62 találat (0,256 másodperc)

Találatok

1. (114. oldal)
[...] Cholnoky László Fábián Ernő Feleky Sándor Frey Imre Advena novus Gábor [...] Bede Jób Cholnoky László Feleky Sán­dor Gábor Ignác Gedő Lipót Huszti [...] Szilágyi Géza Telekes Béla Timár Szaniszló Turőczi József Újvári Péter Írásaival [...] Somlyó Zoltán Telekes Béla Timár Szaniszló Újvári Péter Ben Juda Várnai [...]
2. (1872. oldal)
[...] Szilágyi Dezső sz 1840 Szilágyi Sándor sz 1827 Sztehló And­rás Teleki [...] Leo Thun Thurzó György Thurzó Sza­niszló Tisza Kálmán Tompa Mihály Torkos [...] Ballagi Aladár Bochenek Stanislaw Filasiewicz Szaniszló Kovács Ernő Kováts János István [...] László Melha Armand Stanislaw Stronski Szaniszló beszédeivel az utazás beszámolójával üdvözlő [...]
3. (3678. oldal)
[...] dec 31 Jámbor Béla Latinovits Szaniszló Koroknay József Margalits Ede Pataj Sándor írásaival 1917 36 sz 1 [...] dec 30 Jámbor Béla Latinovich Szaniszló írásaival 1918 37 évf 1 [...] 45 sz Fehér Olga Latinovits Szaniszló Koroknay József Rátz István Faust [...] politikai újság Zombor Szerk Pataj Sándor 1893 1 évf 1 52 [...]
4. (248. oldal)
[...] Chalupka Rezső Csu­kássi Jenő Endrődi Sándor Hevessi József Herczeg Ferenc Jókai [...] Rudnyánszky Gyula Sas Ede Somló Sándor Szabőné Nogáll Janka Szőllősi Zsigmond Tá­bori Róbert Timár Szaniszló Újvári Béla Vértesi Arnold Vérte­si [...] Szász Károly Szomaházy István Ti­már Szaniszló Váradi Antal Vértesi Arnold Vértesi [...]
5. (3682. oldal)
[...] Budapest Szerk Horváth Gyula Pöcz Sándor 1878 Évf n 1 6 [...] Petheö Iván Szőllősy Zsigmond Timár Szaniszló T Sz Unger IIa Alba [...] Alfréd Győrffy Bobay László Hangay Sándor Kováts Antal Móricz Pál Murakö [...] János Sz Szigethy Vilmos Timár Szaniszló Unger IIa Alba Nevis Urai [...]
6. (776. oldal)
[...] Miskolczy László Pátzay Pál Somogyi Sándor sz 1881 Szeberényi Imre Szüts [...] és álneves szerző Eleonóra írásaival Szaniszló Ferenc sz 1792 Vay Dániel [...] Ferenc Riedl Szende Simor János Szaniszló Ferenc sz 1792 Szontagh Ábrahám [...]
7. (1916. oldal)
[...] Elemér Tábori Kornél Cornelius Peterdi Sándor 1898 l évf 1 48 [...] Tarnay Alajos Thury Zoltán Tímár Szanisz­ló Vészi József Év közben Bárdos Artúr Dézsi Sándor Gergely István Kató József Keményfi [...] Ballá Miklós Bárdos Artúr Dézsi Sándor Fülei Szántó Lajos Galle Ottó [...] Szórakoztató élclap Budapest Szerk Szabó Sándor PILLANGÓ Komáromy Aladár
8. (3403. oldal)
[...] Lajos S Bokor Malvin Bródy Sándor Cholnoky Viktor Csite Károly Czitter [...] Nyáry Al­bert Palágyi Lajos Palásthy Sándor Peterdi Andor Peterdi Sándor Po­gány Béla Pósa Lajos Puky [...] Rudnyánszky Gyula Sas Ede Somlyó Sán­dor Szacsvai Károly Szávay Zoltán Székely [...] Jenő Teleki Sándorné Szikra Timár Szaniszló Tóth Béla Tömörkény István Török [...]
9. (1074. oldal)
[...] Grün Herman Grünbaum Pál Janka Sándor Jókai Mór Kohányi Gyula Kővári [...] Risdorfer Lajos Sas Ede Schwartz Sándor Szalay István Szalay Sándor sz 1856 Sz Szigethy Vilmos Timár Sza­niszló Vértesy Gyula és mások arcképeivel [...] Fordítók Mikes Lajos Molnár Messer Sándor 3322 IRODALMI ANTOLÓGIA Vers Novella [...]
10. (3550. oldal)
[...] Szokol Hubert Vá­mos László Vida Sándor Weser Gyula írásaival Irodalom b [...] Újfalussy Amadil Endrey Gyula Endrődi Sándor Erődi Béla Fáy András Fekete József Feleki Sándor Forinyák Gyuláné Futó Ferenc Fülei [...] Mór Szépfaludi Ö Ferenc Timár Szaniszló Torkos Béla Torkos László Vachott [...]
11. (3137. oldal)
[...] művészeti folyóirat Budapest Szerk Blaskovich Sándor Ambrus Zoltán 1900 Évf n [...] Balogh Artúr Bernáth Dezső Blaskovich Sándor B S Éber László Ferenczi [...] Halász Im­re Hertzka Tivadar Hevesi Sándor Keszler József Lipcsey Ádám Márkus [...] Vik­tor Riedl Frigyes Salgó Ernő Szaniszló Albert Szarvas Gáborné Szász Zoltán
12. (1073. oldal)
[...] Aylmer Macartney Megyery El­la Rezek Sándor Román Somogyi B Gerő Sulyok [...] Riszdor Fertán Sas Ede Schwartz Sándor Schwarc Setét Sándor Szalay István Szalay Sándor sz 1856 Sz Szigethy Vilmos [...] Szilágyi Géza Szomaházy István Timár Szaniszló Váradi Antal sz 1854 Vértesy [...]
13. (277. oldal)
[...] Tóth Árpád Újlaki Antal Uray Sándor Vadászy Lászlóné Varga Ilona Varga [...] Kis János sz 1770 Kis­faludy Sándor Kolmár József Magyaródi Kölcsey Fe­renc [...] János Friedrich Schiller Sujánszky An­tal Szaniszló Ferenc Szász Károly sz 1829 [...] Tárkányi Béla Tompa Mihály Vachott Sándor Vajda János Vecsey Sándor Virág Be­nedek Vörösmarty Mihály Zajzoni [...]
14. (3025. oldal)
[...] Dániel Ernő sz 1843 Dessewffy Sándor sz 1834 Égly Mihály Elisabeth Henriette főhercegnő Endrődi Endrődy Sándor sz 1850 Erdélyi Sándor Erdélyi Zoltán sz 1872 Erzsébet [...] Fekete József sz 1854 Feleki Sándor sz 1865 Firczák Gyula Frank [...] Tábori Ró­bert Thury Zoltán Timár Szaniszló Toldy László Tolnai Tolnay Lajos
15. (176. oldal)
[...] képekben Szerk Jókai Mór Bródy Sándor Rákosi Viktor Bársony István Beöthy [...] Mikszáth Kálmán Sebők Zsigmond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Voinovich Géza közremű­ködésével [...] Fái J Béla Előszó Bródy Sándor Bp 1886 Singer Wolfner Hungária [...] munkák után Tanulmánykötet Előszó Bródy Sándor Bp 1904 Pallas 155 5 [...]
16. (3449. oldal)
[...] Elek és Pósa Lajos Adorján Sándor Apostol Bertalan Baksay Sándor Balog István Bartók Lajos Bihari [...] Dura Máté Fejes István Feleki Sándor Gyarmathy Zsigáné György Aladár Hegedűs [...] Mares Ödön Mikszáth Kálmán Pataj Sándor Platthy Adorján Pásztói Réthi Lajos [...] Szomaházy István Teleki Géza Timár Szaniszló Tors Kálmán Vajda Já­nos Vargha [...]
17. (3224. oldal)
[...] Darvai Móric Duka Tivadar Endrődi Sándor Fenyvessy Adolf Finály Henrik Földes [...] Keleti Károly Kertbeny Károly Kőnek Sándor Konkoly Thege Miklós Krenner József [...] Rosenfeld Móric Salamon Ferenc Schmidt Sándor Schuller Alajos Simonyi Zsigmond Sturm [...] Schwarcz Gyula Simonyi Zsigmond Smolka Szaniszló Slicr György Strum Albert Szász [...]
18. (1422. oldal)
[...] betűjeggyel is Hatvány Lajos Hevesi Sándor Tyltyl Horváth János sz 1878 [...] Szenes Béla Szini Gyula Timár Szaniszló Trócsányi Zoltán Várdai Béla Várnai [...] válogatás és a jegyzetek Lukácsy Sándor munkája Bp Művelt Nép K [...] Domby Márton Dutka Ákos Endrődi Sándor Füst Milán Gárdonyi József Gergely Sándor Illyés Gyula Jókai Mór József
19. (1729. oldal)
Ferke Ágost Fligl József Forbáth Sándor Gáspár Imre Gás­pár Margit Cs [...] Farkas Béla Fehér Jenő Feleki Sándor Gáspár Margit Giesswein Sándor Hamvai Kovács Zsigmond Hangay Sándor Hofer Aranka Orelly Horváth Ákos [...] Teveli Mihály Thomée József Timár Szaniszló Torkos Béla Tömörkény István Törökné [...]
20. (1296. oldal)
[...] Gézáné Akantisz Viktor Albach József Sza­niszló Antal Iván sz 1877 Apponyi [...] Csorna Zsigmondné Dalmady Győzó Dán Sándor Dermár Já­nos Dobos József Dozzi [...] Károly Egressy Péter Endró di Sándor Eötvös József Farkas Imre sz 1879 Fehér Béla Feleki Sándor sz 1865 Felkér Gyula Gajdács [...]
21. (2066. oldal)
[...] Gortvai Stefi Kun Pál Lányi Sándor Edgar Allen Poe Radó László [...] 1974 Szerk Kálmán László Pápay Sándor Bev Kálmán László Miskolc 1975 [...] Peti Zoltán Osgyáni Zoltán Pápay Sándor Polányi Imre Sallai Lajos Solymosi [...] fényképekkel hasonmásokkal A borítót Micska Szaniszló tervezte 6243 A MISKOLCI FÖLDES [...]
22. (397. oldal)
[...] 16 p Ballá Miklós Endrődi Sándor Gabányi Árpád Gyalkokay Aranka Kortsák [...] sz Dapsy Gizella Nil Feleky Sándor Forbáth Sándor Gerő Attila Miklós Jenő Sikabonyi Antal Simon Vilmos Somló Sándor Somló Sári Szép Ernő Puck [...] Relie Pál Somló Sári Timár Szaniszló Váradi Antal Vértesy Gyula írásaival [...]
23. (1659. oldal)
Szabó Sándor sz 1852 Szalay Mihály sz [...] István Teleki Sándorné Szikra Timár Szaniszló Torkos László Tóth Béla sz [...] Basits József Begya András Bencsik Sán­dor sz 1912 Berezeli A nzelm [...] Boros Béla sz 1902 Csizmadia Sándor sz 1912 Csontos Sándor sz 1902 Cziráky Imre Czízy [...]
24. (1918. oldal)
[...] József Borostyám Borostyany Nándor Braun Sándor Cenner La­jos Császár Imre sz [...] Dura Máté Égly Mihály Endrődi Sándor Erdélyi Pál Erdélyi Zoltán Fanghné [...] Sztambulov István Tábori Róbert Timár Szaniszló Tisza Kál­mán Toldy László Tutsek [...] Benczúr Gyula Blaskovits Ferenc Brodszky Sán­dor Doby Jenő Gyöngyvirági E Győrök [...]
25. (3059. oldal)
[...] Jakab Ödön Jászai Mari Juhász Sándor Kabos Ede Karaszy Ödön Kempelen [...] Baditz Ottó Balló Ede Bihari Sándor Bosznay István Dudits Andor Faragó [...] Horti Pál Innocent Ferenc Ipolyi Sándor Józsa Károly Kar­valy Mór Kernstok [...] Thewrewk István Thury Zoltán Timár Szaniszló Tömörkény István Tutsek Anna Várnai [...]
26. (1454. oldal)
[...] Sztrkoniczky Károly Thury Zoltán Timár Szaniszló Török Endre sz 1923 Vajda [...] Csanádi Imre sz 1920 Csoóri Sándor Csorba Győző Fodor András Fodor [...] 1925 Nemes Nagy Ágnes Petőfi Sándor Pilinszky János Radnóti Miklós Rákos Sándor Ratkó József Simon István sz [...] Vészi Endre Vörösmarty Mihály Weöres Sándor Zelk Zoltán verseivel A kötésterv [...]
27. (536. oldal)
[...] Mikszáth Kálmán Sebők Zsig­mond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Voi­novich Géza közreműködésével szerk Jókai Mór Bródy Sándor Rákosi Viktor Előhang Jókai Mór [...] József Bohusné Sze­gyén Antónia Bródy Sándor B Csányi László Damja­nich János [...] Marczali Henrik Mikszáth Kálmán Petőfi Sándor Rákosi Viktor Széchenyi István Tompa [...]
28. (1849. oldal)
[...] Szávay Gyula Szini Péter Tímár Szaniszló Tolnai Lajos Török Jenő Verner [...] István Pataky István 1862 Salgó Sán­dor Sebesi Samu Stern Ármin Stella [...] 8 p Bodonyi Nándor Erdélyi Sándor Horváth Sándor 1870 Kersék János Som Péter [...] 12 p Bodonyi Nándor Csombor Sándor Deér Dezső Miklós Ne­mo Erdélyi [...]
29. (2880. oldal)
[...] Pierre Puchot Des Alleurs Erdődy Sándor Louis Lemaire Louis Michel Pulay [...] Bajza Lenke Bethlen Oszkár Endrődi Sándor sz 1850 Eötvös Károly Felszeghy [...] Lampérth Géza Marczali Henrik Márki Sándor Martos Ferenc Mezei Ernő Miklós [...] Telekes Béla Thaly Kálmán Timár Szaniszló Váradi Antal sz 1854 Versényi [...]
30. (2264. oldal)
[...] 24 cm Arany Gusztáv Baksay Sándor Bánó Magda Benedek Árpád Jókai [...] Bárány Lajos Bartha István Bihari Sándor sz 1932 Budaházy László Csodó [...] Osgyáni Zoltán Panyi János Pápay Sándor Pataky Dezső Polányi Imre Prókay [...] fejléceket és a rajzokat Micska Szaniszló készítette NÉGYSZÁZ MAGYAR LEVÉL A [...]
31. (1435. oldal)
[...] Szávay Gyula Székely József Timár Szanisz­ló írásaival 1905 3 évf l [...] dec 28 Bartha Miklós Égly Sándor Gaal Mózes Gerő Ödön Jászai [...] Esterházy László Fehér Jenő Feleki Sándor Gaál Mózes Géczy István Hegyi [...] Erdélyi Lajos Fehér Jenő Feleki Sándor Fliesz Henrik Földes Imre Gaál [...]
32. (3151. oldal)
[...] Law marquis de Lauriston Lescinszky Szaniszló lengyel király Abraham Lincoln Lotharingiai [...] Rhodes Rupprecht bajor trónörökös I Sándor cár Alfred Schlieffen Szurmay Sándor Wilhelm Tegethoff He­itchachiro Togo Vilmos [...] Bujtor Lászlóné Horváth Etelka Csáder Sándor Darvas Józsefné Kálmán Rózsi Deák Sándor sz 1914 Dóczi Róbert Fehér [...]
33. (1197. oldal)
[...] Szomaházy István Szőllősi Zsigmond Tímár Szaniszló Váradi Antal Várady Ferenc Vay Sarolta Vay Sándor Vértesi Károly Vértesy Gyula Zöl­di [...] Goda Géza Gyalui Farkas Hegedűs Sándor Hevesi József JóbOániel Jörgné Draskóczy [...] Artúr Benda Jenő Ben Feleki Sándor Forbáth Sándor Garvay Andor Heltai Jenő Hevesi [...]
34. (1671. oldal)
[...] Péterffy Jenő sz 1850 Petőfi Sándor Salamon Ferenc sz 1825 Schöpflin [...] 1767 Szalay Imre sz 1787 Szaniszló Ferenc Szilasy János és álneves [...] Károly Kapfer László Kolossváry Kolosvári Sán­dor sz 1775 Kováts Mátyás Majer [...] p Döme Károly Kolossváry Kolosvári Sándor sz 1775 Mártonfy Jó z [...]
35. (228. oldal)
[...] 49 ben Budapest Szerk Bródy Sándor Jókai Mór Rákosi Viktor 1897 [...] Mikszáth Kálmán Sebők Zsigmond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Voinovich Géza Írásaival [...]
36. (735. oldal)
[...] Ady Endre Benda Jenő Feleki Sándor Forbáth Sándor Gallo­vich Jenő Hevesi József Kabos [...] Mol­ter Károly Sikabonyi Antal Tímár Szaniszló Váradi Antal Várkonyi Titusz Zol­tán [...] Nadler Róbert Nagy Zsiga Papp Sándor Tölgyessy Artúr Vastagh György rajzaival [...] Erdődy Mihály Falk Zsigmond Hangay Sándor Kiss Jó­zsef Kiss Menyhért Kuncz [...]
37. (1756. oldal)
Dobokay Sándor Dugonics András Joseph Gebhardt Gyulaffi [...] Gergely II Rákóczi Ferenc fejedelem Sándor István sz 1750 Szalay László [...] Szirmay Antal Szűcs Ist­ván Takáts Sándor sz I 860 Thaly Kálmán [...] Tubero Lajos Verancsics Antal Villányi Sza­niszló Christoph Wagner Zrínyi Miklós sz [...]
38. (2113. oldal)
[...] 4 p 18 cm Adorján Sándor Ágai Adolf Porzó Alexander Bernát [...] Szomaházy István Sztojanovits Jenő Timár Szaniszló Tóth Béla sz 1857 Vikár [...] Józsa Károly Márk Lajos Nagy Sándor sz 1868 Schwicker Brúnó rajzaival [...] Móricz Zsigmond Szép Ernő Weöres Sándor Zolnay Vilmos és álneves szerző [...]
39. (2265. oldal)
[...] Phillipp Roothaan János Kosztka Szent Szaniszló arcképeivel vagy portréival 6893 NÉGYSZÁZHÁRMAS [...] intézet fotoszakkörének tagjai Kiss L Sándor irányításával A borítólap Králik Tibor [...] Szántó Piroska Szentágothai János Tatay Sándor Amerigo Tot Varga Imre sz 1923 Vas István Weöres Sándor Zsebők Zoltán írásaival kézírásuk hasonmása [...]
40. (1550. oldal)
[...] Alexander Bernát Bihari Im­re Bródy Sándor Kacziány Géza Prém József Szo­mory Emil Timár Szaniszló és mások aláírás nélkü­li kritikáiból [...] 1898 Mehner Vilmos K Nagy Sándor ny 32 p 17 cm [...]
41. (2101. oldal)
[...] hasáb Beély Briedl Fidél Csajághy Sándor Déry Mráz Mihály Egyed Antal [...] Miklós Somogyi Károly Sujánszky Antal Szaniszlo József Tarkányi Béla írásaival 1843 [...] Beély Fidél Benőfy Soma Csajághy Sándor Fojtényi Ferenc János Hollók Imre [...] Ráth József Antal Szabóky Adolf Szaniszlo József Tarkányi Béla Vezerle Gáspár [...]
42. (1427. oldal)
[...] Kaffka Margit Kardos István Komjáthy Sándor Krúdy Gyula Móricz Pál Patai [...] Oáh Gábor Szekula Jenő Timár Szaniszló írásaival 1915 7 évf l [...] jan 3 dec 25 Erdődi Sándor írásaival 1918 lO évf 1 [...]
43. (2517. oldal)
[...] László Ambrus Zoltán Nestor Balassa Sándor Bánó Irén Czirbusz Gé­za Fábián [...] Hajdú Endre Hegedűs Gyula Hevesi Sándor Kemény Aladár Lendvay Ervin Már­kus [...] Peterdi Andor Somogyi Ár­pád Timár Szaniszló Weinberger Lajosné Zsipp Zöldi Márton [...]
44. (1694. oldal)
[...] jegyzetek­kel ellátta közreadja V Kovács Sándor Bp 1971 Gondolat K Franklin [...] Taurinus István Thurzó János Thurzó Szaniszló Thurzó Zsigmond Tomori Pál Maximüianus [...] Mohamed szultán Oláh Miklós VI Sándor pápa Ascanio Sforza IV Sixtus [...]
45. (2100. oldal)
[...] 232 p Hetényi Gyula Horváth Sándor 1884 Járosy Dezsó Kecs­kés Pál [...] Faragó János Hajós József Horváth Sándor 1884 Iványi János Kiss János [...] NEVELÉS Egyházi folyóirat Pest Szerk Szaniszlo Ferenc Somogyi Károly Danielik János [...] Sujánszky Antal Szabó Imre 1814 Szaniszlo Ferenc Szaniszlo Jó­zsef Szenczy Imre Tarkányi Béla [...]
46. (218. oldal)
[...] Faragó Jenő F ele ki Sándor Ge­rő Károly Gyalui Farkas Hentaller [...] Szilágyi Géza Szomaházy István Timár Szaniszló Vámbéry Armin Vértesi Ar­nold Zichy [...]
47. (2022. oldal)
[...] Szekula Je­nő Szőllősy Zsigmond Timár Szaniszló Veér Imre írásai­val 1915 2 [...] Molnár Gyula Vay Sarolta Vay Sán­dor írásaival
48. (274. oldal)
[...] Erzsébet Rákóczi László Rédey Fe­renc Sándor István Serényi Ferenc Szabó György [...] Rudolf Teuffenpach Thurzó György Thur­zó Szaniszló Vida Pál Wesselényi Ferenc Wizkelethy [...]
49. (2879. oldal)
[...] Forgách Simon sz 1669 Károlyi Sándor sz 1669 Kollareck János Ottlyk [...] Rabutin Schiessler Gáspár Szakái Ferenc Szaniszló Zsigmond Teleki Mihály sz 1671 [...]
51. Repertórium • 1913 (96. oldal)
[...] A magántisztviselők szervezhetősége Cikk 8 Sándor Imrével polemizál a magán­tisztviselők szervezhetetlenségéről [...] Oroszország mellett áll 1583 TÍMÁR Szaniszló A vizsgálóbíró Elb 1 1584 [...]
52. (368. oldal)
[...] SZ 416 8 p Tültényi Szaniszló Ungvárnémeti Tóth László Virág Benedek [...] sz 408 8 p Cseresnyés Sándor Dömötör Pál Kisfaludy Károly B [...]
53. (1055. oldal)
[...] örömünnepére áldozá a Kosztka Sz Szaniszló védelme alatt álló Mária Congre­gatio [...] Máriássy Félix filmjeinek kritikáiból Domokos Sándor fényképfel­vételeivel Tipográfus fedéltervezó és képszerkesztő [...]
54. Repertórium • 1914 (187. oldal)
[...] által támasztott követelményeknek 3186 TÍMÁR Szaniszló Morál villámok Elb 1 19 [...] Színházi szaklap jelent meg Márton Sándor szerkesztésében Az első szám tartalma [...]
55. (2665. oldal)
[...] Prohászka Ottokár Schütz Antal Sík Sándor írásaival 8141 PÁZMÁNY PÉTER LEVELEZÉSE [...] Thurzó Györgyné Thurzó Imre Thurzó Szaniszló Végh Ferenc Zaich János leveleivel [...]
56. Repertórium • 1914 (261. oldal)
[...] 4584 4640 tétel 4565 MARBERGER Sándor A radikális párt és az [...] formáját részesíti előnyben 4568 TÍMÁR Szaniszló Flórika csodavirága Elb 1 4569 [...]
57. Repertórium • 1913 (110. oldal)
[...] 1771 1806 tétel 1819 Péterfy Sándor temetése Tud 10 Az Eötvös [...] meg lehet sérteni 1823 TÍMÁR Szaniszló Flórika szárnyas angyalkája Elb 1 [...]
58. Repertórium • 1913 (161. oldal)
[...] súlyos vereség éri 2754 TÍMÁR Szaniszló Hugó úr kártyaafférje Elb 1 [...] 2669 2727 tétel 2759 Szerdahelyi Sándor temetése Tud 9 2760 Az [...]
59. (695. oldal)
[...] Szász Károly Szívós Béla Tímár Szaniszló Torkos László Tóth Pál Tors [...] ágyon 22 A képviselőház a Sándor
60. (2058. oldal)
[...] eorge B ernard Shaw Sík Sándor Nikola Sop N Söderblom Speyeri [...] Mátyás Szalóczi Pelbárt Kosztkä Szent Szaniszló Széchenyi István Székely László Grigorij [...]
61. (1836. oldal)
[...] Thury Zoltán Tichy Ákos Timár Szaniszló Tollagi Adolf Tóvölgyi Margit Török [...] Gazsi Mariska Gergely Giza Góth Sándor Gyenes László Gyöngyi Izsó Haraszthy [...]
62. 1941 (31. oldal)
[...] kapcsolatban 12945 BODOR Aladár Honvédvilág Szaniszlóban Rip 4 A lengyel Stanislawaw [...] aug 13 6 12948 TÉREY Sándor Debrecen visszavonta Tóth Árpád anyjának [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind