33 találat (0,173 másodperc)

Találatok

1. 1905-12-16 / 50. szám
[...] Ede 3 K Iglauer Jánosné Farkas Dezsőné Amberg Józsefné Mayer István [...] drb eladatott 703 darab János vitéz műkedvelői előadásban Holnap vasárnap este [...] a színházban jótékony­célra a János vitéz c daljátékot amely ugyancsak igénybe [...] fogja játszani Iluska neje Zsilavy Sándorné lesz a többi főbb szerepek [...]
2. 1907-02-16 / 7. szám
[...] kamarai gyűlésen juttatják Bergl kezeihez Farkasok nem a Bakonyban nem is [...] hire ment hogy a várkertben farkasok jártak Látni nem látta ugyan [...] hasznos elvnek köszönhette hogy a vitéz legények alaposan meg nem szur­kálták [...] Faragó János Gyenge József Halász Sándorné Halász Mihály Jílek Ferenc Katona [...]
3. 1908-04-11 / 15. szám
[...] szervezett társulat működését Délután János vitéz este az Az ördög mátkája [...] 4 A meglepetés Monológ Irta Farkas Imre előadja Gaál Ilonka 5 [...] főgimnázium gyűjtése II B osztály Farkas István gyüjtő ivén Nagybajomról M [...] gyüjtő ivén Pápáról Özv Mészáros Sándorné 1 1 K özv Schwartz [...]
4. 1914-08-08 / 32. szám
[...] már a csatára Rábizza a vitéz magyar bakára Meg is tesszük [...] nagy fene Góliát Mint a farkas csattogtatja a fogát Csak hadd [...] K Sült Józsefné dr Weltner Sándorné Mihályi Gézáné Mészáros Károly Adamovicsné [...] Kornélia 2 2 K Fóris Sándorné 1 40 K Rump Pál [...]
5. 1914-10-24 / 43. szám
[...] jó­íaratába Levél a galíciai harctérről Vitéz had­íregünkre már eddig is fényes [...] arany lóher Koréin Flóra Schvartz Sándorné Schönfeld Riza 1 1 pár [...] vendéglő egy ablakát Ezt látva Farkas Gyula helybeli rekruta rájuk szólt [...] rántottak s közülök Pong­rácz József Farkast homlokon szúrta Farkas a támadást hasonlóan viszonozta s [...]
6. 1914-11-14 / 46. szám
[...] a íarc mezejéről sebesülten visszatérő vitéz kato­láinkat kellő orvosi ápolásban részesítse [...] nyilvánosan számolni fogok Dr Fürst Sándorné a pápai önképző Leányegye­sület elnöke [...] Figdor Karolina leánya Ilona izr Farkas Imre napszámos és neje Csehi [...] Irén rk Meghaltak Nov 6 Farkas József cseléd ev 78 éves [...]
7. 1915-05-29 / 22. szám
[...] hivatalhoz megkeresés érkezett a belügyminisztériumból Farkas József és Ede­lényi Szabó Sándor [...] vizsgálatot indított s megállapította hogy Farkas József betegségéből felgyógyulva már ismét [...] fáradozásukért hálás köszönetemet Dr Fürst Sándorné a leányegylet elnöke Apró közlemények [...] hon­védelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala a vitéz katonáink özvegyei és árvái érdekében [...]
8. 1915-12-18 / 51. szám
[...] dr Rosenthal József dr Weltner Sándorné Szőke Bálint 6 6 K [...] Béla szóp baritonján magyar műdalokkalgyönyör­ködtette vitézeinket Frauendienst Mariska ope­rett áriákat ós [...] tapsviharban tört ki Végül Pataynó Farkas Gizi A szobacicus c egyfelv [...] A cél el volt érve Vitéz harcosaink két órán át kellemesen [...]
9. 1916-01-01 / 1. szám
[...] Nőegylet a Hadsegélyző Hivatal felszólítására vitéz katonáink meleg ruháira gyűjtést rendezett [...] Arnoldné 2 K dr Weltner Sándorné 2 K Hanauer Zoltánné 4 [...] 39 éves görvélykór Dec 26 Farkas László rk 4 hetes veleszületett gyengeség Farkas István rk 4 hetes veleszületett [...]
10. 1916-04-29 / 18. szám
[...] régen a foglyokkal cim alatt Farkas Ernőd tollából borzalmas dolgokat feltáró [...] most az ellenség előtt tanú­sított vitéz magatartásának elismeréseül a hadi­ékítményes harmadosztályú [...] helyesléssel vette tudo­másul Dr Fürst Sándorné utalással a nagy munkaidőre ajánlja [...]
11. 1920-02-14 / 7. szám
[...] Horthy Miklós fővezér és sastollas vitéz katonáinak Budapestre 1919 november 16 [...] Rózsi és Viola Éva szere­pében Farkas Rózsi elsőrendűt nyújtottak A második [...] leánya Mária rk Febr II Farkas István földmives és neje Pitzer [...] Meghaltak Febr 6 Özv Tisehler Sándorné Pap Róza magánzónő rk 73 [...]
12. 1922-04-22 / 16. szám
[...] céljaira kölcsönfelvétel 10 Ugyané célra Farkas An­talné telkének kisajátítása 11 Hoffstádter [...] Hohenlohe Károly Egon herceg Raffay Sándorné budapesti ev püspök neje Bornemissza [...] saját bir­tokuk vitézesítését 12 A vitézek kötelességei 13 Tiszti telkes vitézek különleges kötelességei 14 A vitézek jogai 15 Vitézi telkek felajánlása [...]
13. 1923-09-01 / 35. szám
[...] 10 Dinár Varga Ferenc Köttbaum Sándorné Kapcsos Gábor Pintér József Aebersold [...] Gábor Szűcs Lajosné Metzger Ödön Farkas János Czelldömölk Freiszberger Gyuláné Steklovics [...] a pápaiak nem voltak oly vitézek mint mások A spanyolok Marokkóban [...]
14. 1924-02-23 / 8. szám
[...] Nándor Illés Vidor Perutz Testvérek Vitéz Draskóczy tábornok Bartos Károly Dömötör [...] Veszely Tibor Gerstner apát Köttbaum Sándorné Kiss Anna Horváth Ida Nagy [...] Wittmann Ignác dr Weltner Sándor Farkas Károly Kiss Ilona Vajda Soma [...]
15. 1926-01-30 / 5. szám
[...] elérésében adományaikkal illetve felülfizetéseikkel támogatni vitéz Dolinái Draskóczy István 230 000 [...] Csizmadia Lajos 30 30 000 Farkas Gábor Pölöskei István Jezerniczky Anna [...] Sándor Csete Mihályné Kocsis Ferenc Farkas Gyula Böröcz János Szabó Ferenc [...] 20 000 Szupor Pál Koncz Sándorné 15 000 Horváth László Varga [...]
16. 1931-08-29 / 35. szám
[...] ad meg a család számára Farkas József hasonló kérelmét elutasították Az [...] bérfizetéshalasztás iránti valamint özv Klára Sándornénak kegydíj fel­emelés iránti kérvényét elutasították [...] én dél­után 4 órakor Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltósága [...]
17. 1932-05-14 / 20. szám
[...] Folyó hó 1 én Sztojka Farkas Máté cigány Flórián nevti 21 [...] Károlyi Gyuláné gróf Bethlen Istvánné vitéz Gömbös Gyuláné dr Hevesi Simon főrabbi neje és Fleiszig Sándorné a Tőzsde elnökének neje kapott [...] fiatalságról Karinthy Frigyes a számkabaláról Farkas Imre pedig önmagáról irt Érdekes [...]
18. 1934-01-27 / 4. szám
[...] Nagy élvezete volt a közönségnek Farkas Irmá­nak zengő meleg hajlékony hangján [...] rendezői Kutassy Mária és Lamperth Sándorné voltak az anyagi rész fáradságos intézéséről Ólé Sándorné és Pap Zoltánné gondoskodtak A [...] Iparos Dalkör 2 Mementó Irta vitéz Somogyváry Gyula Szavalja Szabó Terus [...]
19. 1934-03-10 / 10. szám
[...] 3 P özv Széky Aladárné Vitéz Draskóczy István Molnár Sándor Hamuth [...] József Viz­váder Lajos özv Ruzsás Sándorné id Jílek Ferenc Molnár Antal [...] Munál Anna dr Kis Gábor Farkas János Kis Zsigmond Kocsis József [...]
20. 1934-12-22 / 51. szám
[...] vonatkozó felvilágosítás az elnökségnél illetve vitéz Hevesy József al­elnöknél Kossuth utca [...] 14 tagu úri zenekar kísé­retével Farkas Imre TÚI A NAGY KRIVA [...] gyermekek vannak az országban Papp Sándorné Venczák Irén néhány dalt köztük [...]
21. 1935-07-06 / 27. szám
[...] Böröcz József százados orvos Veszprém vitéz Hajdan József folyamőrkapitány Mohács Hajdan [...] rendőrségen Szabó Jolán feljelentette Németh Sándorné pápai lakost mert ez a [...] alapján a rendőrség el­fogta Sztojka Farkas Józsefné és Farkas Antalné pápai Somlói uti cigányasszonyokat [...]
22. 1938-01-29 / 5. szám
[...] éves hasi hagymáz Özv Kohn Sándorné Fischer Jozefa izr 73 éves [...] Tapolcaföre l Bakonyjákóra 2 50 Farkas­I gyepüre 3 10 Városlődre 4 [...] Endre házgondnok a theologián vagy vitéz Gömbös Gyula utca 27 szám [...]
23. 1938-11-19 / 47. szám
[...] Kutassy Erzsébet 10 P Lampérth Sán­dorné 5 P Markhót Angéla 5 [...] Horváth Antal 1 P özv Farkas Mihályné 1 P Óváry Vilmosaié [...] iBniiwníiTt szónoka névszerint Klein Antal vitéz Ujfa­lussy Gábor Tóbler János Peyer [...]
24. 1939-02-18 / 7. szám
[...] táncmulatsága alkalmából felül­fizettek Horváth Máté vitéz Karcsay Béla Pápai Hitelbank Rt [...] f Vernich Aladár 40 f Farkas Sándor 14 f Bauer István [...] Carna 2 2 P Szabó Sándorné Havas Ernő Gyegínszky G Somogyi [...] P Schoszberger Aladár Püspökiné Dienes Sán­dorné 50 50 f Tímár Jánosné [...]
25. 1939-03-25 / 12. szám
[...] Tömböl Miklós dr Balla Zoltán Vitéz Nagy János Nagy Gábor Mészáros La­jos Lampérth Sándorné V Horváth Miklósné Barcsy Berenc [...] Ödönné 2 P özv Somló Sándorné 2 P özv Popovics Jánosné [...] Jámbor István 50 f özv Farkas Mihályné 50 f N N [...]
26. 1939-04-01 / 13. szám
[...] Tőzsde új számában Wulff Olaf vitéz Martsekényi Imre Sztrázsik Andor Marék [...] Tóth Mária 1 P Roller Sándorné 1 P Székely Ferencné 1 [...] f Csák­váry L 50 f Farkas Lajosné 30 f N N [...] f MlatiirknéV 50 f Steiner Sándorné 50 f özv Takács Józsefné [...]
27. 1939-06-03 / 22. szám
[...] Károly 1 P özv Nagy Sándorné Révész József Domonkos István 50 [...] f N N N N Farkas István 10 10 f 4 [...] N Berta Márton özv Mé­száros Sándorné 10 10 f 5 sz [...] 5 kg szappan VI blokk Vitéz Zsédenyi Péter 15 kg liszt [...]
28. 1940-02-03 / 5. szám
[...] Mihály Sándor Nagy Endre Papp Sándorné 5 5 P Kiss István [...] Pál Jankó Mihály Józsa Károly vitéz Karcsay Béla Korcsmáros Jó­zsef Krivácsy [...] dr Edel ényi Szabó Gyula Farkas János Flacker Sándorné Fodor Gvula Fülöp József Gáncs [...] Sándor Valla Mária Varga Lajos vitéz Zsédenyi Péter 1 1 P [...]
29. 1941-02-08 / 6. szám
[...] SÁNDOR örökbecsű költeménye filmen JÁNOS VITÉZ Főszereplők Dayka Margit dr Palló [...] József rk Meghaltak Özv Kiss Sándorné Farkas Irén nyug kántortanító özvegye rk [...] izr 18 éves Edelényi Szabó Sándorné Nemes Róza szülésznő ref 50 [...]
30. 1941-06-07 / 23. szám
[...] 1 én Szíves pártfogást kér Vitéz MARMAROSI MARTON szeszecetgyáros Pápa Boldogasszony [...] Böhm József lókereskedő és neje Farkas Ilona fia József Sándor rk Bácsi Sándor lelkész és neje Farkas Szabó Irén leánya Hajnalka ev [...] Mária rk 13 napos Fúsz Sándorné Czigler Juliánná rk 62 éves [...]
31. 1941-11-08 / 45. szám
[...] Csépány Kató Szabó Sarolta Szabó Sándorné szoprán Almásy Gabriella Burján Júlia [...] el az ifjú­i sági énekkar Farkas András vezetésével Ma­ dai Finn [...] munkacsoport által rendezendő tanfolyamokat Dr vitéz Mezey Kál­mán főtitkár ismertette a [...]
32. 1943-08-07 / 32. szám
[...] cséplőgépről bokatörést szenvedett Özv Zsédenyi Sándorné 65 éves pápai asszony elesett [...] irgalmasok kórházában ápolják x Hirdetés Farkas Károlyné sz Érsek Erzsébet oki [...] ne­vezte ki Kormányzó Urunk dr vitéz Thuránszky Lászlót Thuránszky már Teleki [...]
33. 1943-11-13 / 46. szám
[...] fel a Kor­mányzói átiratot amelyben Farkas Ferenc fő­cserkészhez intézve a legmagasabb [...] A közönség melynek soraiból Mihály Sándorné zászlóanya emlékszalaggal díszítette fel a [...] is megmarad régi beosztásá­ban mint vitéz ifj Horthy Miklós rendkívüli követ [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind