-02-27 / 48. szám
[...] Hörömpő József X vonatfékező és Szaniszló Julianna 7 fia György Sinor [...] 4 zsár Maria Magdolna fia Sándor 4 Kovács József földműves és [...] 4 nyugdíjas 86 éves Simon Sándor nyugdíjas 80 éves Nagy Kis [...]
37. 1962-03-20 / 66. szám
[...] Ka­talin Korompay Lenke N Szabó Sándor egy egy verssel Köss Éva [...] Lehel mondott köszö­netét Gál György Sándor az is­mert zeneesztéta számos könyv [...] Veronika Eleonóra Házasságot kötöttek Nyerges Sándor tsz kőműves és Horváth Jolán Tóth József tsz földműves és Szaniszló Mária Hajdú Ferenc élelmiszeripari szakmunkás [...]
38. 1962-05-24 / 119. szám
[...] vánnét idősebb és fiatalabb f Szaniszló Mártonnét emle getik és Sándor Erzsit áld nek például 340 [...]
39. 1962-06-29 / 150. szám
[...] Bo leszló lengyel király összekü­lönbözött Szaniszló krakkói püspökkel az a lengyel [...] A történet kü­lönössége az hogy Szaniszló krakkói püspök az egyház mártírjaként [...] miként az unokatest­vére által meggyilkolt Sza­niszló püspököt Ennek oka pedig az [...] a Gyermek­rádió műsorában hallottam Sásdi Sándor Sólyom utcai ti­zennyolcak című rádiójátékát [...]
40. 1962-06-29 / 150. szám
[...] segíti vál­lalatának eredményesebb munkáját Dékány Sándor A Pest megyei papok leg­utóbbi [...] Aranka Csankó La­jos agronómus és Szaniszló Má­ria Mária Gaái László villany­szerelő és Gebhardt Julianna Csaba Jakab Sándor segédmunkás és Simon Anna László [...]
41. 1962-07-24 / 171. szám
[...] ebben a beosztásban dolgozik Lukácsi Sándor aki egyben a K 1 [...] a beszélgetésünk során megis­mertem Lukácsi Sándort megvalósítja Ez év július 1 [...] Házasságot kötöttek Katona Ist­ván és Szaniszló Rozália Pető Bé a és [...] figyelmetlensége miatt súlyosan leforrázta ma­gát Szaniszló Vendelné kezén mélv vágást ejtett [...]
42. 1962-11-06 / 260. szám
[...] Pál László Sápi Tibor Cseh Sándor Timár Gyula Csehi Pál Major [...] János és Koncz Julianna Makai Sándor és Horváth Terézia Szeleczki Fe­renc [...] Ferenc és Varga Er­zsébet Misák Sándor és Győri Erzsébet Illyés György [...] Határ Terézia Mihály Ferenc és Szaniszló Terézia Elhalt Vincze János 73 [...]
43. 1963-01-03 / 1. szám
[...] os Nagy Teréz lett Erki Sándor a helyettes elnök s rajta [...] Fai­ka Ilona fia István Szóláth Sán­dor és Szabó Rozália leánya Ro­zália [...] Erzsébet leánya 4 Katalin Darányi Sándor és Hörömpő Katalin leá­nya Dóra [...] Ka alin Faragó Balázs és Szaniszló Ilona Balogh Sándor és Törőcsik Irén Győri József [...]
44. 1963-02-14 / 37. szám
[...] z anovics ül Béres 3 Szaniszló 2 pakos Faragó Borbély Szigethalomi [...] 2 I Oláh Herendi ill Szaniszló 4 Béres 3 Bakos 2 [...] közül a versenybiróság még Papp Sándor Pécel és Széles Károly Vác [...]
45. 1963-03-22 / 68. szám
[...] forint baleseti kártérítést kaúott Sólyom Sán­dor dolgozó balesete miatt A Hunyadi [...] kö­rül segédkeznek ha kedvük tartja Szaniszló Gábor bácsi pél­dául kertészkedéssel foglalko­zik Az 1 otthon vezetője szerint Szaniszló bácsi olyan lelkese­déssel foglalkozik a [...]
46. 1963-04-26 / 96. szám
[...] kük Serdülők 1000 m Mé­száros Sándor Fót Csapatban Pest megyei Sportiskola [...] vitatnák meg S 00 m Sándor Gizella fFót Csa­ 2 gól [...] a magyar sportolók biztos győzelmével Szaniszló illetve a Bp Honvéd elsőségével [...] főleg vasárnap hétköznap esténként Darányi Sándornál Épületanyag bontás­ból eladó Érdeklődni lehet [...]
47. 1963-05-07 / 104. szám
[...] Erika Kas­sai Károly Pál és Szaniszló Etel­ka fia Károly Pál Dancsa [...] leánya Ilo­na Ildikó Kiss István Sándor és Huszár Piroska fia Zoltán [...] Bacsó Erzsébet fia Bálint Berta Sándor és Szűcs Ma tild fia [...] Put­tók Ilona fia Róbert Varkonyi Sándor és Szépe Eszter leánya Eszter [...]
48. 1963-05-08 / 105. szám
[...] előtt Szi­lágyi Imre és Magócsi Sándor egy doronggal ütlegeltek egy szerencsétlen [...] Tibor éa Mezei János jászdózsai Szaniszlói István nyírbátori és Rábaközi András [...] vezetősége is rendezett mu­latságot Semperger Sándor Piliscsabán a tűzoltózene­kar zenés ébresztőjével [...] művelődési otthon ban a Sziklai Sándor kul turális szemle keretében A [...]
49. 1963-05-31 / 125. szám
[...] forinttal 13 hónap vagy Gáspár Sándor 520 forinttal 35 hónap A [...] a tartozások felszá­molására A bizottság Szaniszló József Eckhardt Károly és Kozák [...] kor szavalóverseny kezdődik a Sziklai Sándor kulturális szemle keretében a művelő­dési [...] A kapunyitás előestéjén felkerestük File Sándort a Váci Községgazdálkodási Vál­lalat vezetőjét [...]
50. 1963-06-07 / 131. szám
[...] csütörtök fe­jezte be tájékoztatóját Sulyok Sándor Dehogyis mondom meg hogy hívják [...] takarmá­nyozására saját terméséből A Petőfi Sándor általá nos iskola tanulói borsót [...] közönsége Ennek okáról kér­deztük Sulyok Sándort a mozi vezetőjét Mozink a [...] üzemből Kecs­keméti István Rédai Jó­zsef Szaniszló István Ki­rály László és Antal [...]
51. 1963-06-11 / 134. szám
[...] terjesz­tettek a tanácsülés elé Halasi Sándor az 53 as kör­zet nevében [...] építéssel foglalkozott Far­kas Károly Balázs Sándor és még jó néhány tanácstag [...] Vida László Amb rózi László Szaniszló Zsuzsánna Birinszki Csaba Bukos József [...] László József Házasságot kötöttek Csalyági Sándor és Osgyáni Eszter Pro hászka [...]
52. 1963-06-28 / 149. szám
[...] hogy két felsővárosi lakos Csontos Sándor és Bereczki András italhoz jutott [...] Budapesten a Kulicíi Gyula téren Szaniszló Sándor 46 éves váci lakos Az [...] 53 98 rendszámú teherautó elgá­zolta Szaniszló súlyos sérülé­seket szenvedett Ismét váci [...] és Pintér Mar­git segédmunkás Sztankovlts Sán­dor kompresszorkezelő és Vágvöl gyl Mária [...]
53. 1963-07-09 / 158. szám
[...] Tünde Vida László Ambrózi László Szaniszló Zsu­zsanna Birins zki Csaba Búkor [...] Tibor Zol­tán Házasságot kötöttek Csaiági Sándor és Osgyáni Eszter Pro hászká [...] és Tóth Erzsébet Esz­ter Baranvi Sándor és Pozsgal Erzsébet Sila Pál [...] Béla 85 éves Na gv Sándor 72 éves Naev Vilmosné Szül [...]
54. 1963-12-17 / 294. szám
[...] forint baleseti kár­térítést fizetett ki Szaniszló Józsefnek balesetéért Ratz József rajza [...] Dr tál boldog lakástulajdonos gStirszkv Sándor és Szabó Mar­ fűt leánya [...]
55. 1963-12-30 / 304. szám
[...] és Gulyás Erzsébet leánya olasz Sándor é Cecon Mária leánya Mária [...] Pál és Lórik Ilona fia Sán­dor György Gazdag Rudolf és Csorba [...] nos Katona Ts tván és Szaniszlö Rozália leánvar Rozália va Bog­nár [...] rövi jelenetben lépett fel Tomp Sándorral Szakács Miklós gyors tempó diktált [...]
56. 1964-01-23 / 18. szám
[...] kapusa a 19 éves Varga Sándor volt Teljesít­ményének értékét növeli hogy [...] az ősszel és emellett Varga Sándor mindig védte a véd hetőt [...] ezért védi már menyasszonyáék ka­puját Szaniszló Kis József járási úttörőíitkár beszámolóját [...]
57. 1964-02-08 / 32. szám
[...] előmenetelt tanúsítottak a következők Kelemen Sándor másodéves vízvezetékszerelő Abonvban Vállalatunk évente [...] Attila Kis György Mária és Szaniszló Katalin nyertek A Béke őrs [...] csapa tvezető helyelles mestere Szántai Sándor Albert András harmadéves férfiasabb Jásakarajenő [...] 22 4 Oláh Vilmos Fürst Sándor utca 5 Kormos Károlyné Búzás [...]
58. 1964-03-12 / 60. szám
[...] Hor nyák Gyula Tr pák Sán­dor és Mucsi Gyula vol­tak Az [...] család jár a könyvtárba mint Szaniszló Vincééknél máshol a felnőtt oktatásban [...] a problémá­kat is megoldják Katsányi Sándor járási könyvtár vezetőhelyettes A hálás [...]
59. 1964-03-18 / 65. szám
[...] Telek Pál ceglédi kertészeknek és Szaniszló Sándor csemői ker­Huszonötezer naposcsibe jól fejlődik [...] okairól a vé­dőfelszerelések beszerzéséről Kovács Sándor igazgató az 1964 évi gazdasági [...] állományi lét­számra szükség van Kovács Sándor igazgató is­mertetése alapján az üzemi [...] de bele kell nyugodnunk A Sán­dor József Benedek tehát nem meleget [...]
60. 1964-04-29 / 99. szám
[...] előtt Majdnem ráfi ettek Halápi Sándor szövetségi el­lenőr a Váci Vasutas [...] 0 Pilis 500 néző V Sándor Gólhelyzetek kölcsönösen akadtak de ezeket [...] a magyar csa­pat tagjai is Szaniszló 2 lett úgy hogy az [...]
61. 1964-09-22 / 222. szám
[...] Oláh István huszonhétezer és Csuka Sándor tizennégyezer forintot kapott kártérítésként k [...] Bakos Bor­bálát Bakos Rozáliát Palotai Sándort és Ugi Rácz Ferencet választották [...] Bozó Julián­ná fia Dezső Regdon Sándor és Vecsei Aranka fia János [...] Danka Eszter Balogh János és Szaniszló Rozália Balogh Sán­dor és Kis Erzsébet Elhunytak Simon [...]
62. 1964-09-23 / 223. szám
[...] belorusz ki l állítás Szabó Sándor a me­gyei tanács vb elnökhelyette [...] több ezres kollektívájában megvannak Kovács Sándor a konzervgyár igazgatója és az [...] autóbuszra i A két legbátrabb Szaniszló I Erzsiké negyedikes és Zoboki [...] pedig kölcsönkerékpá ron próbál biciklizni Szaniszló Erzsiké éhesen majszol egy vaskos [...]
63. 1964-10-13 / 240. szám
[...] Tóth Anna fia István Nagy Sándor és Helyán Erzsébet fia Zoltán [...] jes Zsuzsanna fia József Bakos Sándor és Kecskeméti Irén leá­nya Irén [...] fia János Faragó Balázs és Szaniszló Ilona leánya Ilona Bretus József [...] Er­zsébet Elhunyt Balatoni József Eszei Sándor Vágó György Zsíros Kál­mán Papp [...]
64. 1964-11-13 / 266. szám
[...] képzőművé­maiim 1964 november 13 péntek Szaniszló napja A nap kél 6 [...] köztük a Pest megyei Sára Sándor Egyedül című és Mészáros Márta [...]
65. 1964-11-20 / 272. szám
[...] Lohn József Mészáros István Kovács Sándor 1950 ben az Alföldi Konzerv­ipari [...] István Király László fiádat József Szaniszló István vett részt A felszabadulán [...] jelentős eredményeket ért el Kovács Sándor igazgató javas­latára megindult a konzerv­gyárak [...] van és nyolcezer rakodólapja Kovács Sándor igazgató kez­deményezésére ebben az évben [...]
66. 1965-02-09 / 33. szám
[...] lenni válaszolja a kérdésre Héjjas Sándor nyolcadik osztályos fiú Az építőipari [...] Farkas Irén leánya Erika Vass Sándor és Kis Julianna leánya Andrea [...] és Pantó Kata­lin fia István Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin fia [...] Bacsó Balázs Szűcs László Csík Sándor
67. 1965-04-01 / 77. szám
[...] mérkőzését olimpiai labdarúgó csapatunk Kovács Sándor a gödöllői járásból arra nem [...] töltötte be Most is kérdez Szaniszló Jó­zsef öttusázó tokiói élményeire kíváncsi [...] első sorban halról jobbra Kovács Sándor Ungureán László és Lányi Gyula [...] tál a vácszenüászlói labdarú­gó Kovács Sándor hódította el A 4 helyre [...]
68. 1965-05-29 / 125. szám
[...] Nagytarcsa Túra Verner Pécel Verőce Sándor Középcsoport Pilisi Bányász n Tárnok [...] 5 Zdobnyikov szovjet 4400 6 Szaniszló magyar B 4397 7 Török [...]
69. 1965-06-09 / 134. szám
[...] közös munkában ssi NYÍLT LEVÉL Szaniszló Teréz Vili általános iskolai tanulónak [...] megvizsgál­ták a városi tanácsnál Orbán Sándor né született Sinka Va­léria marhalevélkezeló [...]
70. 1965-06-13 / 138. szám
[...] diákokat bú­csúztatta A nyílt levél Szaniszló Te­réz VIII általános iskolai ta­nulónak [...] az­zal a szándékkal hogy sok Szaniszló Teréz tájékozódjon belőle A levelet [...] Juhász András Papp József Kiss Sándor és Pusztai Ilona
71. 1965-11-13 / 268. szám
[...] Sophia 1965 november 13 szom­bat Szaniszló napja A nap kél 6 [...] hármas ik­reknek adott életet Iklódi Sándor né 25 éves nagy kerekei [...]
72. 1965-12-01 / 283. szám
[...] szét jutalomként a jól dol­gozók Szaniszló Ferencné Szőke Sándorné Csete Sán­dor Bényei Ferenc és tár­saik között [...] üzemegységében este 6 óra­kor Bánihegyesi Sándor a siló­takarmány gazdaságos felhasz­nálásáról beszél [...] akik szeretett édesapánk nagy­apánk Olasz Sándor temetésén megjelentek A gyászoló Bűz [...]
73. 1965-12-12 / 293. szám
[...] Halmi bácsi szor­galmasan fát vág Szaniszló Gábor régi híres kertészcsa­lád tagja [...] rendes pán­tokat fognak küldeni Nagy Sándor a szakszerve­zet munkavédelmi felelőse Mit [...]
74. 1965-12-24 / 303. szám
[...] hogy milyen sokat köszön­hetnek Krausz Sándor mű­vezetőjüknek A vállalat központjában Schwarcz [...] éhezéstől a megél­hetésig fejtegeti Krausz Sándor A másfél évtized igazol­ta nem [...] Cim Raduly Lalos és Lada Sándor Nógrádverőce Árpád út 2 Lakás [...] Házasságot kötött Dora László és Szaniszló Borbála Benke Inire és Mészáros [...]
75. 1966-02-25 / 47. szám
[...] Érdekes kettősség derült ki Szőke Sándor volt pénzügyőr bűnperének tárgyalásán 1965 [...] kétszáz forintot adott át Szőke Sándornak Ellenőrzései során Szőke megismerkedett P [...] tárgyalta az ügyet és Szőke Sándort kilenc hónapi szabadságvesz­tésre ítélte Kötelezte [...] Sárgarépakocka svéd exportra A konzervgyárban Szaniszló Ferencné brigádja tölti az 5 [...]
76. 1966-03-25 / 71. szám
[...] lakatos csoport vezetője és Rá­kóczi Sándor motorszerelő is Gondoskodott a vállalatve­zetés [...] tizenkét hónap eredményes munkáját Szabó Sándor igazgató számadatokkal bizonyítja hogy 1965 [...] és Bulejsza Márta Beatrix Szabó Sándor és Szlávecz Magdolna Sándor Dinka József és Mikes Terézia [...] Ilona Miklós Vágvölgyi László és Szaniszló no na Viktor nevű gyermeke [...]
77. 1966-07-15 / 166. szám
[...] városi tanács közli hogy Nagy Sándor a megyei tanács tagja ma [...] perc alatt tette meg Petőfi Sándor lelkeshangú költeménnyel üdvözölte a nagy [...] Katalin Tünde Dora László és Szaniszló Borbála László Suíh Tibor és [...] Bertók Jolán Régner József és Szaniszló Mária Gottfried Gyula és Magyarádi [...]
78. 1966-07-21 / 171. szám
[...] Kozák András Hege­dűs Ágnes Horváth Sándor és Upor Péter részesült kitünte­tésben [...] föl­akasztották ugyancsak Zsibrita igazab­ban Zsolnai Sándort a rögtönítélő bíró­ság kivégeztette Bogár [...] a Fehér ló fogadót mely­ben Szaniszló Jani és az öreg Csernus [...]
79. 1966-10-11 / 240. szám
[...] szín­háztermében fellép Kovács Apollónia Puskás Sándor Mo­zsár Imre Konferál Szolnoki Gyula [...] Farkas Margit v Meghalt Kiss Sándor Szaniszló János si játékosok sportszerűtlen s [...]
80. 1966-10-14 / 243. szám
[...] Tőrős László tart előadást Petőfi Sándor Nagykőrösön írt eredeti verskéziratát is [...] rokonoknak smerősüknek akik szerete férjem Szaniszló János temetésé résztvettek ezúton fájdalmut [...]
81. 1967-02-26 / 49. szám
[...] éve tagja az ének­karnak Boros Sándor tizen­nyolc éve pedig még a [...] Godó János Kovács Fe­renc Magyar Sándor Mé­száros György Nagy Ferenc Nagy [...] az írógép kopogását A lányok Szaniszló Mária és Bodó Margit első [...]
82. 1967-05-27 / 123. szám
[...] napjainkig férfi anya­könyvvezetők dolgoztak Dely Sándor Kiss Gyula Kiss Dé­nes dr Szaniszló Lajos dr Szaniszló Sándor dr Orosz József Palotás György Kuta­st Sándor látták el hosszabb rövidebb ideig [...] László Ist­ván József Ferenc János Sándor a női nevek sorában pedig [...]
83. 1967-10-01 / 232. szám
[...] Sailai Imre u 29 Dr Szaniszló Lajos Cegléd V Szo­ros u [...] lesz az idő 14 Kiss Sándor névjelc 16 Fontos felszerelés a [...]
84. 1967-10-05 / 235. szám
[...] és termékbemutató lesz a Petőfi Sándor Művelődési Ott­honban 1967 április 15 [...] a Csont brigád melynek vezetője Szaniszló László Bebizonyítjuk hogy némely kételkedő [...]
85. 1967-10-25 / 252. szám
[...] és Szabó Mária Attila Kosa Sándor és Koroknai Terézia Sándor Illés József és Zatykó Katalin József Szabó Sándor és Takács Julianna Sándor Bállá Gyula és Juhász Adrien [...] tó ti Ilona Ágnes Csabai Sándor és Kiss Klára Sándor nevű gyerme­ke Házasságot kötött Keserű [...]
86. 1967-11-12 / 268. szám
[...] Gyál Iglóf u 12 Dr Szaniszló Lajos Cegléd Szo­ros u 4 Dr Ferencsik Sándor Nagykáta Dózsa György u 12 [...]
87. 1967-11-18 / 273. szám
[...] 9 kilométer­nyit fektettünk le Dombay Sándor főmérnök Itt az egyensisak Ha [...] Erősítő magnó lemezjátszó se­gíti munkájukat SZANISZLÖ ROBI mutat­kozik be a műsor [...] legény a Beugró csárdában Magyar Sándor 24 éves sződliigeti gépkezelő egy [...] üve­geket és poharakat törve Magyar Sándor garázdasá­gát a bíróság nyolc hónap [...]
88. 1967-11-21 / 275. szám
[...] Balázs János a járási Harma­ti Sándor a városi pártbizott­ság képviseletében Józsa [...] előtt összeállítás Baranyovszki Szabó Helt Szaníszló Hor­váth Lelkes Kozsik Al mási [...] feltűnt a sződiek tehergépkocsija Nagy Sándor tanácstitkár ve­zetésével negyvennyolcán jöt­tek el [...]
89. 1967-12-12 / 293. szám
[...] órakor Oalmy Já­nos a Petőfi Sándor Művelő­dési Ház igazgatója nyitotta meg [...] a szabály­sértési eljárást megindíthas­suk Dombay Sándor ov főmérnök VÁC I UAPLÖ [...] Károly 32 éves Vác Löwy Sándor utca 16 szám alatti lakos [...] Az idősebbek közül Kemenci Almási Szaniszló szerepelt A többiek r sányi [...]
90. 1968-01-09 / 6. szám
[...] összejövetelt rendez amelyen dr Stirstzky Sándor a városi ügyészség vezetője és [...] Katalin István Ka­tona István és Szaniszló Rozália Juliánná nevű gyermeke Meghalt [...] Ambrus Szurdok dűlő 33 Ma­gyar Sándor Bárány u 10 XII ÉVFOLYAM [...]
91. 1968-02-15 / 38. szám
[...] 1 Be­rényi László Jászberény 2 Sándor Béla Abony 3 Ko­vács Zoltán [...] Halasi Károly Abony 3 Grósz Sándor Abony 58 ki­logramm súlycsoportban 1 Vass Tamás Monor 2 Ko­vács Sándor Törökszentmik l ós 3 Kamocsai [...] lakik egy törekvő körösi ember Szaniszló István feleségével és három kiscsaládjával [...]
92. 1968-02-25 / 47. szám
[...] XIX Tárnok u 11 övári Sán­dor Pilisszentiván Hársfa u 36 Técsy [...] Február 4 i nyertesek Dr Szaniszló Lajos Cegléd Szo­ros u 4 [...] személyesen pás Margit Kiskunlacháza Petőfi Sándor u 66 Bordács JáncS Csö­mör [...]
93. 1968-03-10 / 59. szám
[...] megye legidősebb sakkozója volt Papp Sándor az Aszódi Vasas I osztályú [...] sport egyik úttörője volt Papp Sándor a Magyar Sakk Szövetség alapító [...] Dunakeszi Bem u 22 Bogdán Sándor Nagykőrös V Tormás u 8 [...] Gyula Tamási Tolna megye Dr Szaniszló La­jos Cegléd V Szoros u [...]
94. 1968-03-16 / 64. szám
[...] volt benn Neugam Károly Kettler Sán­dor és Szaniszló Róbert a többi rádiós fiú [...]
95. 1968-05-21 / 117. szám
[...] és Fekete Mária István Olasz Sándor és Cecon Mária Sándor Go­dó István és Balajti Erzsébet Erika Módra Sándor és Mo ravcsik Mária Sándor Kecs­kés Gyula és Dobos Margit [...] József és Fekete Te­réz Gyulai Sándor és Fe­hér Mária Pá Sándor és Tóth Margit Szaniszló Kál­mán és Kiss Sarolta Meghaltak [...]
96. 1968-06-18 / 141. szám
[...] és Kovács Mária Edit Kállai Sándor és Mukus Éva Zsolt Völgyi [...] Ilona Erzsébet Kassai Károly és Szaniszló Etelka Gábor Szarka György és [...] József és Tóth Mária Herczeg Sándor és Utasi Te­rézia Meghalt Danka [...]
97. 1968-07-02 / 153. szám
[...] Nagy Ambrus és Tóth Piroska Szaniszló János és Gergélyfi Juliánná Maráczi [...] a liszthar­mat ellen hatásos Czira Sán­dor mezőgazdasági mérnök az állami gazdaság [...]
98. 1968-08-02 / 180. szám
[...] nála A GOROMBA GAVALLÉR Matuska Sándor Szolnoki út 63 a tavasszal [...] még bababútorokkal is beren­dezett valamint Szaniszló Ist­ván nádfeldolgozó nádból ösz szeállított [...]
99. 1969-01-14 / 10. szám
[...] Danka Erzsébet János Ka szap Sándor és Biczó Ildikó Sándor Gsolik Ferenc és Sza­bó Erzsébet [...] Julianna Ágnes Katona István és Szaniszló Rozália Ilona Gyulai­Balogh Ferenc és [...]
100. 1969-03-25 / 69. szám
[...] Bolyongás Európában Bp 1944 Borbély Sándor Aranyrá­kos 1866 január 14 siketnéma [...] A 400 m 1 Guzsaly Sándor D keszi VSE 1 16 [...] Jakabfi La­jos KISZ biz 2 Szaniszló László Kisalag 3 id Ba­rabás [...]