37 találat (0,155 másodperc)

Találatok

1. 1994-11-04 / 259. szám
[...] mon­dott véleményt tegnapi sajtótájékoztatóján Balsai Ist­ván az MDF jogi kabinetjének vezetője [...] alkot­mányozás folyik jelen­tette ki Balsai István hiszen a jövő év végére [...] jelentette be egy tegnapi sajtótájékoztatón Feuer András a Tv 3 vezérigazga­tója [...] Folytatás az I oldalról Kovács Istvánnak Magyar ország BIE képviselőjének társaságában [...]
2. 1994-08-03 / 180. szám
[...] két tag­ja Iványi György és Feuer András osztozik A részvé­nyesek szindikátusi [...] médiaegyeztetés résztve­vői Mint Nehéz Posony Ist­ván a kodifikációs bizott­ság soros levezető [...] Ez utóbbi­val kapcsolatban Nehéz Posony István elmondta ez egy új forma [...] is elfo­gadhatónak tartották Nehéz Posony István na­gyon konstruktívnak ne­vezte az ellenzéki [...]
3. 1983-04-02 / 78. szám
[...] Bank ügyvezető igazgatójának DR SZALKAY ISTVÁN közgazdásznak a Magyar Nemzeti Bank [...] Új Elet Mgtsz elnöké­nek NÉMETH ISTVÁNNAK a balmazujvarosi Lenin Mgtsz el­nökének [...] ér I dem es művészének FEUER TAMÁSNAK a Magyar Filmgyártó Vállalat [...] József Attila Színház színművésze Verebes Ist­ván a Mikroszkóp Színpad szín­művésze LISZT [...]
4. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Bizottságának tagjai Borbándi János Hu­szár István és Szekér Gyula a Minisztertanács [...] szakmunkásnak Sötét Fe­renc szakmunkásnak Szűcs Ist­ván szakmunkásnak Urban Ist­ván szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évtize­des kiemelkedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] költő ERKEL FERENC DÍ J Feuer Mária a Muzsika c fo­lyóirat [...]
5. 1993-06-16 / 138. szám
[...] a gyermekrajzokon című programé pedig Feuer Mária tanár lesz Július 6 [...] dajkaképző tanárai a fóti Károlyi István Gyermekköz­pont Óvónőképző Szakközép iskolájának pedagógusai [...] felhívása Emlékmű az évfordulóra Bocskai István Magyaror mogalásük összegét a Hajdú [...]
6. 1984-01-27 / 22. szám
[...] Ede Koprád György és Várkonyi István a Tátrai vonósnégyes tag­jai a [...] tar­talomból a lélek menthetetlenül erős Feuer Mária Radnai Györgyről Lóci óriás [...] Dzsessz Kiss Im­re Csúcsforgalom Petress István Bemutat­juk a külföldi adások főszerkesztőségét [...] a középiskolásoknak a buda­pesti I István Gimnázium és a Zrínyi Aka­démia [...]
7. 1988-04-16 / 90. szám
[...] ha hajlandók va­gyunk odafigyelni Takács István Kulturális és barátsági hét Suhl [...] néptáncegyüttes amelynek művészeti vezetője Mosóczi István asszisztense pedig Kozma József rendkívül [...] fő­szerepben Götz Annával és Bubik Istvánnal Az újszegedi szabadtéri színpadon a [...] az előb­bi A szerkesztő műsorvezető Feuer András már elöljáróban kifejtette hogy [...]
8. 1985-11-22 / 274. szám
[...] műsorvezető Kulcsár Katalin Ripor­ter Pálfy István Zenei szerkesztő Alföldy Bo russ István Rendező Vas János Mondd meg [...] Lettner Lajos Török Ilona ve­rebes István Virág Ka­talin Adás 1985 novemoer [...] kulturális prog­ramok 8 20 Darvasi István jegy­zete 8 30 Schumann d [...] Kulturális és Tájékoztató Központjába Riporter Feuer András Heidemarie Englert a budapesti [...]
9. 1987-05-06 / 105. szám
[...] autósmozi nagy­szerű befektetés lehet vél­te Feuer József a PMMV pro­pagandaosztályának csoport [...] Francis Bacon ugyanúgy mint Mazzag István köre Miközben azon­ban felzárkózunk nem [...] Gallé Tibor és Örkényi Strasszer István magániskolájában tanult 1942 ben a [...]
10. 1985-05-10 / 108. szám
[...] szerkesztő Lukácsházi Győző Riporter Petress István Találkozóhely Szeged a Technika Háza [...] Zsuzsa Poros László és Szűcs István­ná Adás 1985 május 15 szerda [...] BAGOLY Éjszakai érdekes magazin Társszerkesztő Feuer András Zenei szerkesztő Göczey Zsuzsa [...] Magdol­na Elliot Barry Bostwick Kovács Ist­ván Valentine Ma­rie France Pisier Jani [...]
11. 1986-05-16 / 114. szám
[...] résztvevője Boros László szocioló­gus Stumpf István és Szabó Máté politológus Szerkesztő [...] Népdalok kamara­együttesre 14 04 Bogár István Hellas 14 22 Bellini Norma [...] Almási Éva Ambrus Kyri Bu­bik István Kalmár Pál Kovács Erzsi Leblanc [...] eltűnt időből visszatérő dolgokról Készítette Feuer András és Szénást Sándor 4 [...]
12. 1981-01-14 / 11. szám
[...] több mint 100 részvevővel Aranyosi István a PTSH tömegsportvezetője ismertette az [...] eljuttatni HETEK Január 31 ig FEUER HITEK AGYNEMŰ GARNITÚRÁK LEPEDŐK PÁRNAHUZATOK [...]
13. 1985-09-14 / 216. szám
[...] legveszélyesebb üzem az élet Takács István Kísérleti iskola Törökbálinton A személyiség [...] szakértelmének A be­szélgetés során Szőllős István rátért egyebek között arra a [...] van Köpeczi Béla mű­velődési miniszter Feuer And­rás kérdéseire válaszolva 1 azt [...]
14. 1970-04-15 / 87. szám
[...] kérdésre igyekszik szociográ­fiai választ adni Feuer Mária most megjelenő könyvében Napjaink­ban [...] kialakított véleményeket A vizsgálat tárgya Feuer Mária könyvében a tavaly tavasszal [...] másrészt s ezzel foglalkozik nagyrészt Feuer Mária a mo­dem zene iránti [...] újdonság a Zene­műkiadóban melyről Bogár Ist­ván tájékoztatott bennünket Ismeri a Modern [...]
15. 1985-12-21 / 299. szám
[...] 11 108 Vagy dr Bor­ka István Kecskemét telefon 76 21 932 Feuer hízott sertések eladók Cegléd II [...]
16. 1971-10-15 / 243. szám
[...] Anglia magyarországi nagykövete is Szurdi István belkereskedel­mi miniszter az Országos Idegenforgalmi [...] nyilván hazánkban Különleges fásítási program FEUER VILÁG A Pestvidéki Kőbánya Vál­lalat [...]
17. 1961-12-10 / 291. szám
[...] üzlet igazgatósága Ennek elnöke Rovó István a DÁV igazgató­ja titkára Kecskeméti [...] munkás­klub A DÁV igazgatója Rovó Ist­ván így nyilatkozott róla a napokban [...] hasonló jellegű klubot létesíteni Rovó István véleménye szerint nehéz fel­adat volna [...] Feuerbach Ludwig A ke­reszténység lényege Feuer bachnak a nagy német ma­terialista [...]
18. 1976-04-09 / 85. szám
[...] és Kovács Verona Ildikó Durai István és Tamás Anna István Lichi László és Bencze Mária [...] és Hévízi Mária Beatrix Jehodek Ist­ván és Dragony Zsuzsanna Karola Kovács [...] Turóczi Dávid és Gál Ildikó Feuer stahler Ágoston és Tarsoly Eri­ka [...] Vác Damjanich u 23 Fábián Istvánná Geiszt Rozália Göd Zsovár György [...]
19. 1970-01-16 / 13. szám
[...] Gábor Nagy­kőrösi Kinizsi 3 Kecskeméti István Nagykőrösi Kinizsi A kisdobosok borversenyé­ben [...] szeretett édesanyánk id özv Vörös Istvánná rövid szenvedés után elhunyt Drága [...] irhabun­da Megtekinthető a já boltban Feuer tuzneiy eladó Rákóczi út 35 [...]
20. 1972-09-13 / 216. szám
[...] leggyakrab­ban előforduló szabálysérté­sekről dr Sztriha István fő­előadó a következőket mon­dotta Építkezők [...] II Nagy Sárik Karsai Kis Feuer Kalmár S Az Iklad lesből [...]
21. 1975-01-04 / 3. szám
[...] Rendőr várta a szállítmányt Sági István huszonkilenc éves csemői lakost munkahe­lyén [...] a nagykőrösi 33 éves Illés Istvánt adták mellé Rakodás közben Sági [...] A járásbíróság nem jog­erősen Sági Istvánt nyolc hónapi szigorított börtönben végrehajtandó [...] felelő embert a megfelelő helyre Feuer András ak­tuális jegyzete Sonny és [...]
22. 1974-07-06 / 156. szám
[...] a művelődési köz­pont dolgozóit Lür István az intézmény 1971 decemberében ki­nevezett [...] előadókkal 18 25 Község közösség Feuer András riportja 18 30 Be [...]
23. 1971-07-18 / 168. szám
[...] a szép régi népszokásokat Horváth István az együttes vezetője gyűjtötte össze [...] A negyedik nyár Zebcgénybcn Szőnyi István 1923 tól 1970 ig alkotott [...] az öt éve alapított Szőnyi István Emlékmúzeum s az emlékmúzeum baráti [...] még tizenegy alkalommal fel­vételizhet Barátnője Feuer Johanna ősszel a Szilágyi gimnázium [...]
24. 1975-02-08 / 33. szám
[...] elutasítani helyhiány miatt mondja Nagy Istvánná a 2 számú óvoda vezetője [...] tőségválasztó taggyűlések elő­készítésének tervezetét Habony István Ismét jönnek a lemezlovasok A [...] krónika Népdalok Kis győ­zelmek nyomában Feuer András műsora Andy Willi­ams énekel [...]
25. 1971-09-30 / 230. szám
[...] A képzőművészeti alkotó csoportnak Mikes István tart előadást Bulgária hagyomá­nyokban gazdag [...] elő­segítésére A közös elhatáro­zás kezdeményezője Feuer stahlerné brigádvezető volt Lemondott hangversenyek [...] meg velünk Görög versek Sinka István csillagok közé ballagó fekete bojtárja [...]
26. 1961-11-09 / 264. szám
[...] KÜLÖNKIADÁSA III ÉVFOLYAM 204 SZÁM FEUER ASZTAL melletti baráti beszélgetésre hívta [...] a helyi nevelési problémákról Hankó István az űttörőház igaz­gatója a községben [...] Jeney Ákos Tóth Imre Garamvölgyi István idősebb Madarász Józsefné Tormási András [...]
27. 1966-02-25 / 47. szám
[...] és budapesti koszo­rús keringő Belányi István szarka keringő Szigeti Lajos keleti [...] diák a tizenöt éves Nemes István sikoltott fel meglepetten azonban ő [...] az alvó váci fiú Nemes István karjába fúródott A rossz tréfa [...] Mór Szeretve mind a vérpadig Feuer Mária Rimszkij Kor szakov Graves [...]
28. 1974-05-31 / 125. szám
[...] és Iván Erzsébet József German István és Juhász Mar­git Zsuzsanna Kiss [...] és Homok Margit Krisz­tina Sebián István és Madár Katalin Judit Kertész [...] Rózsa­hegyi Ferenc Benkó Máriával Kovács István Vörösmarti Edittel Ödé Gyula Solymár [...] u 16 Fá­bián Ferencné szül Feuer stahler Ilona Vác Kertész u [...]
29. 1967-01-20 / 17. szám
[...] Kraut Gyula Kraut József Kovács István Baráth János mintegy 40 50 [...] 4 lőttük 19 40 Emanuel Feuer mann lemezeiből 19 45 Farkas [...]
30. 1978-03-11 / 60. szám
[...] határozza meg az anyagot KISS ISTVÁN MŰTERMÉBEN Kiss István Kossuth és Munkácsy díjas szobrászmű­vész [...] minél töb­ben láthassák alkotásait Kiss István számára a munka ün­nep is [...] ideológiai áramla­tait az ifjúhegelianizmust a feuer bachizmust a korai anarchizmust az [...]
31. 1971-09-26 / 227. szám
[...] szabad kö­zel menni Értetted Igen FEUER KLARA A titokzatos üzenet KERT [...] hangon szólt a gyerekekre POLGAR ISTVÁN A házőrző Akire gondolok nem [...]
32. 1972-09-23 / 225. szám
[...] emlí­tést érdemel Kiss Gyula Lan­tos István Perényi Miklós Varga Csilla Falvai [...] gazdagodott A Kroó György és Feuer Mária szer­kesztésében megjelent Vita a [...] nő Czigány Judit és Egressy István előadóművészek tolmá­csolásában valamint Vera Kancurova [...]
33. 1976-05-15 / 114. szám
[...] értékkel Csontváry Gerzson Pál Csík István Mosztár látomását Kepes György térszervező [...] ható élet­művében Selypen született Csók István tanítványa volt Kassák Lajos Munka [...] Zeneműkiadó műveit de­dikálják Forral Katalin Feuer Mária és Horváth Ádám Székely [...] nincs is mit játszania Horvai István rendezése ezúttal is korrekt de [...]
34. 1976-02-10 / 34. szám
[...] segítségül a fo­tóművészetet is ezúttal Fe­uer Tamást aki sorozatokban analizálja a [...] a nosztalgikus pillanatot ami­kor Oravecz István nyugdíj­ba megy Megannyi fejezet a [...] több is a kelleténél Ora­vecz István nyugdíjibamene­telét változatosabban is meg­leshette volna [...]
35. 1972-05-27 / 123. szám
[...] körképévé válnak A kötet szerzője Feuer Má­ria újságíró zenekritikus írá­sait egyenként [...] hadviselés kézikönyvéből című munkájából FEKETE ISTVÁN CSEND 21 NAP című kötete [...] a kötet E sorozatban Fekete Istvánnak eddig tizenöt kö­tetét jelentette meg [...]
36. 1965-01-26 / 21. szám
[...] mel­lett kerek piros téglás házacs­ka Feuer ajtaján na benyitsz csilingel a [...] nem hirdetés hanem vezércikk­téma Ivanics István A törökbálinti autóbuszra 24 én [...] szín i vonalas előadásával Bogár István az együttes fiatal kar j [...] yet szín I tén Bogár István vezényelt Suchon Kodály és Verdi [...]
37. 1974-04-24 / 94. szám
[...] általános iskola előtti úszakaszon Marton Ist­ván 30 éves budapesti lakos a [...] súlyos életveszélyes A balesetért Marton István a fe­lelős mert az éles [...] meg A ma­gyar delegációt Mojiori Ist­ván a Kossuth Nyomda ve­zérigazgatója vezeti [...] I rész 17 55 Emanuel Feuer marai gordonka és Jean Pierre [...]