37 találat (0,302 másodperc)

Találatok

4. 27. ő. e. 1962. szeptember 29. Rendkívüli ülés (146-177. o.) • 2. Különfélék: • b.) A volt kaposvári városi tanács vb-elnök nyugdíjzásának rendezése. Szóbeli tájékoztató: 177 • c.) Káderjavaslatok elbírálása. Szóbeli javaslatok: 177 (1962_C 27/177. oldal)
[...] Marcaliban Szabó János helyett Szabó Istvánt javasolják VB tagnak aki a [...] A Járási Pártbizottságnak az a kérése hogy Szabó Jánost fogadja el [...] A megyei párt VB Szabó István megválasztásával ért egyet Barcson a [...]
5. 28. ő. e. 1962. december 15. (124-155. o.) • 2. Különfélék: • c.) A Gépjavító Állomások S. M. Igazgatósága vezetője és a Kaposvári Járási Tanács vb-elnöke ügyének megtárgyalása. Szóbeli tájékoztatók: 151-153 (1962_C 28/154. oldal)
[...] kell a munkájára Dr lakács István elvtárs Suri elvtárs kérdez és [...] Javaslom hogy olyan helyre tegyük kérése szerint ahol rendbejön egészségileg Erről [...]
10. 57. ő. e. 1967. március 28. (2-87. o.) • 6. Különfélék: • d.) A Magyar Néphadsereg járási hadkiegészítő parancsnokságainak összevonása. Szóbeli tájékoztató: 76 (1967_C 57/76. oldal)
[...] bizottság a fentiekkel egyetértett Szigeti István elvtárs Miseta György elvtársat a [...] Fiatal szeret dolgozni Az a kérése vagy visszajön a párt­apparátusba vagy [...] F á b r i István elvtárs Probléma lesz a oérezéssel [...]
11. 79. ő. e. 1970. szeptember 23. (2-44. o.) (1970_C 79/3. oldal)
[...] Jelen vannak Németh Perenc Szigeti István Biró Gyula Bogó Lász­ló Bernáth [...] második és harmadik napirendhez Pábri István elvtárs a megyei pártbizottság osztályvezetője [...] PTO osztályvezető helyettese Dr Latos István elvtárs a KB PTO munkatársa [...] kormánykitüntetésre c A BM PB kérése a küldöttek számának felemelésére cl [...]
12. 81. ő. e. 1971. február 10. (74-119. o.) • 2. A politikai bizottság 1970. július 28-i, a párt politikai státushelyzetére hozott határozatának végrehajtása. Javaslat: 96-102 (1971_C 81/104. oldal)
[...] z i g e ti István elvtárs Az előterjesztést sokoldalúan megvitatták [...] ki a községekbe Róna elvtárs kérése csak úgy teljesíthető ha más [...]
13. 81. ő. e. 1971. február 25. Rendkívüli ülés (168-172. o.) • 1. Az 1. számú választókerület képviselőjelöltjének jóváhagyása. Szóbeli javaslat: 168-169 (1971_C 81/170. oldal)
[...] h Ferenc elvtárs Javaslata és kérése a végrehajtó bizottság személyével kap­csolatban [...] indokolt Érintve lett emellett Szigeti István ás Somogyi József elvtársak személye [...] vb fogadja el képviselőjelöltnek Szigeti István elvtársat B ö h m [...] is egy jelöltet állítsunk Szigeti István elvtársat
14. 86. ő. e. 1971. október 20. (2-53. o.) • 1. A mezőgazdasági üzemek eszközellátottsága, azok hatékonysága és a fejlesztés feladatai. Jelentés: 4-29 (1971_C 86/35. oldal)
[...] a jelentés T o bak István elvtárs Fontos jelentős vállalkozásnak tartja [...] fejlődés Az országos szervek támogatásának kérése jogos igény Az országos vezetés [...]
15. 90. ő. e. 1972. június 14. (115-172. o.) • 2. Különfélék: • e.) A propaganda és művelődési osztályvezető kinevezése. Szóbeli javaslat: 148 (1972_C 90/148. oldal)
[...] összefoglalójával egyetért 4 Javaslat Honfi István elvtársnak a propaganda és mű­velődési [...] budapesti pártbizottságnak az volt a kérése hogy a centennáriumi ünnepségek lebonyolításába [...]
18. 101. ő. e. 1974. február 7. (79-135. o.) (1974_C 101/80. oldal)
[...] bizottsági ülésről Jelen vannak Szigeti István Biró Gyula dr Sólyom Gábor [...] második és harmadik napirendhez Honfi István elvtárs az MB osztályvezetője Távol [...] politikai ünnepségek tervére Előadó Honfi István elvtárs 3 Javaslat felszabadulásunk 30 [...] 5 Feladatterv kidolgozásához határidő módosítás kérése Előadó Dr Sólyom Gábor elvtárs [...]
19. 101. ő. e. 1974. február 7. (79-135. o.) • 4. Különfélék: • Szóbeli javaslat: 116 (1974_C 101/117. oldal)
[...] a minősités reális legyen Szigeti István elvtárs Javaslom hogy a végrehajtó [...] 5 Feladatterv kidolgozásához határidő módosítás kérése Dr Sólyom Gábor elvtárs A [...]
20. 102. ő. e. 1974. április 17. (91-159. o.) • 3. A tanácsok és más szervek által alapított helyi művészeti díjak adományozásának helyzete, a kulturális díjak rendezésével kapcsolatos feladatok. Jelentés: 130-138 (1974_C 102/139. oldal)
[...] rendezésével kapcsolatos feladatok Előadat Honfi István elvtárs H o n f 1 István elvtárs szóbeli kiegészítőié i Megindokolja [...] is a városnál Ez a kérése ugy Ítéli meg a KözpontiBlzottság [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind