9 találat (0,263 másodperc)

Találatok

1. 1905-12-10 / 50. szám
[...] a győri királyi ügyészséget azonnal kerese meg 7 Klesitz József v [...] bocsátkozzék a tulajdonossal 12 Hauptman Istvánnal kötött szerző­dést a v t bemutatja jóváhagyás végett Hauptmann István pápai lakónak bér­beadja a veszprémi [...]
2. 1902-11-23 / 47. szám
[...] vőlegény fivére dr Hanauer rpád István lelki igazgató végezte ki az [...] osztatott ki Kedvezméuyes ára facsemeték ké­rése A kertészeti egyesület elnöksége ez [...] kir anyakönyvi kivonat Szülöttek Zakolcs István ruhatisztító és neje Szilvási Lidia [...] fia Imre rom kath Szabó István csizmadia és neje Rozs Mária [...]
3. 1913-06-22 / 25. szám
[...] létesítése vagy állami köz­kórház létesítésének kérése által A 120 ágyas közkórház [...] itt váii Sebestyén Franci Nagy István stb slb Mikor együtt vagyunk [...] bolygó Odisseust haz ivarja Németh István aki nemcsak a conju gatio [...]
4. 1916-01-02 / 1. szám
[...] most legnagyobb szükség Egy sebesült kérése Egy helyi hadikórházból tábori levelezőlapot küldött Timics István sebesült katona a Magyar Hírlap [...] katonáink kedvébe járni de Timics István kérelmének hogy a Magyar Hírlapot [...]
5. 1916-08-27 / 35. szám
[...] hiteles hisz akkor az állam­segély kérése előtt azt is föl kellett [...] házi­nyúl tenyésztés megvalósítását eredmé­nyezte Bogár István főiskolai tanár kinek főérdemül tudjuk [...]
6. 1921-03-06 / 10. szám
[...] ker szoc szakszervezet felterjesztése és kérése alap­ján a dohánygyári munkásoknak 25 [...] kivonat Születtek Febr 28 Benke István kovács és neje Varga Mária [...]
7. 1907-09-15 / 37. szám
[...] egy­általán nem emelhető Még más kéré­sé tforrással sem Söt a drágasági [...] emlékezik meg Matkovich Pál Hauptmann István és Keczcr Zsigmond városi képvise­lők [...]
8. 1905-11-05 / 45. szám
[...] N Alásony 60 K Poller István Dáka 50 K Tömből János [...] csak azt lássam Az Istentagadó kérése égbe szállt örökre lehunyva maradt [...]
9. 1909-03-07 / 10. szám
[...] kereken 7000 érdemes köztisztviselőnek méltányos kérése nyert teljesítést A villamos telep [...] 20 ig tartandó tanfolyamra Eőry Istvánt és Kulcsivszky Já­nost ezeknek visszatérte [...] műsora 1 Magyar ábránd Bachó Istvántól Zene­karra alkalmazta Szőke Andor Előadja [...]