2. oldal, 38 találat (0,587 másodperc)

Találatok

21. 1888-01-22
[...] Január 27 1736 Königsbergbeu Lescinsky Szaniszló lengvel királv III Ágost szász [...] összesen 15 ft Eőri Szabó Sándor Wittman Ignácz id Mar­tonfalvay Elek [...] Mórnó Stei­ner Schlesinger Jakab Mádai Sándor Hencz János Nagy István Berecz [...] Antal Pápa 2 frt Kovács Sándor 1 frt Link Hermann Pápa [...]
22. 1888-05-06
[...] között tengeti életét Színház Csóka Sándor színtársulata már csak né­hány előadást [...] Gyula Báthory Boldizsár és Balázsi Sándor fejedelem kétségtelen tanúbizonyságot szolgáltattak arról [...] és hézagtalannak mondható Hétfőn Juhász Sándor jutalomjátékául Szép Galathea és Tiz [...] 7 1079 Krakó város püspöke Sza­niszló II Boleszlav lengyel király által [...]
23. 1893-04-16
[...] elérkezett akkor már gr Thurzó Szaniszló nádor halva volt és az [...] Be­gedy István Szabó Kálmán Körmendy Sándor Verbay István Barakonyi Kristóf Pety [...] Géza dr Da­rányi Ignácz SZÜGS Sándor Rácz Géza Ptácz Gyula Tatay [...] Pálfy Károly Bibó Dénes Pap Sándor Véghely Dezső Mórocza Kálmán Segesdy [...]
24. 1894-09-30
[...] S abadságharczunk láng­lelkü dalnoka Petőfi Sándor ez iskola nö­vendéke volt s [...] A kiadóhivatal Személyi hirek Villányi Sza­niszló az uj bakonybéli apát mult [...] tölteni fogja Távol­léte alatt Klára Sándor v jegyző vé gái a [...] Béla Horváth Lajos Körme ndy Sán­dor póttagok Pogrányf József Vályi Lajos [...]
25. 1892-09-04
[...] és műszaki közlemények Közli Herei Sándor szabadalmi és mérnöki irodája VI [...] kutak fnrásáboz szükséges fúrókon Mátray Sándor bpesti lakos Mátrai féle cement [...] tartotta a néző közönséget Hunffy Szaniszló szép érces hanggal bir Eltekintve [...] ben pápává választott Frascátiban III Sándor pápa előtt a pá­paságról önkényt [...]
26. 1894-09-02
[...] elutazott Bakonybéli uj apát Villányi Szaniszló a mult héten foglalta el [...] Koller Jánosné elnök Előléptetés Fürst Sándor járás­bíróságunk derék aljegyzője a soproni [...] 1 frt 80 krt Lippert Sándor Yurdáné 1 frt 60 krt [...] Gallik Osvald Kisfaludy Miklós Bikky Sán­dor N N Orbán J Dr [...]
27. 1881-12-04
[...] 30 kr I 2 Kisfaludy Sándor összes regei I kötet Fűzve 70 kr 130 Kisfaludy Sándor Összes re­géi II kötet FttZVe [...] koronázási kocsi indult Bécsből Lengyelhonba Szaniszló Ágost királykoronázására l oiia­towski tábornok [...] t febr hóban SS Györké Sándor épület és ater aszts los [...]
28. 1877-01-06
[...] felv Irta Barriere ford Xikolícs Sándor Személyek Oeligny báróné M á [...] orosz császári III oszt sz Szaniszló és a perzsa V oszt [...]
29. 1894-06-03
[...] Anyósról nevezett tihanyi ós Villányi Szaniszló esztergomi főgimnáziumi igazgatónak a szt [...] N N 10 kr Büky Sán­dor 20 kr Kobera Károly 40 [...] 1 frt 80 kr Körmendy Sándor 30 kr Weber Rezső 20 [...] Lajos igazgatósági elnök kikhez Kőiössy Sándor Thaly Kál­mán és dr Király [...]
30. 1884-11-23
[...] 18 Ügyészi előterjesztés a Ferenczy Sán­dor vááli lakos ügyvéd által kért [...] Bécsben November 23 1795 Poniatowsky Szaniszló Ágoston az utolsó lengyel király [...] Váradi Antal Jakab Ödön Szabó Sándor Téglás Gábor Heltai Ferencz Hankó [...]
31. 1892-11-20
[...] műve November 25 1764 H Szaniszló Ágoston Poniatowszky H Katalin orosz [...] kir közjegyző Budapest gr Esterházy Sándor nagybir­tokos Vittmann Ignácz bérlő Barthalos [...] Galamb József ügy­véd Eőri Szabó Sándor földbirtokos ügy­véd Máday Izidor min [...]
32. 1878-03-17
[...] várni eltávoztak csu­pán öcseséí László Sándort találta ott Hamarjában fizettek s [...] ur 3 It tek Reile Sándor ur 3 ft tek Antal [...] lööO beu lón Lutoi irszky Szaniszló lengyelor­szági herceg által alapítva Uidvalevö [...]
33. 1894-10-28
[...] 88 kr 6 Gr Esterházy Sándor nagybir­tokos Drivocser 11150 frt 71 [...] frt 58 kr 25 Villányi Szaniszló apát Bakony­bél 2282 frt 34 [...]
34. 1894-04-01
[...] Ágoston Steinberger Lipót és Valter Sándor városi képviselők valamint szá­mosan városunk [...] a budapesti tűzoltód egyletnek Bikky Sándor alparancsnok vezetése mellett Horváth Mihály [...] Oiprián 101 szava­zatott kapott Villányi Szaniszló 79 et Wagner Lőrinc 59 [...]
35. 1884-02-17
[...] Imre dr Hcrczegh Mihály Szarvasy Sán­dor Kállay Gyula Ádám Károly és [...] kerül Február 12 1798 II Szaniszló Ágoston utolsó len­gyel király meghal [...]
36. 1886-02-21
[...] Wohlrab János Horváth Károly Fittler Sándor Rechnitz Edéné Özv Kluge Fe­ranezné [...] Klein Mór Schöpf Gyula Má­day Sándor Miszory Ferenczné Szilágyi Józsefné Ajkay [...] Mattus György Techet Adolf Bakoss Sándor Saáry Lajos Barthalos István Dr [...] a rend tartományi főnöke Fűzi Sza­niszlóé is kit a vendégek táviratban [...]
37. 1878-07-21
[...] 3 Pályadíjt nyert népdal Barsi Sándortól Olvassa Kenessei Dezső 4 Három [...] cultur historicus tanulmány szerzője Villányi Sza­niszló ur szakavatott tollából eredt s [...]
38. 1894-05-20
[...] professzorok játékukkal sok tap­sot arattak Szaniszlót Perényi dicséretesen mutatta be A [...] Fenyvessy Ferenc orsz képv Hollán Sándor Jarosch Vilmos Károlyi Endre Kiss [...] és Falk zenéje után Weisz Sándor Somlyó Arnold zongora kísérete mellett [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind