2. oldal, 99 találat (0,086 másodperc)

Találatok

21. 1972-04-23 / 95. szám
[...] Má­Pest Buda egyesítésének emlékműve Kiss István szobrászművész kapott megbízást hogy készítse [...] kihallani a szövegből Az előadás Bozóky István rendezésében noha erények­kel nem dicsekedhet [...]
22. 1980-04-19 / 91. szám
[...] összejövetelt tart amelyen a rendezővel Bozóky Istvánnal és a szereplőkkel beszélget dr [...] munkatársa Az oldalt írta Karácsonyi István Miser István és Halmágyi Péter felvételei
23. 1966-06-12 / 138. szám
[...] címen tartott előadást dr j Bozóky István megyei fő j ügyész pénteken [...] hangzott új­ból a vezényszó Ócsay Ist­ván városi úttörőtitkár ke­zébe letették az [...]
24. 1970-12-05 / 285. szám
[...] Györgyi Huszti Péter Bánffy György Bozóky István Csikós Sándor Fodor Tamás Som­hegyi [...] Bazilides Zol­tánnak Szabó Gyulának Sztankay Istvánnak Vujicsics Tihamérnak és a többieknek [...]
25. 1970-01-30 / 25. szám
[...] Mária tervezi A produkció rendezője Bozóky István Bemutatója február 24 én lesz [...]
26. 1969-04-13 / 83. szám
[...] munka módszerei­nek korszerűsítését Utána dr Bozóky István megyei fő­ügyész dr Kárpáti László [...]
27. 1971-04-11 / 86. szám
[...] mindenek­előtt Illyés Gyuláét aki Si­mon István társaságában ma­ga is részt vett [...] mű­vészete Az est többi részt­vevője Bozóky István Verdes Tamás Szentpál Mónika Csi­kós [...]
28. 1963-06-08 / 132. szám
[...] szokásos évi ankétja Dr Berek Istvánnak a Pest megyei ügyvédi kama­ra [...] bün­tető tanácsának elnöke és dr Bozóky István a megyei fő­ügyészség vezetője A [...]
29. 1982-03-05 / 54. szám
[...] sorozat Magyar film Irta Békeffy István és Thurzó Gábor Fényképezte Eiben István Zene Kenessey Jenő Rendező Keleti [...] András Benedek Miklós Lukács Sándor Bozóky István Herczeg Csilla Tordy Géza Ambrus [...] Gonda György Szabó Imre Szatmári István Adás március 11 csütörtök 21 [...]
30. 1971-02-04 / 29. szám
[...] tupírazott körömkefe fazonú jéllemszemöldökre Bujtor István általában ottho­nosan mozog a hasonló [...] Gal góczy Imre jó ismerő­seid Bozóky István szemé­lyében kitűnő rendező for­málta a [...]
31. 1975-02-07 / 32. szám
[...] a hallga­tók ekkor dr Győrváry Ist­ván az agráregyetem tan­székvezetője egyetemi docens [...] látják vendégül A művészek Ör­kény István egyperces novel­láiból adnak ízelítőt A [...] fellép Bálint András Baracsi Ferenc Bozóky Ist­ván Dőry Virág Keres Emil Major [...] Róbert és Rácz Matild Szántó István és Csepela Gyöngyi Bor­bély János [...]
32. 1972-08-08 / 185. szám
[...] fiatal diplomás igazgatója Gy Molnár István aki alig néhány hónapja dolgozik [...] díjasok népesítették be hétfőtől Szőnyi István zebegényi al­kotóházát A Pest megyei [...] A negatív figurákat Tánczos Gábor Bozóky István Kari Ebert Gass megbízhatóan alá [...] címe Lant és kard György István az általános iskolák iránti igényekről [...]
33. 1980-04-19 / 91. szám
[...] ága­zata a gépipar kapcsán Szál­kái István az MSZMP Köz­ponti Bizottságának alosztály [...] oldal követi A negyedik olda­lon Bozóky István a darab­ról Nos róla illik [...]
34. 1974-03-06 / 54. szám
[...] viseli a pro­dukció amelyet Iglódi István és Szigeti Károly rendezett Az [...] Éva címmel Kaposi Miklós szer­kesztésében Bozóky István rendezésében kapunk összeál­lítást a magyar [...] Boccacción es Goethén át Vass Istvánig Géza Mészáros Mihály Vár­nagy Katalin [...] szép ered­ményt erről beszélgettünk Mészáros Istvánnal a TIT városi és járási [...]
35. 1973-07-29 / 176. szám
[...] a tendencia hat­ja át Gábor István festmé­nyeit és Dienes Gábor művé­szi [...] faluját rajongásig szere­tő parasztasszony Lapu Ist­vánná a gazdája akit ezért a [...] fóti ősz programjából sem Lapu Istvánná a maga gyűjtötte tárgyak között [...] Miklós Mensáros Lász­ló Vass Éva Bozóky István és Szacsvay László remekelt önmagában [...]
36. 1991-06-25 / 147. szám
[...] körzeti or­vos belgyógyász és dr Bo­zóky Géza a hódmezővá­sárhelyi kórház belgyógyá­szatának [...] szavazással a képvi­selő testület dr Bozóky Gézát választotta kórház igazgatónak Dr [...] Dobi Ambrus és Dobi Erzsébet István Tóth Ist­ván és Pálfi Anikó Ale­xandra Horváth [...] másik épületről Erdősi Ágnes felvétele István és Gál Éva István nevű gyermeke Házasságot kötött Csó [...]
37. 1974-03-16 / 63. szám
[...] így részletcélját el­éri A rendező Bozóky István jó munkát végzett a monda­nivaló [...] tehetséges Szabó Tündében s Farády Istvánban sem Vára­dt Hédi sajátos hangja [...] dr Bata Imre iroda­lomtörténész Borsítzky Ist­vánná tanár a művelődési ház igazgatója [...]
38. 1986-01-07 / 5. szám
[...] költé­szete és kora címmel Tatai István előadását hallgathatják az érdeklődők A [...] Arany János Gim­náziumban érettségizett és Bozóky Istvánhoz ment férj­hez és a két [...]
39. 1973-10-09 / 236. szám
[...] estet amelyen beve­zető beszédet Bus István a budai járási pártbizottság munkatársa [...] repre­zentálja a sort A rendező Bozóky Ist­ván érdeme hogy viszonylag egységes stílusba [...]
40. 1985-03-08 / 56. szám
[...] Szerencsi Éva Wesselényi Miklós Sztankay Ist­ván Széchenyi István Sinkó László Pál Paget inasa [...] Ráday Imre Jellasics horvát bán Bozóky István Fligelli őrnagy Velenczei István Móga János a tábornok Gáti [...] Szilágyi Tibor Kelemen őrnagy Prókai István Deák Sztankay István Képviselő Bodor Ti­bor Tanácsos Somogyvári [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind